Publish Ahead of Print

Case Report

Single-port combined subsegment resection (RS3b + S1bi) with a rare branching segment pattern of the bronchi and vessels: case report and literature review
Zhengxin Yin, Lianggang Zhu, Xianfei Zhang, Hecheng Li
Annals of Translational Medicine
 2021;
The removal of floating right heart thrombi and pulmonary embolus using AngioJet device and venoarterial extracorporeal membrane oxygenation: a case report
Guang Chen, Xiaolong Zhang, Qin Wang, Jie Qin, You-Zu Xu, Xiang Li, Fei Li, Xiang Wang, Bin Hu, Haiwei Chu, Dexing Zheng, Jiecheng Zhang, Wenjun Zhao, Lingping Ma
Annals of Translational Medicine
 2021;

Editorial Commentary

Sacituzumab govitecan in triple-negative breast cancer
Alexandre de Nonneville, Anthony Goncalves, Emilie Mamessier, François Bertucci
Annals of Translational Medicine
 2021;

Letter to the Editor

Reply to letter to the editor: “The iPad/iPhone 3D photography app—a promising device, but how about its accuracy?
Yuming Chong, Xinyu Liu, Mai Shi, Jiuzuo Huang, Nanze Yu, Xiao Long
Annals of Translational Medicine
 2021;
The promises and challenges of pragmatism: lesson from of a recent clinical trial
Xiaoxi Yao, Peter A. Noseworthy
Annals of Translational Medicine
 2021;
The iPad/iPhone 3D photography app—a promising device, but how about its accuracy?
Wanlin Fan, Alexander C. Rokohl, Yongwei Guo, Ludwig M. Heindl
Annals of Translational Medicine
 2021;

Original Article

Development of a normal tissue complication probability (NTCP) model using an artificial neural network for radiation-induced necrosis after carbon ion re-irradiation in locally recurrent nasopharyngeal carcinoma
Tian Wang, Jiyi Hu, Qingting Huang, Weiwei Wang, Xiyu Zhang, Liwen Zhang, Xiaodong Wu, Lin Kong, Jiade Jay Lu
Annals of Translational Medicine
 2021;
Global and Chinese publications in plastic surgery journals between 2010 and 2020: a bibliometric analysis
Han Zeng, Xiaolei Jin, Chenzhi Lai
Annals of Translational Medicine
 2021;
Methyltransferase SETD2 mediates hepatoprotection of berberine against steatosis
Li Dai, Shuang Lu, Tianbai Shen, Ying Li, Jianjie Chen
Annals of Translational Medicine
 2021;
Mutational characteristics of Chinese Han and ethnic minorities in southwestern China: a propensity score matched analysis
Yongchun Zhou, Xin Liu, Yinjin Guo, Zhuoying Li, Shunhui Zhu, Quan Li, Xiaoxiong Wang, Ruijiao Yang, Zhenghai Shen, Hongsheng Li, Yaxi Du, Luyao Ma, Shaocong Shen, Yunyi Lan, Yunchao Huang
Annals of Translational Medicine
 2021;
The outcome of surgical and non-surgical treatments for traumatic optic neuropathy: a comparative study of 685 cases
Wang Wei, Shang-Feng Zhao, Yong Li, Jia-Liang Zhang, Jiang-Ping Wu, Hao-Cheng Liu, Si Sun, Gui-Dong Song, Jian-Min Ma, Jun Kang
Annals of Translational Medicine
 2021;
Deletion of the miR-144/451 cluster aggravates lethal sepsis-induced lung epithelial oxidative stress and apoptosis
Fan Wu, Xiaoling Yuan, Weili Liu, Lijun Meng, Xiuru Li, Xiang Gao, Shuting Zhou, Lei Fang, Duonan Yu
Annals of Translational Medicine
 2021;
Carbon-ion radiotherapy in the treatment of radiation-induced second primary malignancies
Jing Yang, Jing Gao, Jiyi Hu, Weixu Hu, Xianxin Qiu, Qingting Huang, Lin Kong, Jiade J. Lu
Annals of Translational Medicine
 2021;
A cross-sectional analysis of registered clinical trials on the use of particle beam radiation therapy in head and neck cancers
Wenna Zhang, Lin Kong, Jiade J. Lu
Annals of Translational Medicine
 2021;
CBX4 contributes to radioresistance by regulating autophagic activity in esophageal squamous cell carcinoma
Hongcheng Zhu, Hui Chen, Guangzong Chen, Ming Liu, Li Chu, Yu Gu, Yun Chen, Chi Zhang, Qin Qin, Yanan Chen, Weiwei Chen, Jianhong Fan, Yongzhan Nie, Junqiang Chen, Shixiu Wu, Xinchen Sun, Weixin Zhao, Kuaile Zhao
Annals of Translational Medicine
 2021;
Interference with connective tissue growth factor attenuated fibroblast-to-myofibroblast transition and pulmonary fibrosis
Zhizhou Yang, Mengmeng Wang, Liping Cao, Rui Liu, Yi Ren, Liang Li, Yuhao Zhang, Chao Liu, Wei Zhang, Shinan Nie, Zhaorui Sun
Annals of Translational Medicine
 2021;
Upregulation of FOXO1 contributes to lipopolysaccharide-induced pulmonary endothelial injury by induction of autophagy
Ying Zhao, Hui Zhang, Shu-Li Zhang, Juan Wei, Liang-Liang Zheng, Jian-Kui Du, Xiao-Yan Zhu, Lai Jiang, Yu-Jian Liu
Annals of Translational Medicine
 2021;
Yinzhihuang oral liquid protects against non-alcoholic steatohepatitis via modulation of the gut-liver axis in mice
Shuyu Li, Fangyuan Chen, Yanting Zou, Liuxin Ning, Guangcong Zhang, Shuncai Zhang, Qunyan Yao
Annals of Translational Medicine
 2021;
GFAT1 is highly expressed in cancer stem cells of pancreatic cancer
Zhe Wang, Tiantao Kuang, Wenchuan Wu, Dansong Wang, Wenhui Lou, Dayong Jin, Xuefeng Xu, Lei Zhang
Annals of Translational Medicine
 2021;
New indication of Chuankezhi injection for steroid-resistant focal segmental glomerulosclerosis and its mechanism of action
Rui Liang, Xiang-Na Yang, Shan Lin, Wei-Qing Yi, Xiao-Gang Chen, Xin Dong, Long-Gang Guo, Yan-Kun Li, Yue-Rui Zhao, Hua Xu
Annals of Translational Medicine
 2021;
Emergency department treatment process planning: a field research, case analysis, and simulation approach
Xiaoyan Huang, Shuai Zhou, Xudong Ma, Zhitao Yang, Yuanyuan Xu, Xiaoxiao Shen, Zengni Zhang, Guang Ning, Erzhen Chen, Na Li, Yong Lu
Annals of Translational Medicine
 2021;
Electroacupuncture of the Baihui and Shenting acupoints for vascular dementia in rats through the miR-81/IL-16/PSD-95 pathway
Chunmei Ma, Ying Zhou, Wei Yi, Xianxi Zhou, Wenping Guo, Xiaowu Xu, Jing Luo, Ziwei Luo, Aijun Liu, Dongfeng Chen
Annals of Translational Medicine
 2021;
The correlation between patient reported outcomes and biomarkers for knee osteoarthritis
Bumsup Lee, Martin Wang, Soo-Hyun Lew, Jung Jong Cho, Tae Won Kim, Nipun Sodhi, Hiba K. Anis, Michael A. Mont
Annals of Translational Medicine
 2021;
Perfusion MR prior to radiotherapy is a strong predictor of survival in high-grade gliomas after proton and carbon ion radiotherapy
Xianxin Qiu, Jing Gao, Jing Yang, Jiyi Hu, Weixu Hu, Xiaoyong Zhang, Jiade J. Lu, Lin Kong
Annals of Translational Medicine
 2021;
Prognostic value of CD247 in patients with head and neck squamous cell carcinoma: bioinformatic analysis of TCGA database
Peng Lin, Xiao-Li Hu, Yuan-Yuan Hu, Mai-Ying Liu, Qian-Yu Wang, Yan Ding, Jia-Cai Ye
Annals of Translational Medicine
 2021;
The prognostic value of chemotherapy or/and radiotherapy in adenoid cystic carcinoma and adenoid basal carcinoma of the uterine cervix
Kun Liu, Yong Shi, Lili Qiao, Guodong Deng, Ning Liang, Jian Xie
Annals of Translational Medicine
 2021;
Network pharmacology and bioinformatics analysis identified essential genes of Jingulian in the treatment of rheumatoid arthritis and COVID-19
Haiyan Zhou, Changchao Zou, Bing Wang, Chao Li, Muzhi Lin, Lili Mo, Bei Zhang, Niwen Huang, Bo Wei, Xiufang Yang, Wupeng Liu, Guobao Xiong, Zheng Shen, Wei Zhou, Xingde Liu, Wei Li, Mingzhu Gao
Annals of Translational Medicine
 2021;
Surface-based morphological patterns associated with neuropsychological performance, symptom severity, and treatment response in Parkinson’s disease
Jiajie Mo, Bowen Yang, Xiu Wang, Jianguo Zhang, Wenhan Hu, Chao Zhang, Kai Zhang
Annals of Translational Medicine
 2021;
Gut microbiome dysbiosis in patients with hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma after extended hepatectomy liver failure
Yu-Chong Peng, Jing-Xuan Xu, Chuan-Fa Zeng, Xin-Hua Zhao, Le-Qun Li, Lu-Nan Qi
Annals of Translational Medicine
 2021;
Fluoride-coated high-purity magnesium cage promotes bone fusion in goat models
Luchao Yu, Yu Sun, Mingfei Wang, Yinghao Wu, Xiaonong Zhang, Jianguang Xu
Annals of Translational Medicine
 2021;
Perioperative changes in pelvic tilt after hip resurfacing using a direct lateral approach
Linsen T. Samuel, Jared Warren, Jacob M. Rabin, Alexander J. Acuña, Amy Shuster, Jordan Patterson, Michael A. Mont, Peter J. Brooks
Annals of Translational Medicine
 2021;
The role of carbon-ion radiotherapy in the treatment of adenoid cystic carcinoma of the nasopharynx
Jiyi Hu, Weixu Hu, Jing Gao, Jing Yang, Xianxin Qiu, Qingting Huang, Lin Kong, Jiade J. Lu
Annals of Translational Medicine
 2021;
Personalized tooth-supported digital guide plate used in the treatment of trigeminal neuralgia with balloon compression
Wen-Bin Wei, Yi-Wen Wang, Zi-Xiang Han, Zhi-Yang Liu, Yue-Min Liu, Min-Jie Chen
Annals of Translational Medicine
 2021;
A ceRNA regulatory network in systemic lupus erythematosus and its molecular interplay with cancer
Shunsheng Lin, Runge Fan, Wenyu Li, Wei Hou, Youkun Lin
Annals of Translational Medicine
 2021;
Identification of novel drug targets for the risk and prognosis of COVID-19
Yi-Han Gan, Ya-Nan Ou, Yu-Xiang Yang, Yue-Ting Deng, Yi Liu, Lan Tan, Jin-Tai Yu
Annals of Translational Medicine
 2021;
Automatic bleeding detection in laparoscopic surgery based on a faster region-based convolutional neural network
Surong Hua, Junyi Gao, Zhihong Wang, Palashate Yeerkenbieke, Jiayi Li, Jing Wang, Guanglin He, Jigang Jiang, Yao Lu, Qianlan Yu, Xianlin Han, Quan Liao, Wenming Wu
Annals of Translational Medicine
 2021;
Long-term effects of total vs. partial pancreatectomy among patients with pancreatic cancer: a population-based study
Zhiwen Yang, Qiang Tao, Salamu Mijiti, Dandong Luo, Xiang Tang, Jia Liu, Lingmin Jiang, Zonghao Liu, Chen Liang, Xinyue Tu, Peng Zhao, Andreas Minh Luu, Francesco Serra, Roberta Gelmini, Yong Wang, Yun Zheng
Annals of Translational Medicine
 2021;
The relationship between serum exosome HBV-miR-3 and current virological markers and its dynamics in chronic hepatitis B patients on antiviral treatment
Weiqiang Gan, Xi Chen, Zeqian Wu, Xiang Zhu, Jing Liu, Tong Wang, Zhiliang Gao
Annals of Translational Medicine
 2021;
Comparison of the efficacy and toxicity of postoperative proton versus carbon ion radiotherapy for head and neck cancers
Qingting Huang, Jiyi Hu, Weixu Hu, Jing Gao, Jing Yang, Xianxin Qiu, Jiade Jay Lu, Lin Kong
Annals of Translational Medicine
 2021;
Preparation and identification of an anti-nicarbazin monoclonal antibody and its application in the agriculture and food industries
Hong Shen, Qiqi Zhao, Bilian Chen, Chao Li, Jue Li, Han Sun, Yu Chen, Wanqin Chen, Yu Yi, Jianfeng Mei, Yanlu Zhang, Guoqing Ying
Annals of Translational Medicine
 2021;
The better surgical timing and approach for orbital fracture: a systematic review and meta-analysis
Jian Zhang, Xin He, Yanxiu Qi, Pingping Zhou
Annals of Translational Medicine
 2021;
Transthyretin-induced increase in circ_0007411 represses neovascularization of human retinal microvascular endothelial cells in hyperglycemia via the miR-548m/PTPN12/SKP1/EGFR pathway
Di Hu, Yikun Tian, Lu Ye, Yu Xin, Jun Shao
Annals of Translational Medicine
 2021;
The research status of central venous catheterization-associated thrombosis: a bibliometrics analysis
Yan Sun, Xuedan Li, Yan Zhang, Sheng Tang
Annals of Translational Medicine
 2021;
Transcriptome sequencing analysis revealed the molecular mechanism of podoplanin neutralization inhibiting ischemia/ reperfusion-induced microglial activation
Shuang Qian, Lei Qian, Ye Yang, Jie Cui, Yiming Zhao
Annals of Translational Medicine
 2021;
Screening of periodontitis-related genes and immune cells based on an integrated bioinformatics analysis
Qiang Ban, Xiaofang Ling, Hui Ding, Jiansheng Meng, Yuan Li, Juanfei Zhang, Mingyi Zhu
Annals of Translational Medicine
 2021;
Establishment of normal reference range for thromboelastography based on 17,708 cases in Beijing, China
Chao Wei, Jin-Yang Zhao, Shu-Ying Wang, Hui-Ning Sun, Nai-Zhe Guan
Annals of Translational Medicine
 2021;
Bioinformatic analyses of the role of m6A RNA methylation regulators in abdominal aortic aneurysm
Changgeng Fu, Linghe Feng, Jiawei Zhang, Dajun Sun
Annals of Translational Medicine
 2021;
Pre-treatment FLT-PET parameters as a prognostic tool for patients with locally advanced recurrent nasopharyngeal carcinoma salvaged by carbon-ion radiotherapy: a pilot study
Jiyi Hu, Zhongyi Yang, Jing Gao, Weixu Hu, Jing Yang, Xianxin Qiu, Guang Ma, Lin Kong, Jiade J. Lu
Annals of Translational Medicine
 2021;
Lipid-lowering treatment in a rabbit model of atherosclerosis: a vessel wall magnetic resonance imaging study
Yejun Wu, Fangbing Li, Yilin Wang, Tianxiang Hu, Lianbo Gao
Annals of Translational Medicine
 2021;
New classification for advanced breast cancer patients experiencing disease progression during salvage treatment: a single-center retrospective cohort study
Jiahuai Wen, Liping Ren, Wenxia Li, Junhong Li, Lezhen Huang, Zhongyu Yuan, Qianjun Chen
Annals of Translational Medicine
 2021;
Myocardial protection of propofol on apoptosis induced by anthracycline by PI3K/AKT/Bcl-2 pathway in rats
Xiaobei Zhang, Xiaokun Wang, Xiaofeng Liu, Weihao Luo, Hongwei Zhao, Yiqing Yin, Kuibin Xu
Annals of Translational Medicine
 2021;
Choroid automatic segmentation and thickness quantification on swept-source optical coherence tomography images of highly myopic patients
Menghan Li, Jian Zhou, Qiuying Chen, Haidong Zou, Jiangnan He, Jianfeng Zhu, Xinjian Chen, Fei Shi, Ying Fan, Xun Xu
Annals of Translational Medicine
 2021;
Acute intermittent porphyria: prevalence of pathogenic HMBS variants in China, and epidemiological survey in Hebei Province, China
Liyan Ma, Yu Tian, Xuan Qi, Pei Li, Jie Li, Qing Teng, Yuelin Ma, Songyun Zhang
Annals of Translational Medicine
 2021;
External verification and improvement of the Neo-Bioscore staging system in a Chinese cohort
Rui Geng, Ningning Min, Yiqiong Zheng, Chenyan Hong, Wuri Lige, Huan Wu, Yufan Wei, Yanjun Zhang, Xiru Li
Annals of Translational Medicine
 2021;
Development and validation of the interpretability analysis system based on deep learning model for smart image follow-up of nail pigmentation
Yanqing Chen, Haofan Liu, Zhaoying Liu, Yang Xie, Yingxue Yao, Xiaofen Xing, Han Ma
Annals of Translational Medicine
 2021;
DeepSSR: a deep learning system for structured recognition of text images from unstructured paper-based medical reports
Hao Liu, Huijin Wang, Jieyun Bai, Yaosheng Lu, Shun Long
Annals of Translational Medicine
 2021;
Cementless tapered wedge stems in patients undergoing primary total hip arthroplasty with Dorr C bone—are complication risks increased?
Jonathon Lindner, Jonathan Napier, Anthony Feher, Heather S. Haeberle, Linsen T. Samuel, Michael A. Mont, Ronald Delanois, Arthur L. Malkani
Annals of Translational Medicine
 2021;
Intensity-modulated proton and carbon-ion radiation therapy in the management of major salivary gland carcinomas
Qingting Huang, Weixu Hu, Jiyi Hu, Jing Gao, Jing Yang, Xianxin Qiu, Lin Kong, Jiade Jay Lu
Annals of Translational Medicine
 2021;
Uncorrected near vision acuity and associated factors in a coastal province in southern China: the Fujian eye cross sectional study
Qinrui Hu, Yang Li, Xueying Qin, Tao Ren, Bin Wang, Yonghua Hu, Xiaoxin Li
Annals of Translational Medicine
 2021;
User acceptance of wearable intelligent medical devices through a modified unified theory of acceptance and use of technology
Zheng Yin, Jiayu Yan, Shengyu Fang, Dongbo Wang, Demin Han
Annals of Translational Medicine
 2021;
A localization method for guide pin insertion points in the treatment of femoral neck fracture with closed reduction and percutaneous cannulated screw fixation
Lingsen Yang, Yang Li, Lu Qi, Wenpeng Xie, Yanhua Chen
Annals of Translational Medicine
 2021;
VSIG4 overexpression alleviates acute kidney injury of mice via inhibition of M1-macrophages activation
Yan Li, Yong Liu, Furong Li, Yiqin Wang, Kailong Wang, Jinghong Zhao
Annals of Translational Medicine
 2021;
Resurfacing the complex finger defect and sensation reconstruction with the free distal ulnar artery perforator flap: a self-controlled case series study
Haicheng Dou, Xian Zhang, Yiheng Chen, Guangheng Xiang, Feiya Zhou
Annals of Translational Medicine
 2021;
Mitochondria-specific peptide amphiphiles induce mitochondrial dysfunction and peripheral T-cell lymphomas (PTCL) damage
Qi Sun, Ailing Gui, Aihua Zou, Yichen Yan, Shi Qiu, Shun Zhu, Wen Liu, Ji Zuo, Qunling Zhang, Ling Yang
Annals of Translational Medicine
 2021;
Carbon-ion radiotherapy boost with standard dose proton radiation for incomplete-resected high-grade glioma: a phase 1 study
Xianxin Qiu, Jing Gao, Jing Yang, Jiyi Hu, Weixu Hu, Qingting Huang, Lin Kong, Jiade J. Lu
Annals of Translational Medicine
 2021;
Current usage and challenges of master protocols—based on survey results by ASA BIOP oncology methodology working group master protocol sub-team
Xiaoyun Li, Chengxing Lu, Kristine Broglio, Paul Bycott, Jie Chen, Qi Jiang, Jianchang Lin, Jingjing Ye, Jun Yin
Annals of Translational Medicine
 2021;
Single-cell transcriptomic analysis revealing changes in retinal cell subpopulation levels and the pathways involved in diabetic retinopathy
Rui Zhang, Chengyu Huang, Yixuan Chen, Ting Li, Long Pang
Annals of Translational Medicine
 2021;
Network pharmacological analysis of active components of Tongqiao Huoxue Decoction in the treatment of intracerebral hemorrhage
Ji Wu, Xue-Yu Li, Jing Liang, Jian Xie, Cheng-Neng Deng, Zhi-Jun Chen, Chang-Sheng Lai, Zhao-Jian Yang
Annals of Translational Medicine
 2021;
Risk factors for C5 palsy following the posterior spinal process-splitting laminoplasty for cervical ossification of the posterior longitudinal ligament: a case control study
Nan Li, Kaiping Zhao, Yan An, Kai Yan, Bo Liu, Da He
Annals of Translational Medicine
 2021;
Screening of prognostic immune genes and establishment of prognostic model of cervical adenocarcinoma based on bioinformatics analysis
Yunhua Yi, Jiangxin Sheng, Jichan Nie
Annals of Translational Medicine
 2021;
Engineered exosomes for targeted delivery of miR-187-3p suppress the viability of hemangioma stem cells by targeting Notch signaling
Ze-Liang Zhao, Chao Liu, Qi-Zhang Wang, Hai-Wei Wu, Jia-Wei Zheng
Annals of Translational Medicine
 2021;
The combined use of acetazolamide and Rhodiola in the prevention and treatment of altitude sickness
Chengzhu Cao, Huan Zhang, Yongchun Huang, Yameng Mao, Lan Ma, Shoude Zhang, Wei Zhang
Annals of Translational Medicine
 2021;

Review Article

Human placental extract: a potential therapeutic in treating osteoarthritis
Chukwuweike Gwam, Chiemena Ohanele, Jacob Hamby, Noor Chughtai, Zarmina Mufti, Xue Ma
Annals of Translational Medicine
 2021;
Focal cryotherapy for prostate cancer: a contemporary literature review
Srinath Kotamarti, Thomas J. Polascik
Annals of Translational Medicine
 2021;
CIRMI—a new term for a concept worthy of further exploration: a narrative review
Gladness Dakalo Nethathe, Jeffrey Lipman, Ronald Anderson, Charles Feldman
Annals of Translational Medicine
 2021;
Detection of anti-ganglioside antibodies in Guillain-Barré syndrome
Wenli Zhu, Ke Li, Tingting Cui, Yaping Yan
Annals of Translational Medicine
 2021;
A narrative review of research progress on the role of NLRP3 inflammasome in acne vulgaris
Wei Zhu, Hai-Lin Wang, Xian-Le Bu, Jun-Bo Zhang, Yuan-Gang Lu
Annals of Translational Medicine
 2021;
Sources of bias for single-arm phase II cancer clinical trials
Sin-Ho Jung
Annals of Translational Medicine
 2021;
Autoantibodies detection in anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis
Jiayu Li, Qi Wang, Honghao Wang
Annals of Translational Medicine
 2021;
Challenges and opportunities in biomarker-driven trials: adaptive randomization
Yeonhee Park
Annals of Translational Medicine
 2021;
Detection and significance of glial fibrillary acidic protein antibody in autoimmune astocytopathy and related diseases
Jiehong Huang, Wenyao Huang, Ruisi Zhou, Wenhui Lin, Ting Chen, Youming Long
Annals of Translational Medicine
 2021;
Evolution in anti-myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody detection and its clinical significance: a narrative review
Xiaonan Zhong, Yina Wang, Wenjing Luo, Xiaoyu Ma, Xiaobo Sun, Boxiong Jiang, Wei Qiu
Annals of Translational Medicine
 2021;
Novel clinical trial design and analytic methods to tackle challenges in therapeutic development in rare diseases
Yimei Li, Rima Izem
Annals of Translational Medicine
 2021;
Metal-on-metal (MoM) hip implants and pregnancy: are MoM implants good for mom?—a systematic review
Linsen T. Samuel, Jacob M. Rabin, Nicholas R. Arnold, Mohammed Munim, Peter J. Brooks, Michael A. Mont
Annals of Translational Medicine
 2021;
Reflections from a NMOSD case with serum AQP4-Ab negativity but CSF positivity: narrative review of how to interpret AQP4-Ab test results
Qun Xue, Shugang Cao, Qianyun Rui
Annals of Translational Medicine
 2021;
Autoimmune cerebellar ataxia associated with anti-Purkinje cells antibodies: the next frontier of neuroimmunology
Weihua Zhang, Haitao Ren, Xiaotun Ren, Fang Fang, Hongzhi Guan
Annals of Translational Medicine
 2021;
The emerging roles of machine learning in cardiovascular diseases: a narrative review
Liang Chen, Zhijun Han, Junhong Wang, Chengjian Yang
Annals of Translational Medicine
 2021;
Treatment and application of stem cells from different sources for cartilage injury: a literature review
Pengzhen Wang, Shaoheng Zhang, Qingqi Meng, Pingping Zhu, Wei Yuan
Annals of Translational Medicine
 2021;
Serological diagnosis of myasthenia gravis and its clinical significance
Yi Li, Yuyao Peng, Huan Yang
Annals of Translational Medicine
 2021;
Narrative review of autoantibodies in idiopathic inflammatory myopathies
Yilin Liu, Yiming Zheng, Hongjun Hao, Yun Yuan
Annals of Translational Medicine
 2021;