Marriage contributes to higher obesity risk in China: findings from the China Health and Nutrition Survey

Jinli Liu, Malgorzata A. Garstka, Zhonglin Chai, Yifan Chen, Veronika Lipkova, Mark E. Cooper, Kingsley Katleho Mokoena, Youfa Wang, Lei Zhang