About atm

Manuscript Submission

AME Editing Service

Reprint & Permission

Advertising

Contact us

Endorsement

Annals of Translational Medicine is endorsed by the Bonnie J. Addario Lung Cancer Foundation (ALCF), the Ming-Yi Medical Charity Foundation of Guangdong Province, the international Inspire2Live Patient Advocates organization, and the Hellenic Cooperative Oncology Group.

Endorsement
Endorsement
Endorsement

the Brazilian Society of Thoracic Surgery(SBCT)

the Brazilian Society of Thoracic Surgery(SBCT) the Bonnie J. Addario Lung Cancer Foundation (ALCF)

Guideline

Guidelines for the diagnosis and treatment of osteoarthritis in China (2019 edition)
Zhiyi Zhang, Cibo Huang, Quan Jiang, Yi Zheng, Yi Liu, Shengyun Liu, Yingjuan Chen, Yifang Mei, Changhai Ding, Min Chen, Xin Gu, Dan Xing, Min Gao, Lan He, Zhizhong Ye, Lijun Wu, Jianhua Xu, Pinting Yang, Xuewu Zhang, Yue Zhang, Jinwei Chen, Jin Lin, Like Zhao, Mengtao Li, Wanling Yang, Yixin Zhou, Qing Jiang, Cong-Qiu Chu, Yaolong Chen, Weiya Zhang, Wei-Chung Tsai, Guanghua Lei, Dongyi He, Wei Liu, Yongfei Fang, Darong Wu, Jianhao Lin, Cheng-Chung Wei, Hsiao-Yi Lin, Xiaofeng Zeng

Original Article

Intracytoplasmic sperm injection outcomes in patients with orgasmic dysfunction and anejaculation by percutaneous epididymal sperm aspiration (PESA)
Jianzheng Fang, Li Shu, Lingbo Cai, Yugui Cui, Jiayin Liu, Xiaoyu Yang
Novel electromagnetic-based navigation for percutaneous transforaminal endoscopic lumbar decompression in patients with lumbar spinal stenosis reduces radiation exposure and enhances surgical efficiency compared to fluoroscopy: a randomized controlled trial
Junlong Wu, Shengxiang Ao, Huan Liu, Wenkai Wang, Wenjie Zheng, Changqing Li, Chao Zhang, Yue Zhou
Qualitative and quantitative assessment of pendelluft: a simple method based on electrical impedance tomography
Ling Sang, Zhanqi Zhao, Po-Jen Yun, Inéz Frerichs, Knut Möller, Feng Fu, Xiaoqing Liu, Nanshan Zhong, Yimin Li
A self-reported Frailty Index predicts long-term mortality in hospitalized patients with cirrhosis
You Deng, Lin Lin, Lijun Hou, Xiaofei Fan, Tianming Zhao, Lihong Mao, Xiaoyu Wang, Bangmao Wang, Yingli Ma, Chao Sun
TP53 mutation and tumoral PD-L1 expression are associated with depth of invasion in desmoplastic melanomas
Llucia Alos, Carla Fuster, Paola Castillo, Pedro Jares, Adriana Garcia-Herrera, Marta Marginet, Fernando Agreda, Ana Arance, Elena Gonzalvo, Mireia Garcia, Susana Puig, Cristina Teixido
A better method for the dynamic, precise estimating of blood/ haemoglobin loss based on deep learning of artificial intelligence
Yu-Jie Li, Li-Ge Zhang, Hong-Yu Zhi, Kun-Hua Zhong, Wen-Quan He, Yang Chen, Zhi-Yong Yang, Lin Chen, Xue-Hong Bai, Xiao-Lin Qin, Dan-Feng Li, Dan-Dan Wang, Jian-Teng Gu, Jiao-Lin Ning, Kai-Zhi Lu, Ju Zhang, Zheng-Yuan Xia, Yu-Wen Chen, Bin Yi
Intraoperative thermal insulation in off-pump coronary artery bypass grafting surgery: a prospective, double blind, randomized controlled, single-center study
Lin Jin, Xiaodan Han, Ying Yu, Liying Xu, Huilin Wang, Kefang Guo
Prognostic value of tumor infiltrating lymphocytes combined with PD-L1 expression for patients with solitary colorectal cancer liver metastasis
Binyi Xiao, Jianhong Peng, Yongchun Wang, Yuxiang Deng, Qingjian Ou, Xiaojun Wu, Junzhong Lin, Zhizhong Pan, Lin Zhang
Impact of cataract screening integrated into establishment of resident health record on surgical output in a rural area of south China
Xuhua Tan, Wei Wang, Yi Zhu, Chuan Chen, Xiaozhang Qiu, Jingmin Xu, Chao Hou, Lixia Luo, Wenyong Huang, Yizhi Liu
Fibrosis index predicts variceal bleeding and reduces need for nonselective beta-blocker in compensated cirrhosis with initial small esophageal varices without red-color sign
Sheng-Fu Wang, Yu-Tung Huang, Chien-Hao Huang, Shang-Hung Chang, Chun-Yen Lin
A preliminary study on the visual outcomes after LaserACE for presbyopia
Ye Xu, Meiyan Li, Peijun Yao, Ruoyan Wei, Xingtao Zhou
Genetic alterations in cfDNA of benign and malignant thyroid nodules based on amplicon-based next-generation sequencing
Siting Cao, Shuang Yu, Yali Yin, Lei Su, Shubin Hong, Yingying Gong, Weiming Lv, Yanbing Li, Haipeng Xiao
Mitotically associated long non-coding RNA is a tumor promoter in anaplastic thyroid cancer
Nai-Si Huang, Bo-Wen Lei, Li-Cheng Tan, Peng-Cheng Yu, Xiao Shi, Yu Wang, Qing-Hai Ji, Wen-Jun Wei, Zhong-Wu Lu, Yu-Long Wang
Real-time three-dimensional transesophageal echocardiographic guidance versus fluoroscopic guidance for transvenous temporary cardiac pacemaker implantation during transcatheter aortic valve implantation surgeries
Zhongming Cao, Jindong Xu, Jian Liu, Min Wu, Nianjin Xie, Xiaogang Guo, Huiming Guo, Sheng Wang
Comprehensive bioinformatics analysis of the TP53 signaling pathway in Wilms’ tumor
Changjing He, Huatao Qin, Haizhou Tang, Di Yang, Yufeng Li, Zhenwen Huang, Donghu Zhang, Changheng Lv
MiR-3121-3p promotes tumor invasion and metastasis by suppressing Rap1GAP in papillary thyroid cancer in vitro
Ming Xu, Jun Zhou, Qiulei Zhang, Kehao Le, Zihan Xi, Pengfei Yi, Xiangwang Zhao, Jie Tan, Tao Huang
Red cell distribution width (RDW): a prognostic indicator of severe COVID-19
Changzheng Wang, Hongmei Zhang, Xiaocui Cao, Rongrong Deng, Yi Ye, Zhongxiao Fu, Liyao Gou, Feng Shao, Jin Li, Weiyang Fu, Xiaomei Zhang, Xiao Ding, Jianping Xiao, Chuanjian Wu, Tao Li, Huan Qi, Chengbin Li, Zhongxin Lu
Lymphocyte percentage and hemoglobin as a joint parameter for the prediction of severe and nonsevere COVID-19: a preliminary study
Wenping Zhang, Zhongming Zhang, Yi Ye, Yanting Luo, Shiyao Pan, Huan Qi, Zhiyong Yu, Jiuxin Qu
Beta-elemene inhibits differentiated thyroid carcinoma metastasis by reducing cellular proliferation, metabolism and invasion ability
Lei Zhao, Jian Wei, Shiqi Wang, Tingting Lang, Xiaoguang Shi, Zhongyan Shan, Weiping Teng
Apatinib combined with paclitaxel-based chemotherapy in patients with taxane-resistant advanced gastric cancer: a single-arm exploratory study
Shen Zhao, Nanfeng Fan, Hui Li, Jie Liu, Feng Huang, Yigui Chen, Min Zhou, Jiaqing Yu, Rongbo Lin
The Ras-ERK signaling pathway regulates acetylated activating transcription factor 2 via p300 in pancreatic cancer cells
Mu Li, Shao-Wei Song, Yang Ge, Jun-Yi Jin, Xiao-Ying Li, Xiao-Dong Tan
Effects of radioactive iodine treatment on cardiovascular disease in thyroid cancer patients: a nationwide cohort study
Kyeong Jin Kim, Ji Eun Song, Ji Yoon Kim, Jae Hyun Bae, Nam Hoon Kim, Hye Jin Yoo, Hee Young Kim, Ji A. Seo, Nan Hee Kim, Juneyoung Lee, Kyung Mook Choi, Sei Hyun Baik, Sin Gon Kim
Loose combined cutting seton for patients with high intersphincteric fistula: a retrospective study
Lihua Zheng, Yuying Shi, Congcong Zhi, Qiuxiang Yu, Xin Li, Shanshan Wu, Wen Zhang, Yanjun Liu, Zichen Huang
The comparison of analytical performances of Mindray CL-1000i and Beckman Coulter Access II Troponin I methods in the light of recent guidelines and the quality requirements
Giray Bozkaya, Ali Rıza Sisman
Analysis of the strategy of LT4 prescribing and TSH monitoring for thyroid carcinoma after lobectomy
Zhihong Wang, Trevor E. Angell, Wei Sun, Yuan Qin, Liang He, Wenwu Dong, Dalin Zhang, Ting Zhang, Liang Shao, Chengzhou Lv, Ping Zhang, Haixia Guan, Hao Zhang
The impact of new modes of electronic communication in the treatment of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection
Zhaoxiong Fang, Zhiqiang Gu, Tian Zhang, Junjie Lei, Lu Lin, Zhixiang Yan, Keke Feng, Mengsha Xie, Shuanshuan Guo, Zhigang Liu, Zhongsi Hong, Xiaofeng Li
Association between serum lactate levels and enteral feeding intolerance in septic patients treated with vasopressors: a retrospective cohort study
Zhi Mao, Guoxiong Liu, Qing Yu, Shuang Qi, Yunchi Lou, Chao Liu, Qinglin Li, Chao Xue, Hongjun Kang, Quan Hong, Feihu Zhou
Association of dialysis-requiring acute kidney injury with 90-day prognosis in patients with coronary artery disease and advanced kidney disease after coronary angiography
Guanzhong Chen, Xiaoming Yan, Zhidong Huang, Liwei Liu, Liangguang Meng, Min Li, Jin Liu, Shiqun Chen, Huanqiang Li, Ziling Mai, Enzhao Chen, Disheng Lai, Bo Wang, Haozhang Huang, Ning Tan, Yong Liu, Shuisheng Wei, Jiyan Chen
DNA sequence analysis and Jk blood group genotype-phenotype assessment
Shuang Liang, Yu-Qing Su, Yan-Lian Liang, Fan Wu, Hao Zhang, Jia-Hai Shi, Wen-Xu Hong, Yun-Ping Xu
Comparison of iPTH and calcium levels between total thyroidectomy and lobectomy: a prospective study of 840 thyroid cancers with three years of follow-up
Xiaoli Liu, Xuehai Bian, Changlin Li, Jingwei Xin, Qingfeng Fu, Chunhai Zhang, Fang Li, Jinxi Jiang, Gianlorenzo Dionigi, Hui Sun

Study Protocol

PRactice of VENTilation in Patients with Novel Coronavirus Disease (PRoVENT-COVID): rationale and protocol for a national multicenter observational study in The Netherlands
Noor S. Boers, Michela Botta, Annisa M. Tsonas, Anna Geke Algera, Janesh Pillay, Dave A. Dongelmans, Janneke Horn, Alexander P. J. Vlaar, Markus W. Hollmann, Lieuwe D. J. Bos, Frederique Paulus, Ary Serpa Neto, Marcus J. Schultz, The PRoVENT-COVID investigators

Editorial on Carotid Artery Stenosis and Stroke: Prevention and Treatment Part I1

Prevention and treatment of strokes associated with carotid artery stenosis: a research priority
Kosmas I. Paraskevas

Review Article on Carotid Artery Stenosis and Stroke: Prevention and Treatment Part I1

CT imaging features of carotid artery plaque vulnerability
Alessandro Murgia, Marco Erta, Jasjit S. Suri, Ajay Gupta, Max Wintermark, Luca Saba
Management of asymptomatic carotid stenosis
J. David Spence
Management of internal carotid artery near-occlusion: the need for updated evidence
Constantine N. Antonopoulos, Alexandros Giosdekos, Spyridon N. Mylonas, Christos D. Liapis
Impact of cerebral ischemic lesions on the outcome of carotid endarterectomy
Rodolfo Pini, Andrea Vacirca, Sergio Palermo, Enrico Gallitto, Chiara Mascoli, Mauro Gargiulo, Gianluca Faggioli
Cholesterol, carotid artery disease and stroke: what the vascular specialist needs to know
Kosmas I. Paraskevas, Frank J. Veith, Hans-Henning Eckstein, Jean-Baptiste Ricco, Dimitri P. Mikhailidis
Magnetic resonance imaging of carotid plaques: current status and clinical perspectives
Mohamed Kassem, Alexandru Florea, Felix M. Mottaghy, Robert van Oostenbrugge, M. Eline Kooi
Timing of carotid endarterectomy and clinical outcomes
Bilal Azhar, Arsalan Wafi, James Budge, Ian Loftus
Management and prognosis of acute extracranial internal carotid artery occlusion
Lukas Mayer, Astrid Grams, Christian F. Freyschlag, Maria Gummerer, Michael Knoflach
The less invasive paradox, why carotid artery stenting is not suitable for the high-risk patient
Matthew Machin, Safa Salim, Sarah Onida, Alun Huw Davies
Why are we still debating criteria for carotid artery stenosis?
Victor J. Del Brutto, Heather L. Gornik, Tatjana Rundek
Asymptomatic Carotid Stenosis and Risk of Stroke (ACSRS) study: what have we learned from it?
Kosmas I. Paraskevas, Andrew N. Nicolaides, Stavros K. Kakkos
The management of carotid restenosis: a comprehensive review
Francesco Stilo, Nunzio Montelione, Rosalinda Calandrelli, Marisa Distefano, Francesco Spinelli, Vincenzo Di Lazzaro, Fabio Pilato
Carotid intraplaque haemorrhage: pathogenesis, histological classification, imaging methods and clinical value
Mathilde Mura, Nellie Della Schiava, Anne Long, Erica N. Chirico, Vincent Pialoux, Antoine Millon
Personalized-medicine on carotid endarterectomy and stenting
Gaetano Lanza, David Giannandrea, Jessica Lanza, Stefano Ricci, Gian Franco Gensini
A pilot protocol and review of triple neuroprotection with targeted hypothermia, controlled induced hypertension, and barbiturate infusion during emergency carotid endarterectomy for acute stroke after failed tPA or beyond 24-hour window of opportunity
Sherif Sultan, Yogesh Acharya, Nora Barrett, Niamh Hynes
Carotid artery stenosis and inflammatory biomarkers: the role of inflammation-induced immunological responses affecting the vascular systems
Tissa Wijeratne, Rohit Menon, Carmela Sales, Leila Karimi, Sheila Crewther
Brain imaging biomarkers of carotid artery disease
Hediyeh Baradaran, Ajay Gupta
Treatment of the extracranial carotid artery in tandem lesions during endovascular treatment of acute ischemic stroke: a systematic review and meta-analysis
Joyce Hellegering, Maarten Uyttenboogaart, Reinoud P. H. Bokkers, Mostafa El Moumni, Clark J. Zeebregts, Maarten J. van der Laan
The conundrum of asymptomatic carotid stenosis—determinants of decision and evidence
José Fernandes e Fernandes, Luis Mendes Pedro, Isabel Gonçalves
Diabetes and carotid artery disease: a narrative review
Niki Katsiki, Dimitri P. Mikhailidis
Inflammation of carotid plaques and risk of cerebrovascular events
Pavel Poredos, Igor D. Gregoric, Mateja K. Jezovnik

Disclosure:

The series “Carotid Artery Stenosis and Stroke: Prevention and Treatment Part I” was commissioned by the editorial office, Annals of Translational Medicine without any sponsorship or funding. Kosmas I. Paraskevas served as the unpaid Guest Editor for the series.

Case Report

Laparoscopic Roux-en-Y duodenojejunostomy for annular pancreas in adults: case report and literature review
He Cai, Xin Wang, Yun-Qiang Cai, Yong-Bin Li, Ling-Wei Meng, Bing Peng
Laparoscopic pancreaticoduodenectomy with major venous resection and reconstruction with repassed round ligament: a case report
Yunqiang Cai, Yongbin Li, Pan Gao, Xin Wang, Bing Peng
Metastatic colorectal cancer in a cirrhotic liver with synchronous hepatocellular carcinoma
Michael Karass, Emily Grossniklaus, Talal Seoud, Ralph Kamel, Oluwadamilola Teniola, Gabriela Oprea, Daniel A. Goldstein, Sanjay Jain

Editorial

Translating L-2-HG to kidney cancer at the bench and bedside
Omran Abu Aboud, Robert H. Weiss
Vascular Deformation Mapping (VDM) of thoracic aortic aneurysm: an application for color 3D printing in aortic disease
Nicholas S. Burris, Benjamin A. Hoff, Brian D. Ross
Dasatinib in breast cancer: Src-ing for response in all the wrong kinases
Laura C. Kennedy, Vijayakrishna Gadi
Cardiac troponin I—more than a biomarker for myocardial ischemia?
Li Ni, Xander H. T. Wehrens
Ifi204/p204, a new piece in the sepsis puzzle
Gayatri Subramanian, Ritu Chakravarti, Saurabh Chattopadhyay
Fusion heals the broken-hearted
Daniel A. Zuppo, Michael Tsang
Adjuvant antiviral therapy for the prevention of hepatocellular carcinoma recurrence after liver resection: indicated for all patients with chronic hepatitis B?
Clifford Akateh, Timothy M. Pawlik, Jordan M. Cloyd
Acidosis and citrate: provocative interactions
Kathleen S. Hering-Smith, L. Lee Hamm
Protecting functional β cells with a therapeutic peptide
Meghan L. Marré, Jon D. Piganelli, Eddie A. James
The Art of War and oncology: applying the principles of strategy and tactics to greater effect in the era of targeted therapy
Emil Lou
Protease activated receptor 4: a backup receptor or a dark horse as a target in antiplatelet therapy?
Xu Han, Marvin T. Nieman
Geospatial modelling in guiding health program strategies in resource-limited settings—the way forward
Diane Gu, Chawangwa Modongo, Sanghyuk S. Shin, Nicola M. Zetola
Surrogate end points in early prostate cancer clinical states: ready for implementation?
Christos E. Kyriakopoulos, Emmanuel S. Antonarakis
Profiling of plasma-derived extracellular vesicles cargo for diagnosis of pancreatic malignancy
Theresa L. Whiteside
Evolving treatment options for valve and aortic disease with bicuspid aortic valve
Nicholas S. Burris, Michael D. Hope
Exosomes may play a crucial role in HIV dendritic cell immunotherapy
Benjamin Wolfson, Justine E. Yu, Qun Zhou
Custom cutting guides in total knee arthroplasty
Morad Chughtai, Anton Khlopas, Iyooh U. Davidson, George A. Yakubek, Kim L. Stearns, Michael A. Mont
Dendritic cell-derived exosomes for cancer immunotherapy: hope and challenges
Hong Tian, Wei Li
It takes time to tune
Brandon S. Bentzley, Jaspreet Pannu, Bashar W. Badran, Casey H. Halpern, Nolan R. Williams
Intra-luminal focused ultrasound for augmentation of gastrointestinal drug delivery
Ezekiel Maloney, Joo Ha Hwang
Re-assessing stem cells in the stomach—one story two tales
Ming Jiang, Jianwen Que
Extracellular vesicles isolation and their biomarker potential: are we ready for testing?
Theresa L. Whiteside
One size doesn’t fit all: unraveling the diversity of factors and interactions that drive E. coli urovirulence
Henry L. Schreiber IV, Caitlin N. Spaulding, Karen W. Dodson, Jonathan Livny, Scott J. Hultgren
Defensin-chemokine heteromeric complexes derived from heterocellular activation—a possible target to inhibit CCL5 in cardiovascular settings
Osamu Baba, Yongjian Liu, Gwendalyn J Randolph
An effective DNA vaccine platform for Middle East respiratory syndrome coronavirus
Adam S Cockrel, Ralph S Baric
Can multispectral optoacoustic tomography replace sentinel lymph biopsy in melanoma?
Stanley P. L. Leong, Sri-Rajasekhar Kothapalli, Sanjiv Sam Gambhir
The evolving approach to sedation in ventilated patients: a real world perspective
Annachiara Marra, Pratik P. Pandharipande
From static to dynamic: a sepsis-specific dynamic model from clinical criteria in polytrauma patients
Rami A. Namas, Yoram Vodovotz
Do insights from mice imply that combined Th2 and Th17 therapies would benefit select severe asthma patients?
Matthew E. Poynter
Re-assessing the role of non-fasting lipids; a change in perspective
Zareen Farukhi, Samia Mora
Narcolepsy and influenza vaccination—the inappropriate awakening of immunity
Anoma Nellore, Troy D. Randall
A canine model for neuronal ceroid lipofuscinosis highlights the promise of gene therapy for lysosomal storage diseases
Jonathan E. Phillips, Richard H. Gomer
Connecting enterovirus infection to dystrophin dysfunction in dilated cardiomyopathy
Qiongling Wang, Xander H. T. Wehrens
The AMPK-SKP2-CARM1 axis links nutrient sensing to transcriptional and epigenetic regulation of autophagy
Ziheng Xu, Daniel J. Klionsky
Is the regulation of SIRT1 by miRNA-34a the key to mesenchymal stem cell survival?
Michael A. Bellio, Wayne Balkan, Joshua M. Hare, Ivonne Hernandez Schulman
Getting to the core of fibrosis: targeting redox imbalance in aging
Louise Hecker, Victor J. Thannickal
Radiotherapy: killing with complement
Jean F. Regal, Kenneth J. Dornfeld, Sherry D. Fleming
Significance of IASLC/ATS/ERS classification for early-stage lung adenocarcinoma patients in predicting benefit from adjuvant chemotherapy
Yusuke Takahashi, Takashi Eguchi, Sarina Bains, Prasad S. Adusumilli
Is spread through alveolar spaces, the newly recognized pattern of invasion, a potential game changer in lung adenocarcinoma?
Sarina Bains, Prasad S. Adusumilli
Selecting efficacious Bcl-2 family inhibitors for optimal clinical outcome
Irfana Muqbil, Ramzi M. Mohammad
Microbiome, a new dimension in cancer research
Antonio Galvao Neto, Azore-Dee Bradshaw, Zhiheng Pei
The CRISPR road: from bench to bedside on an RNA-guided path
Benjamin Garcia-Bloj, Colette Moses, Pilar Blancafort
Safe anticoagulation when heart and lungs are “on vacation”
Marina A. Dobrovolskaia, Scott E. McNeil
γδ T cells and immunity to human malaria in endemic regions
Samarchith P. Kurup, John T. Harty
Apyrase as a novel therapeutic inhibitor of heterotopic ossification
Olin D. Liang, Anthony M. Reginato, Damian Medici
The coming of age of adoptive T-cell therapy for viral infection after stem cell transplantation
Austin John Barrett, Catherine M. Bollard
Elucidating new drug targets in psoriasis by gene profiling: an opportunity to be seized
Mark R. Walter
Circulating donor-derived cell-free DNA: a true biomarker for cardiac allograft rejection?
Kevin P. Daly
Translating basic science discoveries to clinical practice—Let us not repeat the naiveté of the pre-omics era
Kimberly J. Payne, Abigail Benitez, Sinisa Dovat
Will the 40-gene expression classifier predict responders to EGFR targeted chemotherapy for the invasive bladder cancer patients?
Jayoung Kim, Wun-Jae Kim

Editorial Commentary

Glycosylation of natriuretic peptides in obese heart failure: mechanistic insights
Vibhu Parcha, Pankaj Arora
Pluripotential stem cells as replacement therapy in degenerative diseases of the eye
Colin J. Barnstable
Reactive astrocytes foster brain metastases via STAT3 signaling
Braden C. McFarland, Etty N. Benveniste
Cryo-electron microscopy reveals informative details of GABAA receptor structural pharmacology: implications for drug discovery
Richard W. Olsen, A. Kerstin Lindemeyer, Martin Wallner, Xiaorun Li, Kevin W. Huynh, Z. Hong Zhou
‘RNA circles of influence’ in Kaposi sarcoma
Dimitrios Tsitsipatis, Myriam Gorospe
A novel macrophage subtype directs hematopoietic stem cell homing and retention
Marcin Wysoczynski, Joseph B. Moore IV, Shizuka Uchida
Profiling changes in metabolism and the immune microenvironment in lung tumorigenesis
Di Zhang, Ana S. Leal, Fawzi Abu Rous, Karen T. Liby
Lessons learned by features of pancreatic ductal adenocarcinoma and its tumor microenvironment
Alex B. Blair, Vincent P. Groot, Jin He
Nephron repair: powered by anaerobic energy metabolism
Brooke E. Chambers, Rebecca A. Wingert
Blocking the PD-1/PD-L1 axis in advanced prostate cancer: are we moving in the right direction?
Andre P. Fay, Emmanuel S. Antonarakis
Strengthening the foundation of kidney cancer treatment and research: revising the AJCC staging system
Hiren V. Patel, Arnav Srivastava, Brian Shinder, Evita Sadimin, Eric A. Singer
Revisiting AJCC TNM staging for renal cell carcinoma: quest for improvement
Umang Swami, Roberto H. Nussenzveig, Benjamin Haaland, Neeraj Agarwal

Letter to the Editor

Challenges to interpreting patient reported outcomes in clinical trials: author rejoinder
Melanie L. Bell
Low levels of interleukin-10 in patients with transfusion-related acute lung injury
Rick Kapur, Michael Kim, Johan Rebetz, Matthew T. Rondina, Leendert Porcelijn, John W. Semple
Circulating CD40 autoantibody and suPAR synergy drives glomerular injury
Changli Wei, Tara K. Sigdel, Minnie M. Sarwal, Jochen Reiser
Gene replacement rescues severe muscle pathology and prolongs survival in myotubularin-deficient mice and dogs
Martin K. Childers, Alan H. Beggs, Ana Buj-Bello

Original Article

GLI1 is increased in ovarian endometriosis and regulates migration, invasion and proliferation of human endometrial stromal cells in endometriosis
Hengwei Liu, Wei Zhang, Lili Wang, Zhibing Zhang, Wenqian Xiong, Ling Zhang, Tian Fu, Xiaoou Li, Yaobing Chen, Yi Liu
Genome-wide association study of cerebrospinal fluid neurofilament light levels in non-demented elders
Li-Dong Niu, Wei Xu, Jie-Qiong Li, Chen-Chen Tan, Xi-Peng Cao, Jintai Yu, Lan Tan, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
Decoding the secreted inflammatory response of primary human hepatocytes to hypoxic stress in vitro
Yoram Vodovotz, Richard L. Simmons, Derek Barclay, Jinling Yin, Bahiyyah S. Jefferson, Ruben Zamora
Altering cough reflex sensitivity with aerosolized capsaicin paired with behavioral cough suppression: a proof-of-concept study
Laurie J. Slovarp, Emma Bozarth
Prevalent osteoporotic vertebral fractures more likely involve the upper endplate than the lower endplate and even more so in males
Nazmi Che-Nordin, Min Deng, James F. Griffith, Jason C. S. Leung, Anthony W. L. Kwok, Yue-Qi Zhu, Richard H. Y. So, Timothy C. Y. Kwok, Ping Chung Leung, Yì Xiáng J. Wáng
Genome-wide association study identifies RBFOX1 locus influencing brain glucose metabolism
Ling-Li Kong, Dan Miao, Lin Tan, Shu-Lei Liu, Jie-Qiong Li, Xi-Peng Cao, Lan Tan, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
ABCA7 genotype altered Aβ levels in cerebrospinal fluid in Alzheimer’s disease without dementia
Fang-Chen Ma, Yu Zong, Hui-Fu Wang, Jie-Qiong Li, Xi-Peng Cao, Lan Tan, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
Impact factors of orthopaedic journals between 2010 and 2016: trends and comparisons with other surgical specialties
Nequesha S. Mohamed, Chukwuweike U. Gwam, Jennifer I. Etcheson, Nicole E. George, Nicolas S. Piuzzi, Samuel Rosas, Nipun Sohdi, Assem A. Sultan, Anton Khlopas, Ronald E. Delanois
Impact of smoking in patients undergoing transcatheter aortic valve replacement
Manyoo Agarwal, Sahil Agrawal, Lohit Garg, Guy L. Reed, Rami N. Khouzam, Uzoma N. Ibebuogu
Impact of family history of coronary artery disease on in-hospital clinical outcomes in ST-segment myocardial infarction
Manyoo A. Agarwal, Lohit Garg, Carl J. Lavie, Guy L. Reed, Rami N. Khouzam
National use of total hip arthroplasty among patients with a history of breast, lung, prostate, colon or bladder cancer—an analysis of the Medicare population
Samuel Rosas, Karim Sabeh, Jennifer Kurowicki, Leonard Buller, Tsun Yee Law, Martin Roche, Sheila Conway, Victor H. Hernandez
Prospective study of quality of life after lung cancer resection
Kathleen G. Hopkins, Peter F. Ferson, Manisha R. Shende, Neil A. Christie, Matthew J. Schuchert, Arjun Pennathur
Probiotics for prevention of urinary stones
John C. Lieske
Variations in mRNA and protein levels of Ikaros family members in pediatric T cell acute lymphoblastic leukemia
Julie L. Mitchell, Thomas M. Yankee
Muscle pathology, limb strength, walking gait, respiratory function and neurological impairment establish disease progression in the p.N155K canine model of X-linked myotubular myopathy
Melissa A. Goddard, David L. Mack, Stefan M. Czerniecki, Valerie E. Kelly, Jessica M. Snyder, Robert W. Grange, Michael W. Lawlor, Barbara K. Smith, Alan H. Beggs, Martin K. Childers
Hyaluronan expression in primary and secondary brain tumors
Laurence Jadin, Sandra Pastorino, Rebecca Symons, Natsuko Nomura, Ping Jiang, Tiffany Juarez, Milan Makale, Santosh Kesari

Review Article

Emerging biomarkers in autism spectrum disorder: a systematic review
Richard E. Frye, Sarah Vassall, Gurjot Kaur, Christina Lewis, Mohammand Karim, Daniel Rossignol
Pompe disease gene therapy: neural manifestations require consideration of CNS directed therapy
Barry J. Byrne, David D. Fuller, Barbara K. Smith, Nathalie Clement, Kirsten Coleman, Brian Cleaver, Lauren Vaught, Darin J. Falk, Angela McCall, Manuela Corti
Liver depot gene therapy for Pompe disease
Priya S. Kishnani, Dwight D. Koeberl
Genetics and epigenetic factors of Wilson disease
Valentina Medici, Janine M. LaSalle
Ventilator-induced lung injury and lung mechanics
Jason H. T. Bates, Bradford J. Smith
Precision oncology in liver cancer
Kevin M. Sullivan, Heidi L. Kenerson, Venu G. Pillarisetty, Kimberly J. Riehle, Raymond S. Yeung
Emerging application of genomics-guided therapeutics in personalized lung cancer treatment
Aubhishek Zaman, Trever G. Bivona
Aminoquinoline antimalarial therapy in dermatomyositis—are we missing opportunities with respect to comorbidities and modulation of extracutaneous disease activity?
Richard D. Sontheimer
Surveillance versus esophagectomy in esophageal cancer patients with a clinical complete response after induction chemoradiation
Tara R. Semenkovich, Bryan F. Meyers
Inhalation therapies in acute respiratory distress syndrome
Antonio Artigas, Marta Camprubí-Rimblas, Neus Tantinyà, Josep Bringué, Raquel Guillamat-Prats, Michael A. Matthay
The female urinary microbiota, urinary health and common urinary disorders
Linda Brubaker, Alan J. Wolfe
The association between bacteria and urinary stones
Andrew L. Schwaderer, Alan J. Wolfe
PDX1 associated therapy in translational medicine
Juehua Yu, Shi-He Liu, Robbi Sanchez, John Nemunaitis, Enrique Rozengurt, F. Charles Brunicardi
Biomarkers of risk to develop lung cancer in the new screening era
Thomas Atwater, Pierre P. Massion
State of the art management of metastatic gastroesophageal cancer
Adrian G. Murphy, David Lynch, Ronan J. Kelly
Update in genetic susceptibility in melanoma
Miriam Potrony, Celia Badenas, Paula Aguilera, Joan Anton Puig-Butille, Cristina Carrera, Josep Malvehy, Susana Puig

Column in Changemakers in Patient-Oriented Translational Clinical Investigation

James Neil Gilliam, MD—the career arc of a patient-oriented translational clinical investigation changemaker in rheumatologic skin disease
Richard D. Sontheimer

Technical Note

Laparoscopic suture training curricula and techniques
Xin Wang, Yongbin Li, Yunqiang Cai, Lingwei Meng, He Cai, Xubao Liu, Bing Peng

Commentary

Vinculin at the heart of aging
William H. Bradford, Jeffrey H. Omens, Farah Sheikh
MET signaling promotes DNA repair and radiation resistance in glioblastoma stem-like cells
Pavlina Krasimirova Todorova, Bipasha Mukherjee, Sandeep Burma
Uncovering the influence of the FGFR1 pathway on glioblastoma radiosensitivity
Karen K. Sayal, Geoffrey S. Higgins, Ester M. Hammond
Epigenetic therapy in a new era of medicine: creating and integrating molecular profiles of patients
Ebrahim Afshinnekoo, Christopher E. Mason
Patellar resurfacing after endoprosthetic replacement for primary or secondary bone tumors
Alexander D. Liddle
A sensible approach to targeting STAT3-mediated transcription
Neil E. Bhola, Daniel E. Johnson, Jennifer R. Grandis
Circulating fibrocytes serve as a marker for clinical diagnosis
Thuy Cao, Sheeja Rajasingh, Johnson Rajasingh
Collagen and fibronectin: threads linking obesity and breast cancer
Lesley G. Ellies
Abrupt versus gradual smoking cessation with pre-cessation nicotine replacement therapy for cigarette smokers motivated to quit
Elias M. Klemperer, Karl O. Fagerstrom, John R. Hughes
Quantification of lung recruitment by respiratory mechanics and CT imaging: what are the clinical implications?
Andrew C. McKown, Lorraine B. Ware
TGFβ signaling: a friend or a foe to hepatic fibrosis and tumorigenesis
Dragana Kopanja, Pradip Raychaudhuri
Applications of iPSC-derived models of Gaucher disease
Daniel K. Borger, Elma Aflaki, Ellen Sidransky
Significance of microRNA-based biomarkers for pancreatic cancer
Sukhwinder Kaur, Shiv Ram Krishn, Satyanarayana Rachagani, Surinder K. Batra

Health Service and Policy Research

Health Services & Policy Research in translational medicine
Nengliang (Aaron) Yao

Editorials

Circulating free DNA in the management of breast cancer
Jacqueline A. Shaw, Justin Stebbing

Review Articles

The physiological roles of secretin and its receptor
Syeda Afroze, Fanyin Meng, Kendal Jensen, Kelly McDaniel, Kinan Rahal, Paolo Onori, Eugenio Gaudio, Gianfranco Alpini, Shannon S. Glaser
Effect of high fat-diet and obesity on gastrointestinal motility
Mazen Al Mushref, Shanthi Srinivasan
Functional role of microvesicles in gastrointestinal malignancies
Kelly McDaniel, Robert Correa, Tianhao Zhou, Christopher Johnson, Heather Francis, Shannon Glaser, Julie Venter, Gianfranco Alpini, Fanyin Meng

Highlighted Reports in Galectins

Role of galectins in re-epithelialization of wounds
Noorjahan Panjwani

Helicobacter Pylori

Diagnosis of Helicobacter pylori using the rapid urease test
Takahiro Uotani, David Y. Graham

Health Service and Policy Research Column

Diabetes management before and after cancer diagnosis: missed opportunity
Nengliang Yao, Fabian T. Camacho, Askar S. Chukmaitov, Steven T. Fleming, Roger T. Anderson
The real difficulty in improving concordance of clinical practice with guidelines
Nengliang Yao, Abram Recht

Review Article on MicroRNAs, Signalling Pathways and Diseases

MicroRNAs in congenital heart disease
Tanya Smith, Cha Rajakaruna, Massimo Caputo, Costanza Emanueli

Review Article on Toward Precision Medicine in Neurological Diseases

Precision medicine in spinocerebellar ataxias: treatment based on common mechanisms of disease
David D. Bushart, Geoffrey G. Murphy, Vikram G. Shakkottai

Focus on Toward Precision Medicine in Neurological Diseases

Toward precision medicine in Alzheimer’s disease
Christiane Reitz

Review Article on Innovations and Technology in Surgery

Surgical applications of three-dimensional printing: a review of the current literature & how to get started
Don Hoang, David Perrault, Milan Stevanovic, Alidad Ghiassi

Review Article on MET as Actionable Target in Cancer Therapy

MET: roles in epithelial-mesenchymal transition and cancer stemness
Hye-Min Jeon, Jeongwu Lee
Effective implementation of novel MET pharmacodynamic assays in translational studies
Apurva K. Srivastava, Tony Navas, William G. Herrick, Melinda G. Hollingshead, Donald P. Bottaro, James H. Doroshow, Ralph E. Parchment

Perspective on Mesothelioma

Novel immunotherapy clinical trials in malignant pleural mesothelioma
Zachary E. Tano, Navin K. Chintala, Xiaoyu Li, Prasad S. Adusumilli

Review Article on Mesothelioma

Mesothelioma: recent highlights
Michele Carbone, Haining Yang
Environmental asbestos exposure and risk of mesothelioma
Curtis W. Noonan

Original Article on Translational Neurodegeneration

The impact of GAB2 genetic variations on cerebrospinal fluid markers in Alzheimer’s disease
Xiao-Xiao Chen, Run-Rong Guo, Xi-Peng Cao, Lin Tan, Lan Tan, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative

Review Article on Molecular Hepatology

Fibroblast growth factors 19 and 21 in acute liver damage
Zhao Shan, Gloria Alvarez-Sola, Iker Uriarte, María Arechederra, Maite G. Fernández-Barrena, Carmen Berasain, Cynthia Ju, Matías A. Avila

Editorial on Cardiovascular Disease and Cardiometabolic Risk: Advances in Understanding Pathophysiology, Public Health Burden and Clinical Care

Advances in resistant hypertension
David A. Calhoun

Review Article on Cardiopulmonary Interactions

Heart-lung interactions during mechanical ventilation: the basics
Syed S. Mahmood, Michael R. Pinsky

Review Article on Inborn Errors of Metabolism

Congenital disorders of glycosylation
Irene J. Chang, Miao He, Christina T. Lam

Review Article on Health and Medicine: a new era

Inflammation, immunosuppressive microenvironment and breast cancer: opportunities for cancer prevention and therapy
Sachin Kumar Deshmukh, Sanjeev Kumar Srivastava, Teja Poosarla, Donna Lynn Dyess, Nicolette Paolaungthong Holliday, Ajay Pratap Singh, Seema Singh

Below are the latest Annals of Translational Medicine articles published online ahead of print publication.

Case ReportEditorial Commentary


Letter to the Editor


Original Article

Proton pump inhibitors and the risk of hospital-acquired acute kidney injury in children
Yanqin Li, Mengqi Xiong, Minliang Yang, Long Wang, Sheng Nie, Diankun Liu, Mingjing Pi, Aihua Zhang, Jianhua Mao, Hai-Peng Liu, Huimin Xia, Hong Xu, Zhangsuo Liu, Shipin Feng, Wei Zhou, Xuemei Liu, Yonghong Yang, Yuhong Tao, Yunlin Feng, Chunbo Chen, Mo Wang, Yan Zha, Jian-Hua Feng, Qingchu Li, Shuwang Ge, Jianghua Chen, Yongcheng He, Siyuan Teng, Chuanming Hao, Bi-Cheng Liu, Ying Tang, Wenjuan He, Fan Fan Hou, Xin Xu

Review Article