Erratum to radiographic assessment of the cup orientation after total hip arthroplasty: a literature review

Jing-Xin Zhao, Xiu-Yun Su, Zhe Zhao, Ruo-Xiu Xiao, Li-Cheng Zhang, Pei-Fu Tang