Vol 7, No 22 (November 2019): Annals of Translational Medicine

Editorial Commentary

Glycosylation of natriuretic peptides in obese heart failure: mechanistic insights
Vibhu Parcha, Pankaj Arora
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:611
No paradigm changes with checkpoint inhibitor monotherapy in patients with metastatic renal cell carcinoma and brain metastases
Sergio Bracarda, Claudia Mosillo, Fabio Trippa, Federica Urbano, Ernesto Maranzano, Claudia Caserta
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:612
Can stem cell therapy increase the rate of myocardial recovery in left ventricular assist device-supported advanced heart failure patients?—current data and future perspectives
Gregor Poglajen, Bojan Vrtovec
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:613
Does vitamin D supplementation reduce type 2 diabetes risk?
Po Sing Leung
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:614
SABR-COMET: a new paradigm of care lights up the twilight of metastatic disease
Paolo Sogono, David L. Ball, Shankar Siva
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:615

Original Article

Positioning features of vocal, semantic, and graphemic task zones in Chinese-English bilinguals
Han Gao, Zhisheng Chen, Weixiong Zhuang, Zhihe Chen, Shaotao Tan, Xichang Lan, Shikun Lian, Xuying He
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:616
Active surveillance of ventilator-associated pneumonia in the intensive care unit and establishment of the risk grading system and effect evaluation
Weiping Liu, Yueying Jiao, Huimin Xing, Yunting Hai, Haoxue Li, Kai Zhang, Yuping Zhao, Yongfang Yang, Binbin Xu, Haibo Bai, Huan Bao, Shuai Zhang, Tianhui Guo
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:617
A deep learning system for identifying lattice degeneration and retinal breaks using ultra-widefield fundus images
Zhongwen Li, Chong Guo, Danyao Nie, Duoru Lin, Yi Zhu, Chuan Chen, Li Zhang, Fabao Xu, Chenjin Jin, Xiayin Zhang, Hui Xiao, Kai Zhang, Lanqin Zhao, Shanshan Yu, Guoming Zhang, Jiantao Wang, Haotian Lin
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:618
Correlating tumor-infiltrating lymphocytes and lung cancer stem cells: a cross-sectional study
Valentina Masciale, Giulia Grisendi, Federico Banchelli, Roberto D’Amico, Antonino Maiorana, Pamela Sighinolfi, Massimo Pinelli, Eleonora Lovati, Alessandro Stefani, Uliano Morandi, Massimo Dominici, Beatrice Aramini
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:619
Soluble guanylate cyclase contribute genetic susceptibility to essential hypertension in the Han Chinese population
Yan Chen, Lijun Zhu, Zhengmei Fang, Yuelong Jin, Chong Shen, Yingshui Yao, Chengchao Zhou
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:620
Probable factors affecting clinical outcomes of internal jugular vein stenosis
Chaobo Bai, Zhongao Wang, Jingwei Guan, Kexin Jin, Jingkun Sun, Yuchuan Ding, Xunming Ji, Ran Meng
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:621
Ophiopogon japonicus inhibits radiation-induced pulmonary inflammation in mice
Qi-Wei Yao, Xiao-Ying Wang, Jian-Cheng Li, Jun Zhang
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:622
Pretreatment neutrophil-to-lymphocyte ratio plus albumin-to-gamma-glutamyl transferase ratio predict the diagnosis of grade III glioma
Zhen-Qiang He, Hao Duan, Fu-Hua Lin, Ji Zhang, Yin-Sheng Chen, Guan-Hua Zhang, Cheng-Cheng Guo, Chao Ke, Xiang-Heng Zhang, Zheng-He Chen, Jian Wang, Zhong-Ping Chen, Xiao-Bing Jiang, Yong-Gao Mou
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:623
The protective effect of carbenoxolone on gap junction damage in the hippocampal CA1 area of a temporal lobe epilepsy rat model
Yi Shu, Can Zhu, Min Zeng, Qiong Zhan, Zhiping Hu, Xiaomei Wu
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:624
Impact of ABO-incompatibility on hepatic artery thrombosis in living donor liver transplantation
Seong Hoon Kim, Jangho Park, Sang Jae Park
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:625
Bone turnover markers may predict the progression of osteonecrosis of the femoral head in aged males
Zhenyu Shi, Hongting Jin, Quanwei Ding, Jun Ying, Ping-Er Wang, Peijian Tong, Bangjian He
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:626
Diagnostic accuracy of imaging modalities in differentiating xanthogranulomatous cholecystitis from gallbladder cancer
Xiaobo Bo, Erbao Chen, Jie Wang, Lingxi Nan, Yanlei Xin, Changchen Wang, Qing Lu, Shengxiang Rao, Lifang Pang, Min Li, Pinxiang Lu, Dexiang Zhang, Houbao Liu, Yueqi Wang
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:627
Gal-1 regulates dendritic cells-induced Treg/Th17 balance though NF-κB/RelB-IL-27 pathway
Hao Lu, Xinzheng Dai, Xu Li, Yu Sun, Yangjuan Gao, Chuanyong Zhang
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:628
The homolateral simultaneous pancreas-kidney transplantation: a single-center experience in China
Lei Zhang, Zheng Chen, Xingqiang Lai, Junjie Ma, Jiali Fang, Yuhe Guo, Guanghui Li, Lu Xu, Wei Yin, Yunyi Xiong, Luhao Liu, Rongxin Chen, Li Li
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:629
The vulnerable point of modified blumgart pancreaticojejunostomy regarding pancreatic fistula learned from 50 consecutive pancreaticoduodenectomy
Sung Geun Kim, Kwang Yeol Paik, Ji Seon Oh
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:630
Effect of simultaneous pancreas-kidney transplantation on blood glucose level for patients with end-stage renal disease with type 1 and type 2 diabetes
Luhao Liu, Yunyi Xiong, Tao Zhang, Jiali Fang, Lei Zhang, Guanghui Li, Lu Xu, Xingqiang Lai, Rongxin Chen, Yuhe Guo, Guanghui Pan, Junjie Ma, Zheng Chen
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:631
Modifiable risk factors for carotid atherosclerosis: a meta-analysis and systematic review
Xi Ji, Xin-Yi Leng, Yi Dong, Ya-Hui Ma, Wei Xu, Xi-Peng Cao, Xiao-He Hou, Qiang Dong, Lan Tan, Jin-Tai Yu
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:632
Based on network pharmacology to explore the molecular mechanisms of astragalus membranaceus for treating T2 diabetes mellitus
Jie Li, Yanqin Huang, Sen Zhao, Qiuyue Guo, Jie Zhou, Wenjing Han, Yunsheng Xu
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:633
Galanthamine improves myocardial ischemia-reperfusion-induced cardiac dysfunction, endoplasmic reticulum stress-related apoptosis, and myocardial fibrosis by suppressing AMPK/Nrf2 pathway in rats
Xiaolin Hou, Minhuan Fu, Biao Cheng, Yu Kang, Dili Xie
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:634
Whole-brain morphometric studies in alcohol addicts by voxel-based morphometry
Jinfeng Li, Yonghao Wang, Zhengyang Xu, Tiefang Liu, Xiao Zang, Meng Li, Lin Ma
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:635
Hyperuricemia and long-term mortality in patients with acute myocardial infarction undergoing percutaneous coronary intervention
Wei Guo, Dahao Yang, Dengxuan Wu, Huixia Liu, Shiqun Chen, Jin Liu, Li Lei, Yong Liu, Lifen Rao, Li Zhang, The RESCIND Group
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:636
Abnormal subpopulations of peripheral blood lymphocytes are involved in Parkinson’s disease
Congcong Sun, Zhenxiang Zhao, Wenfei Yu, Mingshu Mo, Chengyuan Song, Youfeng Si, Yiming Liu
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:637
Sole use of dexmedetomidine for sedation and analgesia in patients undergoing endovenous thermal ablation for incompetent saphenous veins
Jin Ho Hwang, Il Soo Chang, Sang Woo Park, Won-Kyoung Kwon, Jae Joon Hwang
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:638
Wogonin improves functional neuroprotection for acute cerebral ischemia in rats by promoting angiogenesis via TGF-β1
Zhaohong Kong, Qinglin Shen, Jian Jiang, Min Deng, Zhaohui Zhang, Gaohua Wang
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:639
Tumor mutational and indel burden: a systematic pan-cancer evaluation as prognostic biomarkers
Hao-Xiang Wu, Zi-Xian Wang, Qi Zhao, Dong-Liang Chen, Ming-Ming He, Lu-Ping Yang, Ying-Nan Wang, Ying Jin, Chao Ren, Hui-Yan Luo, Zhi-Qiang Wang, Feng Wang
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:640
Development and validation of prognostic nomogram for young patients with gastric cancer
Chaoran Yu, Yujie Zhang
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:641
Evaluation of aniseikonia with an auto-stereoscopic smartphone
Lingzhi Zhao, Huang Wu
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:642
miR-3619-3p promotes papillary thyroid carcinoma progression via Wnt/β-catenin pathway
Shuang Yu, Siting Cao, Shubin Hong, Xiaorong Lin, Hongyu Guan, Shuwei Chen, Quan Zhang, Weiming Lv, Yanbing Li, Haipeng Xiao
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:643
Sleep apnea and risk of traumatic brain injury and associated mortality and healthcare costs: a population-based cohort study
Shih-Yi Lin, Weishan Chen, Tomor Harnod, Cheng-Li Lin, Wu-Huei Hsu, Cheng-Chieh Lin, Yun-Lun Chang, I-Kuan Wang, Chia-Hung Kao
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:644
Genetic landscape of prognostic value in pancreatic ductal adenocarcinoma microenvironment
Ning Pu, Qiangda Chen, Shanshan Gao, Gao Liu, Yayun Zhu, Lingdi Yin, Haijie Hu, Li Wei, Yong Wu, Shimpei Maeda, Wenhui Lou, Jun Yu, Wenchuan Wu
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:645
Relevance of arm somatic copy number alterations for oncologic outcomes and tumor immune microenvironment in clear cell renal cell carcinoma
Ying Xiong, Yu Qi, Qi Bai, Yu Xia, Li Liu, Jianming Guo
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:646
Factors influencing the performance of a diagnostic model including contrast-enhanced ultrasound in 1023 breast lesions: comparison with histopathology
Yijie Chen, Lina Tang, Zhongshi Du, Zhaoming Zhong, Jun Luo, Lichun Yang, Ruoxia Shen, Yan Cheng, Zizhen Zhang, Ehui Han, Zhihong Lv, Lijun Yuan, Yong Yang, Yinrong Cheng, Lei Yang, Shengli Wang, Baoyan Bai, Qin Chen
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:647
Exploration of the relationships between tumor mutation burden with immune infiltrates in clear cell renal cell carcinoma
Chuanjie Zhang, Zongtai Li, Feng Qi, Xin Hu, Jun Luo
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:648
MicroRNA-142-3p inhibits IFN-γ production via targeting of RICTOR in Aspergillus fumigatus activated CD4+ T cells
Ning Ma, Ting Wei, Bin Wang, Xiaohua Jiang, Lin Zhou, Renqian Zhong
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:649
The clinical value of total plasma cell-free DNA in hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma
Dong Wang, Xi Hu, Guo Long, Liang Xiao, Zhi-Ming Wang, Le-Du Zhou
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:650
Osimertinib and dihydroartemisinin: a novel drug combination targeting head and neck squamous cell carcinoma
Imane Chaib, Xueting Cai, David Llige, Mariacarmela Santarpia, Eloisa Jantus-Lewintre, Martyna Filipska, Carlos Pedraz, Jean Cui, Jie Yang, Jing Miao, Rongwei Sun, Jillian Wilhelmina Paulina Bracht, Masaoki Ito, Jordi Codony-Servat, Niki Karachaliou, Andrés Aguilar, Rafael Rosell, Peng Cao
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:651
Identification of combined T-cell and B-cell reactive Echinococcus granulosus 95 antigens for the potential development of a multi-epitope vaccine
Liang Wang, Jian Gao, Xi Lan, Hui Zhao, Xiaoqian Shang, Fengming Tian, Hao Wen, Jianbing Ding, Li Luo, Xiumin Ma
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:652
Comparison of efficacy between video-assisted thoracoscopic surgery and thoracotomy in children with mediastinal tumors: 6-year experience
Min Da, Wei Peng, Xuming Mo, Ming Fan, Kaihong Wu, Jian Sun, Jirong Qi, Yuxi Zhang
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:653
Facial expression recognition in patients with type 2 diabetes mellitus
Dianlong Hou, Baolan Wang, Jian Chen, Yingjuan Ma, Wenqing Xu, Xunyao Hou, Shuhong Pan, Xueping Liu
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:654
Diagnostic accuracy of specific IgG antibodies for bird fancier’s lung: a systematic review and meta-analysis
Akihiro Shiroshita, Yu Tanaka, Kei Nakashima, Yuki Furukawa, Yuki Kataoka
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:655
Vortioxetine versus sertraline in metabolic control, distress and depression in Mexican patients with type 2 diabetes
Carlos Alfonso Tovilla-Zárate, Antonia Pérez-Mandujano, Iris Rubí Ramírez-González, Ana Fresan, Samuel Suarez-Mendez, Esteban Martínez-Villaseñor, Ester Rodríguez-Sánchez, Mario Villar-Soto, María Lilia López-Narváez, Thelma Beatriz González-Castro, Jorge L. Ble-Castillo, Isela Esther Juárez-Rojop
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:656
Genome-wide association study of cerebrospinal fluid neurofilament light levels in non-demented elders
Li-Dong Niu, Wei Xu, Jie-Qiong Li, Chen-Chen Tan, Xi-Peng Cao, Jintai Yu, Lan Tan, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:657
Suicide among cancer patients: adolescents and young adult (AYA) versus all-age patients
Huaqiang Zhou, Wei Xian, Yaxiong Zhang, Yunpeng Yang, Wenfeng Fang, Jiaqing Liu, Jiayi Shen, Zhonghan Zhang, Shaodong Hong, Yan Huang, Li Zhang
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:658
Comparison of a novel handheld accelerometer-based navigation system and conventional instrument for performing distal femoral resection in total knee arthroplasty: a randomized controlled trial
Xingquan Xu, Peilai Liu, Zhenfeng Yuan, Dawei Wang, Qunshan Lu, Zhe Zhang, Qing Jiang, Dongquan Shi
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:659
Lactate dehydrogenase as a prognostic marker of renal transplant recipients with severe community-acquired pneumonia: a 10-year retrospective study
Ying Su, Min-Jie Ju, Jie-Fei Ma, Guo-Wei Tu, Hong-Yu He, Zhun-Yong Gu, Yuan-Lin Song, Jing Zhang, Zhe Luo
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:660
Kilohertz high-frequency alternating current blocks nerve conduction without causing nerve damage in rats
Dandan Ling, Junjie Luo, Mengying Wang, Xiaodan Cao, Xiaorui Chen, Kexin Fang, Bin Yu
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:661
Utilization of echocardiography during septic shock was associated with a decreased 28-day mortality: a propensity score-matched analysis of the MIMIC-III database
Peng Lan, Ting-Ting Wang, Hang-Yang Li, Ru-Shuang Yan, Wei-Chao Liao, Bu-Wen Yu, Qian-Qian Wang, Ling Lin, Kong-Han Pan, Yun-Song Yu, Jian-Cang Zhou
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:662
GLI1 is increased in ovarian endometriosis and regulates migration, invasion and proliferation of human endometrial stromal cells in endometriosis
Hengwei Liu, Wei Zhang, Lili Wang, Zhibing Zhang, Wenqian Xiong, Ling Zhang, Tian Fu, Xiaoou Li, Yaobing Chen, Yi Liu
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:663
Investigation of the underlying hub genes and mechanisms of reperfusion injury in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery by integrated bioinformatic analyses
Zhida Shen, Jiangting Lu, Jiejin Wei, Juanjuan Zhao, Meihui Wang, Ming Wang, Xiaohua Shen, Xue Lü, Binquan Zhou, Yanbo Zhao, Guosheng Fu
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:664
Effect of different fusion types on kinematics of midfoot lateral column: a comparative biomechanical study
Genbin Wu, Shunan Gu, Guangrong Yu, Feng Yin
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:665
Predictive factors and prognostic value of pathologic complete response of ipsilateral supraclavicular lymph nodes in breast cancer after neoadjuvant chemotherapy
Jiujun Zhu, Dechuang Jiao, Xuhui Guo, Jianghua Qiao, Youzhao Ma, Jingyang Zhang, Hui Chen, Hui Xiao, Yue Yang, Zhenduo Lu, Zhenzhen Liu
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:666
CMTTdb: the cancer molecular targeted therapy database
Xue Bai, Xiaobo Yang, Liangcai Wu, Bangyou Zuo, Jianzhen Lin, Shanshan Wang, Jin Bian, Xinting Sang, Yungang He, Zhen Yang, Haitao Zhao
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:667
Comparison of dexmedetomidine and dexamethasone as adjuvant for ropivacaine in ultrasound-guided erector spinae plane block for video-assisted thoracoscopic lobectomy surgery: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial
Zhixin Gao, Yimin Xiao, Qing Wang, Yuanhai Li
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:668
Prognostic and clinicopathological significance of FGFR1 gene amplification in resected esophageal squamous cell carcinoma: a meta-analysis
Yan Wang, Yanming Wu, Jialong Li, Yutian Lai, Kun Zhou, Guowei Che
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:669
Metabolic biomarker signature for predicting the effect of neoadjuvant chemotherapy of breast cancer
Xiaojie Lin, Rui Xu, Siying Mao, Yuzhu Zhang, Yan Dai, Qianqian Guo, Xue Song, Qingling Zhang, Li Li, Qianjun Chen
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:670
Tumor deposit indicates worse prognosis than metastatic lymph node in gastric cancer: a propensity score matching study
Jianan Tan, Bin Yang, Zhimeng Xu, Shengning Zhou, Zhitao Chen, Jing Huang, Han Gao, Senyou Zheng, Liqiang Wen, Fanghai Han
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:671
Decreased expression of EFCC1 and its prognostic value in lung adenocarcinoma
Liang Xia, Yunke Zhu, Chuanfen Zhang, Senyi Deng, Yulan Deng, Zhenyu Yang, Jiandong Mei, Lunxu Liu
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:672
Effect of Candida albicans bronchial colonization on hospital-acquired bacterial pneumonia in patients with systemic lupus erythematosus
Yuetian Yu, Jia Li, Suli Wang, Yuan Gao, Hui Shen, Liangjing Lu
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:673
The effect of human adipose-derived stem cells on lipopolysaccharide-induced acute respiratory distress syndrome in mice
Young Ju Jung, Yun Young Park, Jin Won Huh, Sang-Bum Hong
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:674
A comparative dosimetric study of cervical cancer patients with para-aortic lymph node metastasis treated with volumetric modulated arc therapy vs. 9-field intensity-modulated radiation therapy
Yaqin Wu, Biqing Zhu, Jingjing Han, Hanzi Xu, Zhen Gong, Yongqin Yang, Jian Huang, Emei Lu
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:675
Cost-effectiveness analysis of comprehensive intervention programs to control blood glucose in overweight and obese type 2 diabetes mellitus patients based on a real-world setting: Markov modeling
Hui Wang, Mengyang Wang, Jiao Wang, Hongwei Liu, Rui Lu, Tongqing Duan, Xiaowen Gong, Siyuan Feng, Zhuang Cui, Yuanyuan Liu, Changping Li, Jun Ma
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:676
Clinical characteristics and genetic testing of an atypical familial von Hippel-Lindauzon renal cell carcinoma
Jing Wang, Feng Qi, Ping Zhang, Zicheng Xu, Yuxiao Zheng, Hongzhou Cai, Bin Yu, Ting Xu, Xiao Li, Qing Zou
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:677
A survey of sharps injuries and occupational infections among healthcare workers in Shanghai
Jiabing Lin, Xiaodong Gao, Yangwen Cui, Wei Sun, Yan Shen, Qingfeng Shi, Xiang Chen, Bijie Hu
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:678
Ergonomic thoracic port design for video-assisted thoracoscopic minimally invasive esophagectomy and lymphadenectomy: a preliminary pilot study
Han-Yu Deng, Xi Zheng, Guha Alai, Ze-Guo Zhuo, Gang Li, Jun Luo, Yi-Dan Lin
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:679
Isoquercitrin promotes peripheral nerve regeneration through inhibiting oxidative stress following sciatic crush injury in mice
Jiaying Qiu, Xiaoming Yang, Lingbin Wang, Qiuyu Zhang, Wenjing Ma, Ziwei Huang, Yuhua Bao, Lou Zhong, Hualin Sun, Fei Ding
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:680
CDK14 involvement in proliferation migration and invasion of esophageal cancer
Lingling Chen, Yayun Wang, Wenyan Jiang, Runzhou Ni, Yuchan Wang, Sujie Ni
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:681
Comprehensive and integrative analysis identifies COX7A1 as a critical methylation-driven gene in breast invasive carcinoma
Zhixian He, Feiran Wang, Wei Zhang, Jinhua Ding, Sujie Ni
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:682
Clinical value of postoperative sentinel lymph node biopsy
Zhixian He, Yi Zhou, Feiran Wang, Qian Xu, Wei Zhang, Xiaojian Ni, Sujie Ni
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:683

Review Article

Hybrid computed tomography and magnetic resonance imaging 3D printed models for neurosurgery planning
Teodoro Martín-Noguerol, Félix Paulano-Godino, Roy F. Riascos, Juan Calabia-del-Campo, Javier Márquez-Rivas, Antonio Luna
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:684
A compendious summary of Parkinson’s disease patient-derived iPSCs in the first decade
Chao Ren, Fen Wang, Li-Na Guan, Xiao-Yu Cheng, Cai-Yi Zhang, De-Qin Geng, Chun-Feng Liu
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:685
ADAR, the carcinogenesis mechanisms of ADAR and related clinical applications
Yue Zhang, Huizhu Qian, Jing Xu, Wen Gao
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:686
Intensive management of severe acute pancreatitis
Enqiang Mao
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:687
Pay less and spend more—the real value in healthcare procurement
Federico Pennestrì, Giuseppe Lippi, Giuseppe Banfi
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:688
Adjuvant therapy in invasive intraductal papillary mucinous neoplasm (IPMN) of the pancreas: a systematic review
Linus Aronsson, Sofia Marinko, Daniel Ansari, Roland Andersson
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:689
PD-L1 assessment in urothelial carcinoma: a practical approach
Markus Eckstein, Alessia Cimadamore, Arndt Hartmann, Antonio Lopez-Beltran, Liang Cheng, Marina Scarpelli, Rodolfo Montironi, Thomas Gevaert
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:690
ALPPS for hepatocarcinoma under cirrhosis: a feasible alternative to portal vein embolization
Victor Lopez-Lopez, Ricardo Robles-Campos, Roberto Brusadin, Asunción Lopez-Conesa, Jesus de la Peña, Albert Caballero, Julio Arevalo-Perez, Alvaro Navarro-Barrios, Paula Gómez, Pascual Parrilla-Paricio
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:691
Progress in the treatment of infantile hemangioma
Zhao-Yang Chen, Qing-Nan Wang, Yang-Hui Zhu, Ling-Yan Zhou, Ting Xu, Zhi-Yao He, Yang Yang
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:692
The potential roles of stem cell-derived extracellular vesicles as a therapeutic tool
Yu-Chin Huang, Liang-Chuan Lai
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:693

Study Protocol

Characteristics of psoriasis vulgaris in China: a prospective cohort study protocol
Ying Luo, Yi Ru, Xiaoying Sun, Yaqiong Zhou, Yingyao Yang, Tian Ma, Rong Xu, Jie Chen, Mi Zhou, Kan Ze, Li Ju, Yanjiao Wang, Qingfeng Yin, Ruiping Wang, Bin Li, Xin Li
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:694

Liver News Column

New therapeutic options for bile acid malabsorption diarrhea
Alejandro Valencia-Rodríguez, Jorge Aquino-Matus, Alfonso Vera-Barajas, Xingshun Qi, Nahum Méndez-Sánchez
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:695

Case Report

Synchronous tumors of the pancreas and the gallbladder: a case report with targeted NGS evaluation
Aurelie Sivade, Christine Sempoux, Ioannis Voutsadakis, Christophe Brunel, Nermin Halkic, Sebastian Godat, Rafael Duran, Antonia Digklia
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:696
Caseous calcification of posterior mitral annulus: a forgotten benign condition mimicking atrial mass
Ahmad Abuarqoub, Vinod Kumar, Ali Atoot, Chirag Rana, Fayez Shamoon
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:697
Mesh-preservation approach to treatment of mesh infection after large incisional ventral hernia repair—how I do it
Xuefei Yang, Maimaiti Aihemaiti, Hao Zhang, Li Jiang, Guixi Zhang, Mali Qin, Yiheng Pan, Xiumei Wen, Fion Siu Yin Chan, Joe King Man Fan
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:698
The pathogenic AGT c.856+1G>T mutation of a patient with multiple renal cysts and hypertension
Wenqing Chen, Bingjue Li, Sha Jia, Qixia Shen, Chong Luo, Yucheng Wang, Shi Feng, Xiujin Shen, Chunhua Weng, Hong Jiang, Jianghua Chen
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:699
Aortic intimal intussusception during acute type B aortic dissection endovascular repair
Zhi-Yuan Wu, Peng Li, Ji-Yang Wang, Yong-Peng Diao, Zuo-Guan Chen, Yu-Qing Miao, Zhi-Gang Chang, Hong Zhang, Yong-Jun Li
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:700
Successful use of an EZ-blocker for lung isolation and management in a hemoptysis patient
Joo Hyung Son, Do Hyung Kim, Sung Kwang Lee
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:701
A right atrium metastasis of breast cancer after long-term endocrine therapy
Fengrui Xu, Xiaodi Wang, Zefei Jiang
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:702
Primary extragenital choriocarcinoma in posterior mediastinum in a male adult: a case report
Weigang Zhao, Tangbing Chen, Yi Yang
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:703

Letter to the Editor

The value of nephrometry scoring systems in prediction of conversion to radical nephrectomy in patients scheduled for nephron-sparing surgery
Lorine Haeuser, Lisa Dahlkamp, Joachim Noldus, Florian Roghmann
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:704
The importance of the spontaneous breathing trial to keep extubated
Carles Subirà, Rafael Fernández
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:705
Retinol binding protein 3 as biomarker for diabetic retinopathy
Ward Fickweiler, Lloyd P. Aiello, Jennifer K. Sun, George L. King
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:706

iMDT Corner

Left destroyed lung caused by a pen cap in the left lower lobe bronchus “swallowed” 25 years ago
Jiahan Cheng, Chuan Li, Erin M. Corsini, Mara B. Antonoff, Khosro Hekmat, Lunxu Liu
Annals of Translational Medicine
 2019;
7
(22)
:711