Perioperative chemoimmunotherapy in a patient with stage IIIB non-small cell lung cancer

Hengrui Liang, Hongsheng Deng, Wenhua Liang, Kai Guo, Ziqing Gao, Ory Wiesel, Raja M. Flores, Kimberly Song, Bassam Redwan, Marcello Migliore, Shuben Li, Weiqiang Yin, Jianxing He