Publish Ahead of Print

Case Report

Intensive multidisciplinary treatment strategies and patient resilience to challenge long-term survival in metastatic colorectal cancer: a case report in real life and clinical practice
Gemma Bruera, Francesco Pepe, Umberto Malapelle, Mario Di Staso, Antonella Dal Mas, Daniela Di Giacomo, Gaia Scerbo, Michela Santilli, Eugenio Ciacco, Maurizio Simmaco, Giancarlo Troncone, Claudio Coco, Felice Giuliante, Enrico Ricevuto; on behalf of Oncology Network ASL1 Abruzzo

Original Article

Comparison of the efficacy and toxicity of postoperative proton versus carbon ion radiotherapy for head and neck cancers
Qingting Huang, Jiyi Hu, Weixu Hu, Jing Gao, Jing Yang, Xianxin Qiu, Jiade Jay Lu, Lin Kong
Subretinal versus intravitreal administration of human CD34+ bone marrow-derived stem cells in a rat model of inherited retinal degeneration
Un Chul Park, Susanna S. Park, Bo Hee Kim, Sung Wook Park, Young Joo Kim, Whitney Cary, Johnathon D. Anderson, Jan A. Nolta, Hyeong Gon Yu
CYP2C19 genotype has prognostic value in specific populations following coronary stenting
Wenyao Wang, Chunli Shao, Bo Xu, Jingjia Wang, Min Yang, Jing Chen, Kuo Zhang, Siyuan Wang, Ping Li, Yi-Da Tang
SMOX expression predicts the prognosis of non-small cell lung cancer
Zhanghao Huang, Shuo Wang, Hai-Jian Zhang, You Lang Zhou, Jia-Hai Shi
The clinical value of valve metagenomic next-generation sequencing when applied to the etiological diagnosis of infective endocarditis
Sishi Cai, Ye Yang, Jue Pan, Qing Miao, Wenting Jin, Yuyan Ma, Chunmei Zhou, Xiaodong Gao, Chunsheng Wang, Bijie Hu
Carbon-ion radiotherapy in the treatment of radiation-induced second primary malignancies
Jing Yang, Jing Gao, Jiyi Hu, Weixu Hu, Xianxin Qiu, Qingting Huang, Lin Kong, Jiade J. Lu
Pre-treatment FLT-PET parameters as a prognostic tool for patients with locally advanced recurrent nasopharyngeal carcinoma salvaged by carbon-ion radiotherapy: a pilot study
Jiyi Hu, Zhongyi Yang, Jing Gao, Weixu Hu, Jing Yang, Xianxin Qiu, Guang Ma, Lin Kong, Jiade J. Lu
Development of a normal tissue complication probability (NTCP) model using an artificial neural network for radiation-induced necrosis after carbon ion re-irradiation in locally recurrent nasopharyngeal carcinoma
Tian Wang, Jiyi Hu, Qingting Huang, Weiwei Wang, Xiyu Zhang, Liwen Zhang, Xiaodong Wu, Lin Kong, Jiade Jay Lu
A cross-sectional analysis of registered clinical trials on the use of particle beam radiation therapy in head and neck cancers
Wenna Zhang, Lin Kong, Jiade J. Lu
Retinal degeneration in mice and humans with neuronal ceroid lipofuscinosis type 8
Elyse M. Salpeter, Brian C. Leonard, Antonio J. Lopez, Christopher J. Murphy, Sara Thomasy, Denise M. Imai, Kristin Grimsrud, K. C. Kent Lloyd, Jiong Yan, Rossana Sanchez Russo, Suma P. Shankar, Ala Moshiri
Electrolytes and clinical outcomes in patients with acute ischemic stroke or transient ischemic attack
Anxin Wang, Xue Tian, Hongqiu Gu, Yingting Zuo, Xia Meng, Pan Chen, Hao Li, Yongjun Wang
Semi-supervised generative adversarial networks for closed-angle detection on anterior segment optical coherence tomography images: an empirical study with a small training dataset
Ce Zheng, Victor Koh, Fang Bian, Luo Li, Xiaolin Xie, Zilei Wang, Jianlong Yang, Paul Tec Kuan Chew, Mingzhi Zhang
A bibliometric analysis of Wnt signaling pathway: from the top-100 cited articles to emerging trends
Jia-Qi Xu, Ning Tang, Ling-Feng Zhang, Chen Tan, Yang Su, Daniel M. George, Guang-Xu He, Tian-Long Huang
Mechanism of miR-204-5p in exosomes derived from bronchoalveolar lavage fluid on the progression of pulmonary fibrosis via AP1S2
Liang Zhu, Yahui Chen, Mo Chen, Wenwen Wang
DAPK2 activates NF-κB through autophagy-dependent degradation of I-κBα during thyroid cancer development and progression
Yan Jiang, Ji Liu, Hua Xu, Xiao Zhou, Liu He, Chenfang Zhu
The correlation between patient reported outcomes and biomarkers for knee osteoarthritis
Bumsup Lee, Martin Wang, Soo-Hyun Lew, Jung Jong Cho, Tae Won Kim, Nipun Sodhi, Hiba K. Anis, Michael A. Mont
Perfusion MR prior to radiotherapy is a strong predictor of survival in high-grade gliomas after proton and carbon ion radiotherapy
Xianxin Qiu, Jing Gao, Jing Yang, Jiyi Hu, Weixu Hu, Xiaoyong Zhang, Jiade J. Lu, Lin Kong
Real-world data on the clinicopathological traits and outcomes of hospitalized liver hemangioma patients: a multicenter study
Tengqian Tang, Xishu Wang, Yilei Mao, Jing Li, Tianfu Wen, Weidong Jia, Yongjun Chen, Tao Peng, Lingxiao Liu, Ruifang Fan, Kuansheng Ma, Feng Xia
Newly detected liver nodules with a history of colorectal cancer: are they metastatic? Review of 2,632 cases in a single center
Kai Zhu, Wentao Wang, Rongkui Luo, Danjun Song, Xi Wang, Qiang Gao, Jia Fan, Jian Zhou, Shengxiang Rao, Xiaoying Wang
Vof16-miR-205-Gnb3 axis regulates hippocampal neuron functions in cognitively impaired diabetic rats
Wenfang Peng, Bojin Xu, Xiaoxu Ge, Juan Du, Liuqing Xi, Lili Xia, Qianqian Wang, Shan Huang
Development of a new EGFR antibody antagonist which exhibits potential biological effects against laryngeal cancer
Kai Ren, Binquan Wang, Qingyan Qi
Perioperative changes in pelvic tilt after hip resurfacing using a direct lateral approach
Linsen T. Samuel, Jared Warren, Jacob M. Rabin, Alexander J. Acuña, Amy Shuster, Jordan Patterson, Michael A. Mont, Peter J. Brooks
The role of carbon-ion radiotherapy in the treatment of adenoid cystic carcinoma of the nasopharynx
Jiyi Hu, Weixu Hu, Jing Gao, Jing Yang, Xianxin Qiu, Qingting Huang, Lin Kong, Jiade J. Lu
Three novel mutations in Chinese patients with CSF1R-related leukoencephalopathy
Min Chu, Dong-Xin Wang, Yue Cui, Yu Kong, Li Liu, Ke-Xin Xie, Tian-Xinyu Xia, Jing Zhang, Ran Gao, Ai-Hong Zhou, Chao-Dong Wang, Li-Yong Wu
Findings from the 45 and Up Study: smoking is not associated with the risk of early-onset cataract
Jiaqing Zhang, Xiaotong Han, Wei Wang, Jason Ha, Zhenzhen Liu, Xianwen Shang, Lei Zhang, Xuhua Tan, Mingguang He, Lixia Luo
Clinical comparison of tenosynovial giant cell tumors, synovial chondromatosis, and synovial sarcoma: analysis and report of 53 cases
Wei Wang, Man-Mei Long, Cheng-Jiang Wei, Xi-Wei Cui, Jie-Yi Ren, Yi-Hui Gu, Qing-Feng Li, Shun-Dong Dai, Bin Gu, Zhi-Chao Wang
Norcantharidin triggers apoptotic cell death in non-small cell lung cancer via a mitophagy-mediated autophagy pathway
Zhilong Liu, Baoxia Li, Mingrong Cao, Jianwei Jiang
Effect of novel bicaval anastomosis technique for transplantation with and without prior cardiac surgery history
Feng Shi, Zongli Ren, Min Zhang, Zhiwei Wang, Zhiyong Wu, Xiaoping Hu, Zhipeng Hu, Hongbing Wu, Wei Ren, Luocheng Li, Yongle Ruan, Rui Hu
Next generation sequencing for diagnosis of central nervous system aspergillosis in liver transplant recipients
Fang Chen, Yujing Zhao, Chuan Shen, Longzhi Han, Xiaosong Chen, Jianjun Zhang, Qiang Xia, Yongbing Qian
Japanese Orthopaedic Association Cervical Myelopathy Evaluation Questionnaire as an outcome measure for ossification of posterior longitudinal ligament patients in East Asia: an investigation of reliability, validity, and responsiveness
Shuyang Li, Joe Kodama, Leixin Wei, Tingkui Wu, Hiroyasu Fujiwara, Yukitaka Nagamoto, Lee A. Tan, Yanbin Zhao, Fengshan Zhang, Shengfa Pan, Yu Sun, Feifei Zhou, Takashi Kaito, Peng Cao, Beiyu Wang, Xiaoguang Liu
Evaluation of the reporting quality of guidelines for gastric cancer using the RIGHT checklist
Xuan Wu, Ding Li, Haiyang Chen, Jing Han, Hanqiong Zhou, Zhen He, Yanfang Ma, Bingqi Dong, Yingxi Wu, Kristina A. Matkowskyj, Aslam Ejaz, Khaldoun Almhanna, Qiming Wang
Clinical effectiveness of orthodontic miniscrew implantation guided by a novel cone beam CT image-based computer aided design and computer aided manufacturing (CAD-CAM) template
Lingling Qiu, Hui Xu, Pingping Feng, Xiaoyan Sha, Hongwei Zhang
Analysis of the retinal capillary plexus layers in a murine model with diabetic retinopathy: effect of intravitreal injection of human CD34+ bone marrow stem cells
Kong Wa Cheung, Amirfarbod Yazdanyar, Christian Dolf, Whitney Cary, Nicholas Marsh-Armstrong, Jan A. Nolta, Susanna S. Park
The ‘Hybrid method’ for the treatment of congenital clubfoot
Federico Canavese, Mounira Mansour, Léa Souchon, Antoine Samba, Alain Dimeglio
The functional method: experience from the Robert Debré Hospital
Philippe Souchet, Jean-Pierre Delaby, Matthieu Campana, Jason Chinnappa, Brice Ilharreborde, Anne-Laure Simon
Safety of immune checkpoint inhibitors in patients with cancer and pre-existing autoimmune disease
Swetha Alexander, Umang Swami, Aneet Kaur, Yubo Gao, Munazza Fatima, Meredith M. Ginn, Jill E. Stein, Petros Grivas, Yousef Zakharia, Namrata Singh
Local FK506 implants in non-human primates to prevent early acute rejection in vascularized composite allografts
Alexandre G. Lellouch, Corentin B. Taveau, Alec R. Andrews, Joseph Molde, Zhi Yang Ng, Philipp Tratnig-Frankl, Ivy A. Rosales, Marion Goutard, Elise Lupon, Laurent A. Lantieri, Robert B. Colvin, Mark A. Randolph, Joachim Kohn, Curtis L. Cetrulo Jr
CT/MRI LI-RADS version 2018 versus CEUS LI-RADS version 2017 in the diagnosis of primary hepatic nodules in patients with high- risk hepatocellular carcinoma
Kun Lv, Xin Cao, Yinlei Dong, Daoying Geng, Jun Zhang
Factors associated with corneal high-order aberrations before and after femtosecond laser-assisted in situ keratomileusis
Jun Zeng, Gongpu Lan, Min Zhu, Kai Sun, Qun Shi, Guoqing Ma, Quan Liu
Feasibility of anterior pedicle screw fixation in lumbosacral spine: a radiographic and cadaveric study
Wei-Xing Xu, Bin Xu, Wei-Guo Ding, Hong-Feng Sheng, Di Lu, Tian-Hong Hu
Cementless tapered wedge stems in patients undergoing primary total hip arthroplasty with Dorr C bone—are complication risks increased?
Jonathon Lindner, Jonathan Napier, Anthony Feher, Heather S. Haeberle, Linsen T. Samuel, Michael A. Mont, Ronald Delanois, Arthur L. Malkani
Carbon-ion radiotherapy boost with standard dose proton radiation for incomplete-resected high-grade glioma: a phase 1 study
Xianxin Qiu, Jing Gao, Jing Yang, Jiyi Hu, Weixu Hu, Qingting Huang, Lin Kong, Jiade J. Lu
Problem-based learning and case-based learning in dental education
Haiyan Wang, Jing Xuan, Lijun Liu, Xuemin Shen, Yaoyang Xiong
Virtual reality and 3D printing improve preoperative visualization of 3D liver reconstructions—results from a preclinical comparison of presentation modalities and user’s preference
Florentine Huettl, Patrick Saalfeld, Christian Hansen, Bernhard Preim, Alicia Poplawski, Werner Kneist, Hauke Lang, Tobias Huber
Influence of primary payer status on non-ST-segment elevation myocardial infarction: 18-year retrospective cohort national temporal trends, management and outcomes
Saraschandra Vallabhajosyula, Viral K. Desai, Pranathi R. Sundaragiri, Wisit Cheungpasitporn, Rajkumar Doshi, Vikas Singh, Allan S. Jaffe, Amir Lerman, Gregory W. Barsness
Long-term outcomes of a totally thoracoscopic approach for reoperative mitral valve replacement: a propensity score matched analysis
Peijian Wei, Jian Liu, Jiexu Ma, Yuyuan Zhang, Zhao Chen, Yanjun Liu, Tong Tan, Hongxiang Wu, Jimei Chen, Jian Zhuang, Huiming Guo
Evaluation of the reporting quality of clinical practice guidelines on gliomas using the RIGHT checklist
Yongjie Yang, Yanfang Ma, Jingli Lu, Shuzhang Du, Jingmin Zhang, Haiyang Meng, Zhe Chen, Qiwen Zhang, Xiaojian Zhang, Wenyin Shi, Francesco Girolamo, Santiago Cepeda, Jian Kang
A skin in situ immune cell detection kit for the diagnosis and classification of cutaneous lupus erythematosus
Qianwen Li, Kaili Chen, Yueming Deng, Xiguang Liu, Guozhang Ma, Jinrong Zeng, Jianyun Lu, Ming Zhao, Haijing Wu, Qianjin Lu
Intraoperative completion studies in carotid endarterectomy: systematic review and meta-analysis of techniques and outcomes
Christoph Knappich, Thomas Lang, Pavlos Tsantilas, Sofie Schmid, Michael Kallmayer, Bernhard Haller, Hans-Henning Eckstein
Intensity-modulated proton and carbon-ion radiation therapy in the management of major salivary gland carcinomas
Qingting Huang, Weixu Hu, Jiyi Hu, Jing Gao, Jing Yang, Xianxin Qiu, Lin Kong, Jiade Jay Lu
Prevalence and risk of chronic kidney disease in oral lichen planus: a large cross-sectional study from eastern China
Yiwen Deng, Chengyi Wang, Yeqing Shen, Bo Shen, Feng Ding, Guoyao Tang, Wei Liu
Microbubble-mediated sonothrombolysis with BR38 of a venous full blood thrombus in a rat embolic stroke model
Tobias Braun, Laura Sünner, Maaike Hachenberger, Clemens Müller, Astrid Wietelmann, Martin Juenemann, Jörn Pons-Kühnemann, Manfred Kaps, Tibo Gerriets, Marlene Tschernatsch, Joachim Roth, Mesut Yenigün
The central nervous system can directly regulate breast cancer progression and blockage by quercetin
Tianyu Luo, Yanmei Zhang, Xiaoyuan Liu, Qianyi Liang, Ling Zhu, Hai Lu, Huachao Li, Hongyan Zhang, Chunmin Yang, Jiahua Wu, Rui Xu, Yuzhu Zhang, Qianjun Chen

Review Article

Human placental extract: a potential therapeutic in treating osteoarthritis
Chukwuweike Gwam, Chiemena Ohanele, Jacob Hamby, Noor Chughtai, Zarmina Mufti, Xue Ma
Animal models of diabetic retinopathy
Jose Quiroz, Amirfarbod Yazdanyar
The role of gut microbiome in modulating response to immune checkpoint inhibitor therapy in cancer
Abdul Rafeh Naqash, Alba J. Kihn-Alarcón, Chara Stavraka, Kathleen Kerrigan, Saman Maleki Vareki, David James Pinato, Sonam Puri
The quick carotid scan for prevention of strokes due to carotid artery disease
George S. Lavenson Jr, Charles A. Andersen
Clubfoot pathology in fetus and pathogenesis. A new pathogenetic theory based on pathology, imaging findings and biomechanics—a narrative review
Ernesto Ippolito, Giulio Gorgolini
A systematic review of endovascular treatment for chronic total occlusion of the internal carotid artery
Piotr Myrcha, Peter Gloviczki
Considerations for immunotherapy in patients with cancer and comorbid immune dysfunction
Vaia Florou, Sonam Puri, Ignacio Garrido-Laguna, Breelyn A. Wilky
Biomarkers of therapeutic response with immune checkpoint inhibitors
Poorva Bindal, Jhanelle E. Gray, Theresa A. Boyle, Vaia Florou, Sonam Puri
Animal models of corneal endothelial dysfunction to facilitate development of novel therapies
Sangwan Park, Brian C. Leonard, Vijay Krishna Raghunathan, Soohyun Kim, Jennifer Y. Li, Mark J. Mannis, Christopher J. Murphy, Sara M. Thomasy
The dark side of immunotherapy
Nwanneka Okwundu, Douglas Grossman, Siwen Hu-Lieskovan, Kenneth F. Grossmann, Umang Swami
Endovascular management of pelvic trauma
Arlene Weir, Padraic Kennedy, Stella Joyce, David Ryan, Liam Spence, Mark McEntee, Michael Maher, Owen O’Connor
Systematic review of the effectiveness of carotid surgery and endovascular carotid stenting versus best medical treatment in managing symptomatic acute carotid artery dissection
Sherif Sultan, Niamh Hynes, Yogesh Acharya, Edel Kavanagh, Fionnuala Jordan
Treatment of patch infection after carotid endarterectomy: a systematic review
Tim M. Wikkeling, Senne A. van Gijssel, Maarten J. van der Laan, Clark J. Zeebregts, Ben R. Saleem
From Codivilla to Ponseti: historical narrative review on clubfoot treatment in Italy
Flavia Alberghina, Gianluca Testa, Sergio Monforte, Vito Pavone, Antonio Andreacchio
Clinical importance of testing for clopidogrel resistance in patients undergoing carotid artery stenting—a systematic review
Sabine L. Collette, Reinoud P. H. Bokkers, Rudi A. J. O. Dierckx, Maarten J. van der Laan, Clark J. Zeebregts, Maarten Uyttenboogaart
Narrative Review of Carotid disease and the kidney
Luca Zanoli, Dimitri P. Mikhailidis
Gene therapy for inherited retinal diseases
Yan Nuzbrokh, Sara D. Ragi, Stephen H. Tsang
CAR T-cell therapy in mature lymphoid malignancies: clinical opportunities and challenges
Mayur Narkhede, Amitkumar Mehta, Stephen M. Ansell, Gaurav Goyal
Immune checkpoint inhibitors in lymphoma: challenges and opportunities
Haris Hatic, Devi Sampat, Gaurav Goyal
Objective analysis of intermediate-term outcome of the Ponseti technique: a review of the experience from Los Angeles
Lewis E. Zionts, Edward Ebramzadeh, Sophia N. Sangiorgio
Impact of carotid stenosis on cerebral hemodynamic failure and cognitive impairment progression: a narrative review
Giovanna Viticchi, Lorenzo Falsetti, Eleonora Potente, Marco Bartolini, Mauro Silvestrini
This is a narrative review of the functional evaluation of clubfoot treatment with gait analysis
Lori A. Karol, Kelly A. Jeans
Detection and significance of glial fibrillary acidic protein antibody in autoimmune astocytopathy and related diseases
Jiehong Huang, Wenyao Huang, Ruisi Zhou, Wenhui Lin, Ting Chen, Youming Long
Acute traumatic injury of the aorta: presentation, diagnosis, and treatment
S. Rodes Brown, Sasha A. Still, Kyle W. Eudailey, Adam W. Beck, Andrew J. Gunn
Targeting vascular endothelial growth factor using retinal gene therapy
Sook H. Chung, Sonia L. Frick, Glenn Yiu
Turning ‘Cold’ tumors ‘Hot’: immunotherapies in sarcoma
Jeff Rytlewski, Mohammed M. Milhem, Varun Monga
Narrative Review of the objective analysis of long-term outcome of the Ponseti technique: experience from Dallas
B. Stephens Richards
Hepatic trauma
Rene Roberts, Rahul A. Sheth
Role of pre-operative frailty status in relation to outcome after carotid endarterectomy: a systematic review
Louise B. D. Banning, Stan Benjamens, Reinoud P. H. Bokkers, Clark J. Zeebregts, Robert A. Pol
Detection of anti-ganglioside antibodies in Guillain-Barré syndrome
Wenli Zhu, Ke Li, Tingting Cui, Yaping Yan
Clubfoot treatment in China before and after the advent of the Ponseti technique: a historical narrative review
Jingchun Li, Yiqiang Li, Hongwen Xu, Federico Canavese
Metal-on-metal (MoM) hip implants and pregnancy: are MoM implants good for mom?—a systematic review
Linsen T. Samuel, Jacob M. Rabin, Nicholas R. Arnold, Mohammed Munim, Peter J. Brooks, Michael A. Mont
Endovascular embolization in renal trauma: a narrative review
Tyler Andrew Smith, Adriene Eastaway, Duncan Hartt, Keith Bertram Quencer
Clinical examination and classification systems of congenital clubfoot: a narrative review
Federico Canavese, Alain Dimeglio
Narrative review of ring fixator management of recurrent club foot deformity
Zachery Meyer, Jacob R. Zide, Alexander Cherkashin, Mikhail Samchukov, Daniel D. Bohl, Anthony I. Riccio
Splenic trauma: endovascular treatment approach
Maxwell Cretcher, Catherine E. P. Panick, Alexander Boscanin, Khashayar Farsad
Pluripotent stem cell therapy for retinal diseases
Ishrat Ahmed, Robert J. Johnston Jr, Mandeep S. Singh
Clubfoot management in the Middle East: a survey-based review
Ismat Ghanem, Maroun Rizkallah
Current status of intralesional agents in treatment of malignant melanoma
Misam Zawit, Umang Swami, Hassan Awada, Joyce Arnouk, Mohammed Milhem, Yousef Zakharia
Serological diagnosis of myasthenia gravis and its clinical significance
Yi Li, Yuyao Peng, Huan Yang
Narrative review of vascular iatrogenic trauma and endovascular treatment
Tyler Andrew Smith, David Gage, Keith Bertram Quencer
The basic science of optic nerve regeneration
Lindsay Fague, Yin Allison Liu, Nicholas Marsh-Armstrong
MicroRNA and diabetic retinopathy—biomarkers and novel therapeutics
Zeljka Smit-McBride, Lawrence S. Morse
Multimodality carotid plaque tissue characterization and classification in the artificial intelligence paradigm: a narrative review for stroke application
Luca Saba, Skandha S. Sanagala, Suneet K. Gupta, Vijaya K. Koppula, Amer M. Johri, Narendra N. Khanna, Sophie Mavrogeni, John R. Laird, Gyan Pareek, Martin Miner, Petros P. S kakis, Athanasios Protogerou, Durga P. Misra, Vikas Agarwal, Aditya M. Sharma, Vijay Viswanathan, Vijay S. Rathore, Monika Turk, Raghu Kolluri, Klaudija Viskovic, Elisa Cuadrado-Godia, George D. Kitas, Neeraj Sharma, Andrew Nicolaides, Jasjit S. Suri
Narrative review of the management of a relapsed clubfoot
Karim Masrouha, Alice Chu, Wallace Lehman