About atm

Manuscript Submission

AME Editing Service

Reprint & Permission

Advertising

Contact us

Endorsement

Annals of Translational Medicine is endorsed by the Bonnie J. Addario Lung Cancer Foundation (ALCF), the Ming-Yi Medical Charity Foundation of Guangdong Province, the international Inspire2Live Patient Advocates organization, and the Hellenic Cooperative Oncology Group.

Endorsement
Endorsement
Endorsement

the Brazilian Society of Thoracic Surgery(SBCT)

the Brazilian Society of Thoracic Surgery(SBCT) the Bonnie J. Addario Lung Cancer Foundation (ALCF)

Original Article

Three-dimensional facial scanner in the hands of patients: validation of a novel application on iPad/iPhone for three-dimensional imaging
Yuming Chong, Xinyu Liu, Mai Shi, Jiuzuo Huang, Nanze Yu, Xiao Long
En bloc procurement of porcine abdominal multiple organ block for ex situ normothermic machine perfusion: a technique for avoiding initial cold preservation
Chuanbao Chen, Maogen Chen, Xiaohong Lin, Yiwen Guo, Yihao Ma, Zhitao Chen, Weiqiang Ju, Xiaoshun He
Proteins in plasma as a potential biomarkers diagnostic for pelvic organ prolapse
Tao Wang, Yuqing Liu, Ling Mei, Tao Cui, Dongmei Wei, Yueyue Chen, Xiaoli Zhang, Linbo Gao, Shihong Zhang, Lanfang Guo, Pei Yang, Xiaoyu Niu
Analysis of the dynamic relationship between immune profiles and the clinical features of patients with COVID-19
Pingping Ren, Chaohong Zhu, Yongchun He, Hong Jiang, Jianghua Chen
Implementing sequencing-based surveillance in developing countries: findings from a pilot rollout for hepatitis A in China
Xiaotong Hu, Wenting Zhou, Li Zhang, Jingjing Lv, Bingyu Yan, Yang Zhou, Weijun Hu, Yuanyuan Dong, Biyu Chen, Man Liu, Jingyuan Cao, Fujie Xu, Lanjuan Li
Dexamethasone-loaded thermo-sensitive hydrogel attenuates osteoarthritis by protecting cartilage and providing effective pain relief
Qi-Shan Wang, Bing-Xin Xu, Kai-Jian Fan, Yun-Shan Fan, Hui Teng, Ting-Yu Wang
Biomechanical testing of three coracoclavicular ligament reconstruction techniques with a 3D printing navigation template for clavicle-coracoid drilling
Ji Qi, Shijie Fu, Ruiyue Ping, Kai Wu, Ziyu Feng, Yanxiao Xu, Xiaoguang Guo, Dingkun Lin, Lei Zhang
Research hotspots and trends of microRNA in periodontology and dental implantology: a bibliometric analysis
Kang Gao, Yiping Dou, Menghao Lv, Yihui Zhu, Sitong Hu, Pan Ma
Bepridil, a class IV antiarrhythmic agent, can block the TREK-1 potassium channel
Ying Wang, Zhijie Fu, Zhiyong Ma, Na Li, Hong Shang
Mid-aortic syndrome is associated with increased left ventricular mass index in Takayasu arteritis
Xu Meng, Lin Zhao, Xueqi Dong, Xiongjing Jiang, Jun Cai, Huimin Zhang, Wenjun Ma, Haiying Wu, Ying Lou, Linping Wang, Xianliang Zhou
Protective role of 17β-estradiol treatment in renal injury on female rats submitted to brain death
Roberto Armstrong-Jr, Fernanda Yamamoto Ricardo-da-Silva, Marina Vidal-dos-Santos, Cristiano de Jesus Correia, Lucas Ferreira Anunciação, Raphael dos Santos Coutinho e Silva, Luiz Felipe Pinho Moreira, Henri Gerrit Derk Leuvenink, Ana Cristina Breithaupt-Faloppa
Enlarged perivascular spaces and hemorrhagic transformation after acute ischemic stroke
Quhong Song, Yajun Cheng, Yanan Wang, Junfeng Liu, Chenchen Wei, Ming Liu
Risk factors associated with surveillance loss after endoscopic submucosal dissection in patients with gastric neoplasm
Manwoo Lee, Kyungchul Kim, Yong Kang Lee, Byung Kyu Park, San Lee, Han Ho Jeon
Regional and remote connectivity patterns in focal extratemporal lobe epilepsy
Wenyu Liu, Qiang Yue, Qiyong Gong, Dong Zhou, Xintong Wu
Value of artificial intelligence model based on unenhanced computed tomography of urinary tract for preoperative prediction of calcium oxalate monohydrate stones in vivo
Lei Tang, Wuchao Li, Xianchun Zeng, Rongpin Wang, Xiushu Yang, Guangheng Luo, Qijian Chen, Lihui Wang, Bin Song
Nomogram for predicting pathologic complete response after transarterial chemoembolization in patients with hepatocellular carcinoma
Jian Lin, Xiaowei Li, Xiaodong Shi, Lei Zhang, Hongzhi Liu, Jingfeng Liu, Kui Wang, Feng Shen
The polymorphism of the CARD8 inflammasome-related gene is associated with glutamic-acid-decarboxylase-antibody positivity in patients with type 1 diabetes mellitus
Haipeng Pang, Xiaoxiao Sun, Shuoming Luo, Jian Lin, Xiajie Shi, Yang Xiao, Gan Huang, Xia Li, Zhiguo Xie, Zhiguang Zhou
Initial experience with a robotic hepatectomy program at a high-volume laparoscopic center: single-center experience and surgical tips
Boram Lee, YoungRok Choi, Jai Young Cho, Yoo-Seok Yoon, Ho-Seong Han
Cost-effectiveness analysis of hemodialysis plus hemoperfusion versus hemodialysis alone in adult patients with end-stage renal disease in China
Haiyin Wang, Huajie Jin, Wendi Cheng, Xiaoxiao Qin, Yashuang Luo, Xin Liu, Yuyan Fu, Gengru Jiang, Wei Lu, Chunlin Jin, Mark Pennington
The effect of enhanced bone marrow in conjunction with 3D-printed PLA-HA in the repair of critical-sized bone defects in a rabbit model
Zhiqing Liu, Wenxiang Chu, Linyuan Zhang, Yueting Wang, Zanjing Zhai, Fengxiang Liu
Previous mode of delivery affects subsequent pregnancy outcomes: a Chinese birth register study
Xiaoxu Chen, Jinsong Gao, Juntao Liu, Jing Hu, Sijian Li, Yabin Tang, Mei Zhong, Jing He, Sibiu Liao, Jimmying Yang, Xiaowei Liu, Xietong Wang, Xiaohong Liu, Xinghui Liu, Yinli Cao, Tianyun Wang, Caixia Liu, Jingxia Sun
Reliability and agreement of the central and mid-peripheral corneal thickness measured by a new Scheimpflug based imaging
A-Yong Yu, Junming Ye, Giacomo Savini, Yiran Wang, Tianjiao Zhang, Min Chen, Qinmei Wang, Jinhai Huang
Problem-based learning and case-based learning in dental education
Haiyan Wang, Jing Xuan, Lijun Liu, Xuemin Shen, Yaoyang Xiong
Cost-effectiveness analysis of genotype screening and therapeutic drug monitoring in patients with inflammatory bowel disease treated with azathioprine therapy: a Chinese healthcare perspective using real-world data
Dayong Zeng, Xiaoting Huang, Shen Lin, Rongfang Lin, Xiuhua Weng, Pinfang Huang
Assessment of racial differences in the incidence of thrombocytopenia induced by trastuzumab emtansine: a systematic review and meta-analysis
Jingyi Zhang, Yaning Yang, Ru Chen, Shanshan Chen, Jiayu Wang, Yang Luo, Fei Ma, Binghe Xu, Ying Fan
A modified suture technique for the treatment of patients with pernicious placenta previa and placenta accreta spectrum: a case series
Lei Zhu, Junli Lu, Wenyang Huang, Jing Zhao, Menghui Li, Huiyu Zhuang, Yanfang Li, Hao Liu, Lingyun Du
The efficacy of different instruments combined with Nd:YAP in endodontic retreatment
Fan Cheng, Yaqin Zhu
Atorvastatin improves bone marrow endothelial progenitor cell function from patients with immune-related hemocytopenia
Juan Qian, Qian Shen, Chun-Xia Yan, Hong Yin, Xin Cao, Zeng-Hua Lin, Yi-Feng Cai, Hong Liu
The association of homocysteine, folate, vitamin B12, and vitamin B6 with fracture incidence in older adults: a systematic review and meta-analysis
Tao He, Xiangyun Jin, Yee Sin Koh, Qingyu Zhang, Chao Zhang, Fanxiao Liu
Selection of high-producing clones by a relative titer predictive model using image analysis
Weihong Tao, Waqas Ahmed, Meijin Guo, Ali Mohsin, Bing Wu, Rongxiu Li
The mechanisms of Chuanxiong Rhizoma in treating spinal cord injury based on network pharmacology and experimental verification
Bo Tao, Qi Wang, Jiangang Cao, Yimingjiang Yasen, Lei Ma, Chao Sun, Jun Shang, Shiqing Feng
Prognostic factors of patients with small cell lung cancer after surgical treatment
Cheng Zeng, Nana Li, Feng Li, Peng Zhang, Kai Wu, Donglei Liu, Song Zhao
The effects of GelMA hydrogel on nerve repair and regeneration in mice with spinal cord injury
Hongcheng Zhang, Jinhui Xu, Saijilafu
CD73 expression in myeloid-derived suppressor cells is correlated with clinical stages in head and neck squamous cell carcinomas
Weihui Zheng, Ying Zhu, Xiaolong Chen, Jianqiang Zhao
Chemerin/ChemR23 signaling mediates the effects of ultra-high molecular weight polyethylene wear particles on the balance between osteoblast and osteoclast differentiation
Fengchao Zhao, Dingwei Cang, Jianzhi Zhang, Li Zheng
Novel ETV1 mutation in small cell lung cancer transformation resistant to EGFR tyrosine kinase inhibitors
Yan Zhou, Hao Bai, Jinjing Xia, Wang-Yang Xu, Lei Cheng, Liwen Xiong
A study of the efficacy and tolerability of capecitabine and lobaplatin in advanced HER-2 negative breast cancer patients
Yuan Yuan, Lili Zhang, Zhe Zhang, Yu Qian, Yue Teng
Skin wound healing promoted by novel curcumin-loaded micelle hydrogel
Ping Zhou, Hao Zhou, Jian Shu, Shaozhi Fu, Zhu Yang
The clinical features and prognosis of type 4C myocardial infarction in patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction
Jixiang Wang, Honggang Gao, Jianyong Xiao, Mingdong Gao, Yin Liu, Jing Gao
Identifying a possible new target for diagnosis and treatment of postmenopausal osteoporosis through bioinformatics and clinical sample analysis
Ting Liu, Jiajun Huang, Dongni Xu, Yuxi Li
METTL3-induced UCK2 m6A hypermethylation promotes melanoma cancer cell metastasis via the WNT/β-catenin pathway
Hao Wu, Haochao Xu, Dongdong Jia, Tao Li, Liming Xia
The lncRNA-miRNA-mRNA ceRNA network in mural granulosa cells of patients with polycystic ovary syndrome: an analysis of Gene Expression Omnibus data
Hengxi Chen, Shuting Cheng, Wei Xiong, Xin Tan
Liraglutide inhibits the progression of prediabetes in rats by reducing Raf-1 kinase inhibitor protein
Fei Gao, Dingying Wu, Lingling Guo, Lixue Wang, Min Hao, Ling Li, Dongmei Ni, Haojie Hao
TGR5 protects against cholestatic liver disease via suppressing the NF-κB pathway and activating the Nrf2/HO-1 pathway
Haojun Yang, Fengyong Luo, Yi Wei, Yuwen Jiao, Jun Qian, Shuai Chen, Yu Gong, Liming Tang
Metastatic patterns and prognosis of young lung cancer patients: a population-based study by age
Lan Yang, Fang Fang, Juan Chan, Bojiang Chen, Wenxin Luo, Qing Zhu, Dan Liu, Weimin Li
Long-term follow-up study of loose combined cutting seton surgery for patients with high anal fistula
Congcong Zhi, Zichen Huang, Dun Liu, Lihua Zheng
Identification of significant immune-related genes for epilepsy via bioinformatics analysis
Xiaodan Luo, Tao Xiang, Hongmi Huang, Lin Ye, Yifei Huang, Yuan Wu
Development of a machine learning model to predict the risk of late cardiogenic shock in patients with ST-segment elevation myocardial infarction
Zhixun Bai, Shan Hu, Yan Wang, Wenwen Deng, Ning Gu, Ranzun Zhao, Wei Zhang, Yi Ma, Zhenglong Wang, Zhijiang Liu, Changyin Shen, Bei Shi
Pharmacokinetics of treprostinil in children with functional single-ventricle pulmonary arterial hypertension: a randomized controlled trial
Xi Chen, Xiao-Man Cai, Ming-Jie Zhang, Jing-Han Xu, Hao Li, Zhuo-Ming Xu
Clinical impact of craniopharyngioma classification based on location origin: a multicenter retrospective study
Wenfu Hu, Binghui Qiu, Fen Mei, Jian Mao, Lizhi Zhou, Fan Liu, Jun Fan, Yi Liu, Ge Wen, Songtao Qi, Yun Bao, Jun Pan
Cost-effectiveness of Anbainuo plus methotrexate compared to conventional disease-modifying antirheumatic drugs for rheumatoid arthritis patients in China
Feng Tian, Zhenhua Wen, Jingyang Li, Xiaowen Luo, Li Deng, Liang Zhang, Jingyun He, Fangling Yao, Zheng Liao
The potential differential diagnosis value and clinical significance of CD35 expression in B-chronic lymphoproliferative disorders
Yu Shi, Lu Liu, Hui Yang, Xiao Chen, Yan Wang, Sishu Zhao, Huimin Jin, Yujie Wu
Assessment of liver injury using indocyanine green fluorescence imaging
Yan Chen, Ge Liu, Yulin Wu, Huiming Cai
Evaluation of the roles and regulatory mechanisms of PD-1 target molecules in NSCLC progression
Yun-Qiang Zhang, Ye Yuan, Jun Zhang, Cheng-Yi Lin, Jia-Long Guo, Hua-Song Liu, Qiang Guo
Comprehensive analysis of prognostic predictors for patients with limited-stage small-cell lung cancer who underwent resection followed by adjuvant chemotherapy
Jian Feng, Yiyang Wang, Wenhua Yao, Jizhuang Luo, Keke Yu
Cannabinoid receptor agonist WIN55212-2 reduces unpredictable mild stress-induced depressive behavior of rats
Chao-Chao Zhong, Ya-Nan Gao, Xin-Chong Huang, Xiang Zhu, Hai-Hang Miao, Xing-Guo Xu, Yi-Bin Qin
MiR-519d-5p modulates the sensitivity of breast cancer to chemotherapy by forming a negative feedback loop with RELA
Ding Li, Tingting Wang, Zelei Yu, Yi Zhang, Xuan Wu, Ning Zheng, Wenzhou Zhang, Lixian Wu
Evaluation of the reporting quality of clinical practice guidelines on melanoma using the RIGHT checklist
Yongjie Yang, Yanfang Ma, Jingli Lu, Qiwen Zhang, Kelei Guan, Kefeng Liu, Jian Kang, Shuzhang Du, Shu Tang, Xuehui Liu, Ailing Zhang, Dirk Schadendorf, Sanjiv S. Agarwala, Xiaojian Zhang
Evaluation of the reporting quality of clinical practice guidelines on prostate cancer using the RIGHT checklist
Kefeng Liu, Yanfang Ma, Yongjie Yang, Jingli Lu, Jie Zhao, Shuzhang Du, Xuepei Zhang, Chunlei Liu, Francesco Del Giudice, Masaki Shiota, Shingo Hatakeyama, Xiaojian Zhang, Jian Kang
A quality evaluation of the clinical practice guidelines on breast cancer using the RIGHT checklist
Hanqiong Zhou, Haiyang Chen, Cheng Cheng, Xuan Wu, Yanfang Ma, Jing Han, Ding Li, Geok Hoon Lim, Warren M. Rozen, Naohiro Ishii, Pankaj G. Roy, Qiming Wang
Reporting quality of practice guidelines on colorectal cancer: evaluation using the RIGHT reporting checklist
Jing Han, Meng Tao, Xuan Wu, Ding Li, Yanfang Ma, Shaheenah Dawood, Colin W. Steele, Ker-Kan Tan, Qiming Wang
The association between hyperuricemia and left atrial enlargement in healthy adults
Danhong Fang, Na Wang, Qinfen Chen, Gaojun Wu, Jiansheng Wu, Wenbin Zhang, Guosheng Fu
Hemodynamic changes of anesthesia, pneumoperitoneum, and head-down tilt during laparoscopic surgery in elderly patients
Dongyuan Jin, Hui Yu, Hai Li, Nannan Zhao, Ying Zhang, Junfeng Li, Jian Cui, Danian Tang, Yue Li, Yichao Teng, Ping Zeng
Phase II study of sequential chemoradiotherapy with L-asparaginase, dexamethasone, ifosfamide, cisplatin, and etoposide (DICE-L) in the early stage of extranodal natural killer (NK)/T-cell lymphoma
Yao Zhang, Yizhen Liu, Zuguang Xia, Jia Jin, Kai Xue, Jiachen Wang, Hui Sun, Fangfang Lv, Xiaojian Liu, Junning Cao, Xiaonan Hong, Ye Guo, Xuejun Ma, Qunling Zhang
Identification of MAP3K15 as a potential prognostic biomarker and correlation with immune infiltrates in osteosarcoma
Zhuning Chen, Haoran Kong, Zhaopeng Cai, Keng Chen, Boyang Wu, Haonan Li, Peng Wang, Yanfeng Wu, Huiyong Shen
The impact of body composition parameters on severe toxicities in patients with locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma undergoing neoadjuvant chemotherapy
Xing Xing, Xin Zhou, Youqi Yang, Yujiao Li, Chaosu Hu, Chunying Shen
Azithromycin induces apoptosis in airway smooth muscle cells through mitochondrial pathway in a rat asthma model
Liqin Wu, Juan Yin, Qi Zhang, Meiyan Wang, Wei Dai, Jian Zhou, Yuanrong Dai
Plasma proteomic profiling reveals biomarkers associated with aortic dilation in patients with bicuspid aortic valve
Wenrui Ma, Jingjing Zhang, Kehua Xu, Shiqiang Yan, Dingqian Liu, Hui Huang, Yuyi Tang, Guoquan Yan, Yongxin Sun, Jun Li, Weijia Zhang, Chunsheng Wang, Kai Zhu, Hao Lai
Combined analysis of C-reactive protein in pleural fluid and serum is effective in the differential diagnosis of exudative pleural effusions
Shuo-Yao Qu, Yong Zhang, Shuo Wu, Ming-Ming Wang, Ling-Li Liu, Xue-Min Yang, Hui-Liang Shan, Juan-Li Yang, Pei Chen, Xin-Yu Ti
The integration of bevacizumab improves tumor response and survival in patients with refractory cervical cancer treated with radical chemoradiotherapy
Hua Yang, Ying Zhang, Changhao Liu, Bin Feng, Jianjun Zhang, Yan Zhou, Yutian Yin, Jianping Li, Weiwei Li, Vincent Balaya, Mei Shi, Lina Zhao, Lichun Wei
Protective effects of fucoidan purified from Undaria pinnatifida against UV-irradiated skin photoaging
Rongrong Jing, Keke Guo, Yulan Zhong, Lusheng Wang, Jungang Zhao, Bingyan Gao, Ziyi Ye, Yu Chen, Xuenan Li, Nuo Xu, Xuan Xuan

Case Report

Diagnosing scrub typhus without eschar: a case report using metagenomic next-generation sequencing (mNGS)
Jie Li, Changwen Chen, Fangqiang Zou, Lin Liu, Baolong Wang, Huan Kang, Binsen Liu, Shouhong Wang, Tiehe Qin

Editorial on Endovascular Interventions in Trauma

Endovascular interventions in trauma, an introduction
Keith Bertram Quencer

Review Article on Endovascular Interventions in Trauma

Emerging approaches to pre-hospital hemorrhage control: a narrative review
Leila Jamal, Aman Saini, Keith Quencer, Izzet Altun, Hassan Albadawi, Aditya Khurana, Sailendra Naidu, Indravadan Patel, Sadeer Alzubaidi, Rahmi Oklu
Acute traumatic injury of the aorta: presentation, diagnosis, and treatment
S. Rodes Brown, Sasha A. Still, Kyle W. Eudailey, Adam W. Beck, Andrew J. Gunn
Splenic trauma: endovascular treatment approach
Maxwell Cretcher, Catherine E. P. Panick, Alexander Boscanin, Khashayar Farsad
Hepatic trauma
Rene Roberts, Rahul A. Sheth
Endovascular management of pelvic trauma
Arlene Weir, Padraic Kennedy, Stella Joyce, David Ryan, Liam Spence, Mark McEntee, Michael Maher, Owen O’Connor
Endovascular interventions in the management of acute extremity trauma: a narrative review
Aditya Khurana, Keith Quencer, Aman Saini, Andrew Sill, Hassan Albadawi, Leila Jamal, Sailendra Naidu, Indravadan Patel, Sadeer Alzubaidi, Rahmi Oklu
Endovascular embolization in renal trauma: a narrative review
Tyler Andrew Smith, Adriene Eastaway, Duncan Hartt, Keith Bertram Quencer
Narrative review of vascular iatrogenic trauma and endovascular treatment
Tyler Andrew Smith, David Gage, Keith Bertram Quencer

Editorial on Carotid Artery Stenosis and Stroke—Prevention and Treatment Part II1

Carotid artery stenosis and stroke: controversies in prevention and treatment
Kosmas I. Paraskevas

Original Article on Carotid Artery Stenosis and Stroke—Prevention and Treatment Part II1

Intraoperative completion studies in carotid endarterectomy: systematic review and meta-analysis of techniques and outcomes
Christoph Knappich, Thomas Lang, Pavlos Tsantilas, Sofie Schmid, Michael Kallmayer, Bernhard Haller, Hans-Henning Eckstein

Review Article on Carotid Artery Stenosis and Stroke—Prevention and Treatment Part II1

The quick carotid scan for prevention of strokes due to carotid artery disease
George S. Lavenson Jr, Charles A. Andersen
A systematic review of endovascular treatment for chronic total occlusion of the internal carotid artery
Piotr Myrcha, Peter Gloviczki
Preclinical carotid atherosclerosis as an indicator of polyvascular disease: a narrative review
Pavel Poredos, Mateja K. Jezovnik
Role of pre-operative frailty status in relation to outcome after carotid endarterectomy: a systematic review
Louise B. D. Banning, Stan Benjamens, Reinoud P. H. Bokkers, Clark J. Zeebregts, Robert A. Pol
Multimodality carotid plaque tissue characterization and classification in the artificial intelligence paradigm: a narrative review for stroke application
Luca Saba, Skandha S. Sanagala, Suneet K. Gupta, Vijaya K. Koppula, Amer M. Johri, Narendra N. Khanna, Sophie Mavrogeni, John R. Laird, Gyan Pareek, Martin Miner, Petros P. Sfikakis, Athanasios Protogerou, Durga P. Misra, Vikas Agarwal, Aditya M. Sharma, Vijay Viswanathan, Vijay S. Rathore, Monika Turk, Raghu Kolluri, Klaudija Viskovic, Elisa Cuadrado-Godia, George D. Kitas, Neeraj Sharma, Andrew Nicolaides, Jasjit S. Suri
New insight into biology, molecular diagnostics and treatment options of unstable carotid atherosclerotic plaque: a narrative review
Arkadiusz Migdalski, Arkadiusz Jawien
A narrative review of the pathophysiology of ischemic stroke in carotid plaques: a distinction versus a compromise between hemodynamic and embolic mechanism
Laura Mechtouff, Lucie Rascle, Valentin Crespy, Emmanuelle Canet-Soulas, Norbert Nighoghossian, Antoine Millon
Impact of carotid stenosis on cerebral hemodynamic failure and cognitive impairment progression: a narrative review
Giovanna Viticchi, Lorenzo Falsetti, Eleonora Potente, Marco Bartolini, Mauro Silvestrini
Narrative Review of Carotid disease and the kidney
Luca Zanoli, Dimitri P. Mikhailidis
Clinical importance of testing for clopidogrel resistance in patients undergoing carotid artery stenting—a systematic review
Sabine L. Collette, Reinoud P. H. Bokkers, Rudi A. J. O. Dierckx, Maarten J. van der Laan, Clark J. Zeebregts, Maarten Uyttenboogaart
Systematic review of the effectiveness of carotid surgery and endovascular carotid stenting versus best medical treatment in managing symptomatic acute carotid artery dissection
Sherif Sultan, Niamh Hynes, Yogesh Acharya, Edel Kavanagh, Fionnuala Jordan
Treatment of patch infection after carotid endarterectomy: a systematic review
Tim M. Wikkeling, Senne A. van Gijssel, Maarten J. van der Laan, Clark J. Zeebregts, Ben R. Saleem

Disclosure:

1. The series “Carotid Artery Stenosis and Stroke: Prevention and Treatment Part II” was commissioned by the editorial office, Annals of Translational Medicine without any sponsorship or funding. Kosmas I. Paraskevas served as the unpaid Guest Editor for the series.

Case Report

Laparoscopic Roux-en-Y duodenojejunostomy for annular pancreas in adults: case report and literature review
He Cai, Xin Wang, Yun-Qiang Cai, Yong-Bin Li, Ling-Wei Meng, Bing Peng
Laparoscopic pancreaticoduodenectomy with major venous resection and reconstruction with repassed round ligament: a case report
Yunqiang Cai, Yongbin Li, Pan Gao, Xin Wang, Bing Peng
Metastatic colorectal cancer in a cirrhotic liver with synchronous hepatocellular carcinoma
Michael Karass, Emily Grossniklaus, Talal Seoud, Ralph Kamel, Oluwadamilola Teniola, Gabriela Oprea, Daniel A. Goldstein, Sanjay Jain

Editorial

Translating L-2-HG to kidney cancer at the bench and bedside
Omran Abu Aboud, Robert H. Weiss
Vascular Deformation Mapping (VDM) of thoracic aortic aneurysm: an application for color 3D printing in aortic disease
Nicholas S. Burris, Benjamin A. Hoff, Brian D. Ross
Dasatinib in breast cancer: Src-ing for response in all the wrong kinases
Laura C. Kennedy, Vijayakrishna Gadi
Cardiac troponin I—more than a biomarker for myocardial ischemia?
Li Ni, Xander H. T. Wehrens
Ifi204/p204, a new piece in the sepsis puzzle
Gayatri Subramanian, Ritu Chakravarti, Saurabh Chattopadhyay
Fusion heals the broken-hearted
Daniel A. Zuppo, Michael Tsang
Adjuvant antiviral therapy for the prevention of hepatocellular carcinoma recurrence after liver resection: indicated for all patients with chronic hepatitis B?
Clifford Akateh, Timothy M. Pawlik, Jordan M. Cloyd
Acidosis and citrate: provocative interactions
Kathleen S. Hering-Smith, L. Lee Hamm
Protecting functional β cells with a therapeutic peptide
Meghan L. Marré, Jon D. Piganelli, Eddie A. James
The Art of War and oncology: applying the principles of strategy and tactics to greater effect in the era of targeted therapy
Emil Lou
Protease activated receptor 4: a backup receptor or a dark horse as a target in antiplatelet therapy?
Xu Han, Marvin T. Nieman
Geospatial modelling in guiding health program strategies in resource-limited settings—the way forward
Diane Gu, Chawangwa Modongo, Sanghyuk S. Shin, Nicola M. Zetola
Surrogate end points in early prostate cancer clinical states: ready for implementation?
Christos E. Kyriakopoulos, Emmanuel S. Antonarakis
Profiling of plasma-derived extracellular vesicles cargo for diagnosis of pancreatic malignancy
Theresa L. Whiteside
Evolving treatment options for valve and aortic disease with bicuspid aortic valve
Nicholas S. Burris, Michael D. Hope
Exosomes may play a crucial role in HIV dendritic cell immunotherapy
Benjamin Wolfson, Justine E. Yu, Qun Zhou
Custom cutting guides in total knee arthroplasty
Morad Chughtai, Anton Khlopas, Iyooh U. Davidson, George A. Yakubek, Kim L. Stearns, Michael A. Mont
Dendritic cell-derived exosomes for cancer immunotherapy: hope and challenges
Hong Tian, Wei Li
It takes time to tune
Brandon S. Bentzley, Jaspreet Pannu, Bashar W. Badran, Casey H. Halpern, Nolan R. Williams
Intra-luminal focused ultrasound for augmentation of gastrointestinal drug delivery
Ezekiel Maloney, Joo Ha Hwang
Re-assessing stem cells in the stomach—one story two tales
Ming Jiang, Jianwen Que
Extracellular vesicles isolation and their biomarker potential: are we ready for testing?
Theresa L. Whiteside
One size doesn’t fit all: unraveling the diversity of factors and interactions that drive E. coli urovirulence
Henry L. Schreiber IV, Caitlin N. Spaulding, Karen W. Dodson, Jonathan Livny, Scott J. Hultgren
Defensin-chemokine heteromeric complexes derived from heterocellular activation—a possible target to inhibit CCL5 in cardiovascular settings
Osamu Baba, Yongjian Liu, Gwendalyn J Randolph
An effective DNA vaccine platform for Middle East respiratory syndrome coronavirus
Adam S Cockrel, Ralph S Baric
Can multispectral optoacoustic tomography replace sentinel lymph biopsy in melanoma?
Stanley P. L. Leong, Sri-Rajasekhar Kothapalli, Sanjiv Sam Gambhir
The evolving approach to sedation in ventilated patients: a real world perspective
Annachiara Marra, Pratik P. Pandharipande
From static to dynamic: a sepsis-specific dynamic model from clinical criteria in polytrauma patients
Rami A. Namas, Yoram Vodovotz
Do insights from mice imply that combined Th2 and Th17 therapies would benefit select severe asthma patients?
Matthew E. Poynter
Re-assessing the role of non-fasting lipids; a change in perspective
Zareen Farukhi, Samia Mora
Narcolepsy and influenza vaccination—the inappropriate awakening of immunity
Anoma Nellore, Troy D. Randall
A canine model for neuronal ceroid lipofuscinosis highlights the promise of gene therapy for lysosomal storage diseases
Jonathan E. Phillips, Richard H. Gomer
Connecting enterovirus infection to dystrophin dysfunction in dilated cardiomyopathy
Qiongling Wang, Xander H. T. Wehrens
The AMPK-SKP2-CARM1 axis links nutrient sensing to transcriptional and epigenetic regulation of autophagy
Ziheng Xu, Daniel J. Klionsky
Is the regulation of SIRT1 by miRNA-34a the key to mesenchymal stem cell survival?
Michael A. Bellio, Wayne Balkan, Joshua M. Hare, Ivonne Hernandez Schulman
Getting to the core of fibrosis: targeting redox imbalance in aging
Louise Hecker, Victor J. Thannickal
Radiotherapy: killing with complement
Jean F. Regal, Kenneth J. Dornfeld, Sherry D. Fleming
Significance of IASLC/ATS/ERS classification for early-stage lung adenocarcinoma patients in predicting benefit from adjuvant chemotherapy
Yusuke Takahashi, Takashi Eguchi, Sarina Bains, Prasad S. Adusumilli
Is spread through alveolar spaces, the newly recognized pattern of invasion, a potential game changer in lung adenocarcinoma?
Sarina Bains, Prasad S. Adusumilli
Selecting efficacious Bcl-2 family inhibitors for optimal clinical outcome
Irfana Muqbil, Ramzi M. Mohammad
Microbiome, a new dimension in cancer research
Antonio Galvao Neto, Azore-Dee Bradshaw, Zhiheng Pei
The CRISPR road: from bench to bedside on an RNA-guided path
Benjamin Garcia-Bloj, Colette Moses, Pilar Blancafort
Safe anticoagulation when heart and lungs are “on vacation”
Marina A. Dobrovolskaia, Scott E. McNeil
γδ T cells and immunity to human malaria in endemic regions
Samarchith P. Kurup, John T. Harty
Apyrase as a novel therapeutic inhibitor of heterotopic ossification
Olin D. Liang, Anthony M. Reginato, Damian Medici
The coming of age of adoptive T-cell therapy for viral infection after stem cell transplantation
Austin John Barrett, Catherine M. Bollard
Elucidating new drug targets in psoriasis by gene profiling: an opportunity to be seized
Mark R. Walter
Circulating donor-derived cell-free DNA: a true biomarker for cardiac allograft rejection?
Kevin P. Daly
Translating basic science discoveries to clinical practice—Let us not repeat the naiveté of the pre-omics era
Kimberly J. Payne, Abigail Benitez, Sinisa Dovat
Will the 40-gene expression classifier predict responders to EGFR targeted chemotherapy for the invasive bladder cancer patients?
Jayoung Kim, Wun-Jae Kim

Editorial Commentary

Glycosylation of natriuretic peptides in obese heart failure: mechanistic insights
Vibhu Parcha, Pankaj Arora
Pluripotential stem cells as replacement therapy in degenerative diseases of the eye
Colin J. Barnstable
Reactive astrocytes foster brain metastases via STAT3 signaling
Braden C. McFarland, Etty N. Benveniste
Cryo-electron microscopy reveals informative details of GABAA receptor structural pharmacology: implications for drug discovery
Richard W. Olsen, A. Kerstin Lindemeyer, Martin Wallner, Xiaorun Li, Kevin W. Huynh, Z. Hong Zhou
‘RNA circles of influence’ in Kaposi sarcoma
Dimitrios Tsitsipatis, Myriam Gorospe
A novel macrophage subtype directs hematopoietic stem cell homing and retention
Marcin Wysoczynski, Joseph B. Moore IV, Shizuka Uchida
Profiling changes in metabolism and the immune microenvironment in lung tumorigenesis
Di Zhang, Ana S. Leal, Fawzi Abu Rous, Karen T. Liby
Lessons learned by features of pancreatic ductal adenocarcinoma and its tumor microenvironment
Alex B. Blair, Vincent P. Groot, Jin He
Nephron repair: powered by anaerobic energy metabolism
Brooke E. Chambers, Rebecca A. Wingert
Blocking the PD-1/PD-L1 axis in advanced prostate cancer: are we moving in the right direction?
Andre P. Fay, Emmanuel S. Antonarakis
Strengthening the foundation of kidney cancer treatment and research: revising the AJCC staging system
Hiren V. Patel, Arnav Srivastava, Brian Shinder, Evita Sadimin, Eric A. Singer
Revisiting AJCC TNM staging for renal cell carcinoma: quest for improvement
Umang Swami, Roberto H. Nussenzveig, Benjamin Haaland, Neeraj Agarwal

Letter to the Editor

Challenges to interpreting patient reported outcomes in clinical trials: author rejoinder
Melanie L. Bell
Low levels of interleukin-10 in patients with transfusion-related acute lung injury
Rick Kapur, Michael Kim, Johan Rebetz, Matthew T. Rondina, Leendert Porcelijn, John W. Semple
Circulating CD40 autoantibody and suPAR synergy drives glomerular injury
Changli Wei, Tara K. Sigdel, Minnie M. Sarwal, Jochen Reiser
Gene replacement rescues severe muscle pathology and prolongs survival in myotubularin-deficient mice and dogs
Martin K. Childers, Alan H. Beggs, Ana Buj-Bello

Original Article

GLI1 is increased in ovarian endometriosis and regulates migration, invasion and proliferation of human endometrial stromal cells in endometriosis
Hengwei Liu, Wei Zhang, Lili Wang, Zhibing Zhang, Wenqian Xiong, Ling Zhang, Tian Fu, Xiaoou Li, Yaobing Chen, Yi Liu
Genome-wide association study of cerebrospinal fluid neurofilament light levels in non-demented elders
Li-Dong Niu, Wei Xu, Jie-Qiong Li, Chen-Chen Tan, Xi-Peng Cao, Jintai Yu, Lan Tan, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
Decoding the secreted inflammatory response of primary human hepatocytes to hypoxic stress in vitro
Yoram Vodovotz, Richard L. Simmons, Derek Barclay, Jinling Yin, Bahiyyah S. Jefferson, Ruben Zamora
Altering cough reflex sensitivity with aerosolized capsaicin paired with behavioral cough suppression: a proof-of-concept study
Laurie J. Slovarp, Emma Bozarth
Prevalent osteoporotic vertebral fractures more likely involve the upper endplate than the lower endplate and even more so in males
Nazmi Che-Nordin, Min Deng, James F. Griffith, Jason C. S. Leung, Anthony W. L. Kwok, Yue-Qi Zhu, Richard H. Y. So, Timothy C. Y. Kwok, Ping Chung Leung, Yì Xiáng J. Wáng
Genome-wide association study identifies RBFOX1 locus influencing brain glucose metabolism
Ling-Li Kong, Dan Miao, Lin Tan, Shu-Lei Liu, Jie-Qiong Li, Xi-Peng Cao, Lan Tan, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
ABCA7 genotype altered Aβ levels in cerebrospinal fluid in Alzheimer’s disease without dementia
Fang-Chen Ma, Yu Zong, Hui-Fu Wang, Jie-Qiong Li, Xi-Peng Cao, Lan Tan, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
Impact factors of orthopaedic journals between 2010 and 2016: trends and comparisons with other surgical specialties
Nequesha S. Mohamed, Chukwuweike U. Gwam, Jennifer I. Etcheson, Nicole E. George, Nicolas S. Piuzzi, Samuel Rosas, Nipun Sohdi, Assem A. Sultan, Anton Khlopas, Ronald E. Delanois
Impact of smoking in patients undergoing transcatheter aortic valve replacement
Manyoo Agarwal, Sahil Agrawal, Lohit Garg, Guy L. Reed, Rami N. Khouzam, Uzoma N. Ibebuogu
Impact of family history of coronary artery disease on in-hospital clinical outcomes in ST-segment myocardial infarction
Manyoo A. Agarwal, Lohit Garg, Carl J. Lavie, Guy L. Reed, Rami N. Khouzam
National use of total hip arthroplasty among patients with a history of breast, lung, prostate, colon or bladder cancer—an analysis of the Medicare population
Samuel Rosas, Karim Sabeh, Jennifer Kurowicki, Leonard Buller, Tsun Yee Law, Martin Roche, Sheila Conway, Victor H. Hernandez
Prospective study of quality of life after lung cancer resection
Kathleen G. Hopkins, Peter F. Ferson, Manisha R. Shende, Neil A. Christie, Matthew J. Schuchert, Arjun Pennathur
Probiotics for prevention of urinary stones
John C. Lieske
Variations in mRNA and protein levels of Ikaros family members in pediatric T cell acute lymphoblastic leukemia
Julie L. Mitchell, Thomas M. Yankee
Muscle pathology, limb strength, walking gait, respiratory function and neurological impairment establish disease progression in the p.N155K canine model of X-linked myotubular myopathy
Melissa A. Goddard, David L. Mack, Stefan M. Czerniecki, Valerie E. Kelly, Jessica M. Snyder, Robert W. Grange, Michael W. Lawlor, Barbara K. Smith, Alan H. Beggs, Martin K. Childers
Hyaluronan expression in primary and secondary brain tumors
Laurence Jadin, Sandra Pastorino, Rebecca Symons, Natsuko Nomura, Ping Jiang, Tiffany Juarez, Milan Makale, Santosh Kesari

Review Article

Emerging biomarkers in autism spectrum disorder: a systematic review
Richard E. Frye, Sarah Vassall, Gurjot Kaur, Christina Lewis, Mohammand Karim, Daniel Rossignol
Pompe disease gene therapy: neural manifestations require consideration of CNS directed therapy
Barry J. Byrne, David D. Fuller, Barbara K. Smith, Nathalie Clement, Kirsten Coleman, Brian Cleaver, Lauren Vaught, Darin J. Falk, Angela McCall, Manuela Corti
Liver depot gene therapy for Pompe disease
Priya S. Kishnani, Dwight D. Koeberl
Genetics and epigenetic factors of Wilson disease
Valentina Medici, Janine M. LaSalle
Ventilator-induced lung injury and lung mechanics
Jason H. T. Bates, Bradford J. Smith
Precision oncology in liver cancer
Kevin M. Sullivan, Heidi L. Kenerson, Venu G. Pillarisetty, Kimberly J. Riehle, Raymond S. Yeung
Emerging application of genomics-guided therapeutics in personalized lung cancer treatment
Aubhishek Zaman, Trever G. Bivona
Aminoquinoline antimalarial therapy in dermatomyositis—are we missing opportunities with respect to comorbidities and modulation of extracutaneous disease activity?
Richard D. Sontheimer
Surveillance versus esophagectomy in esophageal cancer patients with a clinical complete response after induction chemoradiation
Tara R. Semenkovich, Bryan F. Meyers
Inhalation therapies in acute respiratory distress syndrome
Antonio Artigas, Marta Camprubí-Rimblas, Neus Tantinyà, Josep Bringué, Raquel Guillamat-Prats, Michael A. Matthay
The female urinary microbiota, urinary health and common urinary disorders
Linda Brubaker, Alan J. Wolfe
The association between bacteria and urinary stones
Andrew L. Schwaderer, Alan J. Wolfe
PDX1 associated therapy in translational medicine
Juehua Yu, Shi-He Liu, Robbi Sanchez, John Nemunaitis, Enrique Rozengurt, F. Charles Brunicardi
Biomarkers of risk to develop lung cancer in the new screening era
Thomas Atwater, Pierre P. Massion
State of the art management of metastatic gastroesophageal cancer
Adrian G. Murphy, David Lynch, Ronan J. Kelly
Update in genetic susceptibility in melanoma
Miriam Potrony, Celia Badenas, Paula Aguilera, Joan Anton Puig-Butille, Cristina Carrera, Josep Malvehy, Susana Puig

Column in Changemakers in Patient-Oriented Translational Clinical Investigation

James Neil Gilliam, MD—the career arc of a patient-oriented translational clinical investigation changemaker in rheumatologic skin disease
Richard D. Sontheimer

Technical Note

Laparoscopic suture training curricula and techniques
Xin Wang, Yongbin Li, Yunqiang Cai, Lingwei Meng, He Cai, Xubao Liu, Bing Peng

Commentary

Vinculin at the heart of aging
William H. Bradford, Jeffrey H. Omens, Farah Sheikh
MET signaling promotes DNA repair and radiation resistance in glioblastoma stem-like cells
Pavlina Krasimirova Todorova, Bipasha Mukherjee, Sandeep Burma
Uncovering the influence of the FGFR1 pathway on glioblastoma radiosensitivity
Karen K. Sayal, Geoffrey S. Higgins, Ester M. Hammond
Epigenetic therapy in a new era of medicine: creating and integrating molecular profiles of patients
Ebrahim Afshinnekoo, Christopher E. Mason
Patellar resurfacing after endoprosthetic replacement for primary or secondary bone tumors
Alexander D. Liddle
A sensible approach to targeting STAT3-mediated transcription
Neil E. Bhola, Daniel E. Johnson, Jennifer R. Grandis
Circulating fibrocytes serve as a marker for clinical diagnosis
Thuy Cao, Sheeja Rajasingh, Johnson Rajasingh
Collagen and fibronectin: threads linking obesity and breast cancer
Lesley G. Ellies
Abrupt versus gradual smoking cessation with pre-cessation nicotine replacement therapy for cigarette smokers motivated to quit
Elias M. Klemperer, Karl O. Fagerstrom, John R. Hughes
Quantification of lung recruitment by respiratory mechanics and CT imaging: what are the clinical implications?
Andrew C. McKown, Lorraine B. Ware
TGFβ signaling: a friend or a foe to hepatic fibrosis and tumorigenesis
Dragana Kopanja, Pradip Raychaudhuri
Applications of iPSC-derived models of Gaucher disease
Daniel K. Borger, Elma Aflaki, Ellen Sidransky
Significance of microRNA-based biomarkers for pancreatic cancer
Sukhwinder Kaur, Shiv Ram Krishn, Satyanarayana Rachagani, Surinder K. Batra

Health Service and Policy Research

Health Services & Policy Research in translational medicine
Nengliang (Aaron) Yao

Editorials

Circulating free DNA in the management of breast cancer
Jacqueline A. Shaw, Justin Stebbing

Review Articles

The physiological roles of secretin and its receptor
Syeda Afroze, Fanyin Meng, Kendal Jensen, Kelly McDaniel, Kinan Rahal, Paolo Onori, Eugenio Gaudio, Gianfranco Alpini, Shannon S. Glaser
Effect of high fat-diet and obesity on gastrointestinal motility
Mazen Al Mushref, Shanthi Srinivasan
Functional role of microvesicles in gastrointestinal malignancies
Kelly McDaniel, Robert Correa, Tianhao Zhou, Christopher Johnson, Heather Francis, Shannon Glaser, Julie Venter, Gianfranco Alpini, Fanyin Meng

Highlighted Reports in Galectins

Role of galectins in re-epithelialization of wounds
Noorjahan Panjwani

Helicobacter Pylori

Diagnosis of Helicobacter pylori using the rapid urease test
Takahiro Uotani, David Y. Graham

Health Service and Policy Research Column

Diabetes management before and after cancer diagnosis: missed opportunity
Nengliang Yao, Fabian T. Camacho, Askar S. Chukmaitov, Steven T. Fleming, Roger T. Anderson
The real difficulty in improving concordance of clinical practice with guidelines
Nengliang Yao, Abram Recht

Review Article on MicroRNAs, Signalling Pathways and Diseases

MicroRNAs in congenital heart disease
Tanya Smith, Cha Rajakaruna, Massimo Caputo, Costanza Emanueli

Review Article on Toward Precision Medicine in Neurological Diseases

Precision medicine in spinocerebellar ataxias: treatment based on common mechanisms of disease
David D. Bushart, Geoffrey G. Murphy, Vikram G. Shakkottai

Focus on Toward Precision Medicine in Neurological Diseases

Toward precision medicine in Alzheimer’s disease
Christiane Reitz

Review Article on Innovations and Technology in Surgery

Surgical applications of three-dimensional printing: a review of the current literature & how to get started
Don Hoang, David Perrault, Milan Stevanovic, Alidad Ghiassi

Review Article on MET as Actionable Target in Cancer Therapy

MET: roles in epithelial-mesenchymal transition and cancer stemness
Hye-Min Jeon, Jeongwu Lee
Effective implementation of novel MET pharmacodynamic assays in translational studies
Apurva K. Srivastava, Tony Navas, William G. Herrick, Melinda G. Hollingshead, Donald P. Bottaro, James H. Doroshow, Ralph E. Parchment

Perspective on Mesothelioma

Novel immunotherapy clinical trials in malignant pleural mesothelioma
Zachary E. Tano, Navin K. Chintala, Xiaoyu Li, Prasad S. Adusumilli

Review Article on Mesothelioma

Mesothelioma: recent highlights
Michele Carbone, Haining Yang
Environmental asbestos exposure and risk of mesothelioma
Curtis W. Noonan

Original Article on Translational Neurodegeneration

The impact of GAB2 genetic variations on cerebrospinal fluid markers in Alzheimer’s disease
Xiao-Xiao Chen, Run-Rong Guo, Xi-Peng Cao, Lin Tan, Lan Tan, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative

Review Article on Molecular Hepatology

Fibroblast growth factors 19 and 21 in acute liver damage
Zhao Shan, Gloria Alvarez-Sola, Iker Uriarte, María Arechederra, Maite G. Fernández-Barrena, Carmen Berasain, Cynthia Ju, Matías A. Avila

Editorial on Cardiovascular Disease and Cardiometabolic Risk: Advances in Understanding Pathophysiology, Public Health Burden and Clinical Care

Advances in resistant hypertension
David A. Calhoun

Review Article on Cardiopulmonary Interactions

Heart-lung interactions during mechanical ventilation: the basics
Syed S. Mahmood, Michael R. Pinsky

Review Article on Inborn Errors of Metabolism

Congenital disorders of glycosylation
Irene J. Chang, Miao He, Christina T. Lam

Review Article on Health and Medicine: a new era

Inflammation, immunosuppressive microenvironment and breast cancer: opportunities for cancer prevention and therapy
Sachin Kumar Deshmukh, Sanjeev Kumar Srivastava, Teja Poosarla, Donna Lynn Dyess, Nicolette Paolaungthong Holliday, Ajay Pratap Singh, Seema Singh

Below are the latest Annals of Translational Medicine articles published online ahead of print publication.

Case ReportEditorial Commentary


Original Article


Study Protocol


Review Article