About atm

Manuscript Submission

AME Editing Service

Reprint & Permission

Advertising

Contact us

Endorsement

Annals of Translational Medicine is endorsed by the Bonnie J. Addario Lung Cancer Foundation (ALCF), the Ming-Yi Medical Charity Foundation of Guangdong Province, the international Inspire2Live Patient Advocates organization, and the Hellenic Cooperative Oncology Group.

Endorsement
Endorsement
Endorsement

the Brazilian Society of Thoracic Surgery(SBCT)

the Brazilian Society of Thoracic Surgery(SBCT) the Bonnie J. Addario Lung Cancer Foundation (ALCF)

Original Article

Wogonin reverses the drug resistance of chronic myelogenous leukemia cells to imatinib through CXCL12-CXCR4/7 axis in bone marrow microenvironment
Hanbo Cao, Yuan Gao, Ruixuan Wang, Qinglong Guo, Hui Hui
Apatinib as first-line treatment in patients with advanced hepatocellular carcinoma: a phase II clinical trial
Zhenyu Hou, Keyun Zhu, Xuejiao Yang, Ping Chen, Wei Zhang, Yunlong Cui, Xiaolin Zhu, Tianqiang Song, Qiang Li, Huikai Li, Ti Zhang
Efficacy and safety of CD19 chimeric antigen receptor T cells in the treatment of 11 patients with relapsed/refractory B-cell lymphoma: a single-center study
Chen Huang, Lili Wu, Ruixia Liu, Weijing Li, Zheng Li, Jianqiang Li, Lihong Liu, Baoen Shan
Peroxiredoxin 4, a new oxidative stress marker in follicular fluid, may predict in vitro fertilization and embryo transfer outcomes
Qian Yi, Chao Meng, Ling-Bo Cai, Yu-Gui Cui, Jia-Yin Liu, Yan Meng
Identification of molecular features correlating with tumor immunity in gastric cancer by multi-omics data analysis
Yin He, Xiaosheng Wang
Differential expression of genes related to calcineurin and mTOR signaling and regulatory miRNAs in peripheral blood from kidney recipients under tacrolimus-based therapy
Vivian Bonezi, Fabiana Dalla Vecchia Genvigir, Patrícia de Cássia Salgado, Claudia Rosso Felipe, Helio Tedesco-Silva Jr, José Osmar Medina-Pestana, Alvaro Cerda, Sonia Quateli Doi, Mario Hiroyuki Hirata, Rosario Dominguez Crespo Hirata
Tumor mutation burden and JARID2 gene alteration are associated with short disease-free survival in locally advanced triple-negative breast cancer
Xiangmei Zhang, Jingping Li, Qing Yang, Yanfang Wang, Xinhui Li, Yunjiang Liu, Baoen Shan
Clinical features and mortality-related factors of extensive burns among young adults: the Kunshan disaster experience
Ying-Zi Huang, Guo-Zhong Lu, Hong-Sheng Zhao, Li-Jun Liu, Jun Jin, Yun-Fu Wu, Jian Wu, Fu-Li Zhao, Ning Liu, Wen-Ming Liu, Long Liu, Tuan-Jie Zhu, Er-Zhen Chen, Qin Gu, Hong-Wei Ye, Xiu-Ming Xi, Bin Du, Yang Yi, Hai-Bo Qiu
Bioabsorbable high-purity magnesium interbody cage: degradation, interbody fusion, and biocompatibility from a goat cervical spine model
Xiuwu Guo, Haocheng Xu, Fan Zhang, Feizhou Lu
Repeated radioembolization in advanced liver cancer
Max Masthoff, Philipp Schindler, Fabian Harders, Walter Heindel, Christian Wilms, Hartmut H. Schmidt, Andreas Pascher, Lars Stegger, Kambiz Rahbar, Moritz Wildgruber, Michael Köhler
Shifting workstyle to teleworking as a new normal in face of COVID-19: analysis with the model introducing intercity movement and behavioral pattern
Kenji Karako, Peipei Song, Yu Chen, Wei Tang
Blocking the Notch signal transduction pathway promotes tumor growth in osteosarcoma by affecting polarization of TAM to M2 phenotype
Shuguang Ren, Xiangmei Zhang, Yueyang Hu, Jianhua Wu, Yingchao Ju, Xu Sun, Yunjiang Liu, Baoen Shan
A pilot study of expanded newborn screening for 573 genes related to severe inherited disorders in China: results from 1,127 newborns
Xiaomei Luo, Yu Sun, Feng Xu, Jun Guo, Lin Li, Zhiwei Lin, Jun Ye, Xuefan Gu, Yongguo Yu
The impact of antibiotics on the metabolic status of obese adults without bacterial infection: a systematic review and meta-analysis
Naofumi Yoshida, Yoshihiro Saito, Yasushi Tsujimoto, Shunsuke Taito, Masahiro Banno, Yuki Kataoka, Tomoya Yamashita, Ken-ichi Hirata
Genetic polymorphisms in neuroendocrine disorder-related candidate genes associated with pre-pregnancy obesity in gestational diabetes mellitus patients by using a stratification approach
Kai Wei Lee, Siew Mooi Ching, Navin Kumar Devaraj, Fan Kee Hoo
Novel inflammation-based prognostic nomograms for individualized prediction in hepatocellular carcinoma after radical resection
Jianxing Zeng, Jinhua Zeng, Qionglan Wu, Kongying Lin, Jianyang Zeng, Pengfei Guo, Weiping Zhou, Jingfeng Liu
Reconstruction of the ocular surface by autologous transplantation of rabbit adipose tissue-derived stem cells on amniotic membrane
Ting Qiu, Lei Cui, Jian-Jiang Xu, Jia-Xu Hong, Jun Xiang
Regulation of the regeneration of intestinal stem cells after irradiation
Liping Liang, Lijun Shen, Guoxiang Fu, Ye Yao, Guichao Li, Yun Deng, Hui Zhang, Menglong Zhou, Wang Yang, Guoqiang Hua, Zhen Zhang
Citri reticulatae Pericarpium attenuates Ang II-induced pathological cardiac hypertrophy via upregulating peroxisome proliferator-activated receptors gamma
Gehui Ni, Kai Wang, Yufei Zhou, Xiaodong Wu, Jiaqi Wang, Hongcai Shang, Lijun Wang, Xinli Li
Diagnostic accuracy of metagenomic next-generation sequencing for active tuberculosis in clinical practice at a tertiary general hospital
Wenting Jin, Jue Pan, Qing Miao, Yuyan Ma, Yao Zhang, Yingnan Huang, Yumeng Yao, Yi Su, Qingqing Wang, Mengran Wang, Bing Li, Rong Bao, Xiaodong Gao, Honglong Wu, Bijie Hu
The profiles of biopsy-proven renal tubulointerstitial lesions in patients with glomerular disease
Jin Dong, Yanqin Li, Shuling Yue, Xiaoting Liu, Long Wang, Mengqi Xiong, Guobao Wang, Sheng Nie, Xin Xu
Analysis of preoperative circulating tumor cells for recurrence in patients with hepatocellular carcinoma after liver transplantation
Zhitao Chen, Xiaohong Lin, Chuanbao Chen, Yinghua Chen, Qiang Zhao, Linwei Wu, Dongping Wang, Yi Ma, Weiqiang Ju, Maogen Chen, Xiaoshun He
Development and formulation of the classification criteria for osteoarthritis
Cibo Huang, Zhiyi Zhang, Yaolong Chen, Yue Zhang, Dan Xing, Like Zhao, Jianhao Lin, Yifang Mei, Hsiao-Yi Lin, Yi Zheng, Wei-Chung Tsai, Shengyun Liu, Quan Jiang, Yi Liu, Jinwei Chen, Zhizhong Ye, Min Chen, Yingjuan Chen, Cong-Qiu Chu, Ming Gao, Lan He, Jin Lin, Lijun Wu, Jianhua Xu, Pinting Yang, Xuewu Zhang, Qing Jiang, Guanghua Lei, Mengtao Li, Wanling Yang, Xin Gu, Yixin Zhou, Dongyi He, Wei Liu, Weiya Zhang, Changhai Ding, Xiaofeng Zeng, on behalf of the COACH Group
Hearing dysfunction in patients with Neuro-Sjögren: a cross-sectional study
Tabea Seeliger, Lena Bönig, Torsten Witte, Thea Thiele, Anke Lesinski-Schiedat, Martin Stangel, Thomas Lenarz, Nils Christian Prenzler, Thomas Skripuletz
A prospective randomized cohort study on 3D-printed artificial vertebral body in single-level anterior cervical corpectomy for cervical spondylotic myelopathy
Feng Wei, Nanfang Xu, Zihe Li, Hong Cai, Feifei Zhou, Jun Yang, Miao Yu, Xiaoguang Liu, Yu Sun, Ke Zhang, Shengfa Pan, Fengliang Wu, Zhongjun Liu
The utilization of aerosol therapy in mechanical ventilation patients: a prospective multicenter observational cohort study and a review of the current evidence
Shan Lyu, Jie Li, Limin Yang, Xiaoliang Du, Xiaoyi Liu, Libo Chuan, Guoqiang Jing, Zhenyan Wang, Weiwei Shu, Chunjuan Ye, Qionglan Dong, Jun Duan, James B. Fink, Zhancheng Gao, Zongan Liang, on behalf of Respiratory Care Committee Society
A comparison of the delivery of inhaled drugs by jet nebulizer and vibrating mesh nebulizer using dual-source dual-energy computed tomography in rabbits: a preliminary in vivo study
Qixing Wang, Yuhao Liu, Zhengfang Zhu, Jian Hu, Li Li, Sheng Wang
Adequate tissue acquisition rate of peroral cholangioscopy-guided forceps biopsy
Takumi Onoyama, Yohei Takeda, Soichiro Kawata, Hiroki Kurumi, Hiroki Koda, Taro Yamashita, Wataru Hamamoto, Yuri Sakamoto, Kazuya Matsumoto, Hajime Isomoto
Coronavirus disease 2019: MRI examination procedures and infection prevention and protection
Xiaoyong Shen, Jinwen Meng, Qidong Wang, Lingmei Ni, Zifeng Zhong, Shaohua Hu, Feng Chen
Impact of examined lymph node count on staging and long-term survival of patients with node-negative stage III gastric cancer: a retrospective study using a Chinese multi-institutional registry with Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) data validation
Nannan Zhang, Huihui Bai, Jingyu Deng, Wei Wang, Zhe Sun, Zhenning Wang, Huimian Xu, Zhiwei Zhou, Han Liang
The influences of TGF-β1 upon the human adenocarcinoma cell of lung A549 and cellular immunity
Min-Jie Li, Xi Wang, Ying Chen, Guang-Jian Li, Guang-Qiang Zhao, Bing-Quan Xiang, Xue-Qiang Wei, Yu-Jie Lei, Yun-Chao Huang
Analysis of 2019-nCoV receptor ACE2 expression in different tissues and its significance study
Tao Han, Jing Kang, Gao Li, Jing Ge, Jia Gu
Prognostic nomogram on clinicopathologic features and serum indicators for advanced non-small cell lung cancer patients treated with anti-PD-1 inhibitors
Rong Chai, Yinxing Fan, Jiayi Zhao, Fan He, Jianong Li, Yiping Han
A novel parametric method-based nomogram of left ventricular internal diameters in normal Chinese adults
Huayiyang Zou, Yonghong Yong, Jinan Zhang, Bin Zhou, Lingjuan Zan, Xinzheng Lu, Xiangqing Kong
Association of circulating 25-Hydroxyvitamin D and its related genetic variations with hepatocellular carcinoma incidence and survival
Hui Liu, Xia Jiang, Qiaohua Qiao, Liying Chen, Koichi Matsuda, Guangyi Jiang, Tunan Yu, Yifan Wang, Hui Lin, Xiao Liang, Xiujun Cai
Induced membrane technique combined with antibiotic-loaded calcium sulfate–calcium phosphate composite as bone graft expander for the treatment of large infected bone defects: preliminary results of 12 cases
Zihou Zhao, Guoliang Wang, Yong Zhang, Wen Luo, Shiyu Liu, Zhaohui Zeng, Yunyan Liu, Yong Zhou, Yunfei Zhang
High mobility group box 2 modulates the progression of osteosarcoma and is related with poor prognosis
Shicong Yang, Ziyin Ye, Zhuo Wang, Liantang Wang
Ultrasound features and the diagnostic strategy of subhepatic appendicitis
Dong Yu, Chenyao Gu, Shuchen Zhang, Hui Yang, Taotao Yao
Clinical characteristics of recovered COVID-19 patients with re-detectable positive RNA test
Jianghong An, Xuejiao Liao, Tongyang Xiao, Shen Qian, Jing Yuan, Haocheng Ye, Furong Qi, Chengguang Shen, Lifei Wang, Yang Liu, Xiaoya Cheng, Na Li, Qingxian Cai, Fang Wang, Jun Chen, Guojun Li, Qiu’e Cai, Yingxia Liu, Yunfang Wang, Feng Zhang, Yang Fu, Qing He, Xiaohua Tan, Lei Liu, Zheng Zhang
The relationship between KRAS gene mutation and intestinal flora in tumor tissues of colorectal cancer patients
Xinke Sui, Yan Chen, Baojun Liu, Lianyong Li, Xin Huang, Min Wang, Guodong Wang, Xiaopei Gao, Lu Zhang, Xinwei Bao, Dengfeng Yang, Xiaoying Wang, Changqing Zhong
Lipoxin A4 protects rat skin flaps against ischemia-reperfusion injury through inhibiting cell apoptosis and inflammatory response induced by endoplasmic reticulum stress
Dawei Xin, Renfu Quan, Linru Zeng, Canda Xu, Yanghua Tang
Investigation of hub genes involved in diabetic nephropathy using biological informatics methods
Zhanting Li, Jianxin Liu, Weiwei Wang, Yunchun Zhao, Dengfeng Yang, Xiaodong Geng
Risk factors of postoperative nausea and vomiting after total hip arthroplasty or total knee arthroplasty: a retrospective study
Yingjie Wang, Qi Yang, Jin Lin, Wenwei Qian, Jin Jin, Peng Gao, Baozhong Zhang, Bin Feng, Xisheng Weng
Xanthogranulomatous cholecystitis: experience in 100 cases
Lei Feng, Zhen You, Junhe Gou, Erwen Liao, Liping Chen
Expressions and relationship of Krüppel-like factor 15 and endothelial nitric oxide synthase in experimental deep venous thrombosis
Xianguang Yang, Yaoyu Xiang, Fuke Wang, Guofeng Cai, Yanlin Li, Ling Zhong, Li Pu, Yang Yang, En Song

Review Article

The emerging prospects of circular RNA in tumor immunity
Lingjiao Meng, Pingan Ding, Sihua Liu, Ziyi Li, Meixiang Sang, Baoen Shan
Transfer RNA-derived small RNAs: potential applications as novel biomarkers for disease diagnosis and prognosis
Yang Jia, Wei Tan, Yedi Zhou
Challenges and strategies of clinical application of CAR-T therapy in the treatment of tumors—a narrative review
Weijing Li, Lili Wu, Chen Huang, Ruixia Liu, Zheng Li, Lihong Liu, Baoen Shan
Current role of imaging in COVID-19 infection with recent recommendations of point of care ultrasound in the contagion: a narrative review
Darshan Gandhi, Nitin Jain, Kanika Khanna, Shuo Li, Love Patel, Nishant Gupta
Future of immune checkpoint inhibitors: focus on tumor immune microenvironment
Yunlong Jia, Lihua Liu, Baoen Shan
In vivo retinal imaging in translational regenerative research
Ifat Sher, Daniel Moverman, Hadas Ketter-Katz, Elad Moisseiev, Ygal Rotenstreich
The effect of intestinal flora on immune checkpoint inhibitors in tumor treatment: a narrative review
Dan Wang, He Hao, Xing Li, Zhiyu Wang
Management of hyponatremia associated with acute porphyria—proposal for the use of tolvaptan
Isabel Solares, Marta Tejedor, Daniel Jericó, Monserrat Morales-Conejo, Rafael Enríquez de Salamanca, Antonio Fontanellas, Alberto Tejedor-Jorge

Review Articles on Gastroesophageal Cancer 2020

Palliative care for patients with esophageal cancer: a narrative review
Dana L. Guyer, Khaldoun Almhanna, Kanako Y. McKee
Targeted therapies for gastroesophageal cancers
Andrew Hsu, Rani Chudasama, Khaldoun Almhanna, Alexander Raufi
Esophageal cancer in Aleppo, Syria 2010–2020: a rare cancer in a war zone
Samer Alhames, Andrew Hsu, Fadi Rustam, Rami Kassar, Mohamad bisher Shihade, Khaldoun Almhanna
Narrative review of the role of gastroenterologist in the diagnosis, treatment and palliation in gastric and gastroesophageal cancer
Liege I. Diaz, Shruti Mony, Jason Klapman
A narrative review of Barrett’s esophagus in 2020, molecular and clinical update
Aamir N. Dam, Jason Klapman
Locoregional gastric cancer: a narrative review of multidisciplinary management
Ari Pelcovits, Khaldoun Almhanna
Treatment for metastatic adenocarcinoma of the stomach and gastroesophageal junction: 2020
Andrew Hsu, Adam S. Zayac, Aditya Eturi, Khaldoun Almhanna
Does tumor profile in gastric and gastroesophageal (GE) junction cancer justify off-label use of targeted therapy?—a narrative review
Christopher Del Prete, Arun Muthiah, Khaldoun Almhanna

Erratum

Erratum to the effect of RAS blockers on the clinical characteristics of COVID-19 patients with hypertension
Zheyong Huang, Jiatian Cao, Yumeng Yao, Xuejuan Jin, Zhe Luo, Yuan Xue, Chouwen Zhu, Yanan Song, Ying Wang, Yunzeng Zou, Juying Qian, Kaihuan Yu, Hui Gong, Junbo Ge

Case Report

Laparoscopic Roux-en-Y duodenojejunostomy for annular pancreas in adults: case report and literature review
He Cai, Xin Wang, Yun-Qiang Cai, Yong-Bin Li, Ling-Wei Meng, Bing Peng
Laparoscopic pancreaticoduodenectomy with major venous resection and reconstruction with repassed round ligament: a case report
Yunqiang Cai, Yongbin Li, Pan Gao, Xin Wang, Bing Peng
Metastatic colorectal cancer in a cirrhotic liver with synchronous hepatocellular carcinoma
Michael Karass, Emily Grossniklaus, Talal Seoud, Ralph Kamel, Oluwadamilola Teniola, Gabriela Oprea, Daniel A. Goldstein, Sanjay Jain

Editorial

Translating L-2-HG to kidney cancer at the bench and bedside
Omran Abu Aboud, Robert H. Weiss
Vascular Deformation Mapping (VDM) of thoracic aortic aneurysm: an application for color 3D printing in aortic disease
Nicholas S. Burris, Benjamin A. Hoff, Brian D. Ross
Dasatinib in breast cancer: Src-ing for response in all the wrong kinases
Laura C. Kennedy, Vijayakrishna Gadi
Cardiac troponin I—more than a biomarker for myocardial ischemia?
Li Ni, Xander H. T. Wehrens
Ifi204/p204, a new piece in the sepsis puzzle
Gayatri Subramanian, Ritu Chakravarti, Saurabh Chattopadhyay
Fusion heals the broken-hearted
Daniel A. Zuppo, Michael Tsang
Adjuvant antiviral therapy for the prevention of hepatocellular carcinoma recurrence after liver resection: indicated for all patients with chronic hepatitis B?
Clifford Akateh, Timothy M. Pawlik, Jordan M. Cloyd
Acidosis and citrate: provocative interactions
Kathleen S. Hering-Smith, L. Lee Hamm
Protecting functional β cells with a therapeutic peptide
Meghan L. Marré, Jon D. Piganelli, Eddie A. James
The Art of War and oncology: applying the principles of strategy and tactics to greater effect in the era of targeted therapy
Emil Lou
Protease activated receptor 4: a backup receptor or a dark horse as a target in antiplatelet therapy?
Xu Han, Marvin T. Nieman
Geospatial modelling in guiding health program strategies in resource-limited settings—the way forward
Diane Gu, Chawangwa Modongo, Sanghyuk S. Shin, Nicola M. Zetola
Surrogate end points in early prostate cancer clinical states: ready for implementation?
Christos E. Kyriakopoulos, Emmanuel S. Antonarakis
Profiling of plasma-derived extracellular vesicles cargo for diagnosis of pancreatic malignancy
Theresa L. Whiteside
Evolving treatment options for valve and aortic disease with bicuspid aortic valve
Nicholas S. Burris, Michael D. Hope
Exosomes may play a crucial role in HIV dendritic cell immunotherapy
Benjamin Wolfson, Justine E. Yu, Qun Zhou
Custom cutting guides in total knee arthroplasty
Morad Chughtai, Anton Khlopas, Iyooh U. Davidson, George A. Yakubek, Kim L. Stearns, Michael A. Mont
Dendritic cell-derived exosomes for cancer immunotherapy: hope and challenges
Hong Tian, Wei Li
It takes time to tune
Brandon S. Bentzley, Jaspreet Pannu, Bashar W. Badran, Casey H. Halpern, Nolan R. Williams
Intra-luminal focused ultrasound for augmentation of gastrointestinal drug delivery
Ezekiel Maloney, Joo Ha Hwang
Re-assessing stem cells in the stomach—one story two tales
Ming Jiang, Jianwen Que
Extracellular vesicles isolation and their biomarker potential: are we ready for testing?
Theresa L. Whiteside
One size doesn’t fit all: unraveling the diversity of factors and interactions that drive E. coli urovirulence
Henry L. Schreiber IV, Caitlin N. Spaulding, Karen W. Dodson, Jonathan Livny, Scott J. Hultgren
Defensin-chemokine heteromeric complexes derived from heterocellular activation—a possible target to inhibit CCL5 in cardiovascular settings
Osamu Baba, Yongjian Liu, Gwendalyn J Randolph
An effective DNA vaccine platform for Middle East respiratory syndrome coronavirus
Adam S Cockrel, Ralph S Baric
Can multispectral optoacoustic tomography replace sentinel lymph biopsy in melanoma?
Stanley P. L. Leong, Sri-Rajasekhar Kothapalli, Sanjiv Sam Gambhir
The evolving approach to sedation in ventilated patients: a real world perspective
Annachiara Marra, Pratik P. Pandharipande
From static to dynamic: a sepsis-specific dynamic model from clinical criteria in polytrauma patients
Rami A. Namas, Yoram Vodovotz
Do insights from mice imply that combined Th2 and Th17 therapies would benefit select severe asthma patients?
Matthew E. Poynter
Re-assessing the role of non-fasting lipids; a change in perspective
Zareen Farukhi, Samia Mora
Narcolepsy and influenza vaccination—the inappropriate awakening of immunity
Anoma Nellore, Troy D. Randall
A canine model for neuronal ceroid lipofuscinosis highlights the promise of gene therapy for lysosomal storage diseases
Jonathan E. Phillips, Richard H. Gomer
Connecting enterovirus infection to dystrophin dysfunction in dilated cardiomyopathy
Qiongling Wang, Xander H. T. Wehrens
The AMPK-SKP2-CARM1 axis links nutrient sensing to transcriptional and epigenetic regulation of autophagy
Ziheng Xu, Daniel J. Klionsky
Is the regulation of SIRT1 by miRNA-34a the key to mesenchymal stem cell survival?
Michael A. Bellio, Wayne Balkan, Joshua M. Hare, Ivonne Hernandez Schulman
Getting to the core of fibrosis: targeting redox imbalance in aging
Louise Hecker, Victor J. Thannickal
Radiotherapy: killing with complement
Jean F. Regal, Kenneth J. Dornfeld, Sherry D. Fleming
Significance of IASLC/ATS/ERS classification for early-stage lung adenocarcinoma patients in predicting benefit from adjuvant chemotherapy
Yusuke Takahashi, Takashi Eguchi, Sarina Bains, Prasad S. Adusumilli
Is spread through alveolar spaces, the newly recognized pattern of invasion, a potential game changer in lung adenocarcinoma?
Sarina Bains, Prasad S. Adusumilli
Selecting efficacious Bcl-2 family inhibitors for optimal clinical outcome
Irfana Muqbil, Ramzi M. Mohammad
Microbiome, a new dimension in cancer research
Antonio Galvao Neto, Azore-Dee Bradshaw, Zhiheng Pei
The CRISPR road: from bench to bedside on an RNA-guided path
Benjamin Garcia-Bloj, Colette Moses, Pilar Blancafort
Safe anticoagulation when heart and lungs are “on vacation”
Marina A. Dobrovolskaia, Scott E. McNeil
γδ T cells and immunity to human malaria in endemic regions
Samarchith P. Kurup, John T. Harty
Apyrase as a novel therapeutic inhibitor of heterotopic ossification
Olin D. Liang, Anthony M. Reginato, Damian Medici
The coming of age of adoptive T-cell therapy for viral infection after stem cell transplantation
Austin John Barrett, Catherine M. Bollard
Elucidating new drug targets in psoriasis by gene profiling: an opportunity to be seized
Mark R. Walter
Circulating donor-derived cell-free DNA: a true biomarker for cardiac allograft rejection?
Kevin P. Daly
Translating basic science discoveries to clinical practice—Let us not repeat the naiveté of the pre-omics era
Kimberly J. Payne, Abigail Benitez, Sinisa Dovat
Will the 40-gene expression classifier predict responders to EGFR targeted chemotherapy for the invasive bladder cancer patients?
Jayoung Kim, Wun-Jae Kim

Editorial Commentary

Glycosylation of natriuretic peptides in obese heart failure: mechanistic insights
Vibhu Parcha, Pankaj Arora
Pluripotential stem cells as replacement therapy in degenerative diseases of the eye
Colin J. Barnstable
Reactive astrocytes foster brain metastases via STAT3 signaling
Braden C. McFarland, Etty N. Benveniste
Cryo-electron microscopy reveals informative details of GABAA receptor structural pharmacology: implications for drug discovery
Richard W. Olsen, A. Kerstin Lindemeyer, Martin Wallner, Xiaorun Li, Kevin W. Huynh, Z. Hong Zhou
‘RNA circles of influence’ in Kaposi sarcoma
Dimitrios Tsitsipatis, Myriam Gorospe
A novel macrophage subtype directs hematopoietic stem cell homing and retention
Marcin Wysoczynski, Joseph B. Moore IV, Shizuka Uchida
Profiling changes in metabolism and the immune microenvironment in lung tumorigenesis
Di Zhang, Ana S. Leal, Fawzi Abu Rous, Karen T. Liby
Lessons learned by features of pancreatic ductal adenocarcinoma and its tumor microenvironment
Alex B. Blair, Vincent P. Groot, Jin He
Nephron repair: powered by anaerobic energy metabolism
Brooke E. Chambers, Rebecca A. Wingert
Blocking the PD-1/PD-L1 axis in advanced prostate cancer: are we moving in the right direction?
Andre P. Fay, Emmanuel S. Antonarakis
Strengthening the foundation of kidney cancer treatment and research: revising the AJCC staging system
Hiren V. Patel, Arnav Srivastava, Brian Shinder, Evita Sadimin, Eric A. Singer
Revisiting AJCC TNM staging for renal cell carcinoma: quest for improvement
Umang Swami, Roberto H. Nussenzveig, Benjamin Haaland, Neeraj Agarwal

Letter to the Editor

Challenges to interpreting patient reported outcomes in clinical trials: author rejoinder
Melanie L. Bell
Low levels of interleukin-10 in patients with transfusion-related acute lung injury
Rick Kapur, Michael Kim, Johan Rebetz, Matthew T. Rondina, Leendert Porcelijn, John W. Semple
Circulating CD40 autoantibody and suPAR synergy drives glomerular injury
Changli Wei, Tara K. Sigdel, Minnie M. Sarwal, Jochen Reiser
Gene replacement rescues severe muscle pathology and prolongs survival in myotubularin-deficient mice and dogs
Martin K. Childers, Alan H. Beggs, Ana Buj-Bello

Original Article

GLI1 is increased in ovarian endometriosis and regulates migration, invasion and proliferation of human endometrial stromal cells in endometriosis
Hengwei Liu, Wei Zhang, Lili Wang, Zhibing Zhang, Wenqian Xiong, Ling Zhang, Tian Fu, Xiaoou Li, Yaobing Chen, Yi Liu
Genome-wide association study of cerebrospinal fluid neurofilament light levels in non-demented elders
Li-Dong Niu, Wei Xu, Jie-Qiong Li, Chen-Chen Tan, Xi-Peng Cao, Jintai Yu, Lan Tan, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
Decoding the secreted inflammatory response of primary human hepatocytes to hypoxic stress in vitro
Yoram Vodovotz, Richard L. Simmons, Derek Barclay, Jinling Yin, Bahiyyah S. Jefferson, Ruben Zamora
Altering cough reflex sensitivity with aerosolized capsaicin paired with behavioral cough suppression: a proof-of-concept study
Laurie J. Slovarp, Emma Bozarth
Prevalent osteoporotic vertebral fractures more likely involve the upper endplate than the lower endplate and even more so in males
Nazmi Che-Nordin, Min Deng, James F. Griffith, Jason C. S. Leung, Anthony W. L. Kwok, Yue-Qi Zhu, Richard H. Y. So, Timothy C. Y. Kwok, Ping Chung Leung, Yì Xiáng J. Wáng
Genome-wide association study identifies RBFOX1 locus influencing brain glucose metabolism
Ling-Li Kong, Dan Miao, Lin Tan, Shu-Lei Liu, Jie-Qiong Li, Xi-Peng Cao, Lan Tan, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
ABCA7 genotype altered Aβ levels in cerebrospinal fluid in Alzheimer’s disease without dementia
Fang-Chen Ma, Yu Zong, Hui-Fu Wang, Jie-Qiong Li, Xi-Peng Cao, Lan Tan, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
Impact factors of orthopaedic journals between 2010 and 2016: trends and comparisons with other surgical specialties
Nequesha S. Mohamed, Chukwuweike U. Gwam, Jennifer I. Etcheson, Nicole E. George, Nicolas S. Piuzzi, Samuel Rosas, Nipun Sohdi, Assem A. Sultan, Anton Khlopas, Ronald E. Delanois
Impact of smoking in patients undergoing transcatheter aortic valve replacement
Manyoo Agarwal, Sahil Agrawal, Lohit Garg, Guy L. Reed, Rami N. Khouzam, Uzoma N. Ibebuogu
Impact of family history of coronary artery disease on in-hospital clinical outcomes in ST-segment myocardial infarction
Manyoo A. Agarwal, Lohit Garg, Carl J. Lavie, Guy L. Reed, Rami N. Khouzam
National use of total hip arthroplasty among patients with a history of breast, lung, prostate, colon or bladder cancer—an analysis of the Medicare population
Samuel Rosas, Karim Sabeh, Jennifer Kurowicki, Leonard Buller, Tsun Yee Law, Martin Roche, Sheila Conway, Victor H. Hernandez
Prospective study of quality of life after lung cancer resection
Kathleen G. Hopkins, Peter F. Ferson, Manisha R. Shende, Neil A. Christie, Matthew J. Schuchert, Arjun Pennathur
Probiotics for prevention of urinary stones
John C. Lieske
Variations in mRNA and protein levels of Ikaros family members in pediatric T cell acute lymphoblastic leukemia
Julie L. Mitchell, Thomas M. Yankee
Muscle pathology, limb strength, walking gait, respiratory function and neurological impairment establish disease progression in the p.N155K canine model of X-linked myotubular myopathy
Melissa A. Goddard, David L. Mack, Stefan M. Czerniecki, Valerie E. Kelly, Jessica M. Snyder, Robert W. Grange, Michael W. Lawlor, Barbara K. Smith, Alan H. Beggs, Martin K. Childers
Hyaluronan expression in primary and secondary brain tumors
Laurence Jadin, Sandra Pastorino, Rebecca Symons, Natsuko Nomura, Ping Jiang, Tiffany Juarez, Milan Makale, Santosh Kesari

Review Article

Emerging biomarkers in autism spectrum disorder: a systematic review
Richard E. Frye, Sarah Vassall, Gurjot Kaur, Christina Lewis, Mohammand Karim, Daniel Rossignol
Pompe disease gene therapy: neural manifestations require consideration of CNS directed therapy
Barry J. Byrne, David D. Fuller, Barbara K. Smith, Nathalie Clement, Kirsten Coleman, Brian Cleaver, Lauren Vaught, Darin J. Falk, Angela McCall, Manuela Corti
Liver depot gene therapy for Pompe disease
Priya S. Kishnani, Dwight D. Koeberl
Genetics and epigenetic factors of Wilson disease
Valentina Medici, Janine M. LaSalle
Ventilator-induced lung injury and lung mechanics
Jason H. T. Bates, Bradford J. Smith
Precision oncology in liver cancer
Kevin M. Sullivan, Heidi L. Kenerson, Venu G. Pillarisetty, Kimberly J. Riehle, Raymond S. Yeung
Emerging application of genomics-guided therapeutics in personalized lung cancer treatment
Aubhishek Zaman, Trever G. Bivona
Aminoquinoline antimalarial therapy in dermatomyositis—are we missing opportunities with respect to comorbidities and modulation of extracutaneous disease activity?
Richard D. Sontheimer
Surveillance versus esophagectomy in esophageal cancer patients with a clinical complete response after induction chemoradiation
Tara R. Semenkovich, Bryan F. Meyers
Inhalation therapies in acute respiratory distress syndrome
Antonio Artigas, Marta Camprubí-Rimblas, Neus Tantinyà, Josep Bringué, Raquel Guillamat-Prats, Michael A. Matthay
The female urinary microbiota, urinary health and common urinary disorders
Linda Brubaker, Alan J. Wolfe
The association between bacteria and urinary stones
Andrew L. Schwaderer, Alan J. Wolfe
PDX1 associated therapy in translational medicine
Juehua Yu, Shi-He Liu, Robbi Sanchez, John Nemunaitis, Enrique Rozengurt, F. Charles Brunicardi
Biomarkers of risk to develop lung cancer in the new screening era
Thomas Atwater, Pierre P. Massion
State of the art management of metastatic gastroesophageal cancer
Adrian G. Murphy, David Lynch, Ronan J. Kelly
Update in genetic susceptibility in melanoma
Miriam Potrony, Celia Badenas, Paula Aguilera, Joan Anton Puig-Butille, Cristina Carrera, Josep Malvehy, Susana Puig

Column in Changemakers in Patient-Oriented Translational Clinical Investigation

James Neil Gilliam, MD—the career arc of a patient-oriented translational clinical investigation changemaker in rheumatologic skin disease
Richard D. Sontheimer

Technical Note

Laparoscopic suture training curricula and techniques
Xin Wang, Yongbin Li, Yunqiang Cai, Lingwei Meng, He Cai, Xubao Liu, Bing Peng

Commentary

Vinculin at the heart of aging
William H. Bradford, Jeffrey H. Omens, Farah Sheikh
MET signaling promotes DNA repair and radiation resistance in glioblastoma stem-like cells
Pavlina Krasimirova Todorova, Bipasha Mukherjee, Sandeep Burma
Uncovering the influence of the FGFR1 pathway on glioblastoma radiosensitivity
Karen K. Sayal, Geoffrey S. Higgins, Ester M. Hammond
Epigenetic therapy in a new era of medicine: creating and integrating molecular profiles of patients
Ebrahim Afshinnekoo, Christopher E. Mason
Patellar resurfacing after endoprosthetic replacement for primary or secondary bone tumors
Alexander D. Liddle
A sensible approach to targeting STAT3-mediated transcription
Neil E. Bhola, Daniel E. Johnson, Jennifer R. Grandis
Circulating fibrocytes serve as a marker for clinical diagnosis
Thuy Cao, Sheeja Rajasingh, Johnson Rajasingh
Collagen and fibronectin: threads linking obesity and breast cancer
Lesley G. Ellies
Abrupt versus gradual smoking cessation with pre-cessation nicotine replacement therapy for cigarette smokers motivated to quit
Elias M. Klemperer, Karl O. Fagerstrom, John R. Hughes
Quantification of lung recruitment by respiratory mechanics and CT imaging: what are the clinical implications?
Andrew C. McKown, Lorraine B. Ware
TGFβ signaling: a friend or a foe to hepatic fibrosis and tumorigenesis
Dragana Kopanja, Pradip Raychaudhuri
Applications of iPSC-derived models of Gaucher disease
Daniel K. Borger, Elma Aflaki, Ellen Sidransky
Significance of microRNA-based biomarkers for pancreatic cancer
Sukhwinder Kaur, Shiv Ram Krishn, Satyanarayana Rachagani, Surinder K. Batra

Health Service and Policy Research

Health Services & Policy Research in translational medicine
Nengliang (Aaron) Yao

Editorials

Circulating free DNA in the management of breast cancer
Jacqueline A. Shaw, Justin Stebbing

Review Articles

The physiological roles of secretin and its receptor
Syeda Afroze, Fanyin Meng, Kendal Jensen, Kelly McDaniel, Kinan Rahal, Paolo Onori, Eugenio Gaudio, Gianfranco Alpini, Shannon S. Glaser
Effect of high fat-diet and obesity on gastrointestinal motility
Mazen Al Mushref, Shanthi Srinivasan
Functional role of microvesicles in gastrointestinal malignancies
Kelly McDaniel, Robert Correa, Tianhao Zhou, Christopher Johnson, Heather Francis, Shannon Glaser, Julie Venter, Gianfranco Alpini, Fanyin Meng

Highlighted Reports in Galectins

Role of galectins in re-epithelialization of wounds
Noorjahan Panjwani

Helicobacter Pylori

Diagnosis of Helicobacter pylori using the rapid urease test
Takahiro Uotani, David Y. Graham

Health Service and Policy Research Column

Diabetes management before and after cancer diagnosis: missed opportunity
Nengliang Yao, Fabian T. Camacho, Askar S. Chukmaitov, Steven T. Fleming, Roger T. Anderson
The real difficulty in improving concordance of clinical practice with guidelines
Nengliang Yao, Abram Recht

Review Article on MicroRNAs, Signalling Pathways and Diseases

MicroRNAs in congenital heart disease
Tanya Smith, Cha Rajakaruna, Massimo Caputo, Costanza Emanueli

Review Article on Toward Precision Medicine in Neurological Diseases

Precision medicine in spinocerebellar ataxias: treatment based on common mechanisms of disease
David D. Bushart, Geoffrey G. Murphy, Vikram G. Shakkottai

Focus on Toward Precision Medicine in Neurological Diseases

Toward precision medicine in Alzheimer’s disease
Christiane Reitz

Review Article on Innovations and Technology in Surgery

Surgical applications of three-dimensional printing: a review of the current literature & how to get started
Don Hoang, David Perrault, Milan Stevanovic, Alidad Ghiassi

Review Article on MET as Actionable Target in Cancer Therapy

MET: roles in epithelial-mesenchymal transition and cancer stemness
Hye-Min Jeon, Jeongwu Lee
Effective implementation of novel MET pharmacodynamic assays in translational studies
Apurva K. Srivastava, Tony Navas, William G. Herrick, Melinda G. Hollingshead, Donald P. Bottaro, James H. Doroshow, Ralph E. Parchment

Perspective on Mesothelioma

Novel immunotherapy clinical trials in malignant pleural mesothelioma
Zachary E. Tano, Navin K. Chintala, Xiaoyu Li, Prasad S. Adusumilli

Review Article on Mesothelioma

Mesothelioma: recent highlights
Michele Carbone, Haining Yang
Environmental asbestos exposure and risk of mesothelioma
Curtis W. Noonan

Original Article on Translational Neurodegeneration

The impact of GAB2 genetic variations on cerebrospinal fluid markers in Alzheimer’s disease
Xiao-Xiao Chen, Run-Rong Guo, Xi-Peng Cao, Lin Tan, Lan Tan, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative

Review Article on Molecular Hepatology

Fibroblast growth factors 19 and 21 in acute liver damage
Zhao Shan, Gloria Alvarez-Sola, Iker Uriarte, María Arechederra, Maite G. Fernández-Barrena, Carmen Berasain, Cynthia Ju, Matías A. Avila

Editorial on Cardiovascular Disease and Cardiometabolic Risk: Advances in Understanding Pathophysiology, Public Health Burden and Clinical Care

Advances in resistant hypertension
David A. Calhoun

Review Article on Cardiopulmonary Interactions

Heart-lung interactions during mechanical ventilation: the basics
Syed S. Mahmood, Michael R. Pinsky

Review Article on Inborn Errors of Metabolism

Congenital disorders of glycosylation
Irene J. Chang, Miao He, Christina T. Lam

Review Article on Health and Medicine: a new era

Inflammation, immunosuppressive microenvironment and breast cancer: opportunities for cancer prevention and therapy
Sachin Kumar Deshmukh, Sanjeev Kumar Srivastava, Teja Poosarla, Donna Lynn Dyess, Nicolette Paolaungthong Holliday, Ajay Pratap Singh, Seema Singh

Below are the latest Annals of Translational Medicine articles published online ahead of print publication.

Case Report


Editorial


Editorial Commentary


Original Article

Proton pump inhibitors and the risk of hospital-acquired acute kidney injury in children
Yanqin Li, Mengqi Xiong, Minliang Yang, Long Wang, Sheng Nie, Diankun Liu, Mingjing Pi, Aihua Zhang, Jianhua Mao, Hai-Peng Liu, Huimin Xia, Hong Xu, Zhangsuo Liu, Shipin Feng, Wei Zhou, Xuemei Liu, Yonghong Yang, Yuhong Tao, Yunlin Feng, Chunbo Chen, Mo Wang, Yan Zha, Jian-Hua Feng, Qingchu Li, Shuwang Ge, Jianghua Chen, Yongcheng He, Siyuan Teng, Chuanming Hao, Bi-Cheng Liu, Ying Tang, Wenjuan He, Fan Fan Hou, Xin Xu
Dose escalation of 3D radiotherapy is effective for esophageal squamous cell carcinoma: a multicenter retrospective analysis (3JECROG R-03)
Wencheng Zhang, Jingjing Zhao, Weiming Han, Hualei Zhang, Xin Wang, Chen Li, Junqiang Chen, Xiaomin Wang, Yidian Zhao, Xueying Qiao, Zhiguo Zhou, Chun Han, Shuchai Zhu, Wenbin Shen, Lan Wang, Xiaolin Ge, Xinchen Sun, Kaixian Zhang, Miaomiao Hu, Ling Li, Chongli Hao, Gaofeng Li, Yonggang Xu, Yadi Wang, Na Lu, Miaoling Liu, Shuai Qian, Zefen Xiao, Ping Wang, Qingsong Pang

Study Protocol


Review Article


Retraction