Mitochondria and diabetes

Gerasimos Siasos, Stavroula A. Paschou, Dimitrios Tousoulis