ALKBH5 promotes the proliferation of renal cell carcinoma by regulating AURKB expression in an m6A-dependent manner

Xiaolei Zhang, Feng Wang, Zijie Wang, Xiao Yang, Hao Yu, Shuhui Si, Jiancheng Lu, Zijian Zhou, Qiang Lu, Zengjun Wang, Haiwei Yang