About atm

Manuscript Submission

AME Editing Service

Reprint & Permission

Advertising

Contact us

Endorsement

Annals of Translational Medicine is endorsed by the Bonnie J. Addario Lung Cancer Foundation (ALCF), the Ming-Yi Medical Charity Foundation of Guangdong Province, the international Inspire2Live Patient Advocates organization, and the Hellenic Cooperative Oncology Group.

Endorsement
Endorsement
Endorsement

the Brazilian Society of Thoracic Surgery(SBCT)

the Brazilian Society of Thoracic Surgery(SBCT) the Bonnie J. Addario Lung Cancer Foundation (ALCF)

Original Article

Day-90 survival in critically-ill patients with COVID-19 and hydroxychloroquine: a propensity analysis
Martin Cour, Camille Amaz, Julien Bohé, Thomas Rimmelé, Michel Ovize, Laurent Argaud
A prognostic nomogram for women with primary ovarian signet-ring cell carcinoma
Xijuan Wang, Xiurong Ke, Junxia Min
Adenosine A3 receptor activated in H2O2 oxidative stress of primary open-angle glaucoma
Ziyu Zhou, Zhaolin Gao, Weitao Yan, Yun Zhang, Jufang Huang, Kun Xiong
Mitochondrial dysfunction attenuates rapid regeneration in livers with toxin-induced fibrosis
Zheyong Li, Yuelong Liang, Hanning Ying, Mingyu Chen, Xiaoyan He, Yifan Wang, Yifan Tong, Xiujun Cai
countfitteR: efficient selection of count distributions to assess DNA damage
Jarosław Chilimoniuk, Alicja Gosiewska, Jadwiga Słowik, Romano Weiss, P. Markus Deckert, Stefan Rödiger, Michał Burdukiewicz
CHI3L1 alleviate acute liver injury by inhibiting Th1 cells differentiation through STAT3 signaling pathway
Shaopeng Zhang, Xinzheng Dai, Yong Shi, Xiaowen Zhu, Yongjiu Dai, Xiaofeng Qian, Jian Gu
Machine learning models to predict red blood cell transfusion in patients undergoing mitral valve surgery
Shun Liu, Rong Zhou, Xing-Qiu Xia, He Ren, Le-Ye Wang, Rui-Rui Sang, Mi Jiang, Chun-Chen Yang, Huan Liu, Lai Wei, Rui-Ming Rong
Gradient nanostructured titanium stimulates cell responses in vitro and enhances osseointegration in vivo
Nan-Jue Cao, Yu-He Zhu, Fei Gao, Chen Liang, Zhen-Bo Wang, Yue Zhang, Chun-Ping Hao, Wei Wang
Geriatric nutritional risk index as an independent prognostic factor in locally advanced nasopharyngeal carcinoma treated using radical concurrent chemoradiotherapy: a retrospective cohort study
Qing-Nan Tang, Hui-Zhi Qiu, Xiao-Qing Sun, Shan-Shan Guo, Li-Ting Liu, Yue-Feng Wen, Sai-Lan Liu, Hao-Jun Xie, Yu-Jing Liang, Xue-Song Sun, Xiao-Yun Li, Jin-Jie Yan, Jin-Hao Yang, Dong-Xiang Wen, Ling Guo, Lin-Quan Tang, Qiu-Yan Chen, Hai-Qiang Mai
ESM1 promotes triple-negative breast cancer cell proliferation through activating AKT/NF-κB/Cyclin D1 pathway
Wentong Liu, Yang Yang, Bincan He, Fengjun Ma, Fengzeng Sun, Min Guo, Min Zhang, Zhiqiang Dong
False-positive colloidal gold-based immunochromatographic strip assay reactions for antibodies to SARS-CoV-2 in patients with autoimmune diseases
Xiumei Xiao, Qingtao Zhou, Jinghao Zhu, Lin Sun, Hua Zhang, Yongchang Sun, Jinxia Zhao, Liyan Cui
Oral care and oral assessment guide in breast cancer patients receiving everolimus and exemestane: subanalysis of a randomized controlled trial (Oral Care-BC)
Masahiro Umeda, Yoshihide Ota, Kosuke Kashiwabara, Naoki Hayashi, Mariko Naito, Toshinari Yamashita, Hirofumi Mukai, Katsuhiko Nakatsukasa, Takeshi Amemiya, Ken-Ichi Watanabe, Hironobu Hata, Yuichiro Kikawa, Naoki Taniike, Takashi Yamanaka, Sachiyo Mitsunaga, Kazuhiko Nakagami, Moriyasu Adachi, Naoto Kondo, Yasuyuki Shibuya, Naoki Niikura
A four-year observation of corneal densitometry after implantable collamer lens V4c implantation
Jing Zhao, Wen Yang, Jiao Zhao, Yang Shen, Ling Sun, Tian Han, Xiaoying Wang, Peijun Yao, Xingtao Zhou
Hemoglobin A1c modifies the association between triglyceride and time in hypoglycemia determined by flash glucose monitoring in adults with type 1 diabetes: implications for individualized therapy and decision-making
Yiwen Liu, Jie Yu, Chifa Ma, Shuli He, Fan Ping, Huabing Zhang, Wei Li, Lingling Xu, Xinhua Xiao, Yuxiu Li
Development and validation of predictive model for lymph node metastasis in endometrial cancer: a SEER analysis
Xingchen Li, Yuan Cheng, Yangyang Dong, Jingyi Zhou, Zhiqi Wang, Xiaoping Li, Jianliu Wang
Premature ovarian insufficiency patients with viable embryos derived from autologous oocytes through repeated oocyte retrievals could obtain reasonable cumulative pregnancy outcomes following frozen-embryo transfer
Xiuxian Zhu, Jing Ye, Yonglun Fu
Impact of variceal eradication on rebleeding and prognosis in cirrhotic patients undergoing secondary prophylaxis
Xing Wang, Jinni Luo, Chuan Liu, Yanna Liu, Xiaoying Wu, Fengping Zheng, Zhuofu Wen, Hong Tian, Xiuqing Wei, Yunwei Guo, Jianzhong Li, Xiaoliang Chen, Jin Tao, Xiaolong Qi, Bin Wu
A 12-week, randomized, double-blind, placebo-controlled study assessing the efficacy of EGHB010, a standardized extract of Paeoniae radix and Glycyrrhizae radix, in patients with early age-related macular degeneration
Joo Young Kim, Mirinae Kim, Rae Young Kim, Woo Kyung Park, Young-Hoon Park
UAP1L1 plays an oncogene-like role in glioma through promoting proliferation and inhibiting apoptosis
Zhuanyi Yang, Zhiquan Yang, Zhongliang Hu, Bo Li, Dingyang Liu, Xiaoyu Chen, Ying Wang, Deyun Feng
Risk factors and outcomes of intraoperative atrial fibrillation in patients undergoing thoracoscopic anatomic lung surgery
Chaoyang Tong, Qi Zhang, Yuan Liu, Meiying Xu, Jingxiang Wu, Hui Cao
A simple lectin-based biochip might display the potential clinical value of glycomics in patients with spontaneous intracerebral hemorrhage
Lei Ye, Yong-Sheng Fang, Xiao-Xue Li, Yi Gao, Sheng-Sheng Liu, Qiang Chen, Qiang Wu, Hong-Wei Cheng, Wei-Dong Du
A computed tomography (CT)-derived radiomics approach for predicting primary co-mutations involving TP53 and epidermal growth factor receptor (EGFR) in patients with advanced lung adenocarcinomas (LUAD)
Ying Zhu, Yu-Biao Guo, Di Xu, Jing Zhang, Zhen-Guo Liu, Xi Wu, Xiao-Yu Yang, Dan-Dan Chang, Min Xu, Jing Yan, Zun-Fu Ke, Shi-Ting Feng, Yang-Li Liu
Autologous esophageal mucosa with polyglycolic acid transplantation and temporary stent implantation can prevent stenosis after circumferential endoscopic submucosal dissection
Yong Liu, Zhengqi Li, Lizhou Dou, Yueming Zhang, Shun He, Jiqing Zhu, Yan Ke, Xudong Liu, Yumeng Liu, Hoiloi Ng, Guiqi Wang
Non-invasive assessment of urinary bladder compliance using ultrasound: first validation study based on clinical urodynamic study
Xinyu Zhang, Douglas A. Husmann, Lance A. Mynderse, Azra Alizad, Mostafa Fatemi
Role of a successful spontaneous breathing trial in ventilator liberation in brain-injured patients
Zhong-Hua Shi, Annemijn H. Jonkman, Pieter Roel Tuinman, Guang-Qiang Chen, Ming Xu, Yan-Lin Yang, Leo M. A. Heunks, Jian-Xin Zhou
Potential functional variants of KIAA genes are associated with breast cancer risk in a case control study
Jing Zhou, Congcong Chen, Sijun Liu, Wen Zhou, Jiangbo Du, Yue Jiang, Juncheng Dai, Guangfu Jin, Hongxia Ma, Zhibin Hu, Jiaping Chen, Hongbing Shen
Automatic classification of heterogeneous slit-illumination images using an ensemble of cost-sensitive convolutional neural networks
Jiewei Jiang, Liming Wang, Haoran Fu, Erping Long, Yibin Sun, Ruiyang Li, Zhongwen Li, Mingmin Zhu, Zhenzhen Liu, Jingjing Chen, Zhuoling Lin, Xiaohang Wu, Dongni Wang, Xiyang Liu, Haotian Lin
Analysis of tumor mutation burden combined with immune infiltrates in endometrial cancer
Jun Zhang, Lanfen An, Xing Zhou, Rui Shi, Hongbo Wang
Mass SARS-CoV-2 molecular and serological screening of medical staff and patients in Hangzhou, China: no evidence of RNA detection, low seroprevalence, and limited exposure risk in the hospital setting
Jun Huang, Lu Zhang, Shengjun Wu, Jie Lu, Fengying Li, Yulan Cheng, Qi Zhang, Guiling Li, Haitao Yu, Zhian Le, Xiaowen He, Yanjun Ding, Daniel Candotti, Xinyou Xie, Jun Zhang
Advances in the surgical outcomes of 300 cases of pure laparoscopic living donor right hemihepatectomy divided into three periods of 100 cases: a single-centre case series
Eui Soo Han, Kyung-Suk Suh, Kwang-Woong Lee, Nam-Joon Yi, Suk Kyun Hong, Jeong-Moo Lee, Kwang Pyo Hong, Ming Yuan Tan
Real-world big data demonstrates prevalence trends and developmental patterns of myopia in China: a retrospective, multicenter study
Erping Long, Xiaohang Wu, Xiaohu Ding, Yahan Yang, Xun Wang, Chong Guo, Xiayin Zhang, Kexin Chen, Tongyong Yu, Dongxuan Wu, Xutu Zhao, Zhenzhen Liu, Yizhi Liu, Haotian Lin
A nomogram to predict survival in patients with acute-on-chronic hepatitis B liver failure after liver transplantation
Liang Chen, Jiebin Zhang, Tongyu Lu, Jianye Cai, Jun Zheng, Jia Yao, Shuhong Yi, Hua Li, Guihua Chen, Hui Zhao, Yingcai Zhang, Yang Yang
Visit-to-visit variability of lipid and cardiovascular events in patients with familial hypercholesterolemia
Ye-Xuan Cao, Liang Li, Hui-Wen Zhang, Jing-Lu Jin, Hui-Hui Liu, Yuan-Lin Guo, Na-Qiong Wu, Cheng-Gang Zhu, Qian Dong, Rui-Xia Xu, Jing Sun, Jian-Jun Li
Inhibition of bone morphogenetic protein receptor 2 suppresses pancreatic ductal adenocarcinoma growth by regulating GRB2/ PI3K/AKT axis
Yazhou Wang, Huahu Guo, Zhengkui Zhang, Qi Wang, Xiaodong Tian, Yinmo Yang
A predictive model for postthrombotic syndrome in proximal deep vein thrombosis patients
Peng Qiu, Junchao Liu, Fuzhen Wan, Yuqian Chen, Kaichuang Ye, Jinbao Qin, Qun Huang, Xinwu Lu
Comprehensive serum metabolic and proteomic characterization on cognitive dysfunction in Parkinson’s disease
Na Zhang, Chuanxi Tang, Qiong Ma, Wei Wang, Mingyu Shi, Xiaoyu Zhou, Fangfang Chen, Chengcheng Ma, Xue Li, Gang Chen, Dianshuai Gao
Association between renal function and retinal neurodegeneration in Chinese patients with type 2 diabetes mellitus
Xia Gong, Wei Wang, Wangting Li, Ling Jin, Lanhua Wang, Jie Meng, Kun Xiong, Yuting Li, Xiao Han, Xiaoling Liang, Wenyong Huang
Effect of norepinephrine challenge on cardiovascular determinants assessed using a mathematical model in septic shock: a physiological study
Huaiwu He, Siyi Yuan, Yun Long, Dawei Liu, Xiang Zhou, Can Ince
pN1 but not pN0/N2 predicts survival benefits of prophylactic cranial irradiation in small-cell lung cancer patients after surgery
Haitang Yang, Mohammad Faisal Al-Hurani, Jianlin Xu, Liwen Fan, Ralph A. Schmid, Heng Zhao, Feng Yao
Nogo-B promotes epithelial-mesenchymal transition in lung fibrosis via PERK branch of the endoplasmic reticulum stress pathway
Ying Zhu, Meng Yang, Xue-Hui Li, Wu-Jian Xu, Wei Gao, Yu-Han Chen, Jian-Dong Li, Qiang Li
Marriage contributes to higher obesity risk in China: findings from the China Health and Nutrition Survey
Jinli Liu, Malgorzata A. Garstka, Zhonglin Chai, Yifan Chen, Veronika Lipkova, Mark E. Cooper, Kingsley Katleho Mokoena, Youfa Wang, Lei Zhang
Recombinant human bone morphogenetic protein-4 enhances tendon-to-bone attachment healing in a murine model of rotator cuff tear
Huabin Chen, Zhanwen Wang, Li Zhou, Bing Wu, Hongbin Lu, Ciliu Zhang, Tao Zhang
New sequential algorithm using Mac-2 binding protein glycosylation isomer to detect advanced carotid artery atherosclerosis
Huiyul Park, Dae Won Jun, Hoon-Ki Park, Kye-Yeung Park, Hwan-Sik Hwang
Robot-assisted mandibular angle osteotomy using electromagnetic navigation
Mengzhe Sun, Li Lin, Xiaojun Chen, Cheng Xu, Mar Aung Zin, Wenqing Han, Gang Chai
Autocrined leptin promotes proliferation of non-small cell lung cancer (NSCLC) via PI3K/AKT and p53 pathways
Jin Wang, Fachen Zhou, Fengzhou Li, Bing Wang, Yiying Hu, Xia Li
Comprehensive analysis of tumor microenvironment and identification of an immune signature to predict the prognosis and immunotherapeutic response in lung squamous cell carcinoma
Jinlong Wu, Chengfeng Xu, Xin Guan, Da Ni, Xuhui Yang, Zhiyin Yang, Mingsong Wang
Identification of four genes and biological characteristics associated with acute spinal cord injury in rats integrated bioinformatics analysis
Qiang Li, Bo Li, Bo Tao, Chenxi Zhao, Baoyou Fan, Qi Wang, Chao Sun, Huiquan Duan, Yilin Pang, Xuanhao Fu, Shiqing Feng
Nomograms for predicting progression-free survival and overall survival after surgery and concurrent chemoradiotherapy for glioblastoma: a retrospective cohort study
Lin Zheng, Zhi-Rui Zhou, Minghan Shi, Haiyan Chen, Qian-Qian Yu, Yang Yang, Lihong Liu, Lili Zhang, Yinglu Guo, Xiaofeng Zhou, Chao Li, Qichun Wei
An MSCT-based radiomics nomogram combined with clinical factors can identify Crohn’s disease and ulcerative colitis
Hui Li, Yan Mo, Chencui Huang, Qingguo Ren, Xiaona Xia, Xiaomin Nan, Xinyan Shuai, Xiangshui Meng
The outcomes in STEMI patients with high thrombus burden treated by deferred versus immediate stent implantation in primary percutaneous coronary intervention: a prospective cohort study
Demou Luo, Xiangming Hu, Shuo Sun, Chenyang Wang, Xing Yang, Jingguang Ye, Xiaosheng Guo, Shenghui Xu, Boyu Sun, Haojian Dong, Yingling Zhou
Pathological prognostic factors of retroperitoneal liposarcoma: comprehensive clinicopathological analysis of 124 cases
Pingping Sun, Ru Ma, Gang Liu, Lingling Wang, Hong Chang, Yan Li
Cost-utility analysis of imrecoxib compared with celecoxib for patients with osteoarthritis
Xueshan Sun, Xuemei Zhen, Xiaoqian Hu, Yuanyuan Li, Shuyan Gu, Yuxuan Gu, Zixuan Zhao, Wei Yang, Hengjin Dong
Intraductal administration of N-methyl-N-nitrosourea as a novel rodent mammary tumor model
Dongcheng Gao, Jianhua Liu, Jingping Yuan, Juan Wu, Xinwen Kuang, Deguang Kong, Weijie Zheng, Guannan Wang, Saraswati Sukumar, Yi Tu, Chuang Chen, Shengrong Sun

Review Article

Application and outlook of topical hemostatic materials: a narrative review
Yuting Zhong, Huayu Hu, Ningning Min, Yufan Wei, Xiangdong Li, Xiru Li
A narrative review of circular RNAs as potential biomarkers and therapeutic targets for cardiovascular diseases
Chi Liu, Nan Li, Guifeng Dai, Omer Cavdar, Hong Fang
A narrative review of exosomes in vascular calcification
Zheng Qin, Ruoxi Liao, Yuqin Xiong, Luojia Jiang, Jiameng Li, Liya Wang, Mei Han, Si Sun, Jiwen Geng, Qinbo Yang, Zhuyun Zhang, Yupei Li, Heyue Du, Baihai Su

Column in Laboratory Medicine1

How will emerging SARS-CoV-2 variants impact herd immunity?
Giuseppe Lippi, Brandon M. Henry

Editorial Commentary

Postoperative adjuvant EGFR-TKIs for resected EGFR-mutant NSCLC—opportunities and obstacles
Brielle A. Parris, Steven Leong, Henry Marshall, Ian A. Yang, Rayleen V. Bowman, Kwun M. Fong

Editorial on Medical Aerosol in Acute and Critical Care2

Demystifying medical aerosols in acute and critical care
Zhe Luo, James B. Fink

Review Article on Medical Aerosol in Acute and Critical Care2

Aerosol delivery via invasive ventilation: a narrative review
Hui-Ling Lin, James B. Fink, Huiqing Ge
Aerosol delivery via noninvasive ventilation: role of models and bioanalysis
Haitham Saeed, Hadeer S. Harb, Yasmin M. Madney, Mohamed E. A. Abdelrahim
Narrative review of practical aspects of aerosol delivery via high-flow nasal cannula
Jie Li, James B. Fink
Review of aerosol delivery in the emergency department
Patricia A. Dailey, Courtney M. Shockley
Fugitive aerosols in the intensive care unit: a narrative review
Ciarraí O’Toole, Mary Joyce, James A. McGrath, Andrew O’Sullivan, Miriam A. Byrne, Ronan MacLoughlin
A path to successful patient outcomes through aerosol drug delivery to children: a narrative review
Arzu Ari
Essentials for aerosol delivery to term and pre-term infants
Andrew R. Clark
Measurements of deposited aerosol dose in infants and small children
Timothy E. Corcoran
Administration of dry powders during respiratory supports
Wei-Ren Ke, Rachel Yoon Kyung Chang, Philip Chi Lip Kwok, Patricia Tang, Lan Chen, Donghao Chen, Hak-Kim Chan
Inhaled pulmonary vasodilators: a narrative review
Kai Liu, Huan Wang, Shen-Ji Yu, Guo-Wei Tu, Zhe Luo
Inhaled antibiotics during mechanical ventilation—why it will work
Maxime Desgrouas, Stephan Ehrmann

Editorial on Transgender Surgery3

Editorial on gender affirming surgery
Oscar J. Manrique, John A. Persing, Xiaona Lu

Original Article on Transgender Surgery3

Hockey stick incision: a modified technique for chest wall masculinization
Alexandra Junn, Sumun Khetpal, John Smetona, Jacob Dinis, Allister Hirschman, Mohammad Ali Mozaffari, Anusha Singh, Ann Hui Ching, Michael Alperovich, Xiaona Lu, John A. Persing
A comparison of perioperative safety for breast augmentation in cis- vs. trans patients
Kyle S. Gabrick, Fouad Chouiari, Kitae E. Park, Omar Allam, Mohammed Ali Mozaffari, John A. Persing, Michael Alperovich
Perception of femininity and attractiveness in Facial Feminization Surgery
Ann Hui Ching, Allister Hirschman, Xiaona Lu, Seija Maniskas, Antonio J. Forte, Michael Alperovich, John A. Persing
Necessity of facial contouring in feminization surgery for Chinese transgender females
Dong Li, Liang Xu, Zheyuan Yu, Jie Yuan, Min Wei
The strategy for vaginal rejuvenation: CO2 laser or vaginoplasty?
Chen Cheng, Yi Cao, Sun-Xiang Ma, Kai-Xiang Cheng, Ying-Fan Zhang, Yang Liu
Guiding the conversation—types of regret after gender-affirming surgery and their associated etiologies
Sasha Karan Narayan, Rayisa Hontscharuk, Sara Danker, Jess Guerriero, Angela Carter, Gaines Blasdel, Rachel Bluebond-Langner, Randi Ettner, Asa Radix, Loren Schechter, Jens Urs Berli

Review Article on Transgender Surgery3

Narrative review of facial gender surgery: approaches and techniques for the frontal sinus and upper third of the face
Matthew Louis, Roberto Travieso, Norah Oles, Devin Coon
Surgical techniques of phalloplasty in transgender patients: a systematic review
Daniel Boczar, Maria T. Huayllani, Humza Y. Saleem, Gabriela Cinotto, Francisco R. Avila, Salam Kassis, Xiaona Lu, Brian D. Rinker, Antonio J. Forte
Single versus two-stage phalloplasty for transgender female-to-male patients: a systematic review of the literature
Maria T. Huayllani, Daniel Boczar, Humza Y. Saleem, Gabriela Cinotto, Francisco R. Avila, Oscar J. Manrique, Pedro Ciudad, Brian D. Rinker, Antonio J. Forte
Imaging evaluation for the diagnosis and management of complications of gender-affirming surgeries
Justin T. Stowell, Allie M. Metcalfe, Priyanka Jha
Multidisciplinary approach to imaging for gender-affirming surgery: engaging surgeons, radiologists, and patients to ensure a positive imaging experience
Justin T. Stowell, Vaz A. Zavaletta, Evelyn F. Carroll, Frances W. Grimstad
Breast augmentation in the transgender patient: narrative review of current techniques and complications
Jenna C. Bekeny, Elizabeth G. Zolper, Oscar J. Manrique, Kenneth L. Fan, Gabriel Del Corral
Nipple-areola complex reconstruction in transgender patients undergoing mastectomy with free nipple grafts: a systematic review of techniques and outcomes
Samyd S. Bustos, Doga Kuruoglu, Maria Yan, Valeria P. Bustos, Antonio J. Forte, Pedro Ciudad, Esther A. Kim, Gabriel A. Del Corral, Oscar J. Manrique
Systematic review of fertility preservation options in transgender patients: a guide for plastic surgeons
Maria Yan, Samyd S. Bustos, Doga Kuruoglu, Pedro Ciudad, Antonio J. Forte, Esther A. Kim, Gabriel Del Corral, Oscar J. Manrique
Point of care virtual surgical planning and 3D printing in facial gender confirmation surgery: a narrative review
Doga Kuruoglu, Maria Yan, Samyd S. Bustos, Jonathan M. Morris, Amy E. Alexander, Basel Sharaf

Disclosure:

1. The series “Column in Laboratory Medicine” was commissioned by the editorial office, Annals of Translational Medicine without any sponsorship or funding. Giuseppe Lippi is serving as the unpaid Guest Editor for the series.

2. The series “Medical Aerosol in Acute and Critical Care” was commissioned by the editorial office, Annals of Translational Medicine without any sponsorship or funding. James B. Fink and Zhe Luo served as the unpaid Guest Editors for the series.

3. The series “Transgender Surgery” was commissioned by the editorial office, Annals of Translational Medicine without any sponsorship or funding. Oscar J. Manrique, John A Persing, and Xiaona Lu served as the unpaid Guest Editors for the series.

Case Report

Laparoscopic Roux-en-Y duodenojejunostomy for annular pancreas in adults: case report and literature review
He Cai, Xin Wang, Yun-Qiang Cai, Yong-Bin Li, Ling-Wei Meng, Bing Peng
Laparoscopic pancreaticoduodenectomy with major venous resection and reconstruction with repassed round ligament: a case report
Yunqiang Cai, Yongbin Li, Pan Gao, Xin Wang, Bing Peng
Metastatic colorectal cancer in a cirrhotic liver with synchronous hepatocellular carcinoma
Michael Karass, Emily Grossniklaus, Talal Seoud, Ralph Kamel, Oluwadamilola Teniola, Gabriela Oprea, Daniel A. Goldstein, Sanjay Jain

Editorial

Translating L-2-HG to kidney cancer at the bench and bedside
Omran Abu Aboud, Robert H. Weiss
Vascular Deformation Mapping (VDM) of thoracic aortic aneurysm: an application for color 3D printing in aortic disease
Nicholas S. Burris, Benjamin A. Hoff, Brian D. Ross
Dasatinib in breast cancer: Src-ing for response in all the wrong kinases
Laura C. Kennedy, Vijayakrishna Gadi
Cardiac troponin I—more than a biomarker for myocardial ischemia?
Li Ni, Xander H. T. Wehrens
Ifi204/p204, a new piece in the sepsis puzzle
Gayatri Subramanian, Ritu Chakravarti, Saurabh Chattopadhyay
Fusion heals the broken-hearted
Daniel A. Zuppo, Michael Tsang
Adjuvant antiviral therapy for the prevention of hepatocellular carcinoma recurrence after liver resection: indicated for all patients with chronic hepatitis B?
Clifford Akateh, Timothy M. Pawlik, Jordan M. Cloyd
Acidosis and citrate: provocative interactions
Kathleen S. Hering-Smith, L. Lee Hamm
Protecting functional β cells with a therapeutic peptide
Meghan L. Marré, Jon D. Piganelli, Eddie A. James
The Art of War and oncology: applying the principles of strategy and tactics to greater effect in the era of targeted therapy
Emil Lou
Protease activated receptor 4: a backup receptor or a dark horse as a target in antiplatelet therapy?
Xu Han, Marvin T. Nieman
Geospatial modelling in guiding health program strategies in resource-limited settings—the way forward
Diane Gu, Chawangwa Modongo, Sanghyuk S. Shin, Nicola M. Zetola
Surrogate end points in early prostate cancer clinical states: ready for implementation?
Christos E. Kyriakopoulos, Emmanuel S. Antonarakis
Profiling of plasma-derived extracellular vesicles cargo for diagnosis of pancreatic malignancy
Theresa L. Whiteside
Evolving treatment options for valve and aortic disease with bicuspid aortic valve
Nicholas S. Burris, Michael D. Hope
Exosomes may play a crucial role in HIV dendritic cell immunotherapy
Benjamin Wolfson, Justine E. Yu, Qun Zhou
Custom cutting guides in total knee arthroplasty
Morad Chughtai, Anton Khlopas, Iyooh U. Davidson, George A. Yakubek, Kim L. Stearns, Michael A. Mont
Dendritic cell-derived exosomes for cancer immunotherapy: hope and challenges
Hong Tian, Wei Li
It takes time to tune
Brandon S. Bentzley, Jaspreet Pannu, Bashar W. Badran, Casey H. Halpern, Nolan R. Williams
Intra-luminal focused ultrasound for augmentation of gastrointestinal drug delivery
Ezekiel Maloney, Joo Ha Hwang
Re-assessing stem cells in the stomach—one story two tales
Ming Jiang, Jianwen Que
Extracellular vesicles isolation and their biomarker potential: are we ready for testing?
Theresa L. Whiteside
One size doesn’t fit all: unraveling the diversity of factors and interactions that drive E. coli urovirulence
Henry L. Schreiber IV, Caitlin N. Spaulding, Karen W. Dodson, Jonathan Livny, Scott J. Hultgren
Defensin-chemokine heteromeric complexes derived from heterocellular activation—a possible target to inhibit CCL5 in cardiovascular settings
Osamu Baba, Yongjian Liu, Gwendalyn J Randolph
An effective DNA vaccine platform for Middle East respiratory syndrome coronavirus
Adam S Cockrel, Ralph S Baric
Can multispectral optoacoustic tomography replace sentinel lymph biopsy in melanoma?
Stanley P. L. Leong, Sri-Rajasekhar Kothapalli, Sanjiv Sam Gambhir
The evolving approach to sedation in ventilated patients: a real world perspective
Annachiara Marra, Pratik P. Pandharipande
From static to dynamic: a sepsis-specific dynamic model from clinical criteria in polytrauma patients
Rami A. Namas, Yoram Vodovotz
Do insights from mice imply that combined Th2 and Th17 therapies would benefit select severe asthma patients?
Matthew E. Poynter
Re-assessing the role of non-fasting lipids; a change in perspective
Zareen Farukhi, Samia Mora
Narcolepsy and influenza vaccination—the inappropriate awakening of immunity
Anoma Nellore, Troy D. Randall
A canine model for neuronal ceroid lipofuscinosis highlights the promise of gene therapy for lysosomal storage diseases
Jonathan E. Phillips, Richard H. Gomer
Connecting enterovirus infection to dystrophin dysfunction in dilated cardiomyopathy
Qiongling Wang, Xander H. T. Wehrens
The AMPK-SKP2-CARM1 axis links nutrient sensing to transcriptional and epigenetic regulation of autophagy
Ziheng Xu, Daniel J. Klionsky
Is the regulation of SIRT1 by miRNA-34a the key to mesenchymal stem cell survival?
Michael A. Bellio, Wayne Balkan, Joshua M. Hare, Ivonne Hernandez Schulman
Getting to the core of fibrosis: targeting redox imbalance in aging
Louise Hecker, Victor J. Thannickal
Radiotherapy: killing with complement
Jean F. Regal, Kenneth J. Dornfeld, Sherry D. Fleming
Significance of IASLC/ATS/ERS classification for early-stage lung adenocarcinoma patients in predicting benefit from adjuvant chemotherapy
Yusuke Takahashi, Takashi Eguchi, Sarina Bains, Prasad S. Adusumilli
Is spread through alveolar spaces, the newly recognized pattern of invasion, a potential game changer in lung adenocarcinoma?
Sarina Bains, Prasad S. Adusumilli
Selecting efficacious Bcl-2 family inhibitors for optimal clinical outcome
Irfana Muqbil, Ramzi M. Mohammad
Microbiome, a new dimension in cancer research
Antonio Galvao Neto, Azore-Dee Bradshaw, Zhiheng Pei
The CRISPR road: from bench to bedside on an RNA-guided path
Benjamin Garcia-Bloj, Colette Moses, Pilar Blancafort
Safe anticoagulation when heart and lungs are “on vacation”
Marina A. Dobrovolskaia, Scott E. McNeil
γδ T cells and immunity to human malaria in endemic regions
Samarchith P. Kurup, John T. Harty
Apyrase as a novel therapeutic inhibitor of heterotopic ossification
Olin D. Liang, Anthony M. Reginato, Damian Medici
The coming of age of adoptive T-cell therapy for viral infection after stem cell transplantation
Austin John Barrett, Catherine M. Bollard
Elucidating new drug targets in psoriasis by gene profiling: an opportunity to be seized
Mark R. Walter
Circulating donor-derived cell-free DNA: a true biomarker for cardiac allograft rejection?
Kevin P. Daly
Translating basic science discoveries to clinical practice—Let us not repeat the naiveté of the pre-omics era
Kimberly J. Payne, Abigail Benitez, Sinisa Dovat
Will the 40-gene expression classifier predict responders to EGFR targeted chemotherapy for the invasive bladder cancer patients?
Jayoung Kim, Wun-Jae Kim

Editorial Commentary

Glycosylation of natriuretic peptides in obese heart failure: mechanistic insights
Vibhu Parcha, Pankaj Arora
Pluripotential stem cells as replacement therapy in degenerative diseases of the eye
Colin J. Barnstable
Reactive astrocytes foster brain metastases via STAT3 signaling
Braden C. McFarland, Etty N. Benveniste
Cryo-electron microscopy reveals informative details of GABAA receptor structural pharmacology: implications for drug discovery
Richard W. Olsen, A. Kerstin Lindemeyer, Martin Wallner, Xiaorun Li, Kevin W. Huynh, Z. Hong Zhou
‘RNA circles of influence’ in Kaposi sarcoma
Dimitrios Tsitsipatis, Myriam Gorospe
A novel macrophage subtype directs hematopoietic stem cell homing and retention
Marcin Wysoczynski, Joseph B. Moore IV, Shizuka Uchida
Profiling changes in metabolism and the immune microenvironment in lung tumorigenesis
Di Zhang, Ana S. Leal, Fawzi Abu Rous, Karen T. Liby
Lessons learned by features of pancreatic ductal adenocarcinoma and its tumor microenvironment
Alex B. Blair, Vincent P. Groot, Jin He
Nephron repair: powered by anaerobic energy metabolism
Brooke E. Chambers, Rebecca A. Wingert
Blocking the PD-1/PD-L1 axis in advanced prostate cancer: are we moving in the right direction?
Andre P. Fay, Emmanuel S. Antonarakis
Strengthening the foundation of kidney cancer treatment and research: revising the AJCC staging system
Hiren V. Patel, Arnav Srivastava, Brian Shinder, Evita Sadimin, Eric A. Singer
Revisiting AJCC TNM staging for renal cell carcinoma: quest for improvement
Umang Swami, Roberto H. Nussenzveig, Benjamin Haaland, Neeraj Agarwal

Letter to the Editor

Challenges to interpreting patient reported outcomes in clinical trials: author rejoinder
Melanie L. Bell
Low levels of interleukin-10 in patients with transfusion-related acute lung injury
Rick Kapur, Michael Kim, Johan Rebetz, Matthew T. Rondina, Leendert Porcelijn, John W. Semple
Circulating CD40 autoantibody and suPAR synergy drives glomerular injury
Changli Wei, Tara K. Sigdel, Minnie M. Sarwal, Jochen Reiser
Gene replacement rescues severe muscle pathology and prolongs survival in myotubularin-deficient mice and dogs
Martin K. Childers, Alan H. Beggs, Ana Buj-Bello

Original Article

GLI1 is increased in ovarian endometriosis and regulates migration, invasion and proliferation of human endometrial stromal cells in endometriosis
Hengwei Liu, Wei Zhang, Lili Wang, Zhibing Zhang, Wenqian Xiong, Ling Zhang, Tian Fu, Xiaoou Li, Yaobing Chen, Yi Liu
Genome-wide association study of cerebrospinal fluid neurofilament light levels in non-demented elders
Li-Dong Niu, Wei Xu, Jie-Qiong Li, Chen-Chen Tan, Xi-Peng Cao, Jintai Yu, Lan Tan, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
Decoding the secreted inflammatory response of primary human hepatocytes to hypoxic stress in vitro
Yoram Vodovotz, Richard L. Simmons, Derek Barclay, Jinling Yin, Bahiyyah S. Jefferson, Ruben Zamora
Altering cough reflex sensitivity with aerosolized capsaicin paired with behavioral cough suppression: a proof-of-concept study
Laurie J. Slovarp, Emma Bozarth
Prevalent osteoporotic vertebral fractures more likely involve the upper endplate than the lower endplate and even more so in males
Nazmi Che-Nordin, Min Deng, James F. Griffith, Jason C. S. Leung, Anthony W. L. Kwok, Yue-Qi Zhu, Richard H. Y. So, Timothy C. Y. Kwok, Ping Chung Leung, Yì Xiáng J. Wáng
Genome-wide association study identifies RBFOX1 locus influencing brain glucose metabolism
Ling-Li Kong, Dan Miao, Lin Tan, Shu-Lei Liu, Jie-Qiong Li, Xi-Peng Cao, Lan Tan, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
ABCA7 genotype altered Aβ levels in cerebrospinal fluid in Alzheimer’s disease without dementia
Fang-Chen Ma, Yu Zong, Hui-Fu Wang, Jie-Qiong Li, Xi-Peng Cao, Lan Tan, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
Impact factors of orthopaedic journals between 2010 and 2016: trends and comparisons with other surgical specialties
Nequesha S. Mohamed, Chukwuweike U. Gwam, Jennifer I. Etcheson, Nicole E. George, Nicolas S. Piuzzi, Samuel Rosas, Nipun Sohdi, Assem A. Sultan, Anton Khlopas, Ronald E. Delanois
Impact of smoking in patients undergoing transcatheter aortic valve replacement
Manyoo Agarwal, Sahil Agrawal, Lohit Garg, Guy L. Reed, Rami N. Khouzam, Uzoma N. Ibebuogu
Impact of family history of coronary artery disease on in-hospital clinical outcomes in ST-segment myocardial infarction
Manyoo A. Agarwal, Lohit Garg, Carl J. Lavie, Guy L. Reed, Rami N. Khouzam
National use of total hip arthroplasty among patients with a history of breast, lung, prostate, colon or bladder cancer—an analysis of the Medicare population
Samuel Rosas, Karim Sabeh, Jennifer Kurowicki, Leonard Buller, Tsun Yee Law, Martin Roche, Sheila Conway, Victor H. Hernandez
Prospective study of quality of life after lung cancer resection
Kathleen G. Hopkins, Peter F. Ferson, Manisha R. Shende, Neil A. Christie, Matthew J. Schuchert, Arjun Pennathur
Probiotics for prevention of urinary stones
John C. Lieske
Variations in mRNA and protein levels of Ikaros family members in pediatric T cell acute lymphoblastic leukemia
Julie L. Mitchell, Thomas M. Yankee
Muscle pathology, limb strength, walking gait, respiratory function and neurological impairment establish disease progression in the p.N155K canine model of X-linked myotubular myopathy
Melissa A. Goddard, David L. Mack, Stefan M. Czerniecki, Valerie E. Kelly, Jessica M. Snyder, Robert W. Grange, Michael W. Lawlor, Barbara K. Smith, Alan H. Beggs, Martin K. Childers
Hyaluronan expression in primary and secondary brain tumors
Laurence Jadin, Sandra Pastorino, Rebecca Symons, Natsuko Nomura, Ping Jiang, Tiffany Juarez, Milan Makale, Santosh Kesari

Review Article

Emerging biomarkers in autism spectrum disorder: a systematic review
Richard E. Frye, Sarah Vassall, Gurjot Kaur, Christina Lewis, Mohammand Karim, Daniel Rossignol
Pompe disease gene therapy: neural manifestations require consideration of CNS directed therapy
Barry J. Byrne, David D. Fuller, Barbara K. Smith, Nathalie Clement, Kirsten Coleman, Brian Cleaver, Lauren Vaught, Darin J. Falk, Angela McCall, Manuela Corti
Liver depot gene therapy for Pompe disease
Priya S. Kishnani, Dwight D. Koeberl
Genetics and epigenetic factors of Wilson disease
Valentina Medici, Janine M. LaSalle
Ventilator-induced lung injury and lung mechanics
Jason H. T. Bates, Bradford J. Smith
Precision oncology in liver cancer
Kevin M. Sullivan, Heidi L. Kenerson, Venu G. Pillarisetty, Kimberly J. Riehle, Raymond S. Yeung
Emerging application of genomics-guided therapeutics in personalized lung cancer treatment
Aubhishek Zaman, Trever G. Bivona
Aminoquinoline antimalarial therapy in dermatomyositis—are we missing opportunities with respect to comorbidities and modulation of extracutaneous disease activity?
Richard D. Sontheimer
Surveillance versus esophagectomy in esophageal cancer patients with a clinical complete response after induction chemoradiation
Tara R. Semenkovich, Bryan F. Meyers
Inhalation therapies in acute respiratory distress syndrome
Antonio Artigas, Marta Camprubí-Rimblas, Neus Tantinyà, Josep Bringué, Raquel Guillamat-Prats, Michael A. Matthay
The female urinary microbiota, urinary health and common urinary disorders
Linda Brubaker, Alan J. Wolfe
The association between bacteria and urinary stones
Andrew L. Schwaderer, Alan J. Wolfe
PDX1 associated therapy in translational medicine
Juehua Yu, Shi-He Liu, Robbi Sanchez, John Nemunaitis, Enrique Rozengurt, F. Charles Brunicardi
Biomarkers of risk to develop lung cancer in the new screening era
Thomas Atwater, Pierre P. Massion
State of the art management of metastatic gastroesophageal cancer
Adrian G. Murphy, David Lynch, Ronan J. Kelly
Update in genetic susceptibility in melanoma
Miriam Potrony, Celia Badenas, Paula Aguilera, Joan Anton Puig-Butille, Cristina Carrera, Josep Malvehy, Susana Puig

Column in Changemakers in Patient-Oriented Translational Clinical Investigation

James Neil Gilliam, MD—the career arc of a patient-oriented translational clinical investigation changemaker in rheumatologic skin disease
Richard D. Sontheimer

Technical Note

Laparoscopic suture training curricula and techniques
Xin Wang, Yongbin Li, Yunqiang Cai, Lingwei Meng, He Cai, Xubao Liu, Bing Peng

Commentary

Vinculin at the heart of aging
William H. Bradford, Jeffrey H. Omens, Farah Sheikh
MET signaling promotes DNA repair and radiation resistance in glioblastoma stem-like cells
Pavlina Krasimirova Todorova, Bipasha Mukherjee, Sandeep Burma
Uncovering the influence of the FGFR1 pathway on glioblastoma radiosensitivity
Karen K. Sayal, Geoffrey S. Higgins, Ester M. Hammond
Epigenetic therapy in a new era of medicine: creating and integrating molecular profiles of patients
Ebrahim Afshinnekoo, Christopher E. Mason
Patellar resurfacing after endoprosthetic replacement for primary or secondary bone tumors
Alexander D. Liddle
A sensible approach to targeting STAT3-mediated transcription
Neil E. Bhola, Daniel E. Johnson, Jennifer R. Grandis
Circulating fibrocytes serve as a marker for clinical diagnosis
Thuy Cao, Sheeja Rajasingh, Johnson Rajasingh
Collagen and fibronectin: threads linking obesity and breast cancer
Lesley G. Ellies
Abrupt versus gradual smoking cessation with pre-cessation nicotine replacement therapy for cigarette smokers motivated to quit
Elias M. Klemperer, Karl O. Fagerstrom, John R. Hughes
Quantification of lung recruitment by respiratory mechanics and CT imaging: what are the clinical implications?
Andrew C. McKown, Lorraine B. Ware
TGFβ signaling: a friend or a foe to hepatic fibrosis and tumorigenesis
Dragana Kopanja, Pradip Raychaudhuri
Applications of iPSC-derived models of Gaucher disease
Daniel K. Borger, Elma Aflaki, Ellen Sidransky
Significance of microRNA-based biomarkers for pancreatic cancer
Sukhwinder Kaur, Shiv Ram Krishn, Satyanarayana Rachagani, Surinder K. Batra

Health Service and Policy Research

Health Services & Policy Research in translational medicine
Nengliang (Aaron) Yao

Editorials

Circulating free DNA in the management of breast cancer
Jacqueline A. Shaw, Justin Stebbing

Review Articles

The physiological roles of secretin and its receptor
Syeda Afroze, Fanyin Meng, Kendal Jensen, Kelly McDaniel, Kinan Rahal, Paolo Onori, Eugenio Gaudio, Gianfranco Alpini, Shannon S. Glaser
Effect of high fat-diet and obesity on gastrointestinal motility
Mazen Al Mushref, Shanthi Srinivasan
Functional role of microvesicles in gastrointestinal malignancies
Kelly McDaniel, Robert Correa, Tianhao Zhou, Christopher Johnson, Heather Francis, Shannon Glaser, Julie Venter, Gianfranco Alpini, Fanyin Meng

Highlighted Reports in Galectins

Role of galectins in re-epithelialization of wounds
Noorjahan Panjwani

Helicobacter Pylori

Diagnosis of Helicobacter pylori using the rapid urease test
Takahiro Uotani, David Y. Graham

Health Service and Policy Research Column

Diabetes management before and after cancer diagnosis: missed opportunity
Nengliang Yao, Fabian T. Camacho, Askar S. Chukmaitov, Steven T. Fleming, Roger T. Anderson
The real difficulty in improving concordance of clinical practice with guidelines
Nengliang Yao, Abram Recht

Review Article on MicroRNAs, Signalling Pathways and Diseases

MicroRNAs in congenital heart disease
Tanya Smith, Cha Rajakaruna, Massimo Caputo, Costanza Emanueli

Review Article on Toward Precision Medicine in Neurological Diseases

Precision medicine in spinocerebellar ataxias: treatment based on common mechanisms of disease
David D. Bushart, Geoffrey G. Murphy, Vikram G. Shakkottai

Focus on Toward Precision Medicine in Neurological Diseases

Toward precision medicine in Alzheimer’s disease
Christiane Reitz

Review Article on Innovations and Technology in Surgery

Surgical applications of three-dimensional printing: a review of the current literature & how to get started
Don Hoang, David Perrault, Milan Stevanovic, Alidad Ghiassi

Review Article on MET as Actionable Target in Cancer Therapy

MET: roles in epithelial-mesenchymal transition and cancer stemness
Hye-Min Jeon, Jeongwu Lee
Effective implementation of novel MET pharmacodynamic assays in translational studies
Apurva K. Srivastava, Tony Navas, William G. Herrick, Melinda G. Hollingshead, Donald P. Bottaro, James H. Doroshow, Ralph E. Parchment

Perspective on Mesothelioma

Novel immunotherapy clinical trials in malignant pleural mesothelioma
Zachary E. Tano, Navin K. Chintala, Xiaoyu Li, Prasad S. Adusumilli

Review Article on Mesothelioma

Mesothelioma: recent highlights
Michele Carbone, Haining Yang
Environmental asbestos exposure and risk of mesothelioma
Curtis W. Noonan

Original Article on Translational Neurodegeneration

The impact of GAB2 genetic variations on cerebrospinal fluid markers in Alzheimer’s disease
Xiao-Xiao Chen, Run-Rong Guo, Xi-Peng Cao, Lin Tan, Lan Tan, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative

Review Article on Molecular Hepatology

Fibroblast growth factors 19 and 21 in acute liver damage
Zhao Shan, Gloria Alvarez-Sola, Iker Uriarte, María Arechederra, Maite G. Fernández-Barrena, Carmen Berasain, Cynthia Ju, Matías A. Avila

Editorial on Cardiovascular Disease and Cardiometabolic Risk: Advances in Understanding Pathophysiology, Public Health Burden and Clinical Care

Advances in resistant hypertension
David A. Calhoun

Review Article on Cardiopulmonary Interactions

Heart-lung interactions during mechanical ventilation: the basics
Syed S. Mahmood, Michael R. Pinsky

Review Article on Inborn Errors of Metabolism

Congenital disorders of glycosylation
Irene J. Chang, Miao He, Christina T. Lam

Review Article on Health and Medicine: a new era

Inflammation, immunosuppressive microenvironment and breast cancer: opportunities for cancer prevention and therapy
Sachin Kumar Deshmukh, Sanjeev Kumar Srivastava, Teja Poosarla, Donna Lynn Dyess, Nicolette Paolaungthong Holliday, Ajay Pratap Singh, Seema Singh

Below are the latest Annals of Translational Medicine articles published online ahead of print publication.

Case ReportOriginal Article


Study Protocol

Practice of adjunctive treatments in critically ill COVID–19 patients—rational for the multicenter observational PRoAcT-COVID study in The Netherlands
Christel M. A. Valk, Pien Swart, Leonoor S. Boers, Michela Botta, Lieuwe D. J. Bos, Marcelo Gama de Abreu, Liselotte Hol, Markus W. Hollmann, Janneke Horn, Ignacio Martin-Loeches, Guido Mazzinari, Sheila N. Myatra, Sunny G. Nijbroek, Neeltje M. Rosenberg, Willemke Stilma, Anissa M. Tsonas, Ward H. van der Ven, Ary Serpa Neto, Marcus J. Schultz, Frederique Paulus, for the PRoAcT-COVID collaborative group

Review Article

Multimodality carotid plaque tissue characterization and classification in the artificial intelligence paradigm: a narrative review for stroke application
Luca Saba, Skandha S. Sanagala, Suneet K. Gupta, Vijaya K. Koppula, Amer M. Johri, Narendra N. Khanna, Sophie Mavrogeni, John R. Laird, Gyan Pareek, Martin Miner, Petros P. S kakis, Athanasios Protogerou, Durga P. Misra, Vikas Agarwal, Aditya M. Sharma, Vijay Viswanathan, Vijay S. Rathore, Monika Turk, Raghu Kolluri, Klaudija Viskovic, Elisa Cuadrado-Godia, George D. Kitas, Neeraj Sharma, Andrew Nicolaides, Jasjit S. Suri