Vol 8, No 9 (May 2020): Annals of Translational Medicine

Original Article

Clinical features of severe patients infected with 2019 novel coronavirus: a systematic review and meta-analysis
Daozheng Huang, Xingji Lian, Feier Song, Huan Ma, Zhiwen Lian, Yuanfeng Liang, Tiehe Qin, Wei Chen, Shouhong Wang
Glucose metabolism pattern of peripheral blood immune cells in myasthenia gravis patients
Zhibin Li, Yuyao Peng, Yi Li, Ran Zhou, Di Chen, Wanlin Jin, Qiu Xu, Liqun Xu, Zhaohui Luo, Huan Yang
Circulating CX3CR1+CD163+ M2 monocytes markedly elevated and correlated with cardiac markers in patients with acute myocardial infarction
Xia Shao, Boting Wu, Pu Chen, Fanli Hua, Luya Cheng, Feng Li, Yanxia Zhan, Chanjuan Liu, Lili Ji, Zhihui Min, Lihua Sun, Yunfeng Cheng, Hao Chen
Comparative proteomics analysis of plasma protein in patients with neuropsychiatric systemic lupus erythematosus
Chen Chen, Linyu Geng, Xue Xu, Wei Kong, Yayi Hou, Genhong Yao, Xuebing Feng, Huayong Zhang, Jun Liang
Catheter ablation of atrial fibrillation after pericardiectomy: multi- center experience in China
Ronghui Yu, Hui Xi, Peize Wang, Dongling Xu, Jun Lu, Fengqiang Xu, Lei An, Xin Zhao, Rong Bai
A deep learning, image based approach for automated diagnosis for inflammatory skin diseases
Haijing Wu, Heng Yin, Haipeng Chen, Moyuan Sun, Xiaoqing Liu, Yizhou Yu, Yang Tang, Hai Long, Bo Zhang, Jing Zhang, Ying Zhou, Yaping Li, Guiyuing Zhang, Peng Zhang, Yi Zhan, Jieyue Liao, Shuaihantian Luo, Rong Xiao, Yuwen Su, Juanjuan Zhao, Fei Wang, Jing Zhang, Wei Zhang, Jin Zhang, Qianjin Lu
Upregulation of long noncoding RNA RAB11B-AS1 promotes tumor metastasis and predicts poor prognosis in lung cancer
Tiegang Li, Di Wu, Qun Liu, Dedong Wang, Jinbin Chen, Hongjun Zhao, Lan Zhang, Chenli Xie, Wei Zhu, Zhixu Chen, Yifeng Zhou, Soham Datta, Fuman Qiu, Lei Yang, Jiachun Lu
Comparison of radiofrequency ablation combined with sorafenib or sorafenib alone in patients with ECOG performance score 1: identifying optimal candidates
Lei Liu, Qian Zhang, Jie Geng, Songlun Li, Shoujie Zhao, Xiangnan Zhang, Jie Hu, Dayun Feng
Pre-clinical assessment of chimeric antigen receptor t cell therapy targeting CD19+ B cell malignancy
Sheng-I Hu, Ming-Chin Ko, Yi-Han Dai, Hsin-An Lin, Lih-Chyang Chen, Kuo-Yang Huang, Te-Ling Pang, Cheng-Yi Kuo, Hsin-Chung Lin
Analysis of the clinical efficacy of liver resection combined with adjuvant microwave coagulation for patients with hepatocellular carcinoma
Ting Zhang, Mengmeng Wang, Xiangnan Zhang, Jie Hu, Weijia Dou, Qingling Fan, Dayun Feng, Lei Liu
Identifying optimal candidates for liver resection or transarterial chemoembolisation in patients with unresectable hepatocellular carcinoma
Shoujie Zhao, Xiangnan Zhang, Mengmeng Wang, Kai Tan, Weijia Dou, Qingling Fan, Huichen Li, Xilin Du, Lei Liu
Identifying optimal candidates of transarterial chemoembolization (TACE) vs. sorafenib in patients with unresectable hepatocellular carcinoma
Shoujie Zhao, Weijia Dou, Qingling Fan, Jie Hu, Huichen Li, Xiangnan Zhang, Qian Zhang, Lei Liu
Pulmonary light chain deposition disease: a case series and literature review
Ping Wei, Rujia Tao, Yihan Liu, Huikang Xie, Sen Jiang, Dong Yu, Haiwen Lu, Weijun Cao
Expression of a novel immune checkpoint B7-H6 ligand in human small cell lung cancer
Xiuqin Zhang, Weiguo Xie, Zhiqiang Wang, Shu Song, Yan Qin, Fang Zhang, Fangfang Chen, Liming Cai
The anti-tumor effect of taxifolin on lung cancer via suppressing stemness and epithelial-mesenchymal transition in vitro and oncogenesis in nude mice
Ronghua Wang, Xianjun Zhu, Qing Wang, Xiaoqing Li, Enling Wang, Qianqian Zhao, Qianqian Wang, Hongmei Cao
Nitidine chloride inhibits the appearance of cancer stem-like properties and regulates potential the mitochondrial membrane alterations of colon cancer cells
Hongyan Gong, Li Wang, Jing Zhao, Lixin Wang, Qiangzong Yu, Yong Wan
FOXP3 promotes colorectal carcinoma liver metastases by evaluating MMP9 expression via regulating S-adenosylmethionine metabolism
Zhe Wang, Jingdong Zhang
Preliminary study to identify severe from moderate cases of COVID-19 using combined hematology parameters
Changzheng Wang, Rongrong Deng, Liyao Gou, Zhongxiao Fu, Xiaomei Zhang, Feng Shao, Guanzhen Wang, Weiyang Fu, Jianping Xiao, Xiao Ding, Tao Li, Xiulin Xiao, Chengbin Li
Quantitative analysis of chest CT imaging findings with the risk of ARDS in COVID-19 patients: a preliminary study
Yi Wang, Yuntian Chen, Yi Wei, Man Li, Yuwei Zhang, Na Zhang, Shuang Zhao, Hanjiang Zeng, Wen Deng, Zixing Huang, Zheng Ye, Shang Wan, Bin Song

Technical Note

Child concussion recognition and recovery: a community delivered, evidenced-based solution
Cathriona Clarke, Vicki Anderson, Franz E. Babl, Vanessa C. Rausa, Gavin A. Davis, Peter Barnett, Ali Crichton, Michael Takagi, Stephen J. C. Hearps, Katie Davies, Audrey McKinlay, Nicholas Anderson, Vivian Kwan, Sanji Kanagalingam, Gabi Ceregra, Anita Petris, Simone Darling, Patrick Clifton, Peter Harcourt, the Take CARe and Curve Tomorrow teams

Editorial on Advances in Laboratory Tests for Infectious Diseases

Laboratory diagnosis of infectious diseases: a call for more rapid and accurate methods
Zhi-De Hu, Bing Gu

Original Article on Advances in Laboratory Tests for Infectious Diseases

Net benefit of routine urine parameters for urinary tract infection screening: a decision curve analysis
Yan-Qiu Han, Lei Zhang, Jun-Rui Wang, Shang-Cheng Xu, Zhi-De Hu
Matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry combined with UF-5000i urine flow cytometry to directly identify pathogens in clinical urine specimens within 1 hour
Chuang Sun, Xiao Zhang, Jingqiao Wang, Chen Cheng, Haiquan Kang, Bing Gu, Ping Ma
Nosocomial cross-infection of hypervirulent Listeria monocytogenes sequence type 87 in China
Xin-Peng Li, Shi-Fu Wang, Pei-Bin Hou, Jing Liu, Pengcheng Du, Li Bai, Séamus Fanning, Hua-Ning Zhang, Yu-Zhen Chen, Yun-Kui Zhang, Dian-Min Kang
High clinical impact of rapid susceptibility testing on CHROMID ESBL® medium directly from swabs
Álvaro Romo-Ibáñez, Elisabeth Calatrava-Hernández, Blanca Gutiérrez-Soto, Mercedes Pérez-Ruiz, José María Navarro-Marí, José Gutiérrez-Fernández
Disease burden and molecular epidemiology of carbapenem-resistant Klebsiella pneumonia infection in a tertiary hospital in China
Haiquan Kang, Wei Zheng, Ziyan Kong, Fei Jiang, Bing Gu, Ping Ma, Xiaoling Ma
A hook-effect-free homogeneous light-initiated chemiluminescence assay: is it reliable for screening and the quantification of the hepatitis B surface antigen?
Ruifeng Yang, Liyan Cui, Yan Liu, Xu Cong, Ran Fei, Shuping Wu, Lai Wei

Review Article on Advances in Laboratory Tests for Infectious Diseases

The diagnostic utility of pleural markers for tuberculosis pleural effusion
Man Zhang, Dan Li, Zhi-De Hu, Yuan-Lan Huang
Advances in laboratory assays for detecting human metapneumovirus
Seri Jeong, Min-Jeong Park, Wonkeun Song, Hyon-Suk Kim
Diagnostic markers for community-acquired pneumonia
Akihiro Ito, Tadashi Ishida
A 2020 review on the role of procalcitonin in different clinical settings: an update conducted with the tools of the Evidence Based Laboratory Medicine
Anna Maria Azzini, Romolo Marco Dorizzi, Piersandro Sette, Marta Vecchi, Ilaria Coledan, Elda Righi, Evelina Tacconelli