About atm

Manuscript Submission

AME Editing Service

Reprint & Permission

Advertising

Contact us

Endorsement

Annals of Translational Medicine is endorsed by the Bonnie J. Addario Lung Cancer Foundation (ALCF), the Ming-Yi Medical Charity Foundation of Guangdong Province, the international Inspire2Live Patient Advocates organization, and the Hellenic Cooperative Oncology Group.

Endorsement
Endorsement
Endorsement

the Brazilian Society of Thoracic Surgery(SBCT)

the Brazilian Society of Thoracic Surgery(SBCT) the Bonnie J. Addario Lung Cancer Foundation (ALCF)

Original Article

Risk factors for mortality due to COVID-19 in intensive care units: a single-center study
Yu Chen, Zhengyin Liu, Xiaogang Li, Jing Zhao, Dong Wu, Meng Xiao, Dong Zhang, Peng Gao, Ran Tian, Jing Xie, Siyuan Fan, Binbin Li, Yingchun Xu, Yongzhe Li, Shuyang Zhang
The risk of venous thromboembolism in cancer patients receiving chemotherapy: a meta-analysis with systematic review
Yun Bao, Xu Wan, Jie Fu, Bin Wu
Compliance with the Surviving Sepsis Campaign guideline 1-hour bundle for septic shock in China in 2018
Lu Wang, Xudong Ma, Huaiwu He, Longxiang Su, Yanhong Guo, Guangliang Shan, Ye Wang, Xiang Zhou, Dawei Liu, Yun Long, China National Critical Care Quality Control Center Group
Evaluation of the linear interpolation method in correcting the influence of slice thicknesses on radiomic feature values in solid pulmonary nodules: a prospective patient study
Shouxin Yang, Ning Wu, Li Zhang, Meng Li
The clinical characteristics and prognosis of COVID-19 patients with comorbidities: a retrospective analysis of the infection peak in Wuhan
Guiying Dong, Zhe Du, Jihong Zhu, Yang Guo, Weibo Gao, Wei Guo, Tianbing Wang, Baoguo Jiang
Development and validation of a predictive nomogram for postoperative osteonecrosis of the femoral head with cannulated screws fixation
Wanbo Zhu, Kai Xie, Xianzuo Zhang, Jiazhao Yang, Lei Xu, Junchen Zhu, Shiyuan Fang, Chen Zhu
Urinary soluble CD90 predicts renal prognosis in patients with diabetic kidney disease
Liang Wu, Dong-Yuan Chang, Lu-Xia Zhang, Min Chen, Ming-Hui Zhao
Transarterial chemoembolization (TACE) combined with apatinib versus TACE combined with sorafenib in advanced hepatocellular carcinoma patients: a multicenter retrospective study
Zhiyu Qiu, Lujun Shen, Yiquan Jiang, Jiliang Qiu, Zining Xu, Mengting Shi, Zhentao Yu, Yanping Ma, Wei He, Yun Zheng, Binkui Li, Guoying Wang, Yunfei Yuan
Squamous cell carcinoma of the head and neck with unknown primary: trends and outcomes from a hospital-based registry
Michael A. Cummings, Sung Jun Ma, Paul Van Der Sloot, Michael T. Milano, Deepinder P. Singh, Anurag K. Singh
Hybrid coronary revascularization versus total arterial revascularization for the treatment of left main coronary artery disease
Pengxiong Zhu, Jiapei Qiu, Hong Xu, Jun Liu, Qiang Zhao
Nomogram prediction for the overall survival and cancer-specific survival of patients diagnosed with Merkel cell carcinoma
Xufeng Yin, Huihui She, Lorna Martin Kasyanju Carrero, Weiwei Ma, Bingrong Zhou
Development and validation of nomograms for predicting blood loss in placenta previa with placenta increta or percreta
Ruihui Lu, Ran Chu, Na Gao, Guiyang Li, Haiyang Tang, Xinxin Zhou, Xiangxin Lan, Shuyi Li, Xi Zhang, Yintao Xu, Yuyan Ma
Contrast-enhanced computed tomography prior to percutaneous transthoracic needle biopsy reduces the incidence of hemorrhage
Huan Hu, Chuling Li, Tangfeng Lv, Huijuan Li, Yangbo Hu, Qin Shen, Mari Mino-Kenudson, Luca Bertolaccini, Gaetano Rocco, Pavlos Zarogoulidis, Fang Zhang, Dang Lin, Hongbing Liu, Yong Song, written on behalf of AME Pulmonary Disease Collaborative Group
Increased portal vein diameter is predictive of portal vein thrombosis development in patients with liver cirrhosis
Gang Dong, Xiao-Quan Huang, Yu-Li Zhu, Hong Ding, Feng Li, Shi-Yao Chen
Efficacy and safety of immune checkpoint inhibitors in gastric cancer: a network meta-analysis of well-designed randomized controlled trials
Siwei Pan, Kai Li, Baojun Huang, Jinyu Huang, Huimian Xu, Zhi Zhu
Automatic segmentation of pulmonary lobes on low-dose computed tomography using deep learning
Zewei Zhang, Jialiang Ren, Xiuli Tao, Wei Tang, Shijun Zhao, Lina Zhou, Yao Huang, Jianwei Wang, Ning Wu
Effects of earthworm extract on the lipid profile and fatty liver induced by a high-fat diet in guinea pigs
Zhenhan Deng, Shanshan Gao, Yunfei An, Yong Huang, Haifeng Liu, Weimin Zhu, Wei Lu, Miao He, Wenqing Xie, Dengjie Yu, Yusheng Li
Development and validation of a novel nomogram to predict cancer-specific survival in patients with uterine cervical adenocarcinoma
Xiao Ni, Xiaoling Ma, Jiangnan Qiu, Shulin Zhou, Wenjun Cheng, Chengyan Luo
Prognostic value of free triiodothyronine and N-terminal pro-B-type natriuretic peptide for patients with acute myocardial infarction undergoing percutaneous coronary intervention: a prospective cohort study
Kaihao Wang, Wenyao Wang, Kuo Zhang, Jun Gao, Yupeng Liu, Jilin Zheng, Ping Li, Yida Tang
Application of deep learning to predict underestimation in ductal carcinoma in situ of the breast with ultrasound
Lang Qian, Zhikun Lv, Kai Zhang, Kun Wang, Qian Zhu, Shichong Zhou, Cai Chang, Jie Tian
Accurate nomograms with excellent clinical value for locally advanced rectal cancer
Yuqiang Li, Da Liu, Lilan Zhao, Cenap Güngör, Xiangping Song, Dan Wang, Wenxue Liu, Fengbo Tan
Lateralizing the affected side of hippocampal sclerosis with quantitative high angular resolution diffusion scalars: a preliminary approach validated by diffusion spectrum imaging
Yi-He Wang, Zhen-Ming Wang, Peng-Hu Wei, Chao Lu, Xiao-Tong Fan, Lian-Kun Ren, Yong-Zhi Shan, Jie Lu, Guo-Guang Zhao
Multi-modal magnetic resonance imaging-based grading analysis for gliomas by integrating radiomics and deep features
Zhenyuan Ning, Jiaxiu Luo, Qing Xiao, Longmei Cai, Yuting Chen, Xiaohui Yu, Jian Wang, Yu Zhang
Role of thoracic radiotherapy in extensive stage small cell lung cancer: a systemic review and meta-analysis
Ao-Mei Li, Han Zhou, Yang-Yang Xu, Xiao-Qin Ji, Tian-Cong Wu, Xi Yuan, Chang-Chen Jiang, Xi-Xu Zhu, Ping Zhan, Ze-Tian Shen
Comparison of three lymph node staging methods for predicting outcome in breast cancer patients with mastectomy
Meng-Shen Wang, Mo-Zhi Wang, Zhenning Wang, Yongxi Song, Peng Gao, Pengliang Wang, Chong Wang, Xueting Yu, Fengheng Wei, Jingyi Guo, Yingying Xu
A predictor of pathological complete response to neoadjuvant chemotherapy in triple-negative breast cancer patients with the DNA repair genes
Liang Huang, Guan-Tian Lang, Qi Liu, Jin-Xiu Shi, Zhi-Ming Shao, A-Yong Cao
Injury pattern simulation and mapping of complex tibial plateau fractures that involve the posterior plateau with three-dimensional computed tomography
Shuo Pan, A-Qin Peng, Ya-Ning Hu, Shuai Wang, Yan-Long Zhang, Yong Wang
Surgical treatment of joint burn scar contracture: a 10-year single-center experience with long-term outcome evaluation
Zhouji Ma, Ran Mo, Chen Chen, Xueyong Meng, Qian Tan
Vimentin regulation of autophagy activation in lung fibroblasts in response to lipopolysaccharide exposure in vitro
Pan Pan, Longxiang Su, Xiaoting Wang, Wenzhao Chai, Dawei Liu, Licheng Song, Lixin Xie
A cohort study of hepatectomy-related complications and prediction model for postoperative liver failure after major liver resection in 1,441 patients without obstructive jaundice
Bin Li, Yingyi Qin, Zhiquan Qiu, Jun Ji, Xiaoqing Jiang
An analytical study of drug utilization, disease progression, and adverse events among 165 COVID-19 patients
Feng Sun, Hao Kou, Shengfeng Wang, Yun Lu, Houyu Zhao, Wenjing Li, Qingxin Zhou, Qiaoli Jiang, Yinchu Cheng, Kun Yang, Lin Zhuo, Yang Xu, Dongfang Wu, Siyan Zhan, Hong Cheng
CT-US fusion imaging increases the feasibility of early ultrasound-guided percutaneous intervention of local drug therapy in pancreatic contusion and laceration
Cong Feng, Libo Wang, Sai Huang, Qinrui Xing, Xuan Zhou, Ning Xing, Faqin Lv, Tanshi Li
A novel dynamic random-dot stereopsis assessment to measure stereopsis in intermittent exotropia
Jing Zhong, Daming Deng, Zidong Chen, Jinrong Li, Junpeng Yuan, Lei Feng, Minbin Yu
The effects of heatwaves and cold spells on patients admitted with acute ischemic stroke
Xuemei Qi, Zhongyan Wang, Xiaoshuang Xia, Juanjuan Xue, Yumeng Gu, Suqin Han, Qing Yao, Ziying Cai, Xiaojia Wang, Lin Wang, Sean X. Leng, Xin Li
Primary tumor immune score fails to predict the prognosis of colorectal cancer liver metastases after hepatectomy in Chinese populations
Hao-Cheng Lin, Qiong Shao, Jie-Ying Liang, Yun Wang, Hui-Zhong Zhang, Yun-Fei Yuan, Bin-Kui Li, Xiao-Jun Wu, Gong Chen, Pei-Rong Ding, Zhen-Hai Lu, Zhi-Zhong Pan, De-Shen Wang, Miao-Zhen Qiu, Zhi-Qiang Wang, Feng-Hua Wang, Rui-Hua Xu, Yu-Hong Li
Duet laparoscopic repair with knotless barbed sutures for treatment of perforated peptic ulcer: reality in general surgery with lacking of manpower
Dong-Wook Kim, Sanghyun Song, Ye Seob Jee
Brazilin prevents against myocardial ischemia-reperfusion injury through the modulation of Nrf2 via the PKC signaling pathway
Bin Qi, Xiaowen Zhang, Hang Yu, Yandong Bao, Nan Wu, Dalin Jia
Regulation of smooth muscle contractility by the epithelium in rat tracheas: role of prostaglandin E2 induced by the neurotransmitter acetylcholine
Lei Zhao, Yu-Ting Liang, Dong-Bo Tian, Rui-Gang Zhang, Jiehong Huang, Yun-Xin Zhu, Wen-Liang Zhou, Yi-Lin Zhang
Incident cerebral microbleeds and hypertension defined by the 2017 ACC/AHA Guidelines
Yiwei Xia, Yi Wang, Lumeng Yang, Yiqing Wang, Xiaoniu Liang, Qianhua Zhao, Jianjun Wu, Shuguang Chu, Zonghui Liang, Hansheng Ding, Ding Ding, Xin Cheng, Qiang Dong
The associations of population mobility in HIV disease severity and mortality rate in China
Wangting Li, Xiaoli Wang, Yahan Yang, Lanqin Zhao, Duoru Lin, Jinghui Wang, Yi Zhu, Chuan Chen, Zhenzhen Liu, Xiaohang Wu, Xiayin Zhang, Ruixin Wang, Ruiyang Li, Daniel Shu Wei Ting, Wenyong Huang, Haotian Lin
Bone metabolic biomarker-based diagnosis of type 2 diabetes osteoporosis by support vector machine
Chuan Wang, Taomin Zhang, Peng Wang, Xuan Liu, Liming Zheng, Lei Miao, Deyu Zhou, Yibo Zhang, Yezi Hu, Han Yin, Qing Jiang, Hui Jin, Jianfei Sun
Development and validation of an autophagy-related prognostic signature in esophageal cancer
Hailei Du, Shanshan Xie, Wei Guo, Jiaming Che, Lianggang Zhu, Junbiao Hang, Hecheng Li
A novel prophylactic Chinese parachute ankle brace
Xi Zhou, Di Wu, Xiangdong Wu, Zhengyao Li, Bin Yan, Leilei Liang, Yu He, Yong Liu
Application of an optimized pharyngeal swab-assisted device in pharyngeal sampling for COVID-19 patients
Jie Jia, Sun-Ting Fang, Xiao-Bo Feng, Wei Tong, Hong-Tao Tian, Jing Tang
Safety and feasibility of single-incision radical vulvectomy: a novel approach for the treatment of vulvar cancer
Liqing He, Gaowen Chen, Xiaoxuan Li, Youhong Zheng, Mengting Wu, Huiyan Wang, Xiaohong Liu, Wuqi He, Xiaodan Liu, Shaozhuo Huang, Fan Lin, Weixin Liao, Ying Ma, Yifeng Wang
SOX2 amplification and chromosome 3 gain significantly impact prognosis in esophageal squamous cell carcinoma
Xin Wang, Xiaowen Ge, Haixing Wang, Jie Huang, Qi Song, Chen Xu, Zhengzeng Jiang, Jieakesu Su, Hao Wang, Lijie Tan, Dongxian Jiang, Yingyong Hou
Comparing long-term outcomes between endoscopic submucosal dissection (ESD) and endoscopic mucosal resection (EMR) for type II esophagogastric junction neoplasm
Yong Liu, Shun He, Yueming Zhang, Lizhou Dou, Xiao Liu, Xinying Yu, Ning Lu, Liyan Xue, Guiqi Wang
Development and validation of a risk stratification model for predicting the mortality of acute kidney injury in critical care patients
Haofan Huang, Yong Liu, Ming Wu, Yi Gao, Xiaxia Yu
Accuracy of intraocular lens calculation formulas for eyes with insufficient capsular support
Zhouyue Li, Zhangkai Lian, Charlotte Aimee Young, Jing Zhao, Guangming Jin, Danying Zheng
Sarcopenia is poor risk for unfavorable short- and long-term outcomes in stage I non-small cell lung cancer
Yusuke Takahashi, Shigeki Suzuki, Kenichi Hamada, Takeo Nakada, Yuko Oya, Noriaki Sakakura, Hirokazu Matsushita, Hiroaki Kuroda
Population attributable risk of excess weight, abdominal obesity and physical inactivity for type 2 diabetes in Chinese men and women
Guo-Shan Feng, Hong-Lan Li, Qiu-Ming Shen, Zhuo-Ying Li, Xiao-Wei Ji, Yong-Bing Xiang
Association between glucose fluctuation during 2-hour oral glucose tolerance test, inflammation and oxidative stress markers, and β-cell function in a Chinese population with normal glucose tolerance
Chifa Ma, Yiwen Liu, Shuli He, Jingbo Zeng, Pingping Li, Chunxiao Ma, Fan Ping, Huabing Zhang, Lingling Xu, Wei Li, Yuxiu Li
B7-H6 is a new potential biomarker and therapeutic target of T-lymphoblastic lymphoma
Lei Yuan, Lu Sun, Siyuan Yang, Xin Chen, Jing Wang, Hongmei Jing, Yu Zhao, Xiaoyan Ke
The effect of primary site, functional status and treatment modality on survival in gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms with synchronous liver metastasis: a US population-based study
Ning Pu, Joseph R. Habib, Michael Bejjani, Hanlin Yin, Minako Nagai, Jianan Chen, Benedict Kinny-Köster, Qiangda Chen, Jicheng Zhang, Jun Yu, Wenchuan Wu, Wenhui Lou
A systematic analysis of a potential metabolism-related prognostic signature for breast cancer patients
Shibo Yu, Xiaowen Wang, Lizhe Zhu, Peiling Xie, Yudong Zhou, Siyuan Jiang, Heyan Chen, Xiaoqin Liao, Shengyu Pu, Zhenzhen Lei, Bin Wang, Yu Ren
Osteogenic differentiation characteristics of hip joint capsule fibroblasts obtained from patients with ankylosing spondylitis
Nan Jiang, Hong-Xiao Liu, Hui-Ying Liang, Xing-Hua Feng, Ben-Yong Liu, Ying-Yan Zhou
Huperzine A lowers intraocular pressure via the M3 mAChR and provides retinal neuroprotection via the M1 mAChR: a promising agent for the treatment of glaucoma
Ping Yu, Wen-Pei Dong, Ya-Bin Tang, Hong-Zhuan Chen, Yong-Yao Cui, Xiao-Lan Bian
Fracture mapping of complex intra-articular calcaneal fractures
Ming Ni, Miko Lin Lv, Wanju Sun, Yingqi Zhang, Jiong Mei, Duo Wai-Chi Wong, Haowei Zhang, Yongwei Jia, Ming Zhang
Heart rate fluctuation predicts mortality in critically ill patients in the intensive care unit: a retrospective cohort study
Qi Guo, Zhanchao Xiao, Maohuan Lin, Guiyi Yuan, Qiong Qiu, Ying Yang, Huiying Zhao, Yuling Zhang, Shuxian Zhou, Jingfeng Wang
Peri-implant tissue alteration around tissue-level and bone-level implants in fresh extraction sockets: a histomorphometric study in dogs
Chunan Zhang, Xu Zhao, Shichong Qiao, Xiaomeng Zhang, Hongchang Lai, Yingxin Gu
The clinical value of bedside ultrasound in predicting the severity of coronavirus disease-19 (COVID-19)
Jianzhong Xian, Xiaofeng Pei, Wuzhu Lu, Haihong Zhong, Yuhong Lin, Hongjun Jin, Zhongzhen Su
Predictors and risk factors for intestinal necrosis in patients with mesenteric ischemia
Hongwei Zhao, Yiting Meng, Peng Zhang, Qian Zhang, Feng Wang, Yuanxin Li
Docetaxel maintenance therapy versus best supportive care after first-line chemotherapy with different dose docetaxel plus cisplatin for advanced non-small cell lung cancer (TFINE study, CTONG-0904): an open-label, randomized, phase III trial
Li Zhang, Shun Lu, Ying Cheng, Zhihuang Hu, Yi-Long Wu, Zhiwei Chen, Gongyan Chen, Xiaoqing Liu, Jinji Yang, Li Zhang, Jia Chen, Meijuan Huang, Min Tao, Gang Cheng, Cheng Huang, Caicun Zhou, Weimin Zhang, Hong Zhao, Yuping Sun
Real-world experience with pembrolizumab in patients with advanced soft tissue sarcoma
Jiayong Liu, Zhengfu Fan, Chujie Bai, Shu Li, Ruifeng Xue, Tian Gao, Lu Zhang, Zhichao Tan, Zhiwei Fang
Aerobic exercise improves cardiac function in rats with chronic heart failure through inhibition of the long non-coding RNA metastasis-associated lung adenocarcinoma transcript 1 (MALAT1)
Ling Hu, Ya-Nan Xu, Qian Wang, Mei-Jie Liu, Ping Zhang, Lan-Ting Zhao, Fang Liu, Dong-Yan Zhao, He-Nan Pei, Xing-Bao Yao, Hua-Gang Hu
Transsacrococcygeal approach in rectal gastrointestinal stromal tumour resection: 10-year experience at a single centre
Xiusen Qin, Chuangkun Li, Zifeng Yang, Wentai Guo, Huili Guo, Chun Chen, Rongkang Huang, Di Zhang, Huaiming Wang, Hui Wang
A nomogram to predict the incidence of permanent stoma in elderly patients with rectal cancer
Chuangkun Li, Xiusen Qin, Zifeng Yang, Wentai Guo, Rongkang Huang, Huaiming Wang, Hui Wang
Value of serum and follicular fluid sirtuin (SIRT)1 and SIRT2 protein levels in predicting the outcome of assisted reproduction
Ling-Nv Yao, Tian-Fang Zhang, Wen-Qin Lin, Nan Jiang, Hai-Feng Cao, Hong Li, Jian-Hua Qian
The effects of three different contrast agents (Gd-BOPTA, Gd-DTPA, and Gd-DOTA) on brachial plexus magnetic resonance imaging
Xiaojing Zhang, Wensheng Wang, Tiefang Liu, Yeqing Qi, Lin Ma
Risk factors related to the loss of reduction after acromioclavicular joint dislocation treated with the EndoButton device
Kai Chen, Bin Xu, Yang-Jun Lao, Yang Yang
Study on the differential proteomics of rat hippocampal mitochondria during deep hypothermic circulatory arrest
Yongjun Gao, Xiuli Han, Liang Wei, Yong Yuan, Chengbin Zhao, Ming Zhang, Zheng Wang, Xuhui Li, Wei Xu
Identification of drug compounds for keloids and hypertrophic scars: drug discovery based on text mining and DeepPurpose
Yuyan Pan, Zhiwei Chen, Fazhi Qi, Jiaqi Liu
Kindlin-2 regulates the differentiation of 3T3-L1 preadipocytes: implications for wound healing
Yuyan Pan, Qiang Wang, Wenjie Luan, Yuedong Shi, Jiaqi Liu, Fazhi Qi
Functional plasticity abnormalities over the lifespan of first-episode patients with major depressive disorder: a resting state fMRI study
Li Yang, An-Hai Wei, Tan-Te Ouyang, Zhen-Zhen Cao, Ao-Wen Duan, He-Hua Zhang
Eriocitrin attenuates ischemia reperfusion-induced oxidative stress and inflammation in rats with acute kidney injury by regulating the dual-specificity phosphatase 14 (DUSP14)-mediated Nrf2 and nuclear factor-κB (NF-κB) pathways
Jun Xu, Liang Ma, Ping Fu
The predictive value of minute ventilation versus carbon dioxide production in pulmonary hypertension associated with left heart disease
Xiujun Zhong, Jie Tang, Rong Jiang, Ping Yuan, Qinhua Zhao, Sugang Gong, Jinming Liu, Lan Wang
Short-term outcomes of laparoscopic versus open proximal gastrectomy with double-tract reconstruction for Siewert type II and III adenocarcinoma of the esophagogastric junction: a retrospective observational study of consecutive patients
Fei Ma, Weifeng Wang, Dandan Guo, Yonglei Zhang, Liangqun Peng, Qi Ma, Sheqing Ji, Junhui Chai, Yawei Hua, Xiaobing Chen, Hui Wang, Shuning Xu, Qian Li, Suxia Luo, Hiroharu Yamashita, Kheng Tian Lim, Tian Li, Bin Zhang
Correlation between serum cartilage oligomeric matrix protein and major adverse cardiovascular events within 30 days in patients with acute coronary syndrome
Hao Chen, Jing Wang, Ling Xie, Ya-Li Shen, Hui-Min Wang, Kou-Long Zheng, Qing Zhang
A thermochromic tissue-mimicking phantom model for verification of ablation plans in thermal ablation
Yan Zhou, Lin Zhao, Xinyu Zhong, Jianmin Ding, Hongyu Zhou, Fengmei Wang, Xiang Jing
Chemoprotective effect of atorvastatin against benzo(a)pyrene-induced lung cancer via the inhibition of oxidative stress and inflammatory parameters
Xusheng Du, Dongfan Li, Guanjie Wang, Yali Fan, Namiao Li, Lili Chai, Guangshun Li, Jianying Li
A new classification of descending necrotizing mediastinitis and surgical strategies
Xin Guan, Xiang Liang, Xi Liang, Feng Wang, Wentao Qian, Weijie Zhang
Adult pulmonary Langerhans cell histiocytosis might consist of two distinct groups: isolated form and extrapulmonary recidivism type
Jing Wang, Liwu Xie, Yuchun Miao, Xiaoyu Liu, Yuan Tang, Yanfeng Xi, Jiang Chang, Yueqin Wu, Lili Jiang
Aberrant lactate dehydrogenase A signaling contributes metabolic signatures in pancreatic cancer
Wenna Jiang, Lu Qiao, Duo Zuo, Di Qin, Jiawei Xiao, Haohua An, Yanhui Wang, Xinwei Zhang, Yu Jin, Li Ren

Review Article

Long non-coding RNA signatures as predictors of prognosis in thyroid cancer: a narrative review
Hongyuan Zhao, Cristabelle De Souza, Vigneshwari Easwar Kumar, Roshni Nambiar, Dake Hao, Xiaofeng Zhu, Yi Luo, Shengshan Liu, Lingyun Zhang, Jingqiang Zhu

Case Report

Treatment of common iliac vein aneurysms: case report and literature review
Fei Li, Ruili Zhang, Jiangping Chen, Xiang Wang, Haiwei Chu, Wenjun Zhao

Case Report

Laparoscopic Roux-en-Y duodenojejunostomy for annular pancreas in adults: case report and literature review
He Cai, Xin Wang, Yun-Qiang Cai, Yong-Bin Li, Ling-Wei Meng, Bing Peng
Laparoscopic pancreaticoduodenectomy with major venous resection and reconstruction with repassed round ligament: a case report
Yunqiang Cai, Yongbin Li, Pan Gao, Xin Wang, Bing Peng
Metastatic colorectal cancer in a cirrhotic liver with synchronous hepatocellular carcinoma
Michael Karass, Emily Grossniklaus, Talal Seoud, Ralph Kamel, Oluwadamilola Teniola, Gabriela Oprea, Daniel A. Goldstein, Sanjay Jain

Editorial

Translating L-2-HG to kidney cancer at the bench and bedside
Omran Abu Aboud, Robert H. Weiss
Vascular Deformation Mapping (VDM) of thoracic aortic aneurysm: an application for color 3D printing in aortic disease
Nicholas S. Burris, Benjamin A. Hoff, Brian D. Ross
Dasatinib in breast cancer: Src-ing for response in all the wrong kinases
Laura C. Kennedy, Vijayakrishna Gadi
Cardiac troponin I—more than a biomarker for myocardial ischemia?
Li Ni, Xander H. T. Wehrens
Ifi204/p204, a new piece in the sepsis puzzle
Gayatri Subramanian, Ritu Chakravarti, Saurabh Chattopadhyay
Fusion heals the broken-hearted
Daniel A. Zuppo, Michael Tsang
Adjuvant antiviral therapy for the prevention of hepatocellular carcinoma recurrence after liver resection: indicated for all patients with chronic hepatitis B?
Clifford Akateh, Timothy M. Pawlik, Jordan M. Cloyd
Acidosis and citrate: provocative interactions
Kathleen S. Hering-Smith, L. Lee Hamm
Protecting functional β cells with a therapeutic peptide
Meghan L. Marré, Jon D. Piganelli, Eddie A. James
The Art of War and oncology: applying the principles of strategy and tactics to greater effect in the era of targeted therapy
Emil Lou
Protease activated receptor 4: a backup receptor or a dark horse as a target in antiplatelet therapy?
Xu Han, Marvin T. Nieman
Geospatial modelling in guiding health program strategies in resource-limited settings—the way forward
Diane Gu, Chawangwa Modongo, Sanghyuk S. Shin, Nicola M. Zetola
Surrogate end points in early prostate cancer clinical states: ready for implementation?
Christos E. Kyriakopoulos, Emmanuel S. Antonarakis
Profiling of plasma-derived extracellular vesicles cargo for diagnosis of pancreatic malignancy
Theresa L. Whiteside
Evolving treatment options for valve and aortic disease with bicuspid aortic valve
Nicholas S. Burris, Michael D. Hope
Exosomes may play a crucial role in HIV dendritic cell immunotherapy
Benjamin Wolfson, Justine E. Yu, Qun Zhou
Custom cutting guides in total knee arthroplasty
Morad Chughtai, Anton Khlopas, Iyooh U. Davidson, George A. Yakubek, Kim L. Stearns, Michael A. Mont
Dendritic cell-derived exosomes for cancer immunotherapy: hope and challenges
Hong Tian, Wei Li
It takes time to tune
Brandon S. Bentzley, Jaspreet Pannu, Bashar W. Badran, Casey H. Halpern, Nolan R. Williams
Intra-luminal focused ultrasound for augmentation of gastrointestinal drug delivery
Ezekiel Maloney, Joo Ha Hwang
Re-assessing stem cells in the stomach—one story two tales
Ming Jiang, Jianwen Que
Extracellular vesicles isolation and their biomarker potential: are we ready for testing?
Theresa L. Whiteside
One size doesn’t fit all: unraveling the diversity of factors and interactions that drive E. coli urovirulence
Henry L. Schreiber IV, Caitlin N. Spaulding, Karen W. Dodson, Jonathan Livny, Scott J. Hultgren
Defensin-chemokine heteromeric complexes derived from heterocellular activation—a possible target to inhibit CCL5 in cardiovascular settings
Osamu Baba, Yongjian Liu, Gwendalyn J Randolph
An effective DNA vaccine platform for Middle East respiratory syndrome coronavirus
Adam S Cockrel, Ralph S Baric
Can multispectral optoacoustic tomography replace sentinel lymph biopsy in melanoma?
Stanley P. L. Leong, Sri-Rajasekhar Kothapalli, Sanjiv Sam Gambhir
The evolving approach to sedation in ventilated patients: a real world perspective
Annachiara Marra, Pratik P. Pandharipande
From static to dynamic: a sepsis-specific dynamic model from clinical criteria in polytrauma patients
Rami A. Namas, Yoram Vodovotz
Do insights from mice imply that combined Th2 and Th17 therapies would benefit select severe asthma patients?
Matthew E. Poynter
Re-assessing the role of non-fasting lipids; a change in perspective
Zareen Farukhi, Samia Mora
Narcolepsy and influenza vaccination—the inappropriate awakening of immunity
Anoma Nellore, Troy D. Randall
A canine model for neuronal ceroid lipofuscinosis highlights the promise of gene therapy for lysosomal storage diseases
Jonathan E. Phillips, Richard H. Gomer
Connecting enterovirus infection to dystrophin dysfunction in dilated cardiomyopathy
Qiongling Wang, Xander H. T. Wehrens
The AMPK-SKP2-CARM1 axis links nutrient sensing to transcriptional and epigenetic regulation of autophagy
Ziheng Xu, Daniel J. Klionsky
Is the regulation of SIRT1 by miRNA-34a the key to mesenchymal stem cell survival?
Michael A. Bellio, Wayne Balkan, Joshua M. Hare, Ivonne Hernandez Schulman
Getting to the core of fibrosis: targeting redox imbalance in aging
Louise Hecker, Victor J. Thannickal
Radiotherapy: killing with complement
Jean F. Regal, Kenneth J. Dornfeld, Sherry D. Fleming
Significance of IASLC/ATS/ERS classification for early-stage lung adenocarcinoma patients in predicting benefit from adjuvant chemotherapy
Yusuke Takahashi, Takashi Eguchi, Sarina Bains, Prasad S. Adusumilli
Is spread through alveolar spaces, the newly recognized pattern of invasion, a potential game changer in lung adenocarcinoma?
Sarina Bains, Prasad S. Adusumilli
Selecting efficacious Bcl-2 family inhibitors for optimal clinical outcome
Irfana Muqbil, Ramzi M. Mohammad
Microbiome, a new dimension in cancer research
Antonio Galvao Neto, Azore-Dee Bradshaw, Zhiheng Pei
The CRISPR road: from bench to bedside on an RNA-guided path
Benjamin Garcia-Bloj, Colette Moses, Pilar Blancafort
Safe anticoagulation when heart and lungs are “on vacation”
Marina A. Dobrovolskaia, Scott E. McNeil
γδ T cells and immunity to human malaria in endemic regions
Samarchith P. Kurup, John T. Harty
Apyrase as a novel therapeutic inhibitor of heterotopic ossification
Olin D. Liang, Anthony M. Reginato, Damian Medici
The coming of age of adoptive T-cell therapy for viral infection after stem cell transplantation
Austin John Barrett, Catherine M. Bollard
Elucidating new drug targets in psoriasis by gene profiling: an opportunity to be seized
Mark R. Walter
Circulating donor-derived cell-free DNA: a true biomarker for cardiac allograft rejection?
Kevin P. Daly
Translating basic science discoveries to clinical practice—Let us not repeat the naiveté of the pre-omics era
Kimberly J. Payne, Abigail Benitez, Sinisa Dovat
Will the 40-gene expression classifier predict responders to EGFR targeted chemotherapy for the invasive bladder cancer patients?
Jayoung Kim, Wun-Jae Kim

Editorial Commentary

Glycosylation of natriuretic peptides in obese heart failure: mechanistic insights
Vibhu Parcha, Pankaj Arora
Pluripotential stem cells as replacement therapy in degenerative diseases of the eye
Colin J. Barnstable
Reactive astrocytes foster brain metastases via STAT3 signaling
Braden C. McFarland, Etty N. Benveniste
Cryo-electron microscopy reveals informative details of GABAA receptor structural pharmacology: implications for drug discovery
Richard W. Olsen, A. Kerstin Lindemeyer, Martin Wallner, Xiaorun Li, Kevin W. Huynh, Z. Hong Zhou
‘RNA circles of influence’ in Kaposi sarcoma
Dimitrios Tsitsipatis, Myriam Gorospe
A novel macrophage subtype directs hematopoietic stem cell homing and retention
Marcin Wysoczynski, Joseph B. Moore IV, Shizuka Uchida
Profiling changes in metabolism and the immune microenvironment in lung tumorigenesis
Di Zhang, Ana S. Leal, Fawzi Abu Rous, Karen T. Liby
Lessons learned by features of pancreatic ductal adenocarcinoma and its tumor microenvironment
Alex B. Blair, Vincent P. Groot, Jin He
Nephron repair: powered by anaerobic energy metabolism
Brooke E. Chambers, Rebecca A. Wingert
Blocking the PD-1/PD-L1 axis in advanced prostate cancer: are we moving in the right direction?
Andre P. Fay, Emmanuel S. Antonarakis
Strengthening the foundation of kidney cancer treatment and research: revising the AJCC staging system
Hiren V. Patel, Arnav Srivastava, Brian Shinder, Evita Sadimin, Eric A. Singer
Revisiting AJCC TNM staging for renal cell carcinoma: quest for improvement
Umang Swami, Roberto H. Nussenzveig, Benjamin Haaland, Neeraj Agarwal

Letter to the Editor

Challenges to interpreting patient reported outcomes in clinical trials: author rejoinder
Melanie L. Bell
Low levels of interleukin-10 in patients with transfusion-related acute lung injury
Rick Kapur, Michael Kim, Johan Rebetz, Matthew T. Rondina, Leendert Porcelijn, John W. Semple
Circulating CD40 autoantibody and suPAR synergy drives glomerular injury
Changli Wei, Tara K. Sigdel, Minnie M. Sarwal, Jochen Reiser
Gene replacement rescues severe muscle pathology and prolongs survival in myotubularin-deficient mice and dogs
Martin K. Childers, Alan H. Beggs, Ana Buj-Bello

Original Article

GLI1 is increased in ovarian endometriosis and regulates migration, invasion and proliferation of human endometrial stromal cells in endometriosis
Hengwei Liu, Wei Zhang, Lili Wang, Zhibing Zhang, Wenqian Xiong, Ling Zhang, Tian Fu, Xiaoou Li, Yaobing Chen, Yi Liu
Genome-wide association study of cerebrospinal fluid neurofilament light levels in non-demented elders
Li-Dong Niu, Wei Xu, Jie-Qiong Li, Chen-Chen Tan, Xi-Peng Cao, Jintai Yu, Lan Tan, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
Decoding the secreted inflammatory response of primary human hepatocytes to hypoxic stress in vitro
Yoram Vodovotz, Richard L. Simmons, Derek Barclay, Jinling Yin, Bahiyyah S. Jefferson, Ruben Zamora
Altering cough reflex sensitivity with aerosolized capsaicin paired with behavioral cough suppression: a proof-of-concept study
Laurie J. Slovarp, Emma Bozarth
Prevalent osteoporotic vertebral fractures more likely involve the upper endplate than the lower endplate and even more so in males
Nazmi Che-Nordin, Min Deng, James F. Griffith, Jason C. S. Leung, Anthony W. L. Kwok, Yue-Qi Zhu, Richard H. Y. So, Timothy C. Y. Kwok, Ping Chung Leung, Yì Xiáng J. Wáng
Genome-wide association study identifies RBFOX1 locus influencing brain glucose metabolism
Ling-Li Kong, Dan Miao, Lin Tan, Shu-Lei Liu, Jie-Qiong Li, Xi-Peng Cao, Lan Tan, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
ABCA7 genotype altered Aβ levels in cerebrospinal fluid in Alzheimer’s disease without dementia
Fang-Chen Ma, Yu Zong, Hui-Fu Wang, Jie-Qiong Li, Xi-Peng Cao, Lan Tan, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
Impact factors of orthopaedic journals between 2010 and 2016: trends and comparisons with other surgical specialties
Nequesha S. Mohamed, Chukwuweike U. Gwam, Jennifer I. Etcheson, Nicole E. George, Nicolas S. Piuzzi, Samuel Rosas, Nipun Sohdi, Assem A. Sultan, Anton Khlopas, Ronald E. Delanois
Impact of smoking in patients undergoing transcatheter aortic valve replacement
Manyoo Agarwal, Sahil Agrawal, Lohit Garg, Guy L. Reed, Rami N. Khouzam, Uzoma N. Ibebuogu
Impact of family history of coronary artery disease on in-hospital clinical outcomes in ST-segment myocardial infarction
Manyoo A. Agarwal, Lohit Garg, Carl J. Lavie, Guy L. Reed, Rami N. Khouzam
National use of total hip arthroplasty among patients with a history of breast, lung, prostate, colon or bladder cancer—an analysis of the Medicare population
Samuel Rosas, Karim Sabeh, Jennifer Kurowicki, Leonard Buller, Tsun Yee Law, Martin Roche, Sheila Conway, Victor H. Hernandez
Prospective study of quality of life after lung cancer resection
Kathleen G. Hopkins, Peter F. Ferson, Manisha R. Shende, Neil A. Christie, Matthew J. Schuchert, Arjun Pennathur
Probiotics for prevention of urinary stones
John C. Lieske
Variations in mRNA and protein levels of Ikaros family members in pediatric T cell acute lymphoblastic leukemia
Julie L. Mitchell, Thomas M. Yankee
Muscle pathology, limb strength, walking gait, respiratory function and neurological impairment establish disease progression in the p.N155K canine model of X-linked myotubular myopathy
Melissa A. Goddard, David L. Mack, Stefan M. Czerniecki, Valerie E. Kelly, Jessica M. Snyder, Robert W. Grange, Michael W. Lawlor, Barbara K. Smith, Alan H. Beggs, Martin K. Childers
Hyaluronan expression in primary and secondary brain tumors
Laurence Jadin, Sandra Pastorino, Rebecca Symons, Natsuko Nomura, Ping Jiang, Tiffany Juarez, Milan Makale, Santosh Kesari

Review Article

Emerging biomarkers in autism spectrum disorder: a systematic review
Richard E. Frye, Sarah Vassall, Gurjot Kaur, Christina Lewis, Mohammand Karim, Daniel Rossignol
Pompe disease gene therapy: neural manifestations require consideration of CNS directed therapy
Barry J. Byrne, David D. Fuller, Barbara K. Smith, Nathalie Clement, Kirsten Coleman, Brian Cleaver, Lauren Vaught, Darin J. Falk, Angela McCall, Manuela Corti
Liver depot gene therapy for Pompe disease
Priya S. Kishnani, Dwight D. Koeberl
Genetics and epigenetic factors of Wilson disease
Valentina Medici, Janine M. LaSalle
Ventilator-induced lung injury and lung mechanics
Jason H. T. Bates, Bradford J. Smith
Precision oncology in liver cancer
Kevin M. Sullivan, Heidi L. Kenerson, Venu G. Pillarisetty, Kimberly J. Riehle, Raymond S. Yeung
Emerging application of genomics-guided therapeutics in personalized lung cancer treatment
Aubhishek Zaman, Trever G. Bivona
Aminoquinoline antimalarial therapy in dermatomyositis—are we missing opportunities with respect to comorbidities and modulation of extracutaneous disease activity?
Richard D. Sontheimer
Surveillance versus esophagectomy in esophageal cancer patients with a clinical complete response after induction chemoradiation
Tara R. Semenkovich, Bryan F. Meyers
Inhalation therapies in acute respiratory distress syndrome
Antonio Artigas, Marta Camprubí-Rimblas, Neus Tantinyà, Josep Bringué, Raquel Guillamat-Prats, Michael A. Matthay
The female urinary microbiota, urinary health and common urinary disorders
Linda Brubaker, Alan J. Wolfe
The association between bacteria and urinary stones
Andrew L. Schwaderer, Alan J. Wolfe
PDX1 associated therapy in translational medicine
Juehua Yu, Shi-He Liu, Robbi Sanchez, John Nemunaitis, Enrique Rozengurt, F. Charles Brunicardi
Biomarkers of risk to develop lung cancer in the new screening era
Thomas Atwater, Pierre P. Massion
State of the art management of metastatic gastroesophageal cancer
Adrian G. Murphy, David Lynch, Ronan J. Kelly
Update in genetic susceptibility in melanoma
Miriam Potrony, Celia Badenas, Paula Aguilera, Joan Anton Puig-Butille, Cristina Carrera, Josep Malvehy, Susana Puig

Column in Changemakers in Patient-Oriented Translational Clinical Investigation

James Neil Gilliam, MD—the career arc of a patient-oriented translational clinical investigation changemaker in rheumatologic skin disease
Richard D. Sontheimer

Technical Note

Laparoscopic suture training curricula and techniques
Xin Wang, Yongbin Li, Yunqiang Cai, Lingwei Meng, He Cai, Xubao Liu, Bing Peng

Commentary

Vinculin at the heart of aging
William H. Bradford, Jeffrey H. Omens, Farah Sheikh
MET signaling promotes DNA repair and radiation resistance in glioblastoma stem-like cells
Pavlina Krasimirova Todorova, Bipasha Mukherjee, Sandeep Burma
Uncovering the influence of the FGFR1 pathway on glioblastoma radiosensitivity
Karen K. Sayal, Geoffrey S. Higgins, Ester M. Hammond
Epigenetic therapy in a new era of medicine: creating and integrating molecular profiles of patients
Ebrahim Afshinnekoo, Christopher E. Mason
Patellar resurfacing after endoprosthetic replacement for primary or secondary bone tumors
Alexander D. Liddle
A sensible approach to targeting STAT3-mediated transcription
Neil E. Bhola, Daniel E. Johnson, Jennifer R. Grandis
Circulating fibrocytes serve as a marker for clinical diagnosis
Thuy Cao, Sheeja Rajasingh, Johnson Rajasingh
Collagen and fibronectin: threads linking obesity and breast cancer
Lesley G. Ellies
Abrupt versus gradual smoking cessation with pre-cessation nicotine replacement therapy for cigarette smokers motivated to quit
Elias M. Klemperer, Karl O. Fagerstrom, John R. Hughes
Quantification of lung recruitment by respiratory mechanics and CT imaging: what are the clinical implications?
Andrew C. McKown, Lorraine B. Ware
TGFβ signaling: a friend or a foe to hepatic fibrosis and tumorigenesis
Dragana Kopanja, Pradip Raychaudhuri
Applications of iPSC-derived models of Gaucher disease
Daniel K. Borger, Elma Aflaki, Ellen Sidransky
Significance of microRNA-based biomarkers for pancreatic cancer
Sukhwinder Kaur, Shiv Ram Krishn, Satyanarayana Rachagani, Surinder K. Batra

Health Service and Policy Research

Health Services & Policy Research in translational medicine
Nengliang (Aaron) Yao

Editorials

Circulating free DNA in the management of breast cancer
Jacqueline A. Shaw, Justin Stebbing

Review Articles

The physiological roles of secretin and its receptor
Syeda Afroze, Fanyin Meng, Kendal Jensen, Kelly McDaniel, Kinan Rahal, Paolo Onori, Eugenio Gaudio, Gianfranco Alpini, Shannon S. Glaser
Effect of high fat-diet and obesity on gastrointestinal motility
Mazen Al Mushref, Shanthi Srinivasan
Functional role of microvesicles in gastrointestinal malignancies
Kelly McDaniel, Robert Correa, Tianhao Zhou, Christopher Johnson, Heather Francis, Shannon Glaser, Julie Venter, Gianfranco Alpini, Fanyin Meng

Highlighted Reports in Galectins

Role of galectins in re-epithelialization of wounds
Noorjahan Panjwani

Helicobacter Pylori

Diagnosis of Helicobacter pylori using the rapid urease test
Takahiro Uotani, David Y. Graham

Health Service and Policy Research Column

Diabetes management before and after cancer diagnosis: missed opportunity
Nengliang Yao, Fabian T. Camacho, Askar S. Chukmaitov, Steven T. Fleming, Roger T. Anderson
The real difficulty in improving concordance of clinical practice with guidelines
Nengliang Yao, Abram Recht

Review Article on MicroRNAs, Signalling Pathways and Diseases

MicroRNAs in congenital heart disease
Tanya Smith, Cha Rajakaruna, Massimo Caputo, Costanza Emanueli

Review Article on Toward Precision Medicine in Neurological Diseases

Precision medicine in spinocerebellar ataxias: treatment based on common mechanisms of disease
David D. Bushart, Geoffrey G. Murphy, Vikram G. Shakkottai

Focus on Toward Precision Medicine in Neurological Diseases

Toward precision medicine in Alzheimer’s disease
Christiane Reitz

Review Article on Innovations and Technology in Surgery

Surgical applications of three-dimensional printing: a review of the current literature & how to get started
Don Hoang, David Perrault, Milan Stevanovic, Alidad Ghiassi

Review Article on MET as Actionable Target in Cancer Therapy

MET: roles in epithelial-mesenchymal transition and cancer stemness
Hye-Min Jeon, Jeongwu Lee
Effective implementation of novel MET pharmacodynamic assays in translational studies
Apurva K. Srivastava, Tony Navas, William G. Herrick, Melinda G. Hollingshead, Donald P. Bottaro, James H. Doroshow, Ralph E. Parchment

Perspective on Mesothelioma

Novel immunotherapy clinical trials in malignant pleural mesothelioma
Zachary E. Tano, Navin K. Chintala, Xiaoyu Li, Prasad S. Adusumilli

Review Article on Mesothelioma

Mesothelioma: recent highlights
Michele Carbone, Haining Yang
Environmental asbestos exposure and risk of mesothelioma
Curtis W. Noonan

Original Article on Translational Neurodegeneration

The impact of GAB2 genetic variations on cerebrospinal fluid markers in Alzheimer’s disease
Xiao-Xiao Chen, Run-Rong Guo, Xi-Peng Cao, Lin Tan, Lan Tan, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative

Review Article on Molecular Hepatology

Fibroblast growth factors 19 and 21 in acute liver damage
Zhao Shan, Gloria Alvarez-Sola, Iker Uriarte, María Arechederra, Maite G. Fernández-Barrena, Carmen Berasain, Cynthia Ju, Matías A. Avila

Editorial on Cardiovascular Disease and Cardiometabolic Risk: Advances in Understanding Pathophysiology, Public Health Burden and Clinical Care

Advances in resistant hypertension
David A. Calhoun

Review Article on Cardiopulmonary Interactions

Heart-lung interactions during mechanical ventilation: the basics
Syed S. Mahmood, Michael R. Pinsky

Review Article on Inborn Errors of Metabolism

Congenital disorders of glycosylation
Irene J. Chang, Miao He, Christina T. Lam

Review Article on Health and Medicine: a new era

Inflammation, immunosuppressive microenvironment and breast cancer: opportunities for cancer prevention and therapy
Sachin Kumar Deshmukh, Sanjeev Kumar Srivastava, Teja Poosarla, Donna Lynn Dyess, Nicolette Paolaungthong Holliday, Ajay Pratap Singh, Seema Singh

Below are the latest Annals of Translational Medicine articles published online ahead of print publication.

Editorial


Editorial Commentary


Original Article

Oral care and oral assessment guide in breast cancer patients receiving everolimus and exemestane: subanalysis of a randomized controlled trial (Oral Care-BC)
Masahiro Umeda, Yoshihide Ota, Kosuke Kashiwabara, Naoki Hayashi, Mariko Naito, Toshinari Yamashita, Hirofumi Mukai, Katsuhiko Nakatsukasa, Takeshi Amemiya, Ken-Ichi Watanabe, Hironobu Hata, Yuichiro Kikawa, Naoki Taniike, Takashi Yamanaka, Sachiyo Mitsunaga, Kazuhiko Nakagami, Moriyasu Adachi, Naoto Kondo, Yasuyuki Shibuya, Naoki Niikura

Study Protocol


Review Article