Osimertinib for the treatment of epidermal growth factor receptor–mutated non-small cell lung cancer patients with leptomeningeal metastases and different T790M status

Haiyan Xu, Hengqi Chen, Jianxin Kong, Ye Zhang, Shan Liu, Guangjian Yang, Lu Yang, Yan Wang