About atm

Manuscript Submission

AME Editing Service

Reprint & Permission

Advertising

Contact us

Meet The Professor more

Xiaohong Fan: breaking up “routine practices” More >>
Prof. Leif Rogers: the recent advances in implant breast reconstruction and fat grafting More >>
Prof. Helen Feltovich: today it’s 5G, tomorrow it’s 100G, who knows what can happen? More >>

Endorsement

Annals of Translational Medicine is endorsed by the Bonnie J. Addario Lung Cancer Foundation (ALCF), the Ming-Yi Medical Charity Foundation of Guangdong Province, the international Inspire2Live Patient Advocates organization, and the Hellenic Cooperative Oncology Group.

Endorsement
Endorsement
Endorsement

the Brazilian Society of Thoracic Surgery(SBCT)

the Brazilian Society of Thoracic Surgery(SBCT) the Bonnie J. Addario Lung Cancer Foundation (ALCF)

Guideline

Rapid advice guidelines for management of children with COVID-19
Enmei Liu, Rosalind L. Smyth, Zhengxiu Luo, Amir Qaseem, Joseph L. Mathew, Quan Lu, Zhou Fu, Xiaodong Zhao, Shunying Zhao, Janne Estill, Edwin Shih-Yen Chan, Lei Liu, Yuan Qian, Hongmei Xu, Qi Wang, Toshio Fukuoka, Xiaoping Luo, Gary Wing-Kin Wong, Junqiang Lei, Detty Nurdiati, Wenwei Tu, Xiaobo Zhang, Xianlan Zheng, Hyeong Sik Ahn, Mengshu Wang, Xiaoyan Dong, Liqun Wu, Myeong Soo Lee, Guobao Li, Shu Yang, Xixi Feng, Ruiqiu Zhao, Xiaoxia Lu, Zhihui He, Shihui Liu, Weiguo Li, Qi Zhou, Luo Ren, Yaolong Chen, Qiu Li

Original Article

Breastfeeding of infants born to mothers with COVID-19: a rapid review
Nan Yang, Siyi Che, Jingyi Zhang, Xia Wang, Yuyi Tang, Jianjian Wang, Liping Huang, Chenglin Wang, Hairong Zhang, Muna Baskota, Yanfang Ma, Qi Zhou, Xufei Luo, Shu Yang, Xixi Feng, Weiguo Li, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Zhengxiu Luo, Enmei Liu, Yaolong Chen, on behalf of COVID-19 Evidence and Recommendations Working Group
Efficacy and safety of antibiotic agents in children with COVID-19: a rapid review
Jianjian Wang, Yuyi Tang, Yanfang Ma, Qi Zhou, Weiguo Li, Muna Baskota, Yinmei Yang, Xingmei Wang, Qingyuan Li, Xufei Luo, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Zhengxiu Luo, Enmei Liu, Yaolong Chen, on behalf of COVID-19 Evidence and Recommendations Working Group
Clinical characteristics of children with COVID-19: a rapid review and meta-analysis
Zijun Wang, Qi Zhou, Chenglin Wang, Qianling Shi, Shuya Lu, Yanfang Ma, Xufei Luo, Yangqin Xun, Weiguo Li, Muna Baskota, Yinmei Yang, Hui Zhai, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Zhengxiu Luo, Enmei Liu, Yaolong Chen, on behalf of COVID-19 Evidence and Recommendations Working Group
Supportive care for patient with respiratory diseases: an umbrella review
Xufei Luo, Meng Lv, Xiaoqing Wang, Xin Long, Mengjuan Ren, Xianzhuo Zhang, Yunlan Liu, Weiguo Li, Qi Zhou, Yanfang Ma, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Zhengxiu Luo, Enmei Liu, Xiaohui Wang, Yaolong Chen, on behalf of COVID-19 Evidence and Recommendations Working Group
Chest computed tomography for the diagnosis of patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19): a rapid review and meta-analysis
Meng Lv, Mengshu Wang, Nan Yang, Xufei Luo, Wei Li, Xin Chen, Yunlan Liu, Mengjuan Ren, Xianzhuo Zhang, Ling Wang, Yanfang Ma, Junqiang Lei, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Zhengxiu Luo, Yaolong Chen, Enmei Liu, Jinhui Tian, Xiaohui Wang, on behalf of COVID-19 Evidence And Recommendations Working Group
A follow-up study of children infected with SARS-CoV-2 from western China
Hongmei Xu, Enmei Liu, Jun Xie, Rosalind L. Smyth, Qi Zhou, Ruiqiu Zhao, Na Zang, Xiaoru Long, Yuyi Tang, Janne Estill, Shu Yang, Jing Zhu, Xiaofeng Yan, Fang Gong, Wenguang Tian, Xiaqia Zhou, Yunbo Mo, Hongzhou Xiao, Zhengzhen Tang, Yanni Chen, Yi Wang, Yuxia Cui, Xiuling Fang, Feiyu Li, Yong Tian, Peibo Li, Quanmin Deng, Chongsong Ren, Ronghui He, Yi Li, Hong Qin, Aiguo Wang, Hongli Deng, Jianguo Wu, Wenbo Meng, Weiguo Li, Yao Zhao, Zhengxiu Luo, Zijun Wang, Yaolong Chen, Gary Wing Kin Wong, Qiu Li
Potential effectiveness and safety of antiviral agents in children with coronavirus disease 2019: a rapid review and meta-analysis
Qianling Shi, Qi Zhou, Xia Wang, Jing Liao, Yang Yu, Zijun Wang, Shuya Lu, Yanfang Ma, Yangqin Xun, Xufei Luo, Weiguo Li, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Zhengxiu Luo, Enmei Liu, Yaolong Chen, Qubei Li, Kehu Yang, Quanlin Guan
Effectiveness of intravenous immunoglobulin for children with severe COVID-19: a rapid review
Jingyi Zhang, Yinmei Yang, Nan Yang, Yanfang Ma, Qi Zhou, Weiguo Li, Xia Wang, Liping Huang, Xufei Luo, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Zhengxiu Luo, Yaolong Chen, Enmei Liu, Kehu Yang, Zhou Fu, on behalf of COVID-19 Evidence and Recommendations Working Group
Application of telemedicine during the coronavirus disease epidemics: a rapid review and meta-analysis
Yelei Gao, Rui Liu, Qi Zhou, Xingmei Wang, Liping Huang, Qianling Shi, Zijun Wang, Shuya Lu, Weiguo Li, Yanfang Ma, Xufei Luo, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Zhengxiu Luo, Enmei Liu, Yaolong Chen, Chang Shu, Daiyin Tian, on behalf of COVID-19 Evidence and Recommendations Working Group
Effectiveness and safety of glucocorticoids to treat COVID-19: a rapid review and meta-analysis
Shuya Lu, Qi Zhou, Liping Huang, Qianling Shi, Siya Zhao, Zijun Wang, Weiguo Li, Yuyi Tang, Yanfang Ma, Xufei Luo, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Zhengxiu Luo, Enmei Liu, Yaolong Chen, Chenyan Zhou, Donghong Peng, on behalf of COVID-19 Evidence and Recommendations Working Group
Public health education for parents during the outbreak of COVID-19: a rapid review
Weiguo Li, Jing Liao, Qinyuan Li, Muna Baskota, Xingmei Wang, Yuyi Tang, Qi Zhou, Xiaoqing Wang, Xufei Luo, Yanfang Ma, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Yaolong Chen, Zhengxiu Luo, Enmei Liu, on behalf of COVID-19 Evidence and Recommendations Working Group
Nosocomial infections among patients with COVID-19, SARS and MERS: a rapid review and meta-analysis
Qi Zhou, Yelei Gao, Xingmei Wang, Rui Liu, Peipei Du, Xiaoqing Wang, Xianzhuo Zhang, Shuya Lu, Zijun Wang, Qianling Shi, Weiguo Li, Yanfang Ma, Xufei Luo, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Enmei Liu, Yaolong Chen, Zhengxiu Luo, Kehu Yang, on behalf of COVID-19 Evidence and Recommendations Working Group
Preoperative systemic immune-inflammation index and prognostic nutritional index predict prognosis of patients with pulmonary neuroendocrine tumors after surgical resection
Huayu He, Wei Guo, Peng Song, Lei Liu, Guochao Zhang, Yalong Wang, Bin Qiu, Fengwei Tan, Qi Xue, Shugeng Gao
Folate receptor-positive circulating tumor cells as a predictive biomarker for the efficacy of first-line pemetrexed-based chemotherapy in patients with non-squamous non-small cell lung cancer
Xiaoxia Chen, Fei Zhou, Xuefei Li, Guohua Yang, Chao Zhao, Wei Li, Fenying Wu, Jia Yu, Guanghui Gao, Jiayu Li, Aiwu Li, Shengxiang Ren, Caicun Zhou
Appealing for efficient, well organized clinical trials on COVID-19
Yang Zhao, Yongyue Wei, Sipeng Shen, Mingzhi Zhang, Feng Chen
N6-methyladenosine associated prognostic model in hepatocellular carcinoma
Hanchun Huang, Yi Bai, Xin Lu, Yiyao Xu, Haitao Zhao, Xinting Sang
Association between ratio of γ-glutamyl transpeptidase to high-density lipoprotein cholesterol and prevalence of nonalcoholic fatty liver disease and metabolic syndrome: a cross-sectional study
Guofang Feng, Limin Feng, Ying Zhao
Combined use of the neutrophil-to-lymphocyte ratio and CRP to predict 7-day disease severity in 84 hospitalized patients with COVID-19 pneumonia: a retrospective cohort study
Yue-Ping Liu, Gao-Ming Li, Jun He, Ying Liu, Min Li, Rui Zhang, Ya-Lan Li, Ya-Zhou Wu, Bo Diao
Levels of plasma cytokine in patients undergoing neoadjuvant androgen deprivation therapy and external beam radiation therapy for adenocarcinoma of the prostate
Jagtar Singh, Sukhwinder Singh Sohal, Kiran Ahuja, Aijye Lim, Henry Duncan, Thanuja Thachil, Paolo De Ieso
The epidemiologic and clinical features of suspected and confirmed cases of imported 2019 novel coronavirus pneumonia in north Shanghai, China
Shuanshuan Xie, Guoliang Zhang, Hong Yu, Jin Wang, Sheng Wang, Guangyu Tang, Changfeng Guo, Jiyu Li, Songhua Wei, Changhui Wang, Huanlong Qin
Second primary malignancies among cancer patients
Xuanqi Zheng, Xiao Li, Minqi Wang, Jianfei Shen, Giovanni Sisti, Zelai He, Jinfeng Huang, Yan Michael Li, Aimin Wu, on behalf of Multidisciplinary Oncology Research Collaborative Group (MORCG)
Expression patterns and clinical significances of ENO2 in lung cancer: an analysis based on Oncomine database
Desen Liu, Yiming Mao, Cheng Chen, Feng Zhu, Wenqiang Lu, Haitao Ma
Sharp recanalization of the brachiocephalic vein occlusion through the external jugular vein in hemodialysis patients
Yuliang Zhao, Feng Lin, Letian Yang, Baiyu Qiao, Yating Wang, Yang Yu, Tianlei Cui, Ping Fu
Asiaticoside attenuates neonatal hypoxic–ischemic brain damage through inhibiting TLR4/NF-κB/STAT3 pathway
Yu Zhou, Si Wang, Jing Zhao, Ping Fang
Clinical characteristics of 16 patients with COVID-19 infection outside of Wuhan, China: a retrospective, single-center study
Wenbin Hu, Xuefang Chen, Binjun He, Shunda Yuan, Xing Zhang, Guofeng Wu, Jingjing Liu, Liang Xu, Wei Cha, Mengmin Xu, Xiaojun Sun, Huajiang Shen
Changes in the expression of interleukin-10 in myocardial infarction and its relationship with macrophage activation and cell apoptosis
Wenqi Yang, Shuming Li, Yang Zhao, Ying Sun, Yuling Huang, Xinying Cao, Cainai Xing, Fang Yang, Wenbo Liu, Xuan Zhao, Xuejing Dong, Hua Bai, Xiaoming Shang
The protective effect of polyphyllin I on myocardial ischemia/ reperfusion injury in rats
Ruizhen Huang, Jia Shu, Xiaoqin Dai, Yanru Liu, Fang Yu, Gang Shi
CircAGFG1modulates autophagy and apoptosis of macrophages infected by Mycobacterium tuberculosis via the Notch signaling pathway
Qinghong Shi, Jingying Wang, Zhe Yang, Yang Liu
ALKBH5 promotes the proliferation of renal cell carcinoma by regulating AURKB expression in an m6A-dependent manner
Xiaolei Zhang, Feng Wang, Zijie Wang, Xiao Yang, Hao Yu, Shuhui Si, Jiancheng Lu, Zijian Zhou, Qiang Lu, Zengjun Wang, Haiwei Yang
Beta carotene protects H9c2 cardiomyocytes from advanced glycation end product-induced endoplasmic reticulum stress, apoptosis, and autophagy via the PI3K/Akt/mTOR signaling pathway
Guochang Zhao, Xiaoling Zhang, Hui Wang, Zheng Chen
Efficacy and safety of sofosbuvir-containing regimens in patients with chronic hepatitis C virus infection after liver transplantation: a meta-analysis
Hua Fu, Jiahong Dong, Zhide Sun, Xuejun Zhang, Aijun Yu, Guoli Chen, Wei Li
The association between smoking and loneliness among Chinese university freshmen
Cheng-Lei Zhang, Yan-Min Xu, Bao-Liang Zhong

Review Article

Human papilloma virus (HPV) profiles in breast cancer: future management
Md. Saimul Islam, Balarko Chakraborty, Chinmay Kumar Panda
Molecular biology of BPIFB1 and its advances in disease
Jie Li, Peng Xu, Lingwei Wang, Mengjie Feng, Dandan Chen, Xiu Yu, Yongzhen Lu

Case Report

Primary left ventricular neuroendocrine tumor in a middle-aged female: a case report
Hong Yu, Rong Xu, Dan Wen, Heng Liu, Ji Li, Yu-Lun He, Gan-Jun Song, Zhi-Gang Yang
Angiomyolipoma of the adrenal gland: clinical experience and literature review
Yang Yang, Jie Hu, Jingjing Zhang, Fuqin Wang, Cheng He, Yanli Yang, Jie Lian, Tijiang Zhang, Heng Liu

Letter to the Editor

Application of nomogram containing log odds of metastatic lymph node in gallbladder cancer patients
Zhan Shi, Zunqiang Xiao, Lijie Li, Linjun Hu, Yuling Gao, Junjun Zhao, Yang Liu, Dongsheng Huang, Qiuran Xu
Re-appearance of the SARS-CoV-2 virus nucleic acid in patients recovering from COVID-19
Liang Wang, Fang Ji, Chunyang Li, Xiucheng Pan, Xuebing Yan, Renhao Wang, Bing Gu

Case Report

Laparoscopic Roux-en-Y duodenojejunostomy for annular pancreas in adults: case report and literature review
He Cai, Xin Wang, Yun-Qiang Cai, Yong-Bin Li, Ling-Wei Meng, Bing Peng
Laparoscopic pancreaticoduodenectomy with major venous resection and reconstruction with repassed round ligament: a case report
Yunqiang Cai, Yongbin Li, Pan Gao, Xin Wang, Bing Peng
Metastatic colorectal cancer in a cirrhotic liver with synchronous hepatocellular carcinoma
Michael Karass, Emily Grossniklaus, Talal Seoud, Ralph Kamel, Oluwadamilola Teniola, Gabriela Oprea, Daniel A. Goldstein, Sanjay Jain

Editorial

Translating L-2-HG to kidney cancer at the bench and bedside
Omran Abu Aboud, Robert H. Weiss
Vascular Deformation Mapping (VDM) of thoracic aortic aneurysm: an application for color 3D printing in aortic disease
Nicholas S. Burris, Benjamin A. Hoff, Brian D. Ross
Dasatinib in breast cancer: Src-ing for response in all the wrong kinases
Laura C. Kennedy, Vijayakrishna Gadi
Cardiac troponin I—more than a biomarker for myocardial ischemia?
Li Ni, Xander H. T. Wehrens
Ifi204/p204, a new piece in the sepsis puzzle
Gayatri Subramanian, Ritu Chakravarti, Saurabh Chattopadhyay
Fusion heals the broken-hearted
Daniel A. Zuppo, Michael Tsang
Adjuvant antiviral therapy for the prevention of hepatocellular carcinoma recurrence after liver resection: indicated for all patients with chronic hepatitis B?
Clifford Akateh, Timothy M. Pawlik, Jordan M. Cloyd
Acidosis and citrate: provocative interactions
Kathleen S. Hering-Smith, L. Lee Hamm
Protecting functional β cells with a therapeutic peptide
Meghan L. Marré, Jon D. Piganelli, Eddie A. James
The Art of War and oncology: applying the principles of strategy and tactics to greater effect in the era of targeted therapy
Emil Lou
Protease activated receptor 4: a backup receptor or a dark horse as a target in antiplatelet therapy?
Xu Han, Marvin T. Nieman
Geospatial modelling in guiding health program strategies in resource-limited settings—the way forward
Diane Gu, Chawangwa Modongo, Sanghyuk S. Shin, Nicola M. Zetola
Surrogate end points in early prostate cancer clinical states: ready for implementation?
Christos E. Kyriakopoulos, Emmanuel S. Antonarakis
Profiling of plasma-derived extracellular vesicles cargo for diagnosis of pancreatic malignancy
Theresa L. Whiteside
Evolving treatment options for valve and aortic disease with bicuspid aortic valve
Nicholas S. Burris, Michael D. Hope
Exosomes may play a crucial role in HIV dendritic cell immunotherapy
Benjamin Wolfson, Justine E. Yu, Qun Zhou
Custom cutting guides in total knee arthroplasty
Morad Chughtai, Anton Khlopas, Iyooh U. Davidson, George A. Yakubek, Kim L. Stearns, Michael A. Mont
Dendritic cell-derived exosomes for cancer immunotherapy: hope and challenges
Hong Tian, Wei Li
It takes time to tune
Brandon S. Bentzley, Jaspreet Pannu, Bashar W. Badran, Casey H. Halpern, Nolan R. Williams
Intra-luminal focused ultrasound for augmentation of gastrointestinal drug delivery
Ezekiel Maloney, Joo Ha Hwang
Re-assessing stem cells in the stomach—one story two tales
Ming Jiang, Jianwen Que
Extracellular vesicles isolation and their biomarker potential: are we ready for testing?
Theresa L. Whiteside
One size doesn’t fit all: unraveling the diversity of factors and interactions that drive E. coli urovirulence
Henry L. Schreiber IV, Caitlin N. Spaulding, Karen W. Dodson, Jonathan Livny, Scott J. Hultgren
Defensin-chemokine heteromeric complexes derived from heterocellular activation—a possible target to inhibit CCL5 in cardiovascular settings
Osamu Baba, Yongjian Liu, Gwendalyn J Randolph
An effective DNA vaccine platform for Middle East respiratory syndrome coronavirus
Adam S Cockrel, Ralph S Baric
Can multispectral optoacoustic tomography replace sentinel lymph biopsy in melanoma?
Stanley P. L. Leong, Sri-Rajasekhar Kothapalli, Sanjiv Sam Gambhir
The evolving approach to sedation in ventilated patients: a real world perspective
Annachiara Marra, Pratik P. Pandharipande
From static to dynamic: a sepsis-specific dynamic model from clinical criteria in polytrauma patients
Rami A. Namas, Yoram Vodovotz
Do insights from mice imply that combined Th2 and Th17 therapies would benefit select severe asthma patients?
Matthew E. Poynter
Re-assessing the role of non-fasting lipids; a change in perspective
Zareen Farukhi, Samia Mora
Narcolepsy and influenza vaccination—the inappropriate awakening of immunity
Anoma Nellore, Troy D. Randall
A canine model for neuronal ceroid lipofuscinosis highlights the promise of gene therapy for lysosomal storage diseases
Jonathan E. Phillips, Richard H. Gomer
Connecting enterovirus infection to dystrophin dysfunction in dilated cardiomyopathy
Qiongling Wang, Xander H. T. Wehrens
The AMPK-SKP2-CARM1 axis links nutrient sensing to transcriptional and epigenetic regulation of autophagy
Ziheng Xu, Daniel J. Klionsky
Is the regulation of SIRT1 by miRNA-34a the key to mesenchymal stem cell survival?
Michael A. Bellio, Wayne Balkan, Joshua M. Hare, Ivonne Hernandez Schulman
Getting to the core of fibrosis: targeting redox imbalance in aging
Louise Hecker, Victor J. Thannickal
Radiotherapy: killing with complement
Jean F. Regal, Kenneth J. Dornfeld, Sherry D. Fleming
Significance of IASLC/ATS/ERS classification for early-stage lung adenocarcinoma patients in predicting benefit from adjuvant chemotherapy
Yusuke Takahashi, Takashi Eguchi, Sarina Bains, Prasad S. Adusumilli
Is spread through alveolar spaces, the newly recognized pattern of invasion, a potential game changer in lung adenocarcinoma?
Sarina Bains, Prasad S. Adusumilli
Selecting efficacious Bcl-2 family inhibitors for optimal clinical outcome
Irfana Muqbil, Ramzi M. Mohammad
Microbiome, a new dimension in cancer research
Antonio Galvao Neto, Azore-Dee Bradshaw, Zhiheng Pei
The CRISPR road: from bench to bedside on an RNA-guided path
Benjamin Garcia-Bloj, Colette Moses, Pilar Blancafort
Safe anticoagulation when heart and lungs are “on vacation”
Marina A. Dobrovolskaia, Scott E. McNeil
γδ T cells and immunity to human malaria in endemic regions
Samarchith P. Kurup, John T. Harty
Apyrase as a novel therapeutic inhibitor of heterotopic ossification
Olin D. Liang, Anthony M. Reginato, Damian Medici
The coming of age of adoptive T-cell therapy for viral infection after stem cell transplantation
Austin John Barrett, Catherine M. Bollard
Elucidating new drug targets in psoriasis by gene profiling: an opportunity to be seized
Mark R. Walter
Circulating donor-derived cell-free DNA: a true biomarker for cardiac allograft rejection?
Kevin P. Daly
Translating basic science discoveries to clinical practice—Let us not repeat the naiveté of the pre-omics era
Kimberly J. Payne, Abigail Benitez, Sinisa Dovat
Will the 40-gene expression classifier predict responders to EGFR targeted chemotherapy for the invasive bladder cancer patients?
Jayoung Kim, Wun-Jae Kim

Editorial Commentary

Glycosylation of natriuretic peptides in obese heart failure: mechanistic insights
Vibhu Parcha, Pankaj Arora
Pluripotential stem cells as replacement therapy in degenerative diseases of the eye
Colin J. Barnstable
Reactive astrocytes foster brain metastases via STAT3 signaling
Braden C. McFarland, Etty N. Benveniste
Cryo-electron microscopy reveals informative details of GABAA receptor structural pharmacology: implications for drug discovery
Richard W. Olsen, A. Kerstin Lindemeyer, Martin Wallner, Xiaorun Li, Kevin W. Huynh, Z. Hong Zhou
‘RNA circles of influence’ in Kaposi sarcoma
Dimitrios Tsitsipatis, Myriam Gorospe
A novel macrophage subtype directs hematopoietic stem cell homing and retention
Marcin Wysoczynski, Joseph B. Moore IV, Shizuka Uchida
Profiling changes in metabolism and the immune microenvironment in lung tumorigenesis
Di Zhang, Ana S. Leal, Fawzi Abu Rous, Karen T. Liby
Lessons learned by features of pancreatic ductal adenocarcinoma and its tumor microenvironment
Alex B. Blair, Vincent P. Groot, Jin He
Nephron repair: powered by anaerobic energy metabolism
Brooke E. Chambers, Rebecca A. Wingert
Blocking the PD-1/PD-L1 axis in advanced prostate cancer: are we moving in the right direction?
Andre P. Fay, Emmanuel S. Antonarakis
Strengthening the foundation of kidney cancer treatment and research: revising the AJCC staging system
Hiren V. Patel, Arnav Srivastava, Brian Shinder, Evita Sadimin, Eric A. Singer
Revisiting AJCC TNM staging for renal cell carcinoma: quest for improvement
Umang Swami, Roberto H. Nussenzveig, Benjamin Haaland, Neeraj Agarwal

Letter to the Editor

Challenges to interpreting patient reported outcomes in clinical trials: author rejoinder
Melanie L. Bell
Low levels of interleukin-10 in patients with transfusion-related acute lung injury
Rick Kapur, Michael Kim, Johan Rebetz, Matthew T. Rondina, Leendert Porcelijn, John W. Semple
Circulating CD40 autoantibody and suPAR synergy drives glomerular injury
Changli Wei, Tara K. Sigdel, Minnie M. Sarwal, Jochen Reiser
Gene replacement rescues severe muscle pathology and prolongs survival in myotubularin-deficient mice and dogs
Martin K. Childers, Alan H. Beggs, Ana Buj-Bello

Original Article

GLI1 is increased in ovarian endometriosis and regulates migration, invasion and proliferation of human endometrial stromal cells in endometriosis
Hengwei Liu, Wei Zhang, Lili Wang, Zhibing Zhang, Wenqian Xiong, Ling Zhang, Tian Fu, Xiaoou Li, Yaobing Chen, Yi Liu
Genome-wide association study of cerebrospinal fluid neurofilament light levels in non-demented elders
Li-Dong Niu, Wei Xu, Jie-Qiong Li, Chen-Chen Tan, Xi-Peng Cao, Jintai Yu, Lan Tan, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
Decoding the secreted inflammatory response of primary human hepatocytes to hypoxic stress in vitro
Yoram Vodovotz, Richard L. Simmons, Derek Barclay, Jinling Yin, Bahiyyah S. Jefferson, Ruben Zamora
Altering cough reflex sensitivity with aerosolized capsaicin paired with behavioral cough suppression: a proof-of-concept study
Laurie J. Slovarp, Emma Bozarth
Prevalent osteoporotic vertebral fractures more likely involve the upper endplate than the lower endplate and even more so in males
Nazmi Che-Nordin, Min Deng, James F. Griffith, Jason C. S. Leung, Anthony W. L. Kwok, Yue-Qi Zhu, Richard H. Y. So, Timothy C. Y. Kwok, Ping Chung Leung, Yì Xiáng J. Wáng
Genome-wide association study identifies RBFOX1 locus influencing brain glucose metabolism
Ling-Li Kong, Dan Miao, Lin Tan, Shu-Lei Liu, Jie-Qiong Li, Xi-Peng Cao, Lan Tan, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
ABCA7 genotype altered Aβ levels in cerebrospinal fluid in Alzheimer’s disease without dementia
Fang-Chen Ma, Yu Zong, Hui-Fu Wang, Jie-Qiong Li, Xi-Peng Cao, Lan Tan, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
Impact factors of orthopaedic journals between 2010 and 2016: trends and comparisons with other surgical specialties
Nequesha S. Mohamed, Chukwuweike U. Gwam, Jennifer I. Etcheson, Nicole E. George, Nicolas S. Piuzzi, Samuel Rosas, Nipun Sohdi, Assem A. Sultan, Anton Khlopas, Ronald E. Delanois
Impact of smoking in patients undergoing transcatheter aortic valve replacement
Manyoo Agarwal, Sahil Agrawal, Lohit Garg, Guy L. Reed, Rami N. Khouzam, Uzoma N. Ibebuogu
Impact of family history of coronary artery disease on in-hospital clinical outcomes in ST-segment myocardial infarction
Manyoo A. Agarwal, Lohit Garg, Carl J. Lavie, Guy L. Reed, Rami N. Khouzam
National use of total hip arthroplasty among patients with a history of breast, lung, prostate, colon or bladder cancer—an analysis of the Medicare population
Samuel Rosas, Karim Sabeh, Jennifer Kurowicki, Leonard Buller, Tsun Yee Law, Martin Roche, Sheila Conway, Victor H. Hernandez
Prospective study of quality of life after lung cancer resection
Kathleen G. Hopkins, Peter F. Ferson, Manisha R. Shende, Neil A. Christie, Matthew J. Schuchert, Arjun Pennathur
Probiotics for prevention of urinary stones
John C. Lieske
Variations in mRNA and protein levels of Ikaros family members in pediatric T cell acute lymphoblastic leukemia
Julie L. Mitchell, Thomas M. Yankee
Muscle pathology, limb strength, walking gait, respiratory function and neurological impairment establish disease progression in the p.N155K canine model of X-linked myotubular myopathy
Melissa A. Goddard, David L. Mack, Stefan M. Czerniecki, Valerie E. Kelly, Jessica M. Snyder, Robert W. Grange, Michael W. Lawlor, Barbara K. Smith, Alan H. Beggs, Martin K. Childers
Hyaluronan expression in primary and secondary brain tumors
Laurence Jadin, Sandra Pastorino, Rebecca Symons, Natsuko Nomura, Ping Jiang, Tiffany Juarez, Milan Makale, Santosh Kesari

Review Article

Emerging biomarkers in autism spectrum disorder: a systematic review
Richard E. Frye, Sarah Vassall, Gurjot Kaur, Christina Lewis, Mohammand Karim, Daniel Rossignol
Pompe disease gene therapy: neural manifestations require consideration of CNS directed therapy
Barry J. Byrne, David D. Fuller, Barbara K. Smith, Nathalie Clement, Kirsten Coleman, Brian Cleaver, Lauren Vaught, Darin J. Falk, Angela McCall, Manuela Corti
Liver depot gene therapy for Pompe disease
Priya S. Kishnani, Dwight D. Koeberl
Genetics and epigenetic factors of Wilson disease
Valentina Medici, Janine M. LaSalle
Ventilator-induced lung injury and lung mechanics
Jason H. T. Bates, Bradford J. Smith
Precision oncology in liver cancer
Kevin M. Sullivan, Heidi L. Kenerson, Venu G. Pillarisetty, Kimberly J. Riehle, Raymond S. Yeung
Emerging application of genomics-guided therapeutics in personalized lung cancer treatment
Aubhishek Zaman, Trever G. Bivona
Aminoquinoline antimalarial therapy in dermatomyositis—are we missing opportunities with respect to comorbidities and modulation of extracutaneous disease activity?
Richard D. Sontheimer
Surveillance versus esophagectomy in esophageal cancer patients with a clinical complete response after induction chemoradiation
Tara R. Semenkovich, Bryan F. Meyers
Inhalation therapies in acute respiratory distress syndrome
Antonio Artigas, Marta Camprubí-Rimblas, Neus Tantinyà, Josep Bringué, Raquel Guillamat-Prats, Michael A. Matthay
The female urinary microbiota, urinary health and common urinary disorders
Linda Brubaker, Alan J. Wolfe
The association between bacteria and urinary stones
Andrew L. Schwaderer, Alan J. Wolfe
PDX1 associated therapy in translational medicine
Juehua Yu, Shi-He Liu, Robbi Sanchez, John Nemunaitis, Enrique Rozengurt, F. Charles Brunicardi
Biomarkers of risk to develop lung cancer in the new screening era
Thomas Atwater, Pierre P. Massion
State of the art management of metastatic gastroesophageal cancer
Adrian G. Murphy, David Lynch, Ronan J. Kelly
Update in genetic susceptibility in melanoma
Miriam Potrony, Celia Badenas, Paula Aguilera, Joan Anton Puig-Butille, Cristina Carrera, Josep Malvehy, Susana Puig

Column in Changemakers in Patient-Oriented Translational Clinical Investigation

James Neil Gilliam, MD—the career arc of a patient-oriented translational clinical investigation changemaker in rheumatologic skin disease
Richard D. Sontheimer

Technical Note

Laparoscopic suture training curricula and techniques
Xin Wang, Yongbin Li, Yunqiang Cai, Lingwei Meng, He Cai, Xubao Liu, Bing Peng

Commentary

Vinculin at the heart of aging
William H. Bradford, Jeffrey H. Omens, Farah Sheikh
MET signaling promotes DNA repair and radiation resistance in glioblastoma stem-like cells
Pavlina Krasimirova Todorova, Bipasha Mukherjee, Sandeep Burma
Uncovering the influence of the FGFR1 pathway on glioblastoma radiosensitivity
Karen K. Sayal, Geoffrey S. Higgins, Ester M. Hammond
Epigenetic therapy in a new era of medicine: creating and integrating molecular profiles of patients
Ebrahim Afshinnekoo, Christopher E. Mason
Patellar resurfacing after endoprosthetic replacement for primary or secondary bone tumors
Alexander D. Liddle
A sensible approach to targeting STAT3-mediated transcription
Neil E. Bhola, Daniel E. Johnson, Jennifer R. Grandis
Circulating fibrocytes serve as a marker for clinical diagnosis
Thuy Cao, Sheeja Rajasingh, Johnson Rajasingh
Collagen and fibronectin: threads linking obesity and breast cancer
Lesley G. Ellies
Abrupt versus gradual smoking cessation with pre-cessation nicotine replacement therapy for cigarette smokers motivated to quit
Elias M. Klemperer, Karl O. Fagerstrom, John R. Hughes
Quantification of lung recruitment by respiratory mechanics and CT imaging: what are the clinical implications?
Andrew C. McKown, Lorraine B. Ware
TGFβ signaling: a friend or a foe to hepatic fibrosis and tumorigenesis
Dragana Kopanja, Pradip Raychaudhuri
Applications of iPSC-derived models of Gaucher disease
Daniel K. Borger, Elma Aflaki, Ellen Sidransky
Significance of microRNA-based biomarkers for pancreatic cancer
Sukhwinder Kaur, Shiv Ram Krishn, Satyanarayana Rachagani, Surinder K. Batra

Health Service and Policy Research

Health Services & Policy Research in translational medicine
Nengliang (Aaron) Yao

Editorials

Circulating free DNA in the management of breast cancer
Jacqueline A. Shaw, Justin Stebbing

Review Articles

The physiological roles of secretin and its receptor
Syeda Afroze, Fanyin Meng, Kendal Jensen, Kelly McDaniel, Kinan Rahal, Paolo Onori, Eugenio Gaudio, Gianfranco Alpini, Shannon S. Glaser
Effect of high fat-diet and obesity on gastrointestinal motility
Mazen Al Mushref, Shanthi Srinivasan
Functional role of microvesicles in gastrointestinal malignancies
Kelly McDaniel, Robert Correa, Tianhao Zhou, Christopher Johnson, Heather Francis, Shannon Glaser, Julie Venter, Gianfranco Alpini, Fanyin Meng

Highlighted Reports in Galectins

Role of galectins in re-epithelialization of wounds
Noorjahan Panjwani

Helicobacter Pylori

Diagnosis of Helicobacter pylori using the rapid urease test
Takahiro Uotani, David Y. Graham

Health Service and Policy Research Column

Diabetes management before and after cancer diagnosis: missed opportunity
Nengliang Yao, Fabian T. Camacho, Askar S. Chukmaitov, Steven T. Fleming, Roger T. Anderson
The real difficulty in improving concordance of clinical practice with guidelines
Nengliang Yao, Abram Recht

Review Article on MicroRNAs, Signalling Pathways and Diseases

MicroRNAs in congenital heart disease
Tanya Smith, Cha Rajakaruna, Massimo Caputo, Costanza Emanueli

Review Article on Toward Precision Medicine in Neurological Diseases

Precision medicine in spinocerebellar ataxias: treatment based on common mechanisms of disease
David D. Bushart, Geoffrey G. Murphy, Vikram G. Shakkottai

Focus on Toward Precision Medicine in Neurological Diseases

Toward precision medicine in Alzheimer’s disease
Christiane Reitz

Review Article on Innovations and Technology in Surgery

Surgical applications of three-dimensional printing: a review of the current literature & how to get started
Don Hoang, David Perrault, Milan Stevanovic, Alidad Ghiassi

Review Article on MET as Actionable Target in Cancer Therapy

MET: roles in epithelial-mesenchymal transition and cancer stemness
Hye-Min Jeon, Jeongwu Lee
Effective implementation of novel MET pharmacodynamic assays in translational studies
Apurva K. Srivastava, Tony Navas, William G. Herrick, Melinda G. Hollingshead, Donald P. Bottaro, James H. Doroshow, Ralph E. Parchment

Perspective on Mesothelioma

Novel immunotherapy clinical trials in malignant pleural mesothelioma
Zachary E. Tano, Navin K. Chintala, Xiaoyu Li, Prasad S. Adusumilli

Review Article on Mesothelioma

Mesothelioma: recent highlights
Michele Carbone, Haining Yang
Environmental asbestos exposure and risk of mesothelioma
Curtis W. Noonan

Original Article on Translational Neurodegeneration

The impact of GAB2 genetic variations on cerebrospinal fluid markers in Alzheimer’s disease
Xiao-Xiao Chen, Run-Rong Guo, Xi-Peng Cao, Lin Tan, Lan Tan, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative

Review Article on Molecular Hepatology

Fibroblast growth factors 19 and 21 in acute liver damage
Zhao Shan, Gloria Alvarez-Sola, Iker Uriarte, María Arechederra, Maite G. Fernández-Barrena, Carmen Berasain, Cynthia Ju, Matías A. Avila

Editorial on Cardiovascular Disease and Cardiometabolic Risk: Advances in Understanding Pathophysiology, Public Health Burden and Clinical Care

Advances in resistant hypertension
David A. Calhoun

Review Article on Cardiopulmonary Interactions

Heart-lung interactions during mechanical ventilation: the basics
Syed S. Mahmood, Michael R. Pinsky

Review Article on Inborn Errors of Metabolism

Congenital disorders of glycosylation
Irene J. Chang, Miao He, Christina T. Lam

Review Article on Health and Medicine: a new era

Inflammation, immunosuppressive microenvironment and breast cancer: opportunities for cancer prevention and therapy
Sachin Kumar Deshmukh, Sanjeev Kumar Srivastava, Teja Poosarla, Donna Lynn Dyess, Nicolette Paolaungthong Holliday, Ajay Pratap Singh, Seema Singh

Below are the latest Annals of Translational Medicine articles published online ahead of print publication.


Editorial


Editorial Commentary



Original Article

Ventricular arrhythmias in patients with functional mitral regurgitation and implantable cardiac devices: implications of mitral valve repair with Mitraclip®
Tomás Benito-González, Xavier Freixa, Cosmo Godino, Maurizio Taramasso, Rodrigo Estévez-Loureiro, Daniel Hernandez-Vaquero, Ana Serrador, Luis Nombela-Franco, David Grande-Prada, Ignacio Cruz-González, Rodolfo San Antonio, Michele Galasso, Mara Gavazzoni, Carmen Garrote, Antonio Portolés-Hernández, Pablo Avanzas, Felipe Fernández-Vázquez, Isaac Pascual

Review Article