Vol 8, No 18 (September 2020): Annals of Translational Medicine

Original Article

DeepLN: an artificial intelligence-based automated system for lung cancer screening
Jixiang Guo, Chengdi Wang, Xiuyuan Xu, Jun Shao, Lan Yang, Yuncui Gan, Zhang Yi, Weimin Li
Novel mutation of GJA8 in autosomal dominant congenital cataracts
Ning Ding, Zhengyu Chen, Xudong Song, Xiaoyan Tang
The value of multiparametric histogram features based on intravoxel incoherent motion diffusion-weighted imaging (IVIM-DWI) for the differential diagnosis of liver lesions
Zhu Ai, Qijia Han, Zhiwei Huang, Jiayan Wu, Zhiming Xiang
Prognostic factors for survival in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) patients with a complete regression of the primary tumor (ypT0) after neoadjuvant chemoradiotherapy (NCRT) followed by surgery
Min Kong, Jianfei Shen, Chao Zhou, Haihua Yang, Baofu Chen, Chengchu Zhu, Gongchao Wang
METTL7B (methyltransferase-like 7B) identification as a novel biomarker for lung adenocarcinoma
Jawad Ali, Wenwen Liu, Wenzhe Duan, Chang Liu, Jing Song, Sameen Ali, Encheng Li, Qi Wang
High expression of disabled homolog 2-interacting protein contributes to tumor development and proliferation in cutaneous squamous cell carcinoma
Shao-Ping Yuan, Chang-Xing Li, Si Qin, Ju Wen, Xi-Bao Zhang, Xin Tian, Chao-Ying Zhu, Ting Li, Jin-Ping Huang, Xiao-Huan Zheng
The role of hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in the treatment of spontaneously ruptured hepatocellular carcinoma: a pilot study
Shiye Ruan, Ning Shi, Zhihong Chen, Hongwei Han, Hanyue Wang, Liang Jin, Yiping Zou, Yuanpeng Zhang, Min Yu, Haosheng Jin
Distinct clinicopathologic factors and prognosis based on the presence of ground-glass opacity components in patients with resected stage I non-small cell lung cancer
Chengdi Wang, Yuxuan Wu, Jingwei Li, Pengwei Ren, Ya Gou, Jun Shao, Yaojie Zhou, Xue Xiao, Paierhati Tuersun, Dan Liu, Li Zhang, Weimin Li
Revising ventricular septal defect residual shunts without aortic re-cross-clamping: a safe and effective surgical procedure
Zhongming Cao, Yunfei Chai, Jian Liu, Shiguo Liu, Jinfeng Wei, Jiexian Liang, Jian Zhuang, Sheng Wang, Gang Xu
Pre-treatment circulating neutrophil count is an independent prognostic factor in oropharyngeal cancer
Liang Li, Guangping Liu, Honglue Lu, Kai Jin, Xiang Zhai, Mengqian Zhou, Yuansheng Duan, Kai Yue, Yansheng Wu, Xudong Wang
Ulinastatin alleviates cerebral ischemia-reperfusion injury in rats by activating the Nrf-2/HO-1 signaling pathway
Lei Cui, Wei Cao, Yanmin Xia, Xiaofang Li
A comprehensive algorithm to distinguish between MPLC and IPM in multiple lung tumors patients
Jun Shao, Chengdi Wang, Jingwei Li, Lujia Song, Linhui Li, Panwen Tian, Weimin Li
Metformin and oxyphotodynamic therapy as a novel treatment approach for triple-negative breast cancer
Xiaofeng Pei, Xiaojin Wang, Jianzhong Xian, Jiaoping Mi, Jiebing Gao, Xinglin Li, Zhijun Li, Min Yang, Lei Bi, Yan Yan, Weize Lv, Hongjun Jin
Vitexin attenuates epithelial ovarian cancer cell viability and motility in vitro and carcinogenesis in vivo via p38 and ERK1/2 pathways related VEGFA
Shuzhen Zhao, Xinlei Guan, Ruijie Hou, Xueying Zhang, Fang Guo, Zhifang Zhang, Caihong Hua
Dose escalation of 3D radiotherapy is effective for esophageal squamous cell carcinoma: a multicenter retrospective analysis (3JECROG R-03)
Wencheng Zhang, Jingjing Zhao, Weiming Han, Hualei Zhang, Xin Wang, Chen Li, Junqiang Chen, Xiaomin Wang, Yidian Zhao, Xueying Qiao, Zhiguo Zhou, Chun Han, Shuchai Zhu, Wenbin Shen, Lan Wang, Xiaolin Ge, Xinchen Sun, Kaixian Zhang, Miaomiao Hu, Ling Li, Chongli Hao, Gaofeng Li, Yonggang Xu, Yadi Wang, Na Lu, Miaoling Liu, Shuai Qian, Zefen Xiao, Ping Wang, Qingsong Pang
Efficacy and safety of recanalization with transseptal needle for chronic total occlusion of the brachiocephalic vein in hemodialysis patients
Xi Yin, Xi Shen, Zhongxin Zhou, Qin Chen, Li Zhou, Tianlei Cui
Pentraxin-3 polymorphisms and pulmonary fungal disease in non-neutropenic patients
Tiantian Tang, Yumeng Dai, Qiaojun Zeng, Shiyi Bu, Biru Huang, Yingqi Xiao, Zixin Wei, Xiaoling Lin, Linjie Huang, Shanping Jiang
Efficacy and safety of concurrent anti-tuberculosis treatment and chemotherapy in lung cancer patients with co-existent tuberculosis
Mei-Feng Ye, Shan Su, Zhi-Hao Huang, Jian-Jun Zou, Duo-Hua Su, Xiao-Hui Chen, Long-Feng Zeng, Wei-Xiang Liao, Hui-Yi Huang, Yun-Yun Zeng, Wen-Chang Cen, Xian-Lan Zhang, Chun-Xin Liao, Jian Zhang, Yan-Bin Zhang
Role of clip markers placed by endoscopic ultrasonography in contouring gross tumor volume for thoracic esophageal squamous cell carcinoma: one prospective study
Yong Guan, Jing Wang, Fuliang Cao, Xi Chen, Yuwen Wang, Shengpeng Jiang, Daguang Zhang, Wencheng Zhang, Zhoubo Guo, Ping Wang, Qingsong Pang
Dynamic changes of T-lymphocyte subsets and the correlations with 89 patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19)
Mingxiang Huang, Yao Wang, Jing Ye, Hongqiang Da, Sufang Fang, Lizhou Chen
The effect of Cyclic-di-GMP on biofilm formation by Pseudomonas aeruginosa in a novel empyema model
Li Zhang, Jinlong Li, Jinhua Liang, Zhenqiang Zhang, Qingjun Wei, Ke Wang
Interference of circRNA HIPK3 alleviates cardiac dysfunction in lipopolysaccharide-induced mice models and apoptosis in H9C2 cardiomyocytes
Shunyang Fan, Kailun Hu, Deyin Zhang, Fuyun Liu
Baseline nutritional status could be a predictor for radiation esophagitis in esophageal cancer patients undergoing radiotherapy
Jie Dong, Wencheng Zhang, Tian Zhang, Xi Chen, Jingjing Zhao, Yaqi Zeng, Yajun Chen, Xiaoying Wei, Tongda Lei, Ping Wang, Lujun Zhao, Jun Wang, Zhiyong Yuan, Yongchun Song, Ningbo Liu, Kun Wang, Qingsong Pang
An interventional implementation project: hand hygiene improvement
Lingmei Ni, Qunmin Wang, Fang Wang, Zuowei Ni, Sheng Zhang, Zifeng Zhong, Zuobing Chen
Surface-based morphometry study of the brain in benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes
Zhengzhen Li, Jingjing Zhang, Fuqin Wang, Yang Yang, Jie Hu, Qinghui Li, Maoqiang Tian, Tonghuan Li, Bingsheng Huang, Heng Liu, Tijiang Zhang
Dihydromyricetin attenuates neuropathic pain via enhancing the transition from M1 to M2 phenotype polarization by potentially elevating ALDH2 activity in vitro and vivo
Wei Zhang, Lingxiao Yang, Longyun Li, Wei Feng
Predictive value of EGF and uPAR for chemoradiotherapy response and survival in patients with esophageal squamous cell carcinoma
Xi Chen, Hui Wei, Dong Qian, Yuwen Wang, Yong Guan, Puchun Er, Yongchun Song, Ningbo Liu, Jun Wang, Lujun Zhao, Zhiyong Yuan, Ping Wang, Qingsong Pang, Wencheng Zhang
Application of an elevated plasma D-dimer cut-off value improves prognosis prediction of advanced non-small cell lung cancer
Chong Chen, Jianhua Li, Jing Li, Xu Wang, Xiaoyan Wang, Na Du, Li Ren
Ligustilide alleviates podocyte injury via suppressing the SIRT1/NF-κB signaling pathways in rats with diabetic nephropathy
Feng Xu, Xingxing Fang, Zi Ye, Shuo Tao, Wangshu Liu, Jianbing Su, Xueqin Wang
Feasibility of evaluating the stenosis of intracranial segment in the vertebral artery using neck-brain integrated ultrasound: a comparison with computed tomography angiography and digital subtraction angiography
Jianjun Wang, Qianfeng Ma, Zhenxing Yang, Liyuan Ma
Annual report of the esophageal cancer radiation group of the Department of Radiotherapy, Tianjin Medical University Cancer Institute & Hospital
Qingsong Pang, Xiaoying Wei, Wencheng Zhang, Tian Zhang, Xi Chen, Jie Dong, Hui Wei, Puchun Er, Jingjing Zhao, Dong Han, Zhoubo Guo, Tongda Lei, Qingwu Du, Yong Guan, Jing Wang, Lujun Zhao, Jun Wang, Zhiyong Yuan, Yongchun Song, Ningbo Liu, Ping Wang
Schisandrin B synergizes docetaxel-induced restriction of growth and invasion of cervical cancer cells in vitro and in vivo
Chunmei Yan, Liya Gao, Xiaofei Qiu, Chunxia Deng
High resolution computed tomography for the diagnosis of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) pneumonia: a study from multiple medical centers in western China
Hong-Wei Li, Li-Hua Zhuo, Gao-Wu Yan, Ji-Sheng Wang, Guo-Ping Huang, Jia-Bing Li, Yong-Jun Long, Fang Zhang, Yi-Shan Jiang, Li-Hua Deng, Li-Ping Su, Hong-Chao Yao, Jun-Lin Wu, Sushant-Kumar Das, Guo-Qing Yang, Yong Li, Han-Feng Yang, Yong Du
Predicting the survival rate of patients with hepatocellular carcinoma after thermal ablation by nomograms
Yan Zhou, Jianmin Ding, Zhengyi Qin, Yijun Wang, Jiayi Zhang, Kefeng Jia, Yandong Wang, Hongyu Zhou, Fengmei Wang, Xiang Jing
The efficacy and safety of simultaneous integrated dose reduction in clinical target volume with intensity-modulated radiotherapy for patients with locally advanced esophageal squamous cell carcinoma
Jingjing Zhao, Tongda Lei, Tian Zhang, Xi Chen, Jie Dong, Yong Guan, Jing Wang, Hui Wei, Puchun Er, Dong Han, Xiaoying Wei, Zhoubo Guo, Qingwu Du, Jun Wang, Ningbo Liu, Yongchun Song, Zhiyong Yuan, Lujun Zhao, Wencheng Zhang, Qingsong Pang, Ping Wang
Association of high-risk human papillomavirus infection duration and cervical lesions with vaginal microbiota composition
Jun Liu, Mei Luo, Yang Zhang, Guangming Cao, Shuzhen Wang
Final report of the 5-year clinical outcomes of the XINSORB bioresorbable sirolimus-eluting scaffold in the treatment of single de novo coronary lesions in a first-in-human study
Yizhe Wu, Jiasheng Yin, Jiahui Chen, Zhifeng Yao, Juying Qian, Li Shen, Lei Ge, Junbo Ge, on behalf of the XINSORB first-in-human study
Platelet-to-lymphocyte ratio is an independent predictor of chemoradiotherapy-related esophageal fistula in esophageal cancer patients
Dong Han, Jiajia Zhang, Jingjing Zhao, Tongda Lei, Xi Chen, Tian Zhang, Hui Wei, Yong Guan, Jing Wang, Wencheng Zhang, Lujun Zhao, Jun Wang, Zhiyong Yuan, Yongchun Song, Ningbo Liu, Qingsong Pang, Ping Wang
Diagnostic and prognostic value of HABP2 as a novel biomarker for endometrial cancer
Ying Jiang, Jinfeng Li, Cuiqin Sang, Guangming Cao, Shuzhen Wang
Automatic identification of compressions and ventilations during CPR based on the fuzzy c-means clustering and deep belief network
He-Hua Zhang, Li Yang, An-Hai Wei, Ao-Wen Duan, Yong-Ming Li, Ping Zhao, Yong-Qin Li
The impact of gender and working hours on pulmonary physician burnout
Ying Zhou, Weiqing Gu, Rong Tao, Chang Chen
Fangchinoline attenuates cardiac dysfunction in rats with endotoxemia via the inhibition of ERK1/2 and NF-κB p65 phosphorylation
Hongwei Chen, Zonghua Shi, Yongsheng Xing, Xinwei Li, Fengzhou Fu
Coriolus versicolor polysaccharides (CVP) regulates neuronal apoptosis in cerebral ischemia-reperfusion injury via the p38MAPK signaling pathway
Lei Li, Yan Li, Cheng Miao, Yi Liu, Rui Liu
Association between IDO activity and prognosis in patients with non-small cell lung cancer after radiotherapy
Yaoyao Zhu, Chenxue Jiang, Yuanjun Liu, Yefei Li, He Wu, Jianguo Feng, Yaping Xu
Exploration of microRNA profiles in human colostrum
Fei Wu, Xinyue Zhi, Rong Xu, Zhiyi Liang, Fang Wang, Xiaoyu Li, Yongmei Li, Bei Sun
Oxymatrine attenuates arsenic-induced endoplasmic reticulum stress and calcium dyshomeostasis in hepatic stellate cells
Huiqun Wang, Bing Han, Nanlan Wang, Yang Lu, Ting Gao, Zihan Qu, Hongmei Yang, Qin Yang
Expression of AKT and p-AKT protein in lung adenocarcinoma and its correlation with PD-L1 protein and prognosis
Zhi-Ying Hu, Wan-Yi Huang, Lei Zhang, Bo Huang, Shu-Chen Chen, Xiao-Ling Li
Analysis of clinical and pathological features of primary bilateral macronodular adrenocortical hyperplasia and unilateral adrenal adenoma
Qian Zhang, Haiying Xiao, Songmei Han, Yijun Li, Kang Chen, Li Zang, Jin Du, Xianling Wang, Qinghua Guo, Guoqing Yang, Jianming Ba, Weijun Gu, Zhaohui Lv, Jingtao Dou, Yiming Mu, Juming Lu
Inhibition of formyl peptide receptor 1 activity suppresses tumorigenicity in vivo and attenuates the invasion and migration of lung adenocarcinoma cells under hypoxic conditions in vitro
Bo Huang, Hongrong Guo, Jie Ding, Jun Li, Hongjuan Wang, Jianqun Xu, Quan Zheng, Lijun Zhou, Qin Dai
Overexpression of DJ-1 alleviates autosomal dominant polycystic kidney disease by regulating cell proliferation, apoptosis, and mitochondrial metabolism in vitro and in vivo
Zhongxin Li, Jingjing Zhou, Yan Li, Fan Yang, Xiaoying Lian, Wenhu Liu
Unique genomic features and prognostic value of COSMIC mutational signature 4 in lung adenocarcinoma and lung squamous cell carcinoma
Xiuyu Cai, Zhenghe Chen, Meiling Deng, Zhiyong Li, Qianchao Wu, Jinwang Wei, Chun Dai, Guan Wang, Chun Luo
Development and validation of a prognostic and immunotherapeutically relevant model in hepatocellular carcinoma
Yu Wang, Yanting Xie, Junyong Ma, Yizhou Wang, Renyan Gong
Delay in articular cartilage degeneration of the knee joint by the conditional removal of discoidin domain receptor 2 in a spontaneous mouse model of osteoarthritis
Xiaolong Li, Yi Chen, Rui Xu, Yan Wang, Fan Jian, Hu Long, Wenli Lai
Medication adherence among patients with chronic obstructive pulmonary disease treated in a primary general hospital during the COVID-19 pandemic
Hai-Qin Zhang, Jia-Yuan Lin, Yi Guo, Shuai Pang, Ren Jiang, Qi-Jian Cheng
Crocin induces autophagic cell death and inhibits cell invasion of cervical cancer SiHa cells through activation of PI3K/AKT
Jian Zhang, Shaoping Yang, Kana Wang, Yu Huang, Nian Yang, Zhongmei Yang, Zhenrong Zheng, Yujue Wang
Etomidate alleviates cardiac dysfunction, fibrosis and oxidative stress in rats with myocardial ischemic reperfusion injury
Dili Xie, Min Li, Kang Yu, Hua Lu, Yong Chen
Toll-like receptors 2 expression in mediastinal lymph node of patients with sarcoidosis
Xianqiu Chen, Deping Zhao, Ye Ning, Ying Zhou
Sentinel lymph node biopsy should be considered for clinically node-negative breast cancer regardless of BRCA1/2 mutation status
Xin Huang, Jia-Qi Liu, Yi-Dong Zhou, Ying Xu, Chang Chen, Xiang Wang, Xi Cao, Ru Yao, Qiang Sun
Concentrated nanofat: a modified fat extraction promotes hair growth in mice via the stem cells and extracellular matrix components interaction
Zehua Li, Jinrong Zhang, Meng Li, Lingzhi Tang, Hongwei Liu
Effects of salvianolate on myocardial perfusion after primary percutaneous catheter intervention in patients with ST-segment elevation myocardial infarction: a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study
Li Shen, Rende Xu, Jiasheng Yin, Hao Lu, Shuning Zhang, Zheyong Huang, Dong Huang, Hongying Liu, Juying Qian, Junbo Ge, on behalf of the STEMI investigators group
Screening of serum protein biomarkers in hemorrhagic cerebral infarction by surface-enhanced laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (SELDI-TOF-MS) technology
Zongqiang Han, Lina Wen, Linlin Feng
Effectiveness and safety of toripalimab, camrelizumab, and sintilimab in a real-world cohort of hepatitis B virus associated hepatocellular carcinoma patients
Jinzhang Chen, Xiaoyun Hu, Qi Li, Wencong Dai, Xiao Cheng, Wei Huang, Wenxuan Yu, Mian Chen, Yabing Guo, Guosheng Yuan
Outcomes of liver transplantation using moderately steatotic liver from donation after cardiac death (DCD)
Xin Duan, Liting Yan, Yan Shen, Min Zhang, Xueli Bai, Tingbo Liang
Application of a prechop technique using a reverse chopper in small pupil cataract surgery
Ke Yang, Chenjie Song, Jiaxin Li, Weihua Zhang, Zhanjiang Liu, Yang Zhao
The protective effect of PK11195 on D-galactose-induced amnestic mild cognitive impairment in rats
Chen Ye, Lanying Lin, Peiling Zhang, Yi Chen, Jinghao Huang, Xianzhong Lin

Editorial Commentary

Oncogene addiction and immune escape: friends or foes?
Pamela Abdayem, David Planchard
The adjuvant regimen for resected EGFR mutated patients: the “same-for-all-therapy” or not?
Cesare Gridelli, Francesca Casaluce
Hard truths about preoperative knee X-rays
Wai-Keong Mak, Hamid Rahmatullah Bin Abd Razak
Dose matters for stereotactic body radiotherapy for early stage non-small cell lung cancer
Christian C. Okoye, C. Jane Cho, Mitchell Liu, Alexander V. Louie, Olusola Obayomi-Davies, Shankar Siva, Simon S. Lo
Proton stereotactic body radiation therapy for non-small cell lung cancer
Tejan Diwanji, Amit Sawant, Terence T. Sio, Nirav V. Patel, Pranshu Mohindra
Adjuvant treatment with EGFR TKI in resected non-small cell lung cancer with EGFR mutation: all that glitters is not gold!
Alfonso Fiorelli, Fabiana Vitiello, Floriana Morgillo, Rosa Maria Di Crescenzo, Andrea Bianco, Mario Santini, Marina Di Domenico
Socioeconomic gradient in health: mind the gap in ‘invisible’ disparities
Marialaura Bonaccio, Augusto Di Castelnuovo, Giovanni de Gaetano, Licia Iacoviello
Different perspectives and viewpoints on the postoperative management of EGFR-mutant lung cancer
Masayuki Nakao, Junji Ichinose, Yosuke Matsuura, Sakae Okumura, Mingyon Mun

Editorial on OCT Angiography in Glaucoma1

Editorial to the OCT Angiography in Glaucoma series
Gábor Holló

Review Article on OCT Angiography in Glaucoma1

Optical coherence tomography angiography in glaucoma: analysis of the vessel density—visual field sensitivity relationship
Gábor Holló
Optical coherence tomography angiography in glaucoma
Masoud Aghsaei Fard, Robert Ritch
Approaches to quantify optical coherence tomography angiography metrics
Bingyao Tan, Ralene Sim, Jacqueline Chua, Damon W. K. Wong, Xinwen Yao, Gerhard Garhöfer, Doreen Schmidl, René M. Werkmeister, Leopold Schmetterer

Retraction

Retraction “Advances in drug therapy for mitochondrial diseases
Lufei Zhang, Zhaoyong Zhang, Aisha Khan, Hui Zheng, Chao Yuan, Haishan Jiang

Disclosure:

The series “OCT angiography in glaucoma” was commissioned by the editorial office, Annals of Translational Medicine without any sponsorship or funding. Gabor Hollo served as the unpaid Guest Editor for the series .