Vol 8, No 10 (May 2020): Annals of Translational Medicine

Guideline

Rapid advice guidelines for management of children with COVID-19
Enmei Liu, Rosalind L. Smyth, Zhengxiu Luo, Amir Qaseem, Joseph L. Mathew, Quan Lu, Zhou Fu, Xiaodong Zhao, Shunying Zhao, Janne Estill, Edwin Shih-Yen Chan, Lei Liu, Yuan Qian, Hongmei Xu, Qi Wang, Toshio Fukuoka, Xiaoping Luo, Gary Wing-Kin Wong, Junqiang Lei, Detty Nurdiati, Wenwei Tu, Xiaobo Zhang, Xianlan Zheng, Hyeong Sik Ahn, Mengshu Wang, Xiaoyan Dong, Liqun Wu, Myeong Soo Lee, Guobao Li, Shu Yang, Xixi Feng, Ruiqiu Zhao, Xiaoxia Lu, Zhihui He, Shihui Liu, Weiguo Li, Qi Zhou, Luo Ren, Yaolong Chen, Qiu Li

Original Article

Breastfeeding of infants born to mothers with COVID-19: a rapid review
Nan Yang, Siyi Che, Jingyi Zhang, Xia Wang, Yuyi Tang, Jianjian Wang, Liping Huang, Chenglin Wang, Hairong Zhang, Muna Baskota, Yanfang Ma, Qi Zhou, Xufei Luo, Shu Yang, Xixi Feng, Weiguo Li, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Zhengxiu Luo, Enmei Liu, Yaolong Chen, on behalf of COVID-19 Evidence and Recommendations Working Group
Efficacy and safety of antibiotic agents in children with COVID-19: a rapid review
Jianjian Wang, Yuyi Tang, Yanfang Ma, Qi Zhou, Weiguo Li, Muna Baskota, Yinmei Yang, Xingmei Wang, Qingyuan Li, Xufei Luo, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Zhengxiu Luo, Enmei Liu, Yaolong Chen, on behalf of COVID-19 Evidence and Recommendations Working Group
Clinical characteristics of children with COVID-19: a rapid review and meta-analysis
Zijun Wang, Qi Zhou, Chenglin Wang, Qianling Shi, Shuya Lu, Yanfang Ma, Xufei Luo, Yangqin Xun, Weiguo Li, Muna Baskota, Yinmei Yang, Hui Zhai, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Zhengxiu Luo, Enmei Liu, Yaolong Chen, on behalf of COVID-19 Evidence and Recommendations Working Group
Supportive care for patient with respiratory diseases: an umbrella review
Xufei Luo, Meng Lv, Xiaoqing Wang, Xin Long, Mengjuan Ren, Xianzhuo Zhang, Yunlan Liu, Weiguo Li, Qi Zhou, Yanfang Ma, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Zhengxiu Luo, Enmei Liu, Xiaohui Wang, Yaolong Chen, on behalf of COVID-19 Evidence and Recommendations Working Group
Chest computed tomography for the diagnosis of patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19): a rapid review and meta-analysis
Meng Lv, Mengshu Wang, Nan Yang, Xufei Luo, Wei Li, Xin Chen, Yunlan Liu, Mengjuan Ren, Xianzhuo Zhang, Ling Wang, Yanfang Ma, Junqiang Lei, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Zhengxiu Luo, Yaolong Chen, Enmei Liu, Jinhui Tian, Xiaohui Wang, on behalf of COVID-19 Evidence And Recommendations Working Group
A follow-up study of children infected with SARS-CoV-2 from western China
Hongmei Xu, Enmei Liu, Jun Xie, Rosalind L. Smyth, Qi Zhou, Ruiqiu Zhao, Na Zang, Xiaoru Long, Yuyi Tang, Janne Estill, Shu Yang, Jing Zhu, Xiaofeng Yan, Fang Gong, Wenguang Tian, Xiaqia Zhou, Yunbo Mo, Hongzhou Xiao, Zhengzhen Tang, Yanni Chen, Yi Wang, Yuxia Cui, Xiuling Fang, Feiyu Li, Yong Tian, Peibo Li, Quanmin Deng, Chongsong Ren, Ronghui He, Yi Li, Hong Qin, Aiguo Wang, Hongli Deng, Jianguo Wu, Wenbo Meng, Weiguo Li, Yao Zhao, Zhengxiu Luo, Zijun Wang, Yaolong Chen, Gary Wing Kin Wong, Qiu Li
Potential effectiveness and safety of antiviral agents in children with coronavirus disease 2019: a rapid review and meta-analysis
Qianling Shi, Qi Zhou, Xia Wang, Jing Liao, Yang Yu, Zijun Wang, Shuya Lu, Yanfang Ma, Yangqin Xun, Xufei Luo, Weiguo Li, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Zhengxiu Luo, Enmei Liu, Yaolong Chen, Qubei Li, Kehu Yang, Quanlin Guan
Effectiveness of intravenous immunoglobulin for children with severe COVID-19: a rapid review
Jingyi Zhang, Yinmei Yang, Nan Yang, Yanfang Ma, Qi Zhou, Weiguo Li, Xia Wang, Liping Huang, Xufei Luo, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Zhengxiu Luo, Yaolong Chen, Enmei Liu, Kehu Yang, Zhou Fu, on behalf of COVID-19 Evidence and Recommendations Working Group
Application of telemedicine during the coronavirus disease epidemics: a rapid review and meta-analysis
Yelei Gao, Rui Liu, Qi Zhou, Xingmei Wang, Liping Huang, Qianling Shi, Zijun Wang, Shuya Lu, Weiguo Li, Yanfang Ma, Xufei Luo, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Zhengxiu Luo, Enmei Liu, Yaolong Chen, Chang Shu, Daiyin Tian, on behalf of COVID-19 Evidence and Recommendations Working Group
Effectiveness and safety of glucocorticoids to treat COVID-19: a rapid review and meta-analysis
Shuya Lu, Qi Zhou, Liping Huang, Qianling Shi, Siya Zhao, Zijun Wang, Weiguo Li, Yuyi Tang, Yanfang Ma, Xufei Luo, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Zhengxiu Luo, Enmei Liu, Yaolong Chen, Chenyan Zhou, Donghong Peng, on behalf of COVID-19 Evidence and Recommendations Working Group
Public health education for parents during the outbreak of COVID-19: a rapid review
Weiguo Li, Jing Liao, Qinyuan Li, Muna Baskota, Xingmei Wang, Yuyi Tang, Qi Zhou, Xiaoqing Wang, Xufei Luo, Yanfang Ma, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Yaolong Chen, Zhengxiu Luo, Enmei Liu, on behalf of COVID-19 Evidence and Recommendations Working Group
Nosocomial infections among patients with COVID-19, SARS and MERS: a rapid review and meta-analysis
Qi Zhou, Yelei Gao, Xingmei Wang, Rui Liu, Peipei Du, Xiaoqing Wang, Xianzhuo Zhang, Shuya Lu, Zijun Wang, Qianling Shi, Weiguo Li, Yanfang Ma, Xufei Luo, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Enmei Liu, Yaolong Chen, Zhengxiu Luo, Kehu Yang, on behalf of COVID-19 Evidence and Recommendations Working Group
Preoperative systemic immune-inflammation index and prognostic nutritional index predict prognosis of patients with pulmonary neuroendocrine tumors after surgical resection
Huayu He, Wei Guo, Peng Song, Lei Liu, Guochao Zhang, Yalong Wang, Bin Qiu, Fengwei Tan, Qi Xue, Shugeng Gao
Folate receptor-positive circulating tumor cells as a predictive biomarker for the efficacy of first-line pemetrexed-based chemotherapy in patients with non-squamous non-small cell lung cancer
Xiaoxia Chen, Fei Zhou, Xuefei Li, Guohua Yang, Chao Zhao, Wei Li, Fenying Wu, Jia Yu, Guanghui Gao, Jiayu Li, Aiwu Li, Shengxiang Ren, Caicun Zhou
Appealing for efficient, well organized clinical trials on COVID-19
Yang Zhao, Yongyue Wei, Sipeng Shen, Mingzhi Zhang, Feng Chen
N6-methyladenosine associated prognostic model in hepatocellular carcinoma
Hanchun Huang, Yi Bai, Xin Lu, Yiyao Xu, Haitao Zhao, Xinting Sang
Association between ratio of γ-glutamyl transpeptidase to high-density lipoprotein cholesterol and prevalence of nonalcoholic fatty liver disease and metabolic syndrome: a cross-sectional study
Guofang Feng, Limin Feng, Ying Zhao
Combined use of the neutrophil-to-lymphocyte ratio and CRP to predict 7-day disease severity in 84 hospitalized patients with COVID-19 pneumonia: a retrospective cohort study
Yue-Ping Liu, Gao-Ming Li, Jun He, Ying Liu, Min Li, Rui Zhang, Ya-Lan Li, Ya-Zhou Wu, Bo Diao
Levels of plasma cytokine in patients undergoing neoadjuvant androgen deprivation therapy and external beam radiation therapy for adenocarcinoma of the prostate
Jagtar Singh, Sukhwinder Singh Sohal, Kiran Ahuja, Aijye Lim, Henry Duncan, Thanuja Thachil, Paolo De Ieso
The epidemiologic and clinical features of suspected and confirmed cases of imported 2019 novel coronavirus pneumonia in north Shanghai, China
Shuanshuan Xie, Guoliang Zhang, Hong Yu, Jin Wang, Sheng Wang, Guangyu Tang, Changfeng Guo, Jiyu Li, Songhua Wei, Changhui Wang, Huanlong Qin
Second primary malignancies among cancer patients
Xuanqi Zheng, Xiao Li, Minqi Wang, Jianfei Shen, Giovanni Sisti, Zelai He, Jinfeng Huang, Yan Michael Li, Aimin Wu, on behalf of Multidisciplinary Oncology Research Collaborative Group (MORCG)
Expression patterns and clinical significances of ENO2 in lung cancer: an analysis based on Oncomine database
Desen Liu, Yiming Mao, Cheng Chen, Feng Zhu, Wenqiang Lu, Haitao Ma
Sharp recanalization of the brachiocephalic vein occlusion through the external jugular vein in hemodialysis patients
Yuliang Zhao, Feng Lin, Letian Yang, Baiyu Qiao, Yating Wang, Yang Yu, Tianlei Cui, Ping Fu
Asiaticoside attenuates neonatal hypoxic–ischemic brain damage through inhibiting TLR4/NF-κB/STAT3 pathway
Yu Zhou, Si Wang, Jing Zhao, Ping Fang
Clinical characteristics of 16 patients with COVID-19 infection outside of Wuhan, China: a retrospective, single-center study
Wenbin Hu, Xuefang Chen, Binjun He, Shunda Yuan, Xing Zhang, Guofeng Wu, Jingjing Liu, Liang Xu, Wei Cha, Mengmin Xu, Xiaojun Sun, Huajiang Shen
Changes in the expression of interleukin-10 in myocardial infarction and its relationship with macrophage activation and cell apoptosis
Wenqi Yang, Shuming Li, Yang Zhao, Ying Sun, Yuling Huang, Xinying Cao, Cainai Xing, Fang Yang, Wenbo Liu, Xuan Zhao, Xuejing Dong, Hua Bai, Xiaoming Shang
The protective effect of polyphyllin I on myocardial ischemia/ reperfusion injury in rats
Ruizhen Huang, Jia Shu, Xiaoqin Dai, Yanru Liu, Fang Yu, Gang Shi
CircAGFG1modulates autophagy and apoptosis of macrophages infected by Mycobacterium tuberculosis via the Notch signaling pathway
Qinghong Shi, Jingying Wang, Zhe Yang, Yang Liu
ALKBH5 promotes the proliferation of renal cell carcinoma by regulating AURKB expression in an m6A-dependent manner
Xiaolei Zhang, Feng Wang, Zijie Wang, Xiao Yang, Hao Yu, Shuhui Si, Jiancheng Lu, Zijian Zhou, Qiang Lu, Zengjun Wang, Haiwei Yang
Beta carotene protects H9c2 cardiomyocytes from advanced glycation end product-induced endoplasmic reticulum stress, apoptosis, and autophagy via the PI3K/Akt/mTOR signaling pathway
Guochang Zhao, Xiaoling Zhang, Hui Wang, Zheng Chen
Efficacy and safety of sofosbuvir-containing regimens in patients with chronic hepatitis C virus infection after liver transplantation: a meta-analysis
Hua Fu, Jiahong Dong, Zhide Sun, Xuejun Zhang, Aijun Yu, Guoli Chen, Wei Li
The association between smoking and loneliness among Chinese university freshmen
Cheng-Lei Zhang, Yan-Min Xu, Bao-Liang Zhong

Review Article

Human papilloma virus (HPV) profiles in breast cancer: future management
Md. Saimul Islam, Balarko Chakraborty, Chinmay Kumar Panda
Molecular biology of BPIFB1 and its advances in disease
Jie Li, Peng Xu, Lingwei Wang, Mengjie Feng, Dandan Chen, Xiu Yu, Yongzhen Lu

Case Report

Primary left ventricular neuroendocrine tumor in a middle-aged female: a case report
Hong Yu, Rong Xu, Dan Wen, Heng Liu, Ji Li, Yu-Lun He, Gan-Jun Song, Zhi-Gang Yang
Angiomyolipoma of the adrenal gland: clinical experience and literature review
Yang Yang, Jie Hu, Jingjing Zhang, Fuqin Wang, Cheng He, Yanli Yang, Jie Lian, Tijiang Zhang, Heng Liu

Letter to the Editor

Application of nomogram containing log odds of metastatic lymph node in gallbladder cancer patients
Zhan Shi, Zunqiang Xiao, Lijie Li, Linjun Hu, Yuling Gao, Junjun Zhao, Yang Liu, Dongsheng Huang, Qiuran Xu
Re-appearance of the SARS-CoV-2 virus nucleic acid in patients recovering from COVID-19
Liang Wang, Fang Ji, Chunyang Li, Xiucheng Pan, Xuebing Yan, Renhao Wang, Bing Gu