Vol 8, No 21 (November 2020): Annals of Translational Medicine

Original Article

MiR-223 levels predicting perioperative bleeding in off-pump coronary artery bypass grafting
Zi Wang, Limin Xia, Qing Xu, Qiuyi Ji, Zhifeng Yao, Qianzhou Lv
Application of 3D modeling and printing technology in accurate resection of complicated thoracic tumors
Deli Tan, Jie Yao, Xing Hua, Jingyao Li, Zhou Xu, Yi Wu, Wei Wu
Egg consumption and health outcomes: a global evidence mapping based on an overview of systematic reviews
Xianzhuo Zhang, Meng Lv, Xufei Luo, Janne Estill, Ling Wang, Mengjuan Ren, Yunlan Liu, Ziyun Feng, Jianjian Wang, Xiaohui Wang, Yaolong Chen
Poncirin suppresses lipopolysaccharide (LPS)-induced microglial inflammation and ameliorates brain ischemic injury in experimental stroke in mice
Li-Xuan Yang, Fang-Yu Chen, Hai-Long Yu, Pin-Yi Liu, Xin-Yu Bao, Sheng-Nan Xia, Yue Gu, Yun Xu, Xiang Cao
3-point major cardiovascular event outcome for patients with T2D treated with dipeptidyl peptidase-4 inhibitor or glucagon-like peptide-1 receptor agonist in addition to metformin monotherapy
Caroline E. El Sanadi, Xinge Ji, Michael W. Kattan
Stromal cells promote chemoresistance of acute myeloid leukemia cells via activation of the IL-6/STAT3/OXPHOS axis
Diyu Hou, Bin Wang, Ruolan You, Xiaoting Wang, Jingru Liu, Weiwu Zhan, Ping Chen, Tiandi Qin, Xuehao Zhang, Huifang Huang
The role of ferroptosis regulators in the prognosis, immune activity and gemcitabine resistance of pancreatic cancer
Rong Tang, Jie Hua, Jin Xu, Chen Liang, Qingcai Meng, Jiang Liu, Bo Zhang, Xianjun Yu, Si Shi
Weighted gene co-expression network analysis identified underlying hub genes and mechanisms in the occurrence and development of viral myocarditis
Zetao Ma, Zhida Shen, Yingchao Gong, Jiaqi Zhou, Xiaoou Chen, Qingbo Lv, Meihui Wang, Jiawen Chen, Mei Yu, Guosheng Fu, Hong He, Dongwu Lai
Heart-type fatty acid binding protein predicts cardiovascular events in patients with stable coronary artery disease: a prospective cohort study
Hui-Wen Zhang, Jing-Lu Jin, Ye-Xuan Cao, Hui-Hui Liu, Yan Zhang, Yuan-Lin Guo, Na-Qiong Wu, Cheng-Gang Zhu, Ying Gao, Rui-Xia Xu, Qi Hua, Yan-Fang Li, Chuan-Jue Cui, Geng Liu, Qian Dong, Jing Sun, Jian-Jun Li
Factors associated with bronchiectasis in Korea: a national database study
Bumhee Yang, Hyo Jun Jang, Sung Jun Chung, Seung-Jin Yoo, Taehee Kim, Sun-Hyung Kim, Yoon Mi Shin, Hyung Koo Kang, Jung Soo Kim, Hayoung Choi, Hyun Lee
RSPO3 is a marker candidate for predicting tumor aggressiveness in ovarian cancer
Haifeng Gu, Hua Tu, Lili Liu, Ting Liu, Zhimin Liu, Wei Zhang, Jihong Liu
Development and validation of a risk perception scale of medical help-seeking behavior in Chinese adults
Xiaokang Lyu, Ying Liu, Huaran Yu, Mingdi Mi, Lijun Shang, Yifan Zhong, Dong Xie
Ideal intraarticular application dose of tranexamic acid in primary total knee arthroplasty: a prospective, randomized and controlled study
Jun Wu, Yi-Qin Zhou, Jian-Hua Deng, Ya-Guang Han, Yu-Chang Zhu, Qi-Rong Qian
Differential diagnosis of Marfan syndrome based on ocular biologic parameters
Yiyao Wang, Zhangkai Lian, Yijing Zhou, Xuepei Li, Jieyi Wu, Xinyu Zhang, Guangming Jin, Danying Zheng
A population-based competing risk survival analysis of patients with salivary duct carcinoma
Jianchuan Ran, Huihui Zou, Xiaoye Li, Feng Guo, Wenguang Xu, Wei Han
Efficacy of the levonorgestrel-releasing intrauterine device is associated with different subtypes of adenomyosis: a retrospective study
Shuyi Chen, Jianzhang Wang, Wenting Sun, Libo Zhu, Jiayi He, Xinmei Zhang
The value of bi-exponential and non-Gaussian distribution diffusion-weighted imaging in the differentiation of recurrent soft tissue neoplasms and post-surgical changes
Peian Hu, Shengjian Zhang, Zhengrong Zhou
Fertility-sparing management of low-grade endometrial stromal sarcoma: analysis of an institutional series, a population-based analysis and review of the literature
Yawen Zheng, Qihui Yin, Xingsheng Yang, Ruiying Dong
Application of neutrophil to lymphocyte ratio to identify CT-negative cerebral infarction with nonfocal symptoms
Ming-Liang Wang, Meng-Meng Yu, Wen-Bin Li, Yue-Hua Li
Clinical outcomes of implant-retained mandibular overdentures using the bar and magnetic attachment systems: an up to 5-year retrospective study
Huan Zhou, Yang Jiao, Chu-Fan Ma, Chao Wang, San-Jun Zhao, Min Tian, Franklin R. Tay, Ji-Hua Chen
Optimal timing of initiating CRRT in patients with acute kidney injury after liver transplantation
Ao Ren, Zhongqiu Li, Xuzhi Zhang, Ronghai Deng, Yi Ma
Enhanced autophagy promotes the clearance of Pseudomonas aeruginosa in diabetic rats with wounds
Jun Xu, Yanan Ma, Xiaoqing Zhu, Jinghang Zhang, Zhihui Cheng, Weihui Wu, Penghua Wang
Lipidomic signatures of post-hepatectomy liver failure using porcine hepatectomy models
Hye-Sung Jo, Hae A. Kim, Jong Cheol Lee, Kyung Chul Yoon, Young-In Yoon, Yoon Young Choi, Jin-I Seok, Myeong Hee Moon, Dong-Sik Kim
Designing a novel vacuum aspiration system to decellularize large-size enthesis with preservation of physicochemical and biological properties
Qiang Shi, Yang Chen, Muzhi Li, Tao Zhang, Shulin Ding, Yan Xu, Jianzhong Hu, Can Chen, Hongbin Lu
Long non-coding RNA00844 inhibits MAPK signaling to suppress the progression of hepatocellular carcinoma by targeting AZGP1
Bingyi Lin, Hui He, Qijun Zhang, Jie Zhang, Liu Xu, Lin Zhou, Shusen Zheng, Liming Wu
Efficacy and toxicities of low-temperature plasma radiofrequency ablation for the treatment of laryngomalacia in neonates and infants: a prospective randomized controlled trial
Hongming Xu, Fang Chen, Yangyang Zheng, Xiaoyan Li
The role of artificial intelligence in identifying asthma in pediatric inpatient setting
Gang Yu, Zheming Li, Shuxian Li, Jingling Liu, Moyuan Sun, Xiaoqing Liu, Fenglei Sun, Jie Zheng, Yiming Li, Yizhou Yu, Qiang Shu, Yingshuo Wang
Analysis of pemetrexed-based chemotherapy in the treatment of advanced colorectal cancer
Zhengyi Yu, Jiawei Wang, Xiaomin Cai, Zhenzhen Gao, Sailan Wang, Yanhong Gu
Profiling circulating T follicular helper cells and their effects on B cells in post-cardiac transplant recipients
Yixuan Wang, Zongtao Liu, Jie Wu, Fei Li, Geng Li, Nianguo Dong
Body weight, serum albumin and food intolerance were linked to upper gastrointestinal Crohn’s disease: a 7-year retrospective analysis
Jianfeng Pan, Dongni Fu, Yong Li, Yifan Wang, Guanghui Lian, Xiaowei Liu
Admission oxygen saturation and all-cause in-hospital mortality in acute myocardial infarction patients: data from the MIMIC-III database
Yue Yu, Jun Wang, Qing Wang, Junnan Wang, Jie Min, Suyu Wang, Pei Wang, Renhong Huang, Jian Xiao, Yufeng Zhang, Zhinong Wang
Cerebrotendinous xanthomatosis with peripheral neuropathy: a clinical and neurophysiological study in Chinese population
Shu Zhang, Wei Li, Rui Zheng, Bing Zhao, Yongqing Zhang, Dandan Zhao, Cuiping Zhao, Chuanzhu Yan, Yuying Zhao
Integrated analysis of circRNA-miRNA-mRNA network reveals potential prognostic biomarkers for radiotherapies with X-rays and carbon ions in non-small cell lung cancer
Xiaodong Jin, Lingyan Yuan, Bingtao Liu, Yanbei Kuang, Hongbin Li, Linying Li, Xueshan Zhao, Feifei Li, Zhitong Bing, Weiqiang Chen, Lei Yang, Qiang Li
Exploring the growth patterns of medical demand for eye care: a longitudinal hospital-level study over 10 years in China
Meng Yuan, Wenben Chen, Ting Wang, Yiyan Song, Yi Zhu, Chuan Chen, Yahan Yang, Yizhi Liu, Yanzhi Li, Haotian Lin
Comprehensive analysis of circular RNA in oral leukoplakia: upregulated circHLA-C as a potential biomarker for diagnosis and prognosis
Siming Xu, Yuhan Song, Yanxiong Shao, Haiwen Zhou
Plasma concentrations of NOX4 are predictive of successful liberation from mechanical ventilation and 28-days mortality in intubated patients
Yoonki Hong, Seongji Woo, Youngmi Kim, Jae Jun Lee, Ji Young Hong
Clinical impact of anatomical resection on long-term outcomes after hepatectomy for primary solitary hepatocellular carcinoma with or without preoperative positron emission tomography positivity
Chan Woo Cho, Jong Man Kim, Beom-Hui Lee, Dong-Shik Lee, Sung-Su Yun, Gyu-Seong Choi, Jae-Won Joh
Tolerance induction with donor hematopoietic stem cell infusion in kidney transplantation: a single-center experience in China with a 10-year follow-up
Xuanchuan Wang, Cheng Yang, Linkun Hu, Zheng Wei, Qunye Tang, Bing Chen, Yuan Ji, Ming Xu, Zhaochong Zeng, Ruiming Rong, Tongyu Zhu
Association between high-sensitivity C-reactive protein levels and clinical outcomes in acute ischemic stroke patients treated with endovascular therapy
Luling Wang, Longfei Wu, Ye Lang, Di Wu, Jian Chen, Wenbo Zhao, Chuanhui Li, Xunming Ji
Development of a prognostic signature for bladder cancer based on immune-related genes
Ying-Rui Shi, Kun Xiong, Xu Ye, Pei Yang, Zheng Wu, Xiong-Bing Zu
Skin melanoma survival is not superior in females in the new stage IIID of the 8th edition of the staging system: an analysis of data from the Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) database
Ran Mo, Chen Chen, Lin Mi, Zhouji Ma, Qian Tan
A prognostic nomogram based on lymph node ratio for postoperative vulvar squamous cell carcinoma from the Surveillance, Epidemiology, and End Results database: a retrospective cohort study
Lei Lei, Liao Tan, Xingping Zhao, Fei Zeng, Dabao Xu
Sphincter of Oddi laxity alters bile duct microbiota and contributes to the recurrence of choledocholithiasis
Qi Zhang, Mao Ye, Wei Su, Yiwen Chen, Yu Lou, Jiaqi Yang, Tao Ma, Wei Chen, Shunliang Gao, Risheng Que, Bo Zhang, Haijun Li, Xueli Bai, Tingbo Liang
Selective cement augmentation of cranial and caudal pedicle screws provides comparable stability to augmentation on all segments in the osteoporotic spine: a finite element analysis
Hui-Zhi Guo, Dan-Qing Guo, Yong-Chao Tang, De Liang, Shun-Cong Zhang
Pharmacogenetic and safety analysis of cinacalcet hydrochloride in healthy Chinese subjects
Yang-Jie Liu, Lu-Ning Sun, Zi-Ping Cheng, Yi Qian, Zeng-Qing Ma, Xue-Hui Zhang, Hong-Wen Zhang, Li-Jun Xie, Lei Yu, Zi-Qing-Yun Yuan, Yun Liu, Yong-Qing Wang
Clinical impact of atrial fibrillation in a nationwide cohort of hypertrophic cardiomyopathy patients
Hyun-Jung Lee, Hyung-Kwan Kim, Minkwan Kim, Inki Moon, Heesun Lee, Bong-Seong Kim, Kyung-Do Han, Jun-Bean Park, In-Chang Hwang, Yeonyee E. Yoon, Yong-Jin Kim, Goo-Yeong Cho, Steve R. Ommen
Correlation between femorotibial pressure and joint gap in osteoarthritis patients with varus deformity: an intraoperative measurement using sensor device in primary posterior-stabilized total knee arthroplasty
Xing Li, Hong Cai, Zhenguo Yu, Zijian Li, Ke Zhang, Hua Tian, Zhongjun Liu
The effects of glycaemic variability on intimal hyperplasia and plaque stability after stenting via autophagy-mediated G3BP1/ NLRP3 inflammasome
Jinggang Xia, Jia Zhang, Jing Chang, Yi Tian, Jubo Li, Baojie Zhang, Xiangjun Zeng, Chunlin Yin
Treatment strategy for papillary renal cell carcinoma type 2: a case series of seven patients treated based on next generation sequencing data
Ji-Yeon Kim, Hyoung-Oh Jeong, Dae Seog Heo, Bhumsuk Keam, Kyung Chul Moon, Cheol Kwak, Jinho Jang, Seunghoon Kim, Jong-Il Kim, Semin Lee, Se-Hoon Lee
The inspiration hold maneuver is a reliable method to assess mean systemic filling pressure but its clinical value remains unclear
Lex M. van Loon, Hans van der Hoeven, Peter H. Veltink, Joris Lemson
Radiographic anatomy and clinical significance of percutaneous endoscopic transforaminal oblique fixation from posterior corner in lumbar spine
Feifei Chen, Xiaoyang Liu, Jianmin Sun, Jun Xin, Cheng Su, Guodong Wang, Xingang Cui
Mental health problems, needs, and service use among people living within and outside Wuhan during the COVID-19 epidemic in China
Bao-Liang Zhong, De-Yi Zhou, Min-Fu He, Yi Li, Wen-Tian Li, Chee H. Ng, Yu-Tao Xiang, Helen Fung-Kum Chiu
Clinical significance of LSECtin and its association with PVR in non-small-cell lung cancer patients
Yizhong Zhang, Huanling Lai, Peipei Chen, Dan Li, Imran Khan, Wen Luan Wendy Hsiao, Xingxing Fan, Xiaojun Yao, Qibiao Wu, Meifang Wang, Elaine Laihan Leung
KIF23 enhances cell proliferation in pancreatic ductal adenocarcinoma and is a potent therapeutic target
Chun-Tao Gao, Jin Ren, Jie Yu, Sheng-Nan Li, Xiao-Fan Guo, Yi-Zhang Zhou
ncDRMarker: a computational method for identifying non-coding RNA signatures of drug resistance based on heterogeneous network
Haixiu Yang, Yanjun Xu, Desi Shang, Hongbo Shi, Chunlong Zhang, Qun Dong, Yizheng Zhang, Ziyi Bai, Shujun Cheng, Xia Li
Citri Reticulatae Pericarpium protects against isoproterenol-induced chronic heart failure via activation of PPARγ
Huiling Cheng, Xiaodong Wu, Gehui Ni, Siqi Wang, Wenjing Peng, Haifeng Zhang, Juan Gao, Xinli Li
Detection of underlying dementia in bullous pemphigoid patients using cognitive evaluation tests: a multicenter case-control study
Wenling Zhao, Yiman Wang, Xuming Mao, Aimee S. Payne, Suying Feng, Wei Li, Yanhong Wang, Di Wang, Hongzhong Jin, Jing Yuan, Li Li
A new sarcopenia score prognostic for postoperative complications in hepatic alveolar echinococcosis: a multicenter retrospective study
Tao Wang, Xianwei Yang, Wanxiang Wang, Tingyu Chen, Junjie Kong, Shu Shen, Ying Chen, Gengfu Wei, Dinggang Yu, Cong Wang, Minghao Li, Shaozhen Rui, Biao Luo, Wentao Wang
Mannose-binding lectin activation is associated with the progression of diabetic nephropathy in type 2 diabetes mellitus patients
Kedan Cai, Yanhong Ma, Junni Wang, Wanyun Nie, Junmin Guo, Minqiao Zhang, Yi Yang, Jianghua Chen, Fei Han
Modular assembly–based approach of loosely packing co-cultured hepatic tissue elements with endothelialization for liver tissue engineering
Jianyu He, Yuan Pang, Huayu Yang, Kevin Montagne, Marie Shinohara, Yilei Mao, Wei Sun, Yasuyuki Sakai
Three-dimensional color map: a novel tool to locate the surgical transepicondylar axis
Bing-Yan Xiang, Xiang-Dong Wu, Nian Zhou, Ke Li, Wei Xu, Xi Liang, Ning Hu, Wei Huang, Gui-Xing Qiu
The role of associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy in unresectable hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma
Lixin Ke, Rui Shen, Wenzhe Fan, Wenjie Hu, Shunli Shen, Shaoqiang Li, Ming Kuang, Lijian Liang, Jiaping Li, Baogang Peng, Yunpeng Hua
A bioinformatics analysis on the potential role of ACE2 in cardiac impairment of patients with coronavirus disease 2019
Weiqi Wang, Silin Lv, Wenqiang Gan, Zifan Zeng, Min Yang
The potential adjunctive benefit of adding metformin to standard treatment in inoperable cancer patients: a meta-analysis of randomized controlled trials
Zhonghua Wu, Bicheng Qu, Xuanzhang Huang, Yongxi Song, Peng Gao, Jinxin Shi, Cen Zhou, Zhenning Wang
Critical appraisal of the quality of clinical practice guidelines for idiopathic pulmonary fibrosis
Xuanlin Li, Xueqing Yu, Yang Xie, Zhenzhen Feng, Yanfang Ma, Yaolong Chen, Jiansheng Li
Hemovac blood after total knee arthroplasty as a source of stem cells
Seon Ae Kim, Ho Youn Park, Yong-Woon Shin, Eun Jeong Go, Young Ju Kim, Yoo Chang Kim, Asode Ananthram Shetty, Seok Jung Kim
Identification and validation of key genes mediating intracranial aneurysm rupture by weighted correlation network analysis
Siliang Chen, Dan Yang, Bao Liu, Lei Wang, Yuexin Chen, Wei Ye, Changwei Liu, Leng Ni, Xiaobo Zhang, Yuehong Zheng
Types and viral load of human papillomavirus, and vaginal microbiota in vaginal intraepithelial neoplasia: a cross-sectional study
Fang-Yue Zhou, Qi Zhou, Zhong-Yi Zhu, Ke-Qin Hua, Li-Mei Chen, Jing-Xin Ding
M2b macrophages protect against myocardial remodeling after ischemia/reperfusion injury by regulating kinase activation of platelet-derived growth factor receptor of cardiac fibroblast
Yuan Yue, Suiqing Huang, Huayang Li, Wei Li, Jian Hou, Li Luo, Quan Liu, Cuiping Wang, Song Yang, Linhua Lv, Jinghua Shao, Zhongkai Wu
Absent filling of the superficial middle cerebral vein is associated with reperfusion but not parenchymal hematoma in stroke patients undergoing thrombectomy: an observational study
Sheng Zhang, Ruiting Zhang, Bo Jin, Zongjie Shi, Chenguang Li, Yannan Yu, Zhen Wang
Safety and efficacy of endoscopic submucosal dissection for metachronous early cancer or precancerous lesions emerging at the anastomotic site after curative surgical resection of colorectal cancer
Zhihao Chen, Lizhou Dou, Yueming Zhang, Shun He, Yong Liu, Huizi Lei, Guiqi Wang
A comparison of the burden of lung cancer attributable to tobacco exposure in China and the USA
Xiaomei Wu, Bo Zhu, Shuang Xu, Yong Liu, Yifei Bi, Baosen Zhou
Clinical meaning of the World Health Organization morphologic classification (flat vs. tumoral) of gallbladder intraepithelial neoplasm as a prognostic factor in gallbladder cancer
Hongbeom Kim, Jin-Young Jang, Jihoon Chang, Haeryoung Kim, Yoonhyeong Byun, Jae Ri Kim, Wooil Kwon, Sun-Whe Kim, Kyoung-Bun Lee
Development of a simple nonalcoholic fatty liver disease scoring system indicative of metabolic risks and insulin resistance
Seogsong Jeong, Kyuwoong Kim, Jooyoung Chang, Seulggie Choi, Sung Min Kim, Joung Sik Son, Gyeongsil Lee, Won Kim, Sang Min Park
Survival and prognostic factors of lung cancer patients with preexisting connective tissue disease: a retrospective cohort study
Huaxia Yang, Zhuoran Yao, Xiaoxiang Zhou, Zhongxing Bing, Lei Cao, Zhili Cao, Shanqing Li, Xuan Zhang, Yan Zhao, Xiaofeng Zeng, Fengchun Zhang, Naixin Liang
Multi-omics analysis reveals the genetics and immune landscape of dexamethasone responsive genes in cancer microenvironment
Yu Shen, Ying C. Wu, Lixiong Gu
Multiple cancer susceptible genes sequencing in BRCA-negative breast cancer with high hereditary risk
Guan-Tian Lang, Jin-Xiu Shi, Liang Huang, A-Yong Cao, Chen-Hui Zhang, Chuan-Gui Song, Zhi-Gang Zhuang, Xin Hu, Wei Huang, Zhi-Ming Shao
Protective effect of selegiline on cigarette smoke-induced oxidative stress and inflammation in rat lungs in vivo
Yuting Cui, Kenneth W. K. Liu, Mary S. M. Ip, Yingmin Liang, Judith C. W. Mak
Exposure to high levels of magnesium disrupts bone mineralization in vitro and in vivo
Wenxiang Chu, Tao Li, Gaozhi Jia, Yongyun Chang, Zhiqing Liu, Jia Pei, Degang Yu, Zanjing Zhai
Mitral valve repair and surgical ablation for atrial functional mitral regurgitation
Jinmiao Chen, Yulin Wang, Minzhi Lv, Zhaohua Yang, Shijie Zhu, Lai Wei, Tao Hong, Wenjun Ding, Yi Lin, Chunsheng Wang
Importance of CT-scan predicting clinical outcomes in gastro- intestinal perforation
Roberto Bini, Clemente Ronchetta, Silvia Picotto, Gitana Scozzari, Shailvi Gupta, Simone Frassini, Osvaldo Chiara
Bioinformatic analysis and in vitro validation of a five-microRNA signature as a prognostic biomarker of hepatocellular carcinoma
Wang Li, Xiangshuo Kong, Tao Huang, Lujun Shen, Peihong Wu, Qi-Feng Chen
Adaptation of endothelial cells to shear stress under atheroprone conditions by modulating internalization of vascular endothelial cadherin and vinculin
Tingting Zhong, Yanling Li, Xiaohong He, Yongdong Liu, Yugang Dong, Hong Ma, Zhensheng Zheng, Yan Zhang
Comparison of the contact stress between the sensor and real polyethylene insert in total knee arthroplasty: a finite element analysis
Sang Jun Song, Kang Il Kim, Cheol Hee Park
Evaluation of factors affecting the visualization of dye after transbronchial dye injection: an animal experiment
Jung Seop Eom, Hyo Yeong Ahn, Yeong Dae Kim, Insu Kim, Hee Yun Seol
Modified organized ophthalmology pre-internship in China
Dongxuan Wu, Yifan Xiang, Xiaohang Wu, Jingjing Chen, Yuxian Zou, Zhenzhen Liu, Haotian Lin, Yizhi Liu
Weighted gene co-expression network analysis identifies FCER1G as a key gene associated with diabetic kidney disease
Shanshan Liu, Cuili Wang, Huiying Yang, Tingting Zhu, Hong Jiang, Jianghua Chen
Incidence trends and survival outcomes of penile squamous cell carcinoma: evidence from the Surveillance, Epidemiology and End Results population-based data
Feng Qi, Xiyi Wei, Yuxiao Zheng, Xiaohan Ren, Xiao Li, Erkang Zhao
Prognostic nomogram for hepatocellular carcinoma with fibrosis of varying degrees: a retrospective cohort study
Rui Zhang, Jie Chen, Yingyi Jiang, Jian Wang, Shiyao Chen
A novel workflow for cancer blood biomarker identification
Xiang Wang, Zhiqiang Qiu, Xiangwen Ji, Weihai Ning, Yihua An, Shengdian Wang, Hongwei Zhang
Diagnostic roles of urinary kidney microvesicles in diabetic nephropathy
Fang-Hao Cai, Wen-Yan Wu, Xu-Jie Zhou, Xiao-Juan Yu, Ji-Cheng Lv, Su-Xia Wang, Gang Liu, Li Yang
Temporal, geographical and demographic trends of stroke prevalence in China: a systematic review and meta-analysis
Jinli Liu, Zumin Shi, Ruhai Bai, Jinge Zheng, Shuang Ma, Junxiang Wei, Guangzhi Liu, Youfa Wang
The efficacy of treating patients with non-metastatic gastric linitis plastica using surgery with chemotherapy and/or radiotherapy
Xueru Song, Yan Shi, Tao Shi, Baorui Liu, Jia Wei, Jiping Wang
Degree of blood pressure control and the risk of new-onset hyperuricemia in treated hypertensive patients
Qinqin Li, Yuanyuan Zhang, Jingjing Cao, Jingping Zhang, Jing Nie, Min Liang, Jianping Li, Yan Zhang, Binyan Wang, Yong Huo, Xiaobin Wang, Fan Fan Hou, Xiping Xu, Xianhui Qin
Fresh versus frozen embryo transfer in women with thin endometrium: a retrospective cohort study
Zizhen Guo, Ran Chu, Liping Zhang, Qian Yu, Lei Yan, Jinlong Ma
The clinical characteristics of East Asian patients with Birt-Hogg-Dubé syndrome
Ting Guo, Qinxue Shen, Ruoyun Ouyang, Min Song, Dandan Zong, Zhihui Shi, Yingjiao Long, Ping Chen, Hong Peng
Development of a scoring tool for predicting prolonged length of hospital stay in peritoneal dialysis patients through data mining
Jingyi Wu, Guilan Kong, Yu Lin, Hong Chu, Chao Yang, Ying Shi, Haibo Wang, Luxia Zhang, on behalf of China Kidney Disease Network Working Group
Proton pump inhibitors and the risk of hospital-acquired acute kidney injury in children
Yanqin Li, Mengqi Xiong, Minliang Yang, Long Wang, Sheng Nie, Diankun Liu, Mingjing Pi, Aihua Zhang, Jianhua Mao, Hai-Peng Liu, Huimin Xia, Hong Xu, Zhangsuo Liu, Shipin Feng, Wei Zhou, Xuemei Liu, Yonghong Yang, Yuhong Tao, Yunlin Feng, Chunbo Chen, Mo Wang, Yan Zha, Jian-Hua Feng, Qingchu Li, Shuwang Ge, Jianghua Chen, Yongcheng He, Siyuan Teng, Chuanming Hao, Bi-Cheng Liu, Ying Tang, Wenjuan He, Fan Fan Hou, Xin Xu
Iodine nutrition and prevalence of sonographic thyroid findings in adults in the Heilongjiang Province, China
Kuo Miao, Liwei Zhang, Xiaoqiu Dong, Yunfeng Qi, Dejiao Kong, Ying Liu, Ning Zhao, Jing Hu
Microbiome of the lower genital tract in Chinese women with endometriosis by 16s-rRNA sequencing technique: a pilot study
Sikai Chen, Zhiyue Gu, Wen Zhang, Shuangzheng Jia, Yushi Wu, Ping Zheng, Yi Dai, Jinhua Leng
Quantifying the causal impact of funding bedside antigen testing on the incidence of respiratory syncytial virus infection in Japan: a difference-in-differences study
Sung-mok Jung, Hyojung Lee, Yichi Yang, Hiroshi Nishiura
Screening and identification of a CD44v6 specific peptide using improved phage display for gastric cancer targeting
Dan Zhang, Jin Huang, Weiming Li, Zhiyong Zhang, Meng Zhu, Yun Feng, Yan Zhao, Yarui Li, Shaoying Lu, Shuixiang He
Atractyloside targets cancer-associated fibroblasts and inhibits the metastasis of colon cancer
Lu Qi, Fuyao Song, Yue Han, Ying Zhang, Yanqing Ding
Spontaneous ventilation video-assisted thoracic surgery for mediastinal tumor resection in patients with pulmonary function deficiency
Weizhe Huang, Hongsheng Deng, Yuting Lan, Runchen Wang, Fan Ge, Zhenyu Huo, Yi Lu, Weiyi Lin, Guo Lin, Wenhua Liang, Hengrui Liang, Jianxing He
Research hotspots and trends analysis of ankylosing spondylitis: a bibliometric and scientometric analysis from 2009 to 2018
Miaomiao Liang, Yan Meng, Siming Zhou, Zhengbo Tao, Lin Tao
Development and validation of a nomogram in survival prediction among advanced breast cancer patients
Jianli Zhao, Yaping Yang, Danmei Pang, Yunfang Yu, Xiao Lin, Kai Chen, Guolin Ye, Jun Tang, Qian Hu, Jie Chai, Zhuofei Bi, Linxiaoxiao Ding, Wenjing Wu, Yinduo Zeng, Xiujuan Gui, Donggeng Liu, Herui Yao, Ying Wang
Development and validation of a prognostic nomogram for patients with triple-negative breast cancer with histology of infiltrating duct carcinoma
Na Jing, Ming-Wei Ma, Xian-Shu Gao, Jian-Ting Liu, Xiao-Bin Gu, Min Zhang, Bo Zhao, Yu Wang, Xian-Ling Wang, Hai-Xia Jia
Real-time surgical margin assessment using ICG-fluorescence during laparoscopic and robot-assisted resections of colorectal liver metastases
Friso B. Achterberg, Babs G. Sibinga Mulder, Ruben P. J. Meijer, Bert A. Bonsing, Henk H. Hartgrink, J. Sven D. Mieog, Aimen Zlitni, Seung-min Park, Arantza Farina Sarasqueta, Alexander L. Vahrmeijer, Rutger-Jan Swijnenburg
Chest CT imaging features and severity scores as biomarkers for prognostic prediction in patients with COVID-19
Shuchang Zhou, Chengyang Chen, Yiqi Hu, Wenzhi Lv, Tao Ai, Liming Xia
Resection outcomes for primary and local recurrent retroperitoneal liposarcoma patients
Yang Yan, Shaoyou Xia, Da Teng, Shidong Hu, Songyan Li, Yufeng Wang, Xiaohui Du, Rong Li
Autophagy-related gene 7 deficiency caused by miR-154-5p overexpression suppresses the cell viability and tumorigenesis of retinoblastoma by increasing cell apoptosis
Zhenrong Liu, Yan Huang, Fan Zhang, Huairong Tang, Youjuan Wang
Protective effect of pterostilbene on sepsis-induced acute lung injury in a rat model via the JAK2/STAT3 pathway
Hua Xue, Manxiang Li
Performance of Chinese medical postgraduate students in literature searching: a two-center survey and analysis
Zhi Mao, Ting Wu, Jiabing Zhang, Dan Feng, Jinsong Chen, Chao Liu, Shuang Qi, Qinglin Li, Hongjun Kang, Feihu Zhou
Performance verification of a new domestic chemiluminescence detection system
Lihua Yang, Lin Wang, Yuji Gong, Wenpu Shi, Xiaohu An, Huifei Zheng
Systemic risk factors correlated with hyperhomocysteinemia for specific MTHFR C677T genotypes and sex in the Chinese population
Tianyuan Xiang, Hang Xiang, Muyang Yan, Sheng Yu, Matthew John Horwedel, Yang Li, Qiang Zeng
Platelet-rich plasma improves chronic inflammatory pain by inhibiting PKM2-mediated aerobic glycolysis in astrocytes
Xiang Wei, Xiao-Hong Jin, Xiao-Wen Meng, Jie Hua, Fu-Hai Ji, Li-Na Wang, Jian-Ping Yang
The characteristic of cognitive impairments in patients with bipolar II depression and its association with N-acetyl aspartate of the prefrontal white matter
Shuming Zhong, Shunkai Lai, Jihui Yue, Ying Wang, Yanyan Shan, Xiaoxiao Liao, Junhao Chen, Zhinan Li, Guanmao Chen, Feng Chen, Yanbin Jia
JAK/STAT signaling pathway-mediated microRNA-181b promoted blood-brain barrier impairment by targeting sphingosine-1-phosphate receptor 1 in septic rats
Sheng-Long Chen, Geng-Xin Cai, Hong-Guang Ding, Xin-Qiang Liu, Zhong-Hua Wang, Yuan-Wen Jing, Yong-Li Han, Wen-Qiang Jiang, Miao-Yun Wen
Analysis of the immunoglobin E molecular sensitization profile in children with allergic asthma and predictive factors for the efficacy of allergy immunotherapy
Dan Zeng, Weiguo Li, Juan Zhou, Xiang Wen, Shiyi Chen, Xiaohong Xie, Na Zang, Yu Deng, Luo Ren, Syed A. A. Rizvi, Yasuo Shimizu, Chan Sun Park, Nikolai Khaltaev, Enmei Liu
Glomus tumors associated with the bone and joints: a review of 91 cases
Yingjie Wang, Yongbo Xiang, Yanyan Bian, Bin Feng, Yong Liu, Xi Zhou, Lizhi Zhou, Xisheng Weng

Editorial on Lung Emphysema1

Lung emphysema revisited
Bassam Redwan

Review Article on Lung Emphysema1

Advances in imaging for lung emphysema
Katharina Martini, Thomas Frauenfelder
Lung volume reduction surgery: from National Emphysema Treatment Trial to non-intubated awake video-assisted thoracoscopic surgery
Volkan Kösek, Burkhard Thiel, Katina Nikolova, Eyad Al-Masri, Christian Begher, Christina Frank, Bassam Redwan
Bronchoscopic lung volume reduction: status quo
Massa Zantah, Andrew J. Gangemi, Gerard J. Criner
Anesthesiological considerations in emphysema surgery
Philip Woldt, Philipp Kruse, Bjoern Ellger
Lung emphysema and lung cancer: what do we know about it?
Ramón A. Tubío-Pérez, María Torres-Durán, Mónica Pérez-Ríos, Alberto Fernández-Villar, Alberto Ruano-Raviña
Chronic obstructive pulmonary disease phenotypes: imprint on pharmacological and non-pharmacological therapy
Mostafa Bakeer, Georg-Christian Funk, Arschang Valipour
Lung transplantation for emphysema
Ilhan Inci

Erratum

Erratum to checkpoint inhibitors in primary mediastinal B-cell lymphoma: a step forward in refractory/relapsing patients?
Monica Balzarotti, Armando Santoro
Erratum to upregulation of long noncoding RNA RAB11B-AS1 promotes tumor metastasis and predicts poor prognosis in lung cancer
Tiegang Li, Di Wu, Qun Liu, Dedong Wang, Jinbin Chen, Hongjun Zhao, Lan Zhang, Chenli Xie, Wei Zhu, Zhixu Chen, Yifeng Zhou, Soham Datta, Fuman Qiu, Lei Yang, Jiachun Lu

Disclosure:

1. The Series “Lung Emphysema” was commissioned by the editorial office, Annals of Translational Medicine without any sponsorship or funding. Bassam Redwan served as the unpaid Guest Editor for the Series.