Vol 7, No 23 (December 2019): Annals of Translational Medicine

Expert Consensus

International expert consensus on the management of bleeding during VATS lung surgery
Lunxu Liu, Jiandong Mei, Jie He, Todd L. Demmy, Shugeng Gao, Shanqing Li, Jianxing He, Yang Liu, Yunchao Huang, Shidong Xu, Jian Hu, Liang Chen, Yuming Zhu, Qingquan Luo, Weimin Mao, Qunyou Tan, Chun Chen, Xiaofei Li, Zhu Zhang, Gening Jiang, Lin Xu, Lanjun Zhang, Jianhua Fu, Hui Li, Qun Wang, Deruo Liu, Lijie Tan, Qinghua Zhou, Xiangning Fu, Zhongmin Jiang, Haiquan Chen, Wentao Fang, Xun Zhang, Yin Li, Ti Tong, Zhentao Yu, Yongyu Liu, Xiuyi Zhi, Tiansheng Yan, Xingyi Zhang, Qiang Pu, Guowei Che, Yidan Lin, Lin Ma, Raul Embun, Javier Aragón, Serdar Evman, Gregor J. Kocher, Luca Bertolaccini, Alessandro Brunelli, Diego Gonzalez-Rivas, Joel Dunning, Hui-Ping Liu, Scott J. Swanson, Ryabov Andrey Borisovich, Inderpal S. Sarkaria, Alan Dart Loon Sihoe, Takeshi Nagayasu, Takuro Miyazaki, Masayuki Chida, Tadasu Kohno, Agasthian Thirugnanam, Harmic J. Soukiasian, Mark W. Onaitis, Chia-Chuan Liu, on behalf of International Interest Group on Bleeding during VATS Lung Surgery

Original Article

Toll-like receptor 4 (TLR4) deficiency aggravates dextran sulfate sodium (DSS)-induced intestinal injury by down-regulating IL6, CCL2 and CSF3
Yun-Jie Shi, Shi-Jie Hu, Quan-Quan Zhao, Xiao-Shuang Liu, Cong Liu, Hao Wang
The atheroprotective roles of heart-protecting musk pills against atherosclerosis development in apolipoprotein E-deficient mice
Li Lu, Yating Qin, Chen Chen, Xinxin Zhang, Xiangyu Xu, Chao Lv, Xiaoning Wan, Weibin Ruan, Xiaomei Guo
Serum amyloid A1 as a biomarker for radiation dose estimation and lethality prediction in irradiated mouse
Jinfeng Huang, Zhenhua Qi, Min Chen, Ting Xiao, Jian Guan, Meijuan Zhou, Qi Wang, Zhongwu Lin, Zhidong Wang
Clonal dissemination of KPC-2-producing Klebsiella pneumoniae ST11 and ST48 clone among multiple departments in a tertiary teaching hospital in Jiangsu Province, China
Bing Gu, Ruru Bi, Xiaoli Cao, Huimin Qian, Renjing Hu, Ping Ma
Comparison of drugs facilitating endoscopy for patients with acute variceal bleeding: a systematic review and network meta-analysis
Ziyuan Zou, Xinwen Yan, Huanpeng Lu, Xingshun Qi, Ye Gu, Xun Li, Bin Wu, Xiaolong Qi
Using transperineal ultrasound to predict labor onset
Fanghua Peng, Yang Yu, Yanan Sun, Shan Jiang, Yun Han, Zhikun Zhang
Endoscopic ultrasonography guided transgastric trans-portal system fine needle aspiration for diagnosing pancreatic head and uncinate process malignancy
Min Wang, Shu Huang, Rong Pei, Jie Lin, Xiujiang Yang
Effectiveness of hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase inhibitor roxadustat on renal anemia in non-dialysis-dependent chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis
Linpei Jia, Xingtong Dong, Jingyan Yang, Rufu Jia, Hongliang Zhang
Association between RFC1 A80G polymorphism and the susceptibility to nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate: a meta-analysis
Min Sun, Cheng Yuan, Jiarong Chen, Xinsheng Gu, Mengyu Du, Jin Zha, Heng Li, Dong Huang
Maternal serum pentraxin 3 level in early pregnancy for prediction of gestational diabetes mellitus
Xiaoxian Qu, Jingyi Zhuang, Chuanlu Xu, Zisheng Ai, Ling Yuan, Yuping Tang, Qun Shu, Yirong Bao, Huan Han, Hao Ying
Epigenetic hypomethylation and upregulation of GD3s in triple negative breast cancer
Wan Li, Xiangjin Zheng, Liwen Ren, Weiqi Fu, Jinyi Liu, Jun Xv, Shiwei Liu, Jinhua Wang, Guanhua Du
The EGFR-rearranged adenocarcinoma is associated with a high rate of venous thromboembolism
Jing Wang, Bin Hu, Tong Li, Jinbai Miao, Wenqian Zhang, Shuo Chen, Yixin Sun, Songping Cui, Hui Li
Single 3° tapered fluted femoral stems demonstrate low subsidence at mid-term follow-up in severe bony deficiency
Albert W. T. Ngu, Fiachra E. Rowan, Alberto V. Carli, Fares S. Haddad
Traumatic macular hole study: a multicenter comparative study between immediate vitrectomy and six-month observation for spontaneous closure
Hui-Jin Chen, Ying Jin, Li-Jun Shen, Yi Wang, Zhi-Yong Li, Xiao-Yun Fang, Zhi-Liang Wang, Xu-Dong Huang, Zhi-Jun Wang, Zhi-Zhong Ma
A gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) metabolomic approach in human colorectal cancer (CRC): the emerging role of monosaccharides and amino acids
Luigi Barberini, Angelo Restivo, Antonio Noto, Simona Deidda, Claudia Fattuoni, Vassilios Fanos, Luca Saba, Luigi Zorcolo, Michele Mussap
Do lncRNAs and circRNAs expression profiles influence discoid lupus erythematosus progression?—a comprehensive analysis
Jing Xuan, Yaoyang Xiong, Linjun Shi, Beatrice Aramini, Haiyan Wang
Restoration of FKBP51 protein promotes the progression of castration resistant prostate cancer
Jianpeng Yu, Libin Sun, Tangxi Hao, Boya Zhang, Xuanrong Chen, Hanlin Li, Zheng Zhang, Shimiao Zhu, Changyi Quan, Yuanjie Niu, Zhiqun Shang
Exploration of the immune-related signature and immune infiltration analysis for breast ductal and lobular carcinoma
Bochuan Zhang, Qingfeng Wang, Chenghao Fu, Chunying Jiang, Shiliang Ma
Gentiopicroside (GENT) protects against sepsis induced by lipopolysaccharide (LPS) through the NF-κB signaling pathway
Qiong Wang, Xin Zhou, Long Yang, Maocai Luo, Lei Han, Yao Lu, Qi Shi, Yongjun Wang, Qianqian Liang
A fitting machine learning prediction model for short-term mortality following percutaneous catheterization intervention: a nationwide population-based study
Meng-Hsuen Hsieh, Shih-Yi Lin, Cheng-Li Lin, Meng-Ju Hsieh, Wu-Huei Hsu, Shu-Woei Ju, Cheng-Chieh Lin, Chung Y. Hsu, Chia-Hung Kao
Identification of genes and pathways related to atherosclerosis comorbidity and depressive behavior via RNA-seq and bioinformation analysis in ApoE−/− mice
Junjie Zhou, Chunjie Zhang, Xiaoyun Wu, Qi Xie, Lan Li, Ying Chen, Hongbin Yan, Ping Ren, Xi Huang
Posttraumatic parkinsonism would increase the mortality risk in elderly patients with traumatic brain injury
Dorji Harnod, Yu-Shu Yen, Cheng-Li Lin, Tomor Harnod, Chia-Hung Kao
Preclinical safety evaluation of chimeric antigen receptor-modified T cells against CD19 in NSG mice
Hairuo Wen, Zhe Qu, Yujing Yan, Chengfei Pu, Chao Wang, Hua Jiang, Tiantian Hou, Yan Huo
A new application of ultrasound-magnetic resonance multimodal fusion virtual navigation in glioma surgery
Chaofeng Liang, Manting Li, Jin Gong, Baoyu Zhang, Cong Lin, Haiyong He, Ke Zhang, Ying Guo
DNA methylation-based prognostic biomarkers of acute myeloid leukemia patients
Linjun Hu, Yuling Gao, Zhan Shi, Yang Liu, Junjun Zhao, Zunqiang Xiao, Jiayin Lou, Qiuran Xu, Xiangmin Tong
A new nomogram from the SEER database for predicting the prognosis of gallbladder cancer patients after surgery
Zunqiang Xiao, Zhan Shi, Linjun Hu, Yuling Gao, Junjun Zhao, Yang Liu, Qiuran Xu, Dongsheng Huang
Renin-angiotensin inhibitors were associated with improving outcomes of hepatocellular carcinoma with primary hypertension after hepatectomy
Long-Hai Feng, Hui-Chuan Sun, Xiao-Dong Zhu, Shi-Zhe Zhang, Kang-Shuai Li, Xiao-Long Li, Yan Li, Zhao-You Tang
The multidisciplinary team plays an important role in the prediction of small solitary pulmonary nodules: a propensity-score-matching study
Chaoyuan Liu, Lishu Zhao, Fang Wu, Yeqian Feng, Rong Jiang, Chunhong Hu
Depletion of MLKL inhibits invasion of radioresistant nasopharyngeal carcinoma cells by suppressing epithelial-mesenchymal transition
Yuanli Dong, Yun Sun, Yangle Huang, Xumeng Fang, Pian Sun, Bilikere Dwarakanath, Lin Kong, Jiade Jay Lu
Respiratory parameters and acute kidney injury in acute respiratory distress syndrome: a causal inference study
Tacyano Tavares Leite, Cícero Abdon Malheiro Gomes, Juan Miguel Cosquillo Valdivia, Alexandre Braga Libório
Long-term outcomes of immediate autologous breast reconstruction after definite adjuvant therapy in intermediate and locally advanced breast cancer
Won Sup Yoon, Chai Hong Rim, Dae Sik Yang, Jung Ae Lee, Gil Soo Son, Young Woo Chang, Sang Uk Woo, Deok-Woo Kim, Eun-Sang Dhong
Cholangiocarcinoma: anatomical location-dependent clinical, prognostic, and genetic disparities
Hualian Hang, Seogsong Jeong, Meng Sha, Defu Kong, Zhifeng Xi, Ying Tong, Qiang Xia
Integrated analysis and knockdown of RAB23 indicate the role of RAB23 in gastric adenocarcinoma
Hui Chen, Dun Pan, Zhihuang Yang, Liangqing Li
Quadriceps tendon autograft and platelet rich plasma injection to treat chronic Achilles tears—a minimum two-year follow-up
Rafael Arriaza, Álvaro Arriaza, Emilio López-Vidriero, Raquel Gayoso, Carlos Agrasar, Miguel Angel Saavedra-Garcia
Endoscope-assisted mediastinal drainage therapy for anastomosis leakage after esophagectomy: a retrospective cohort study
Wei Guo, Lianggang Zhu, Yuquan Wu, Su Yang, Hailei Du, Xiang Zhou, Jiaming Che, Junbiao Hang, Hecheng Li
Vitamin D alleviates acute graft-versus-host disease through promoting the generation of Foxp3+ T cells
Chuangye Ni, Xiaojie Gan, Xu Li, Han Sun, Zhen Chen, Hao Lu
The genetic contribution of HLA-E*01:03 and HLA-E*01:03-G*01:01 to Posner-Schlossman syndrome in southern Chinese
Xiaosheng Huang, Yunping Xu, Wenchieh Chen, Tianhui Zhu, Liumei He, Songxing Wang, Shiming Peng, Shaoyi Mei, Yan Wang, Jun Zhao
Effect of combined low-dose oral prednisone with beta-adrenergic receptor antagonists for refractory infantile hemangiomas: retrospective cohort study in 76 patients
Chao Liu, Ze-Liang Zhao, Hai-Wei Wu, Jia-Wei Zheng, Yan-An Wang, Xue-Jian Liu, Xin-Dong Fan
miR-194 suppresses epithelial-mesenchymal transition of retinal pigment epithelial cells by directly targeting ZEB1
Lian Cui, Yali Lyu, Xiaoliang Jin, Yueye Wang, Xiang Li, Juan Wang, Jieping Zhang, Zhongzhu Deng, Nan Yang, Zixuan Zheng, Yizheng Guo, Chao Wang, Rui Mao, Jingying Xu, Furong Gao, Caixia Jin, Jingfa Zhang, Haibin Tian, Guo-Tong Xu, Lixia Lu
Timing of frozen-thawed embryo transfer after controlled ovarian stimulation in a non-elective freeze-all policy
Jialyu Huang, Xuefeng Lu, Qin Xie, Jiaying Lin, Renfei Cai, Yanping Kuang
The risk of coronary heart disease after diagnosis of gallbladder polyp: a retrospective nationwide population-based cohort study
Chien-Hua Chen, Cheng-Li Lin, Chia-Hung Kao
Understanding the factors involved in determining the bioburdens of surgical masks
Zhiqing Liu, Degang Yu, Yuwei Ge, Liao Wang, Jingwei Zhang, Huiwu Li, Fengxiang Liu, Zanjing Zhai
External validation of Liaoning score for predicting esophageal varices in liver cirrhosis: a Chinese multicenter cross-sectional study
Qianqian Li, Yunhai Wu, Qiang Zhu, Fanping Meng, Su Lin, Bang Liu, Bimin Li, Shanhong Tang, Yida Yang, Yiling Li, Shanshan Yuan, Yu Chen, Xingshun Qi
Catalpol induces cell activity to promote axonal regeneration via the PI3K/AKT/mTOR pathway in vivo and in vitro stroke model
Jinghuan Wang, Dong Wan, Guoran Wan, Jianghong Wang, Junhui Zhang, Huifeng Zhu
PEEP guided by electrical impedance tomography during one-lung ventilation in elderly patients undergoing thoracoscopic surgery
Kun Liu, Chengya Huang, Meiying Xu, Jingxiang Wu, Inez Frerichs, Knut Moeller, Zhanqi Zhao
Upregulated miR-155 inhibits inflammatory response induced by C. albicans in human monocytes derived dendritic cells via targeting p65 and BCL-10
Ting-Ting Wei, Zhuo Cheng, Zhi-De Hu, Lin Zhou, Ren-Qian Zhong
Prognostic implications of human papillomavirus type 16 status in non-oropharyngeal head and neck cancer: a propensity score matching analysis
Yingying Zhu, Xin Xia, Liming Gao, Xiaoli Zhu, Wenwen Diao, Zhiyong Liang, Zhiqiang Gao, Xingming Chen
The prevalence of insulin refusal and psychological insulin resistance among Korean patients with type 2 diabetes mellitus
Youngshin Song, Bon Jeong Ku, Jeonghwa Cho, Younghee Jun, Bohyun Kim, Soohyun Nam
Glasses-free 3D versus 2D video-assisted thoracoscopic thymectomy: a single-center short-term comparative study
Xukai Li, Fei Cui, Tuo Xing, Ying Huang, Jinghui Deng, Zhexue Hao, Jun Liu, Jianxing He
Integrated analysis identifying long non-coding RNAs (lncRNAs) for competing endogenous RNAs (ceRNAs) network-regulated palatal shelf fusion in the development of mouse cleft palate
Xuan Shu, Zejun Dong, Mingjun Zhang, Shenyou Shu
Genetic changes in rat proximal nerve stumps after sciatic nerve transection
Leilei Gong, Dong Wang, Lilei Zhang, Xiaoying Xie, Hualin Sun, Jun Gu
Simple continuous suture to strengthen the closure of intra-muscle used in the removal of uni-portal video-assisted thoracoscopic surgery thoracic drainage tube
Yuanyuan Xu, Zhiyi Guo, Jia Huang, Ruijun Liu, Junwei Ning, Liang Feng, Qiang Tan
Mesenchymal stem cells alleviate acute kidney injury via miR-107-mediated regulation of ribosomal protein S19
Weinan Sun, Qing Zhu, Lei Yan, Fengmin Shao
A new management strategy for renal angiomyolipomas: superselective arterial embolization in combination with radiofrequency ablation
Fengyong Liu, Hongjun Yuan, Xin Li, Jing Tang, Xiaomei Tian, Kan Ji
Evaluation of the brain functional activities in rats various location-endometriosis pain model
Ping Zheng, Jian Mei, Jinhua Leng, Shuangzheng Jia, Zhiyue Gu, Sikai Chen, Wen Zhang, Aoshuang Cheng, Dalong Guo, Jinghe Lang
The effect of histological subtypes on survival outcome in nasopharyngeal carcinoma after extensive follow up
San-Gang Wu, Chen-Lu Lian, Jun Wang, Wen-Wen Zhang, Jia-Yuan Sun, Qin Lin, Zhen-Yu He
The unique prognostic characteristics of tumor deposits in colorectal cancer patients
Fangqi Liu, Jiang Zhao, Cong Li, Yuchen Wu, Wang Song, Tianan Guo, Shiqing Chen, Sanjun Cai, Dan Huang, Ye Xu
The disease burden of bronchiectasis in comparison with chronic obstructive pulmonary disease: a national database study in Korea
Bumhee Yang, Hayoung Choi, Jun Hyeok Lim, Hye Yun Park, Danbee Kang, Juhee Cho, Jae Seung Lee, Sei Won Lee, Yeon-Mok Oh, Ji-Yong Moon, Sang-Heon Kim, Tae-Hyung Kim, Jang Won Sohn, Ho Joo Yoon, Hyun Lee
Effects of letrozole combined with human menopausal gonadotrophin in ovarian stimulation for intrauterine insemination cycles
Xiaoying Yu, Zhiwen Cao, Wenwen Hou, Weihua Hu, Guijun Yan
Inpatient burden of gastric cancer in the United States
Shantanu Solanki, Raja Chandra Chakinala, Khwaja Fahad Haq, Muhammad Ali Khan, Alina Kifayat, Katherine Linder, Zubair Khan, Uvesh Mansuri, Khwaja Saad Haq, Christopher Nabors, Wilbert S. Aronow
Use of radiomic features and support vector machine to distinguish Parkinson’s disease cases from normal controls
Yue Wu, Jie-Hui Jiang, Li Chen, Jia-Ying Lu, Jing-Jie Ge, Feng-Tao Liu, Jin-Tai Yu, Wei Lin, Chuan-Tao Zuo, Jian Wang
Inhalation of molecular hydrogen prevents ischemia-reperfusion liver damage during major liver resection
Ondřej Malý, Ján Zajak, Radomír Hyšpler, Zdeněk Turek, David Astapenko, Daniel Jun, Nela Váňová, Aleš Kohout, Věra Radochová, Jiří Kotek, Jiří Páral
Prognostic value of skeletal muscle index and monocyte-to-lymphocyte ratio for lymph node-positive breast cancer patients after mastectomy
Jia-Peng Deng, Xin Hua, Zhi-Qing Long, Wen-Wen Zhang, Huan-Xin Lin, Zhen-Yu He
Characterization of LAG-3, CTLA-4, and CD8+ TIL density and their joint influence on the prognosis of patients with esophageal squamous cell carcinoma
Wenjia Wang, Donglai Chen, Yuhuan Zhao, Ting Zhao, Junmiao Wen, Yiming Mao, Chang Chen, Yonghua Sang, Yongsheng Zhang, Yongbing Chen
miR-1245a promotes the proliferation and invasion of colon adenocarcinoma by targeting BRCA2
Zihao Pan, Wenchang Gan, Caiqian Liang, Yuanxun Xiao, Yu Zhang, Weisheng Yang, Zehui Hou, Shuang Chen, Bing Zeng, Yingru Li
The use of neutrophil lymphocyte ratio to predict complications post cardiac surgery
Rebecca C. Weedle, Mark Da Costa, Devendran Veerasingam, Alan W. S. Soo
The in vitro activity of polymyxin B and tigecycline alone and combination with other antibiotics against carbapenem-resistant Enterobacter cloacae complex isolates, including high-risk clones
Yongxin Zhao, Chunjiang Li, Jisheng Zhang, Yanjun Fu, Kewang Hu, Shanshan Su, Yong Wang, Huiling Li, Xiaoli Zhang
Value of micro-proteinuria in combination with ultrasonography of the left renal vein in the diagnosis of orthostatic proteinuria
Xiao-Ling Niu, Ying Wu, Sheng Hao, Ping Wang, Yu-Lin Kang, Xin-Yu Kuang, Guang-Hua Zhu, Wen-Yan Huang
Integrated metabolomics and lipidomics profiling of hippocampus reveal metabolite biomarkers in a rat model of chronic unpredictable mild stress-induced depression
Chunmei Geng, Yi Qiao, Yujin Guo, Wenxiu Han, Bin Wu, Changshui Wang, Jun Zhang, Dan Chen, Mengqi Yang, Pei Jiang
Memory T cells delay the progression of atherosclerosis via AMPK signaling pathway
Li-Ping Peng, Yu Cao, Shao-Li Zhao, Yu-Xi Huang, Kan Yang, Wei Huang
eEF2 kinase mediated autophagy as a potential therapeutic target for paclitaxel-resistant triple-negative breast cancer
Ruo-Xi Wang, Xiao-En Xu, Liang Huang, Sheng Chen, Zhi-Ming Shao
LncRNA MATN1-AS1 prevents glioblastoma cell from proliferation and invasion via RELA regulation and MAPK signaling pathway
Na Han, Li Yang, Xiaoxi Zhang, Yangmei Zhou, Rui Chen, Yang Yu, Zhen Dong, Mengxian Zhang
Relationship between NAMPT/PBEF/visfatin and prognosis of patients with malignant tumors: a systematic review and meta-analysis
Chengjian Ji, Rong Cong, Yi Wang, Yamin Wang, Qijie Zhang, Xiang Zhou, Qianwei Xing, Ninghong Song
Efficacy and safety of statin therapy in pulmonary hypertension: a systematic review and meta-analysis
Fangying Chen, Mei Yang, Chun Wan, Lin Liu, Lei Chen
Cystathionine gamma lyase aggravates orthodontic root resorption in mice
Caizhu Lu, Liyuan Chen, Yongmei Hua

Review Article

Suggestions for designing studies investigating diagnostic accuracy of biomarkers
Man Zhang, Zhi-De Hu
Mitochondria: the panacea to improve oocyte quality?
Lingbin Qi, Xian Chen, Jian Wang, Bo Lv, Junhui Zhang, Bin Ni, Zhigang Xue
The application of single-cell sequencing technology in the diagnosis and treatment of hepatocellular carcinoma
Kai Kang, Xuezhu Wang, Chan Meng, Li He, Xinting Sang, Yongchang Zheng, Haifeng Xu
Physical activity and laryngeal cancer
Riccardo Nocini, Fabian Sanchis-Gomar, Giuseppe Lippi
Emerging biomarkers in autism spectrum disorder: a systematic review
Richard E. Frye, Sarah Vassall, Gurjot Kaur, Christina Lewis, Mohammand Karim, Daniel Rossignol

iMDT Corner

Pulmonary lesions associated with sputum culture-positive actinomycetes: report of one case
Lingwei Wang, Heng Zhang, Di Wu, Mengjie Feng, Peng Yang, Xiaoyi Hu, Pierre Tattevin, Goohyeon Hong, Rongchang Chen, Chen Qiu

Special Report

In-depth mining of clinical data: the construction of clinical prediction model with R
Zhi-Rui Zhou, Wei-Wei Wang, Yan Li, Kai-Rui Jin, Xuan-Yi Wang, Zi-Wei Wang, Yi-Shan Chen, Shao-Jia Wang, Jing Hu, Hui-Na Zhang, Po Huang, Guo-Zhen Zhao, Xing-Xing Chen, Bo Li, Tian-Song Zhang