Vol 9, No 6 (March 2021): Annals of Translational Medicine

Original Article

Novel method for diagnosing lateral patellar compression syndrome using X-ray: a retrospective case-control study
Yu-Ping Yang, Yu-Dong Ling, Chao-Nan Pang, Nan Li, Yi-Ning Gong, Guo-Qing Cui, Xi Gong, Ying-Fang Ao
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:445
Cyclin G2 promotes the formation of smooth muscle cells derived foam cells in atherosclerosis via PP2A/NF-κB/LOX-1 pathway
Di Zhang, Jin-Lan Gao, Chen-Yang Zhao, Dan-Ning Wang, Xue-Sha Xing, Xiao-Yu Hou, Shu-Sen Wang, Qi Liu, Yang Luo
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:446
Improvement of pathological staging system for neuroendocrine tumors of the lung
Chengxiang Yi, Jie Dai, Nan Song, Chunxiao Wu, Liping Zhang, Yuming Zhu, Gening Jiang, Helin Zhang, Peng Zhang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:447
Macrophage regulator of G-protein signaling 12 contributes to inflammatory pain hypersensitivity
Gongsheng Yuan, Shuting Yang, Mayank Gautam, Wenqin Luo, Shuying Yang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:448
Robotic and laparoscopic sacrocolpopexy for pelvic organ prolapse: a systematic review and meta-analysis
Jiang Yang, Yong He, Xiaoyi Zhang, Zhi Wang, Xiaohu Zuo, Likun Gao, Li Hong
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:449
A biomechanical comparison of a mesh suture to a polyblend suture in a porcine tendon model
Zhanwen Wang, Zeling Long, Hong Li, Hongbin Lu, Anne Gingery, Peter C. Amadio, Steven L. Moran, Chunfeng Zhao
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:450
Three-dimensional ophthalmic artery model reconstruction and assessment captured by computed tomographic angiography in non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy patients
Jia-Lin Wang, Dong-Hui Wu, Hong-Yang Li, Yan-Ling Wang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:451
Which is the most effective one in knee osteoarthritis treatment from mesenchymal stem cells obtained from different sources? —A systematic review with conventional and network meta-analyses of randomized controlled trials
Zhen-Jie Wei, Qian-Qian Wang, Zheng-Guo Cui, Hidekuni Inadera, Xu Jiang, Cheng-Ai Wu
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:452
Germline and tumor BRCA1/2 mutations in Chinese high grade serous ovarian cancer patients
Gang Ji, Qianlan Yao, Longlong Bao, Jing Zhang, Qianming Bai, Xiaoli Zhu, Xiaoyu Tu, Rui Bi, Xiaoyan Zhou
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:453
Use of a novel Screen–Enrich–Combine(-biomaterials) Circulating System to fill a 3D-printed open Ti6Al4V frame with mesenchymal stem cells/β-tricalcium phosphate to repair complex anatomical bone defects in load-bearing areas
Wenxiang Chu, Zhiqing Liu, Yaokai Gan, Yongyun Chang, Xin Jiao, Wenbo Jiang, Kerong Dai
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:454
The Anaesthetic Biobank of Cerebrospinal fluid: a unique repository for neuroscientific biomarker research
Celien Tigchelaar, Sawal D. Atmosoerodjo, Martijn van Faassen, Klaas J. Wardenaar, Peter P. De Deyn, Robert A. Schoevers, Ido P. Kema, Anthony R. Absalom
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:455
Mechanism of scar formation following Roux-en-Y choledochojejunostomy in a novel rat model of obstructive jaundice
Shao-Cheng Lyu, Jing Wang, Lin Zhou, Ji-Qiao Zhu, Fei Pan, Tao Jiang, Ren Lang, Qiang He
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:456
Concurrent bile duct resection versus concomitant thrombectomy for hepatocellular carcinoma associated with bile duct tumor thrombus: a propensity score matching analysis
Jin-Kai Feng, Zhen-Hua Chen, Ju-Xian Sun, Jia-Yi Wu, Wei-Xing Guo, Jie Shi, Yong-Gang Wei, Jian-Yin Zhou, Zhi-Bo Zhang, Mao-Lin Yan, Shu-Qun Cheng
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:457
The ratio of gastric tube length to thorax length: a vital factor affecting leak after esophageal cervical anastomosis
Xiao-Kun Li, Tian-Tian Hua, Chi Zhang, Yang Xu, Wen-Jie Wu, Chao Zheng, Gao-Ming Wang, Yong Qiang, Zhuang-Zhuang Cong, Jun Yi, Yi Shen
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:458
Numerical simulation and analysis of midfacial impacts and traumatic brain injuries
Hao Li, Rong-Jian Lu, Po Wu, Yuan Yuan, Shuyong Yang, Fang-Fang Zhang, Ji Jiang, Yinghui Tan
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:459
Clinical application and accuracy analysis of 3D printing guide plate based on polylactic acid in mandible reconstruction with fibula flap
Po Wu, Lin Hu, Hao Li, Lin Feng, Yu Liu, Shuo Zhang, Xue-Chao Li, Mei-Ling Zhang, Shu-Yong Yang, Rong-Jian Lu
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:460
MiR-495 regulates cell proliferation and apoptosis in H2O2 stimulated rat spinal cord neurons through targeting signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3)
Yunfeng Qiu, Ziru Zhao, Qi Chen, Bin Zhang, Chuanjun Yang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:461
Bicarbonate Ringer’s solution for early resuscitation in hemorrhagic shock rabbits
Long Wang, Jingsheng Lou, Jiangbei Cao, Tao Wang, Jing Liu, Weidong Mi
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:462
Repair of unilateral combined orbital floor and medial wall fracture using two titanium mesh plates: a modified technique
Jinguo Yu, Jingkai Zhang, Song Chen, Qi Han, Hua Yan
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:463
Comparison of laser microsurgery and open partial laryngectomy for T1-2 laryngeal cancer treatment
Chunlin Luo, Kexing Lv, Qihong Liu, Yihui Wen, Meiya Lin, Zhangfeng Wang, Xiaolin Zhu, Aiyun Jiang, Weiping Wen, Wenbin Lei
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:464
Comprehensive analyses of PBRM1 in multiple cancer types and its association with clinical response to immunotherapy and immune infiltrates
Qiuan Yang, Rong Shen, Hanlin Xu, Xiaoliang Shi, Lili Xu, Lin Zhang, Xinglong Fan, Xiangfeng Jin
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:465
Identification and analysis of spinal cord injury subtypes using weighted gene co-expression network analysis
Qi Chen, Ziru Zhao, Guoyong Yin, Chuanjun Yang, Danfeng Wang, Zhi Feng, Na Ta
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:466
Tracking-based deep learning method for temporomandibular joint segmentation
Yi Liu, Yao Lu, Yubo Fan, Longxia Mao
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:467
Development of a predictive nomogram for early recurrence of hepatocellular carcinoma in patients undergoing liver transplantation
Ensi Ma, Jianhua Li, Hao Xing, Ruidong Li, Conghuan Shen, Quanbao Zhang, Zhenyu Ma, Yifeng Tao, Lunxiu Qin, Jing Zhao, Zhengxin Wang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:468
Analgesic efficacy of imrecoxib for postoperative pain following oral surgery: a prospective randomized, active-controlled, non-inferiority trial
Yu Jiang, Lili Qi, Jie Liu, Heming Wu, Yi Li, Linhu Zou, Zhiwei Guo, Jinqiang Wang, Huaiqi Li
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:469
Muscular blood oxygen level-dependent MRI is beneficial to evaluate effectiveness of an exercise prescription
Yilong Huang, Jialu Wei, Dan Han, Yuanming Jiang, Jia Zhang, Zhenguang Zhang, Bo He
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:470
In vivo endothelialization and neointimal hyperplasia assessment after rabbit carotid endarterectomy with bovine pericardium
Yanfei Chen, Yao Feng, Tao Wang, Xiao Zhang, Meng Zhang, Xuesong Bai, Long Li, Kun Yang, Yan Ma, Zhiping Zhang, Liqun Jiao
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:471
Remineralization of dentin induced by a compound of polyamide-amine and chlorhexidine in a resin dentin bonding microenvironment
Kezhen Xiang, Liang Chen, Wang Chen, Deqin Yang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:472
Hypoxia enhances the production and antitumor effect of exosomes derived from natural killer cells
Yanan Jiang, Haiming Jiang, Kun Wang, Chunling Liu, Xuejing Man, Qiang Fu
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:473
Development and validation of a prediction model for lung adenocarcinoma based on RNA-binding protein
Longjun Yang, Rusi Zhang, Guangran Guo, Gongming Wang, Yingsheng Wen, Yongbin Lin, Xuewen Zhang, Xiangyang Yu, Zirui Huang, Dechang Zhao, Lanjun Zhang, written on behalf of the AME Thoracic Surgery Collaborative Group
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:474
STK17B promotes the progression of ovarian cancer
Liping Jiang, Jinhua Zhou, Shaojie Zhao, Xuzhen Wang, Youguo Chen
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:475
Risk factors for lymph node metastasis of the left recurrent laryngeal nerve in patients with esophageal squamous cell carcinoma
Chuangui Chen, Zhao Ma, Xiaobin Shang, Xiaofeng Duan, Jie Yue, Hongjing Jiang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:476
Intra-abdominal infection in acute pancreatitis in eastern China: microbiological features and a prediction model
Cheng Zhu, Sheng Zhang, Han Zhong, Zhichun Gu, Yuening Kang, Chun Pan, Zhijun Xu, Erzhen Chen, Yuetian Yu, Qian Wang, Enqiang Mao
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:477
Low expression of BTN3A3 indicates poor prognosis and promotes cell proliferation, migration and invasion in non-small cell lung cancer
Xu Cheng, Tianyu Ma, Ling Yi, Chongyu Su, Xiaojue Wang, Tao Wen, Bing Wang, Yuxuan Wang, Hongtao Zhang, Zhidong Liu
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:478
Constitutive activation of ERK1/2 signaling protects against myocardial ischemia via inhibition of mitochondrial fragmentation in the aging heart
Qiang Zhao, Fen Liu, Qian Zhao, Jinyu Zhang, Junyi Luo, Xiaomei Li, Yining Yang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:479
Utility of preoperative three-dimensional CT bronchography and angiography in uniportal video-assisted thoracoscopic anatomical lobectomy: a retrospective propensity score-matched analysis
Xin-Yu Zhu, Fei-Rong Yao, Chun Xu, Cheng Ding, Jun Chen, Wen-Yi Wang, Liu-Ying Pan, Jun Zhao, Chang Li
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:480
Angiotensin II-mediated improvement of renal mitochondrial function via the AMPK/PGC-1α/NRF-2 pathway is superior to norepinephrine in a rat model of septic shock associated with acute renal injury
Hui An, Zhenjie Hu, Yuhong Chen, Lianfang Cheng, Jian Shi, Linan Han
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:481
Preparation and evaluation of chitosan-polyvinyl alcohol/ polyhexamethylene guanidine hydrochloride antibacterial dressing to accelerate wound healing for infectious skin repair
Xiaotong Yue, Lingying Liu, Yushou Wu, Xiangyu Liu, Shaozeng Li, Zihao Zhang, Shaofang Han, Xiaoteng Wang, Yang Chang, Hailiang Bai, Jiake Chai, Sen Hu, Hongyu Wang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:482
High-throughput sequencing profile of laryngeal cancers: analysis of co-expression and competing endogenous RNA networks of circular RNAs, long non-coding RNAs, and messenger RNAs
Zheng Wang, Jia Gu, Tao Han, Kai Li
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:483
Downregulation of circ-RANBP9 in laryngeal cancer and its clinical significance
Zheng Wang, Jia Gu, Aihui Yan, Kai Li
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:484
MiR-138-1-3p alters the stemness and radiosensitivity of tumor cells by targeting CRIPTO and the JAK2/STAT3 pathway in nasopharyngeal carcinoma
Tao Du, Jiahui Jiang, Yiting Chen, Nengwei Zhang, Guanyang Chen, Xingwei Wang, Xueying Long, Xueping Feng
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:485
The safety and efficacy of neoadjuvant programmed death 1 inhibitor therapy with surgical resection in stage IIIA non-small cell lung cancer
Jiangfeng Wang, Jianqiang Li, Lei Cai, Sheng Chen, Youhua Jiang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:486
KIAA0101 knockdown inhibits cell proliferation and induces cell cycle arrest and cell apoptosis in chronic lymphocytic leukemia cells
Qing Zhang, Jingjing Yuan, Yanyan Liu, Xingchen Liu, Tianxin Lv, Keshu Zhou, Yongping Song
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:487
LncRNA prostate androgen-regulated transcript 1 (PART 1) functions as an oncogene in osteosarcoma via sponging miR-20b-5p to upregulate BAMBI
Zhimin Pan, Fengbo Mo, Hucheng Liu, Jin Zeng, Kai Huang, Sheng Huang, Zhiyou Cao, Xiaoyu Xu, Jianyun Xu, Tianmi Liu, Jiang Huang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:488
Cytokine expressions of spinal cord injury treated by neurotropin and nafamostat mesylate
Chao Sun, Bo Li, Huiquan Duan, Bo Tao, Chenxi Zhao, Wenxiang Li, Yilin Pang, Baoyou Fan, Shiqing Feng
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:489
Effectiveness of Chinese herbal medicine combined with Western medicine on deferring dialysis initiation for nondialysis chronic kidney disease stage 5 patients: a multicenter prospective nonrandomized controlled study
Yifan Wu, Chuang Li, Lei Zhang, Chuan Zou, Peng Xu, Zehuai Wen, Wenwei Ouyang, Nizhi Yang, Min Zhang, Qizhan Lin, Fuhua Lu, Lixin Wang, Kun Bao, Daixin Zhao, Lizhe Fu, Xinfeng Guo, Lihong Yang, Aihua Ou, Zehui He, Heng Weng, Jianmin Li, Wei Shi, Xiaoqin Wang, Liqun Song, Yongli Zhan, Wei Sun, Lianbo Wei, Niansong Wang, Dingkun Gui, Jihong Zhan, Ying Lu, Hongyu Chen, Yuning Liu, Hongtao Yang, Ming Chen, Yiping Wang, Peiqing Zhang, Yueyi Deng, Lanfen Meng, Xiaohong Cheng, Feng Li, Dajun Yu, Damin Xu, Jing’ai Fang, Hongyan Li, Junzhou Fu, Yuansheng Xie, Wenge Li, Jinghong Zhao, Yuanhang Huang, Zhaoyu Lu, Guobin Su, La Zhang, Xindong Qin, Yuan Xu, Yu Peng, Haijing Hou, Lili Deng, Hui Liu, Xina Jie, Lichang Liu, Fang Tang, Hongfei Pei, Ping Li, Wei Mao, Xusheng Liu
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:490
A retrospective study on the effectiveness of Artificial Intelligence-based Clinical Decision Support System (AI-CDSS) to improve the incidence of hospital-related venous thromboembolism (VTE)
Shuai Zhou, Xudong Ma, Songyi Jiang, Xiaoyan Huang, Yi You, Hanbing Shang, Yong Lu
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:491
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) improved diabetic lung fibrosis via AMPK and microRNA-27a (miR-27a)
Jia Liu, Xiaoyu Li, Shan Lu, Xiao Zheng, Xiaohui Zhang, Wei Zhao
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:492
Comprehensive study of neoadjuvant targeted therapy for resectable non-small cell lung cancer
Yi Bao, Chang Gu, Huikang Xie, Shengnan Zhao, Dong Xie, Chang Chen, Gening Jiang, Chenyang Dai, Yuming Zhu
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:493
Roxithromycin attenuates inflammation via modulation of RAGE-influenced calprotectin expression in a neutrophilic asthma model
Xiaofei Gu, Danni Shu, Songmin Ying, Yuanrong Dai, Qi Zhang, Xinmiao Chen, Huijun Chen, Wei Dai
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:494
Characterization of amino acid residues of T-cell receptors interacting with HLA-A*02-restricted antigen peptides
Ying Zhu, Changxin Huang, Meng Su, Zuanmin Ge, Lanlan Gao, Yanfei Shi, Xuechun Wang, Jianfeng Chen
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:495
Minimum heart rate and mortality in critically ill myocardial infarction patients: an analysis of the MIMIC-III database
Junjie Wang, Lingqu Zhou, Yinyin Zhang, Haifeng Zhang, Yong Xie, Zhiteng Chen, Boshui Huang, Kuan Zeng, Juan Lei, Jingting Mai, Yue Pan, Yangxin Chen, Jingfeng Wang, Qi Guo
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:496
Ocular symptoms as the initial clinical manifestations in patients with extraocular tumors
Jianlong Zheng, Weiqi Chen, Dingguo Huang, Yifan Wang, Dezhi Zheng, Lingling Zhou, Marten E. Brelén, Zijing Huang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:497
Circular RNA hsa-circ-000881 suppresses the progression of lung adenocarcinoma in vitro via a miR-665/PRICKLE2 axis
Chu Huang, Weiming Yue, Lin Li, Shuhai Li, Cun Gao, Libo Si, Lei Qi, Chuanle Cheng, Ming Lu, Guanqing Chen, Jingjing Cui, Renchang Zhao, Yongmeng Li, Hui Tian
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:498
Development of Chinese odor identification test
Baihan Su, Dawei Wu, Yongxiang Wei
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:499
A metabolism-related gene signature for predicting the prognosis and therapeutic responses in patients with hepatocellular carcinoma
Xiaoyan Dai, Wei Jiang, Liang Ma, Jie Sun, Xiaodi Yan, Jing Qian, Yan Wang, Yu Shi, Shujie Ni, Ninghua Yao
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:500
Value of circulating tumor cells in the diagnosis and treatment of solitary pulmonary nodules
Desen Liu, Yiming Mao, Haitao Ma
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:501
The removal of foreign body ingestion in the upper gastrointestinal tract: a retrospective study of 1,182 adult cases
Xin Wang, Shuai Su, Yiming Chen, Zelan Wang, Ying Li, Junjie Hou, Weilong Zhong, Yuming Wang, Bangmao Wang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:502
Conjugated linoleic acid prompts bone formation in ovariectomized osteoporotic rats and weakens osteoclast formation after treatment with ultraviolet B
Zhongshu Shan, Yanyan Zhao, Zhixue Qiu, Suonan Angxiu, Yong Gu, Junming Luo, Hongtao Bi, Wei Luo, Rui Xiong, Siqing Ma, Zhao He, Liang Chen
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:503
In vivo CT imaging of gold nanoparticle-labeled exosomes in a myocardial infarction mouse model
Lianggeng Gong, Yingying Weng, Wei Zhou, Kunchi Zhang, Wei Li, Jia Jiang, Jun Zhu
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:504
TGF-β1 can be regulated by NDRG2 via the NF-κB pathway in hypoxia-induced liver fibrosis
Hong-Zhen Ba, Zhi-Hui Liang, Hyung Sik Kim, Wei Cao
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:505
Diagnostic value of linked color imaging based on endoscopy for gastric intestinal metaplasia: a systematic review and meta-analysis
Xiaochuang Shu, Guozhi Wu, Yanjun Zhang, Yuping Wang, Ya Zheng, Qinghong Guo, Rui Ji, Yongning Zhou
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:506
Comparative study on the diagnostic value of intravenous/ peritumoral injection of indocyanine green for metastatic lymph node location in patients with head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC)
Chengwan Xia, Qunzhi Zhou, Qian Zhang, Shiqi Hu, Elisa Meacci, Yosuke Matsuura, Marion Durand, Qingang Hu, Huiming Cai, Yuxin Wang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:507
Performance evaluation of optical platelet counting of BC-6000Plus automated hematology analyzer
Xuehua Hu, Yuqun Tang, Mingyi Li, Chunyun Fu, Zuoxin Deng, Wenting Tang, Huideng Zhou, Yan Chen, Yingfeng Li
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:508

Review Article

Cellular responses and functions of α7 nicotinic acetylcholine receptor activation in the brain: a narrative review
Zhe-Qi Xu, Wen-Jun Zhang, Ding-Feng Su, Guo-Qing Zhang, Chao-Yu Miao
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:509
Update on the secondary cytoreduction in platinum-sensitive recurrent ovarian cancer: a narrative review
Carmine Conte, Anna Fagotti, Giacomo Avesani, Charlotte Trombadori, Alex Federico, Marco D’Indinosante, Maria Teresa Giudice, Silvia Pelligra, Claudio Lodoli, Claudia Marchetti, Gabriella Ferrandina, Giovanni Scambia, Valerio Gallotta
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:510

Study Protocol

Connectome-based prediction of brain age in Rolandic epilepsy: a protocol for a multicenter cross-sectional study
Fuqin Wang, Yu Yin, Yang Yang, Ting Liang, Tingting Huang, Cheng He, Jie Hu, Jingjing Zhang, Yanli Yang, Qianlu Xing, Tijiang Zhang, Heng Liu
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:511

Editorial on Heart Failure Update and Advances in 20211

Editorial for “Heart Failure Update and Advances in 2021”
Debabrata Mukherjee, Jose B. Cruz Rodriguez
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:515

Review Article on Heart Failure Update and Advances in 20211

Updates in pharmacotherapy of heart failure with reduced ejection fraction
Clifton Espinoza, Haider Alkhateeb, Tariq Siddiqui
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:516
Optimal diuretic strategies in heart failure
Sarabjeet S. Suri, Salpy V. Pamboukian
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:517
Narrative review in the current role of angiotensin receptor-neprilysin inhibitors
Jose B. Cruz Rodriguez, Cameron Cu, Tariq Siddiqui
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:518
Narrative review of pharmacotherapy for transthyretin cardiac amyloid
Jose B. Cruz Rodriguez, Jose A. Tallaj
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:519
Management of left ventricular thrombus: a narrative review
Jose B. Cruz Rodriguez, Kazue Okajima, Barry H. Greenberg
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:520
Antiplatelet and anticoagulation strategies for left ventricular assist devices
Renzo Y. Loyaga-Rendon, Toshinobu Kazui, Deepak Acharya
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:521
Pulmonary vasodilator use in continuous-flow left ventricular assist device management
Preethi Pirlamarla, Eduardo Rame, Charles Hoopes, Indranee Rajapreyar
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:522
Narrative review: the holy grail: update on pharmacotherapy for heart failure with preserved ejection fraction
Pablo Alejandro Paz, Barbara Daniela Mantilla, Erwin E. Argueta, Debabrata Mukherjee
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(6)
:523

Disclosure:

1. The series “Heart Failure Update and Advances in 2021” was commissioned by the editorial office, Annals of Translational Medicine without any sponsorship or funding. Debabrata Mukherjee and Jose Benjamin Cruz Rodriguez served as the unpaid Guest Editors for the series.