Vol 7, No 12 (June 2019): Annals of Translational Medicine

Original Article

In-hospital outcomes of inflammatory bowel disease in cannabis users: a nationwide propensity-matched analysis in the United States
Rupak Desai, Upenkumar Patel, Hemant Goyal, Afrina Hossain Rimu, Dipen Zalavadia, Pardeep Bansal, Nihar Shah
Modification of the tumor response threshold in patients of advanced non-small cell lung cancer treated with chemotherapy plus targeted agents: a pooled study from five clinical trials in one institution
Fan Luo, Zhonghan Zhang, Kunlun Liao, Yang Zhang, Yuxiang Ma, Zhihuang Hu, Kangmei Zeng, Yan Huang, Li Zhang, Hongyun Zhao
Exosomes secreted by endothelial progenitor cells improve the bioactivity of pulmonary microvascular endothelial cells exposed to hyperoxia in vitro
Xiaomei Zhang, Aizhen Lu, Zhi Li, Jiali Sun, Dan Dai, Liling Qian
Both silicalite-1/SiC foam and ZSM-5/SiC foam may serve as novel bone replacement materials
Fengyu Hao, Cuicui Zhang, Lin Wu, Yong Gao, Yilai Jiao
Prognostic value of lymphovascular invasion in patients with esophageal squamous cell carcinoma
Yi-Min Gu, Yu-Shang Yang, Wei-Peng Hu, Wen-Ping Wang, Yong Yuan, Long-Qi Chen
Comparing the efficacy of bag-valve mask, endotracheal intubation, and laryngeal mask airway for subjects with out-of-hospital cardiac arrest: an indirect meta-analysis
Zhanzheng Yang, Hengrui Liang, Jiaying Li, Shuxian Qiu, Zhuosen He, Jinyin Li, Zanfeng Cao, Ping Yan, Qing Liang, Liangbo Zeng, Rong Liu, Zijing Liang
The molecular epidemiology of hyperphenylalaninemia in Uygur population: incidence from newborn screening and mutational spectra
Yajie Su, Huijun Wang, Nuerya Rejiafu, Bingbing Wu, Haili Jiang, Hongbo Chen, Xian A, Yanyan Qian, Mingzhu Li, Yulan Lu, Yan Ren, Long Li, Wenhao Zhou
Imaging phenotype using radiomics to predict dry pleural dissemination in non-small cell lung cancer
Minglei Yang, Yijiu Ren, Yunlang She, Dong Xie, Xiwen Sun, Jingyun Shi, Guofang Zhao, Chang Chen
Effect of miRNA-19a antisense oligonucleotide and Ara-C on the proliferation and apoptosis of HL60 cells
Shijie Bao, Dongmei He, Jinrong Zeng, Yanrong Zhang, Shengting Chen
Prognostic significance of the PANK family expression in acute myeloid leukemia
Yan Liu, Zhiheng Cheng, Qihui Li, Yifan Pang, Longzhen Cui, Tingting Qian, Liang Quan, Yifeng Dai, Yang Jiao, Zhihui Zhang, Xu Ye, Jinlong Shi, Lin Fu
A retrospective study of the tolerability of nintedanib for severe idiopathic pulmonary fibrosis in the real world
Masayuki Nakamura, Masaki Okamoto, Kiminori Fujimoto, Tomohiro Ebata, Masaki Tominaga, Takashi Nouno, Yoshiaki Zaizen, Shinjiro Kaieda, Tohru Tsuda, Tomotaka Kawayama, Tomoaki Hoshino
MiR-195 restrains lung adenocarcinoma by regulating CD4+ T cell activation via the CCDC88C/Wnt signaling pathway: a study based on the Cancer Genome Atlas (TCGA), Gene Expression Omnibus (GEO) and bioinformatic analysis
Cheng Yuan, Liyang Xiang, Rui Bai, Kuo Cao, Yanping Gao, Xueping Jiang, Nannan Zhang, Yan Gong, Conghua Xie
N-terminal pro-B-type natriuretic peptide for predicting fluid challenge in patients with septic shock
Hui-Bin Huang, Biao Xu, Guang-Yun Liu, Bin Du
FK506 prevented bone loss in streptozotocin-induced diabetic rats via enhancing osteogenesis and inhibiting adipogenesis
Li-Hua Ni, Ri-Ning Tang, Cheng Yuan, Kai-Yun Song, Li-Ting Wang, Xiao-Chen Wang, Yu-Xia Zhang, Xiao-Liang Zhang, Dong-Dong Zhu, Bi-Cheng Liu
Acupuncture therapy for essential hypertension: a network meta-analysis
Xiaodong Tan, Yujing Pan, Wei Su, Shaoyu Gong, Hongjun Zhu, Hao Chen, Shu Lu
Analysis of projects funded by the National Natural Science Foundation of China during the years of 2014–2018
Yihong Liu, Zhenyu Gao, Hao Wang, Jianbin Wang, Jie Shen, Changrui Wang
Analysis of major programs in the field of health science funded by the National Natural Science Foundation of China between the years 2010 and 2018
Rong Lei, Quan Liu, Yan Wang, Hao Wang, Yaxing Shen

Case Report

High-flow oxygen therapy for treating re-expansion pulmonary edema
Sang Kwon Lee, Bong Soo Son, Joohyung Son, Seung Eun Lee, Hye Ju Yeo, Do Hyung Kim
Pleomorphic carcinoma of the lung: from thin-walled cavity to solid tumor
Yanbo Yang, Jiandong Mei, Feng Lin
A case of chemorefractory metastatic type AB thymoma sensitive to helical tomotherapy
Zelai He, Huijun Zhang, Zhen Cui, Qijun Jing, Zhe Zhang, Yong Shen, Jingjing Liu, Jingwen Huang