Vol 9, No 7 (April 2021): Annals of Translational Medicine

Original Article

Day-90 survival in critically-ill patients with COVID-19 and hydroxychloroquine: a propensity analysis
Martin Cour, Camille Amaz, Julien Bohé, Thomas Rimmelé, Michel Ovize, Laurent Argaud
A prognostic nomogram for women with primary ovarian signet-ring cell carcinoma
Xijuan Wang, Xiurong Ke, Junxia Min
Adenosine A3 receptor activated in H2O2 oxidative stress of primary open-angle glaucoma
Ziyu Zhou, Zhaolin Gao, Weitao Yan, Yun Zhang, Jufang Huang, Kun Xiong
Mitochondrial dysfunction attenuates rapid regeneration in livers with toxin-induced fibrosis
Zheyong Li, Yuelong Liang, Hanning Ying, Mingyu Chen, Xiaoyan He, Yifan Wang, Yifan Tong, Xiujun Cai
countfitteR: efficient selection of count distributions to assess DNA damage
Jarosław Chilimoniuk, Alicja Gosiewska, Jadwiga Słowik, Romano Weiss, P. Markus Deckert, Stefan Rödiger, Michał Burdukiewicz
CHI3L1 alleviate acute liver injury by inhibiting Th1 cells differentiation through STAT3 signaling pathway
Shaopeng Zhang, Xinzheng Dai, Yong Shi, Xiaowen Zhu, Yongjiu Dai, Xiaofeng Qian, Jian Gu
Machine learning models to predict red blood cell transfusion in patients undergoing mitral valve surgery
Shun Liu, Rong Zhou, Xing-Qiu Xia, He Ren, Le-Ye Wang, Rui-Rui Sang, Mi Jiang, Chun-Chen Yang, Huan Liu, Lai Wei, Rui-Ming Rong
Gradient nanostructured titanium stimulates cell responses in vitro and enhances osseointegration in vivo
Nan-Jue Cao, Yu-He Zhu, Fei Gao, Chen Liang, Zhen-Bo Wang, Yue Zhang, Chun-Ping Hao, Wei Wang
Geriatric nutritional risk index as an independent prognostic factor in locally advanced nasopharyngeal carcinoma treated using radical concurrent chemoradiotherapy: a retrospective cohort study
Qing-Nan Tang, Hui-Zhi Qiu, Xiao-Qing Sun, Shan-Shan Guo, Li-Ting Liu, Yue-Feng Wen, Sai-Lan Liu, Hao-Jun Xie, Yu-Jing Liang, Xue-Song Sun, Xiao-Yun Li, Jin-Jie Yan, Jin-Hao Yang, Dong-Xiang Wen, Ling Guo, Lin-Quan Tang, Qiu-Yan Chen, Hai-Qiang Mai
ESM1 promotes triple-negative breast cancer cell proliferation through activating AKT/NF-κB/Cyclin D1 pathway
Wentong Liu, Yang Yang, Bincan He, Fengjun Ma, Fengzeng Sun, Min Guo, Min Zhang, Zhiqiang Dong
False-positive colloidal gold-based immunochromatographic strip assay reactions for antibodies to SARS-CoV-2 in patients with autoimmune diseases
Xiumei Xiao, Qingtao Zhou, Jinghao Zhu, Lin Sun, Hua Zhang, Yongchang Sun, Jinxia Zhao, Liyan Cui
Oral care and oral assessment guide in breast cancer patients receiving everolimus and exemestane: subanalysis of a randomized controlled trial (Oral Care-BC)
Masahiro Umeda, Yoshihide Ota, Kosuke Kashiwabara, Naoki Hayashi, Mariko Naito, Toshinari Yamashita, Hirofumi Mukai, Katsuhiko Nakatsukasa, Takeshi Amemiya, Ken-Ichi Watanabe, Hironobu Hata, Yuichiro Kikawa, Naoki Taniike, Takashi Yamanaka, Sachiyo Mitsunaga, Kazuhiko Nakagami, Moriyasu Adachi, Naoto Kondo, Yasuyuki Shibuya, Naoki Niikura
A four-year observation of corneal densitometry after implantable collamer lens V4c implantation
Jing Zhao, Wen Yang, Jiao Zhao, Yang Shen, Ling Sun, Tian Han, Xiaoying Wang, Peijun Yao, Xingtao Zhou
Hemoglobin A1c modifies the association between triglyceride and time in hypoglycemia determined by flash glucose monitoring in adults with type 1 diabetes: implications for individualized therapy and decision-making
Yiwen Liu, Jie Yu, Chifa Ma, Shuli He, Fan Ping, Huabing Zhang, Wei Li, Lingling Xu, Xinhua Xiao, Yuxiu Li
Development and validation of predictive model for lymph node metastasis in endometrial cancer: a SEER analysis
Xingchen Li, Yuan Cheng, Yangyang Dong, Jingyi Zhou, Zhiqi Wang, Xiaoping Li, Jianliu Wang
Premature ovarian insufficiency patients with viable embryos derived from autologous oocytes through repeated oocyte retrievals could obtain reasonable cumulative pregnancy outcomes following frozen-embryo transfer
Xiuxian Zhu, Jing Ye, Yonglun Fu
Impact of variceal eradication on rebleeding and prognosis in cirrhotic patients undergoing secondary prophylaxis
Xing Wang, Jinni Luo, Chuan Liu, Yanna Liu, Xiaoying Wu, Fengping Zheng, Zhuofu Wen, Hong Tian, Xiuqing Wei, Yunwei Guo, Jianzhong Li, Xiaoliang Chen, Jin Tao, Xiaolong Qi, Bin Wu
A 12-week, randomized, double-blind, placebo-controlled study assessing the efficacy of EGHB010, a standardized extract of Paeoniae radix and Glycyrrhizae radix, in patients with early age-related macular degeneration
Joo Young Kim, Mirinae Kim, Rae Young Kim, Woo Kyung Park, Young-Hoon Park
UAP1L1 plays an oncogene-like role in glioma through promoting proliferation and inhibiting apoptosis
Zhuanyi Yang, Zhiquan Yang, Zhongliang Hu, Bo Li, Dingyang Liu, Xiaoyu Chen, Ying Wang, Deyun Feng
Risk factors and outcomes of intraoperative atrial fibrillation in patients undergoing thoracoscopic anatomic lung surgery
Chaoyang Tong, Qi Zhang, Yuan Liu, Meiying Xu, Jingxiang Wu, Hui Cao
A simple lectin-based biochip might display the potential clinical value of glycomics in patients with spontaneous intracerebral hemorrhage
Lei Ye, Yong-Sheng Fang, Xiao-Xue Li, Yi Gao, Sheng-Sheng Liu, Qiang Chen, Qiang Wu, Hong-Wei Cheng, Wei-Dong Du
A computed tomography (CT)-derived radiomics approach for predicting primary co-mutations involving TP53 and epidermal growth factor receptor (EGFR) in patients with advanced lung adenocarcinomas (LUAD)
Ying Zhu, Yu-Biao Guo, Di Xu, Jing Zhang, Zhen-Guo Liu, Xi Wu, Xiao-Yu Yang, Dan-Dan Chang, Min Xu, Jing Yan, Zun-Fu Ke, Shi-Ting Feng, Yang-Li Liu
Autologous esophageal mucosa with polyglycolic acid transplantation and temporary stent implantation can prevent stenosis after circumferential endoscopic submucosal dissection
Yong Liu, Zhengqi Li, Lizhou Dou, Yueming Zhang, Shun He, Jiqing Zhu, Yan Ke, Xudong Liu, Yumeng Liu, Hoiloi Ng, Guiqi Wang
Non-invasive assessment of urinary bladder compliance using ultrasound: first validation study based on clinical urodynamic study
Xinyu Zhang, Douglas A. Husmann, Lance A. Mynderse, Azra Alizad, Mostafa Fatemi
Role of a successful spontaneous breathing trial in ventilator liberation in brain-injured patients
Zhong-Hua Shi, Annemijn H. Jonkman, Pieter Roel Tuinman, Guang-Qiang Chen, Ming Xu, Yan-Lin Yang, Leo M. A. Heunks, Jian-Xin Zhou
Potential functional variants of KIAA genes are associated with breast cancer risk in a case control study
Jing Zhou, Congcong Chen, Sijun Liu, Wen Zhou, Jiangbo Du, Yue Jiang, Juncheng Dai, Guangfu Jin, Hongxia Ma, Zhibin Hu, Jiaping Chen, Hongbing Shen
Automatic classification of heterogeneous slit-illumination images using an ensemble of cost-sensitive convolutional neural networks
Jiewei Jiang, Liming Wang, Haoran Fu, Erping Long, Yibin Sun, Ruiyang Li, Zhongwen Li, Mingmin Zhu, Zhenzhen Liu, Jingjing Chen, Zhuoling Lin, Xiaohang Wu, Dongni Wang, Xiyang Liu, Haotian Lin
Analysis of tumor mutation burden combined with immune infiltrates in endometrial cancer
Jun Zhang, Lanfen An, Xing Zhou, Rui Shi, Hongbo Wang
Mass SARS-CoV-2 molecular and serological screening of medical staff and patients in Hangzhou, China: no evidence of RNA detection, low seroprevalence, and limited exposure risk in the hospital setting
Jun Huang, Lu Zhang, Shengjun Wu, Jie Lu, Fengying Li, Yulan Cheng, Qi Zhang, Guiling Li, Haitao Yu, Zhian Le, Xiaowen He, Yanjun Ding, Daniel Candotti, Xinyou Xie, Jun Zhang
Advances in the surgical outcomes of 300 cases of pure laparoscopic living donor right hemihepatectomy divided into three periods of 100 cases: a single-centre case series
Eui Soo Han, Kyung-Suk Suh, Kwang-Woong Lee, Nam-Joon Yi, Suk Kyun Hong, Jeong-Moo Lee, Kwang Pyo Hong, Ming Yuan Tan
Real-world big data demonstrates prevalence trends and developmental patterns of myopia in China: a retrospective, multicenter study
Erping Long, Xiaohang Wu, Xiaohu Ding, Yahan Yang, Xun Wang, Chong Guo, Xiayin Zhang, Kexin Chen, Tongyong Yu, Dongxuan Wu, Xutu Zhao, Zhenzhen Liu, Yizhi Liu, Haotian Lin
A nomogram to predict survival in patients with acute-on-chronic hepatitis B liver failure after liver transplantation
Liang Chen, Jiebin Zhang, Tongyu Lu, Jianye Cai, Jun Zheng, Jia Yao, Shuhong Yi, Hua Li, Guihua Chen, Hui Zhao, Yingcai Zhang, Yang Yang
Visit-to-visit variability of lipid and cardiovascular events in patients with familial hypercholesterolemia
Ye-Xuan Cao, Liang Li, Hui-Wen Zhang, Jing-Lu Jin, Hui-Hui Liu, Yuan-Lin Guo, Na-Qiong Wu, Cheng-Gang Zhu, Qian Dong, Rui-Xia Xu, Jing Sun, Jian-Jun Li
Inhibition of bone morphogenetic protein receptor 2 suppresses pancreatic ductal adenocarcinoma growth by regulating GRB2/ PI3K/AKT axis
Yazhou Wang, Huahu Guo, Zhengkui Zhang, Qi Wang, Xiaodong Tian, Yinmo Yang
A predictive model for postthrombotic syndrome in proximal deep vein thrombosis patients
Peng Qiu, Junchao Liu, Fuzhen Wan, Yuqian Chen, Kaichuang Ye, Jinbao Qin, Qun Huang, Xinwu Lu
Comprehensive serum metabolic and proteomic characterization on cognitive dysfunction in Parkinson’s disease
Na Zhang, Chuanxi Tang, Qiong Ma, Wei Wang, Mingyu Shi, Xiaoyu Zhou, Fangfang Chen, Chengcheng Ma, Xue Li, Gang Chen, Dianshuai Gao
Association between renal function and retinal neurodegeneration in Chinese patients with type 2 diabetes mellitus
Xia Gong, Wei Wang, Wangting Li, Ling Jin, Lanhua Wang, Jie Meng, Kun Xiong, Yuting Li, Xiao Han, Xiaoling Liang, Wenyong Huang
Effect of norepinephrine challenge on cardiovascular determinants assessed using a mathematical model in septic shock: a physiological study
Huaiwu He, Siyi Yuan, Yun Long, Dawei Liu, Xiang Zhou, Can Ince
pN1 but not pN0/N2 predicts survival benefits of prophylactic cranial irradiation in small-cell lung cancer patients after surgery
Haitang Yang, Mohammad Faisal Al-Hurani, Jianlin Xu, Liwen Fan, Ralph A. Schmid, Heng Zhao, Feng Yao
Nogo-B promotes epithelial-mesenchymal transition in lung fibrosis via PERK branch of the endoplasmic reticulum stress pathway
Ying Zhu, Meng Yang, Xue-Hui Li, Wu-Jian Xu, Wei Gao, Yu-Han Chen, Jian-Dong Li, Qiang Li
Marriage contributes to higher obesity risk in China: findings from the China Health and Nutrition Survey
Jinli Liu, Malgorzata A. Garstka, Zhonglin Chai, Yifan Chen, Veronika Lipkova, Mark E. Cooper, Kingsley Katleho Mokoena, Youfa Wang, Lei Zhang
Recombinant human bone morphogenetic protein-4 enhances tendon-to-bone attachment healing in a murine model of rotator cuff tear
Huabin Chen, Zhanwen Wang, Li Zhou, Bing Wu, Hongbin Lu, Ciliu Zhang, Tao Zhang
New sequential algorithm using Mac-2 binding protein glycosylation isomer to detect advanced carotid artery atherosclerosis
Huiyul Park, Dae Won Jun, Hoon-Ki Park, Kye-Yeung Park, Hwan-Sik Hwang
Robot-assisted mandibular angle osteotomy using electromagnetic navigation
Mengzhe Sun, Li Lin, Xiaojun Chen, Cheng Xu, Mar Aung Zin, Wenqing Han, Gang Chai
Autocrined leptin promotes proliferation of non-small cell lung cancer (NSCLC) via PI3K/AKT and p53 pathways
Jin Wang, Fachen Zhou, Fengzhou Li, Bing Wang, Yiying Hu, Xia Li
Comprehensive analysis of tumor microenvironment and identification of an immune signature to predict the prognosis and immunotherapeutic response in lung squamous cell carcinoma
Jinlong Wu, Chengfeng Xu, Xin Guan, Da Ni, Xuhui Yang, Zhiyin Yang, Mingsong Wang
Identification of four genes and biological characteristics associated with acute spinal cord injury in rats integrated bioinformatics analysis
Qiang Li, Bo Li, Bo Tao, Chenxi Zhao, Baoyou Fan, Qi Wang, Chao Sun, Huiquan Duan, Yilin Pang, Xuanhao Fu, Shiqing Feng
Nomograms for predicting progression-free survival and overall survival after surgery and concurrent chemoradiotherapy for glioblastoma: a retrospective cohort study
Lin Zheng, Zhi-Rui Zhou, Minghan Shi, Haiyan Chen, Qian-Qian Yu, Yang Yang, Lihong Liu, Lili Zhang, Yinglu Guo, Xiaofeng Zhou, Chao Li, Qichun Wei
An MSCT-based radiomics nomogram combined with clinical factors can identify Crohn’s disease and ulcerative colitis
Hui Li, Yan Mo, Chencui Huang, Qingguo Ren, Xiaona Xia, Xiaomin Nan, Xinyan Shuai, Xiangshui Meng
The outcomes in STEMI patients with high thrombus burden treated by deferred versus immediate stent implantation in primary percutaneous coronary intervention: a prospective cohort study
Demou Luo, Xiangming Hu, Shuo Sun, Chenyang Wang, Xing Yang, Jingguang Ye, Xiaosheng Guo, Shenghui Xu, Boyu Sun, Haojian Dong, Yingling Zhou
Pathological prognostic factors of retroperitoneal liposarcoma: comprehensive clinicopathological analysis of 124 cases
Pingping Sun, Ru Ma, Gang Liu, Lingling Wang, Hong Chang, Yan Li
Cost-utility analysis of imrecoxib compared with celecoxib for patients with osteoarthritis
Xueshan Sun, Xuemei Zhen, Xiaoqian Hu, Yuanyuan Li, Shuyan Gu, Yuxuan Gu, Zixuan Zhao, Wei Yang, Hengjin Dong
Intraductal administration of N-methyl-N-nitrosourea as a novel rodent mammary tumor model
Dongcheng Gao, Jianhua Liu, Jingping Yuan, Juan Wu, Xinwen Kuang, Deguang Kong, Weijie Zheng, Guannan Wang, Saraswati Sukumar, Yi Tu, Chuang Chen, Shengrong Sun

Review Article

Application and outlook of topical hemostatic materials: a narrative review
Yuting Zhong, Huayu Hu, Ningning Min, Yufan Wei, Xiangdong Li, Xiru Li
A narrative review of circular RNAs as potential biomarkers and therapeutic targets for cardiovascular diseases
Chi Liu, Nan Li, Guifeng Dai, Omer Cavdar, Hong Fang
A narrative review of exosomes in vascular calcification
Zheng Qin, Ruoxi Liao, Yuqin Xiong, Luojia Jiang, Jiameng Li, Liya Wang, Mei Han, Si Sun, Jiwen Geng, Qinbo Yang, Zhuyun Zhang, Yupei Li, Heyue Du, Baihai Su

Column in Laboratory Medicine1

How will emerging SARS-CoV-2 variants impact herd immunity?
Giuseppe Lippi, Brandon M. Henry

Editorial Commentary

Postoperative adjuvant EGFR-TKIs for resected EGFR-mutant NSCLC—opportunities and obstacles
Brielle A. Parris, Steven Leong, Henry Marshall, Ian A. Yang, Rayleen V. Bowman, Kwun M. Fong

Editorial on Medical Aerosol in Acute and Critical Care2

Demystifying medical aerosols in acute and critical care
Zhe Luo, James B. Fink

Review Article on Medical Aerosol in Acute and Critical Care2

Aerosol delivery via invasive ventilation: a narrative review
Hui-Ling Lin, James B. Fink, Huiqing Ge
Aerosol delivery via noninvasive ventilation: role of models and bioanalysis
Haitham Saeed, Hadeer S. Harb, Yasmin M. Madney, Mohamed E. A. Abdelrahim
Narrative review of practical aspects of aerosol delivery via high-flow nasal cannula
Jie Li, James B. Fink
Review of aerosol delivery in the emergency department
Patricia A. Dailey, Courtney M. Shockley
Fugitive aerosols in the intensive care unit: a narrative review
Ciarraí O’Toole, Mary Joyce, James A. McGrath, Andrew O’Sullivan, Miriam A. Byrne, Ronan MacLoughlin
A path to successful patient outcomes through aerosol drug delivery to children: a narrative review
Arzu Ari
Essentials for aerosol delivery to term and pre-term infants
Andrew R. Clark
Measurements of deposited aerosol dose in infants and small children
Timothy E. Corcoran
Administration of dry powders during respiratory supports
Wei-Ren Ke, Rachel Yoon Kyung Chang, Philip Chi Lip Kwok, Patricia Tang, Lan Chen, Donghao Chen, Hak-Kim Chan
Inhaled pulmonary vasodilators: a narrative review
Kai Liu, Huan Wang, Shen-Ji Yu, Guo-Wei Tu, Zhe Luo
Inhaled antibiotics during mechanical ventilation—why it will work
Maxime Desgrouas, Stephan Ehrmann

Editorial on Transgender Surgery3

Editorial on gender affirming surgery
Oscar J. Manrique, John A. Persing, Xiaona Lu

Original Article on Transgender Surgery3

Hockey stick incision: a modified technique for chest wall masculinization
Alexandra Junn, Sumun Khetpal, John Smetona, Jacob Dinis, Allister Hirschman, Mohammad Ali Mozaffari, Anusha Singh, Ann Hui Ching, Michael Alperovich, Xiaona Lu, John A. Persing
A comparison of perioperative safety for breast augmentation in cis- vs. trans patients
Kyle S. Gabrick, Fouad Chouiari, Kitae E. Park, Omar Allam, Mohammed Ali Mozaffari, John A. Persing, Michael Alperovich
Perception of femininity and attractiveness in Facial Feminization Surgery
Ann Hui Ching, Allister Hirschman, Xiaona Lu, Seija Maniskas, Antonio J. Forte, Michael Alperovich, John A. Persing
Necessity of facial contouring in feminization surgery for Chinese transgender females
Dong Li, Liang Xu, Zheyuan Yu, Jie Yuan, Min Wei
The strategy for vaginal rejuvenation: CO2 laser or vaginoplasty?
Chen Cheng, Yi Cao, Sun-Xiang Ma, Kai-Xiang Cheng, Ying-Fan Zhang, Yang Liu
Guiding the conversation—types of regret after gender-affirming surgery and their associated etiologies
Sasha Karan Narayan, Rayisa Hontscharuk, Sara Danker, Jess Guerriero, Angela Carter, Gaines Blasdel, Rachel Bluebond-Langner, Randi Ettner, Asa Radix, Loren Schechter, Jens Urs Berli

Review Article on Transgender Surgery3

Narrative review of facial gender surgery: approaches and techniques for the frontal sinus and upper third of the face
Matthew Louis, Roberto Travieso, Norah Oles, Devin Coon
Surgical techniques of phalloplasty in transgender patients: a systematic review
Daniel Boczar, Maria T. Huayllani, Humza Y. Saleem, Gabriela Cinotto, Francisco R. Avila, Salam Kassis, Xiaona Lu, Brian D. Rinker, Antonio J. Forte
Single versus two-stage phalloplasty for transgender female-to-male patients: a systematic review of the literature
Maria T. Huayllani, Daniel Boczar, Humza Y. Saleem, Gabriela Cinotto, Francisco R. Avila, Oscar J. Manrique, Pedro Ciudad, Brian D. Rinker, Antonio J. Forte
Imaging evaluation for the diagnosis and management of complications of gender-affirming surgeries
Justin T. Stowell, Allie M. Metcalfe, Priyanka Jha
Multidisciplinary approach to imaging for gender-affirming surgery: engaging surgeons, radiologists, and patients to ensure a positive imaging experience
Justin T. Stowell, Vaz A. Zavaletta, Evelyn F. Carroll, Frances W. Grimstad
Breast augmentation in the transgender patient: narrative review of current techniques and complications
Jenna C. Bekeny, Elizabeth G. Zolper, Oscar J. Manrique, Kenneth L. Fan, Gabriel Del Corral
Nipple-areola complex reconstruction in transgender patients undergoing mastectomy with free nipple grafts: a systematic review of techniques and outcomes
Samyd S. Bustos, Doga Kuruoglu, Maria Yan, Valeria P. Bustos, Antonio J. Forte, Pedro Ciudad, Esther A. Kim, Gabriel A. Del Corral, Oscar J. Manrique
Systematic review of fertility preservation options in transgender patients: a guide for plastic surgeons
Maria Yan, Samyd S. Bustos, Doga Kuruoglu, Pedro Ciudad, Antonio J. Forte, Esther A. Kim, Gabriel Del Corral, Oscar J. Manrique
Point of care virtual surgical planning and 3D printing in facial gender confirmation surgery: a narrative review
Doga Kuruoglu, Maria Yan, Samyd S. Bustos, Jonathan M. Morris, Amy E. Alexander, Basel Sharaf

Disclosure:

1. The series “Column in Laboratory Medicine” was commissioned by the editorial office, Annals of Translational Medicine without any sponsorship or funding. Giuseppe Lippi is serving as the unpaid Guest Editor for the series.

2. The series “Medical Aerosol in Acute and Critical Care” was commissioned by the editorial office, Annals of Translational Medicine without any sponsorship or funding. James B. Fink and Zhe Luo served as the unpaid Guest Editors for the series.

3. The series “Transgender Surgery” was commissioned by the editorial office, Annals of Translational Medicine without any sponsorship or funding. Oscar J. Manrique, John A Persing, and Xiaona Lu served as the unpaid Guest Editors for the series.