Vol 9, No 3 (February 2021): Annals of Translational Medicine

Original Article

Bioelectrical impedance analysis for predicting postoperative complications and survival after liver resection for hepatocellular carcinoma
Gil Ho Lee, Hyo Jung Cho, Garam Lee, Han Gyeol Kim, Hee Jung Wang, Bong-Wan Kim, Mi Young Lee, So Young Yoon, Choong-Kyun Noh, Chul Won Seo, Jung Woo Eun, Jae Youn Cheong, Sung Won Cho, Soon Sun Kim
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:190
Genitalia-related nursing embarrassment and its associated factors among female nurses in mainland China: a nationwide cross-sectional study
Guoyi Yang, Huixin Liu, Jia Wang, Zixian Geng, Ling Wang, Tao Xu
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:191
Quantitative assessment of the diagnostic role of mucin family members in pancreatic cancer: a meta-analysis
Shunda Wang, Lei You, Menghua Dai, Yupei Zhao
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:192
A predictive nomogram of bleeding risk in patients with atrial fibrillation after drug-eluting stent implantation
Jun Qian, Jiyong Zan, Lijun Kuang, Lin Che, Yunan Yu, Ting Shen, Jiani Tang, Fei Chen, Xuebo Liu
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:193
Integrative identification of the pathogenic role of a novel G6PD missense mutation c.697G>C
Hongyang Zhang, Danyi Peng, Yi Shu, Dan Zhu, Weiwei Hu, Chaowen Yu, Juan Zhang, Shan Liu, Kexing Wan, Zhaojian Yuan, Hao Liu, Dongjuan Wang, Tingting Jiang, Jie Yu, Penghui Zhang, Lin Zou
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:194
Analysis of endometrial microbiota in intrauterine adhesion by high-throughput sequencing
Tianmei Qiu, Lei Liu, Hongwei Zhou, Huafang Sheng, Yuanli He, Mubiao Liu, Huihua Cai
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:195
Validation of manufacturers’ laryngeal mask airway size selection standard: a large retrospective study
Yaoyao Ren, Cuicui Cao, Xuan Liang, Zhihai Ju, Ling Zhang, Xu Cui, Guyan Wang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:196
Metabolically healthy obesity and risk of stroke: a meta-analysis of prospective cohort studies
Ling-Zhi Ma, Fu-Rong Sun, Zuo-Teng Wang, Lin Tan, Xiao-He Hou, Ya-Nan Ou, Qiang Dong, Jin-Tai Yu, Lan Tan
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:197
Development and validation of a nomogram for predicting overall survival of patients with cancer of unknown primary: a real-world data analysis
Yizi Jin, Mingxi Lin, Zhiguo Luo, Xichun Hu, Jian Zhang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:198
Profiles of differentially expressed long noncoding RNAs and messenger RNAs in the myocardium of septic mice
Chengbao Li, Yongchao Liu, Jing Qin, Yuhao Liu, Lijie Ma, Shouqin Zhang, Junjie Wang, Sheng Wang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:199
The shortage of hospital beds for COVID-19 and non-COVID-19 patients during the lockdown of Wuhan, China
Zian Zhuang, Peihua Cao, Shi Zhao, Lefei Han, Daihai He, Lin Yang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:200
A novel artificial intelligence-assisted triage tool to aid in the diagnosis of suspected COVID-19 pneumonia cases in fever clinics
Cong Feng, Lili Wang, Xin Chen, Yongzhi Zhai, Feng Zhu, Hua Chen, Yingchan Wang, Xiangzheng Su, Sai Huang, Lin Tian, Weixiu Zhu, Wenzheng Sun, Liping Zhang, Qingru Han, Juan Zhang, Fei Pan, Li Chen, Zhihong Zhu, Hongju Xiao, Yu Liu, Gang Liu, Wei Chen, Tanshi Li
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:201
Prognostic significance of chemokines CCL11 and CCL5 modulated by low-density lipoprotein cholesterol in colon cancer patients with normal body mass index
Caihua Wang, Yi Zou, Chi Pan, Liming Shao, Zonghui Ding, Yunzhu Zhang, Jun Ye, Peiwei Li, Yuezhong Ren, Chunpeng Zhu
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:202
Decreased plasma musclin levels are associated with potential atrial fibrillation in non-diabetic patients
Yuan Zhong, Jingying Zhang, Kai Tang, Wenxin Kou, Shaojie Xu, Haotian Yang, Lu Liu, Peipei Luan, Abdul-Quddus Mohammed, Fuad A. Abdu, Dongdong Zhao, Hailing Li, Wenhui Peng, Yawei Xu
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:203
Clinical outcomes following surgical mitral valve repair or replacement in patients with rheumatic heart disease: a meta-analysis
Yefan Jiang, Chen Wang, Geng Li, Si Chen
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:204
Identification of novel prognostic genes of triple-negative breast cancer using meta-analysis and weighted gene co-expressed network analysis
Wenning Cao, Yike Jiang, Xiang Ji, Xuejiao Guan, Qianyu Lin, Lan Ma
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:205
Analysis of metastases in non-small cell lung cancer patients with epidermal growth factor receptor mutation
Yu Chen, Juan Deng, Yu Liu, Hao Wang, Sha Zhao, Yayi He, Caicun Zhou
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:206
Irbesartan inhibits metastasis by interrupting the adherence of tumor cell to endothelial cell induced by angiotensin II in hepatocellular carcinoma
Long-Hai Feng, Hui-Chuan Sun, Xiao-Dong Zhu, Shi-Zhe Zhang, Xiao-Long Li, Kang-Shuai Li, Xue-Feng Liu, Ming Lei, Yan Li, Zhao-You Tang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:207
The predictive effect of the platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) and the neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) on the risk of death in patients with severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS): a multi-center study in China
Xiankun Wang, Ling Lin, Zhenghua Zhao, Wei Zhou, Zirou Ge, Yi Shen, Lin Wang, Wei Zhang, Rui Song, Di Tian, Jing Wen, Shuping Cui, Xiaoli Yu, Yang Feng, Yuanni Liu, Chunqian Qiang, Jianping Duan, Yanli Ma, Xingwang Li, Tianli Fan, Yongxiang Zhao, Zhihai Chen
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:208
Y-chromosome loss is frequent in male renal tumors
Franziska Büscheck, Christoph Fraune, Seyedehmina Garmestani, Ronald Simon, Martina Kluth, Claudia Hube-Magg, Kathrin Ketterer, Christian Eichelberg, Doris Höflmayer, Frank Jacobsen, Corinna Wittmer, Waldemar Wilczak, Guido Sauter, Margit Fisch, Till Eichenauer, Michael Rink
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:209
Economic impact of orthopaedic care for non-fatal gunshot wounds: analysis of a public health crisis
Samuel Rosas, Chukwuweike U. Gwam, Edgar T. Araiza, Martin W. Roche, Cynthia L. Emory, Eben A. Carroll, Jason J. Halvorson, Johannes F. Plate
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:210
Risk factors for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infections: a nationwide population-based study
Seon Cheol Park, Sun Young Won, Na Hye Kim, Heun Choi, Tae Mi Youk, Hyun Jung Lee, Han Ho Jeon
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:211
Patient-specific total hip arthroplasty is superior to conventional methods for Crowe III and IV adult developmental hip dysplasia: a randomized controlled trial
Chenggong Wang, Yusheng Li, Yihe Hu, Hua Liu, Long Wang, Jie Xie, Han Xiao, Shilong Su, Fawei Gao, Da Zhong
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:212
The interval between onset and admission predicts disease progression in COVID-19 patients
Liang Peng, Qing-Quan Lv, Fan Yang, Xing-Mei Wu, Cheng-Cheng Zhang, Yong-Quan Wang, Wen-Hao Huang, Chun-Wei Li, Yi Wei, Ren-Qiang Ma, Ke-Jing Tang, Lin Yao, Jian Li, Wei-Ping Wen
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:213
Monitoring perfusion and oxygen saturation in port-wine stains during vascular targeted photodynamic therapy
Defu Chen, Ying Wang, Hongyou Zhao, Haixia Qiu, Yongtian Wang, Jian Yang, Ying Gu
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:214
Analysis of the differences in lung cancer research trends between China and the United States based using project funding data
Yuansheng Zheng, Yiwei Huang, Yunyi Bian, Yajing Du, Tao Lu, Qihai Sui, Ming Li, Zhencong Chen, Cheng Zhan, Junjie Xi, Wei Jiang, Qun Wang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:215
A deep learning-based quantitative computed tomography model for predicting the severity of COVID-19: a retrospective study of 196 patients
Weiya Shi, Xueqing Peng, Tiefu Liu, Zenghui Cheng, Hongzhou Lu, Shuyi Yang, Jiulong Zhang, Mei Wang, Yaozong Gao, Yuxin Shi, Zhiyong Zhang, Fei Shan
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:216
Preliminary results of simultaneous integrated boost intensity-modulated radiation therapy based neoadjuvant chemoradiotherapy on locally advanced rectal cancer with clinically suspected positive lateral pelvic lymph nodes
Jian-Hao Geng, Yang-Zi Zhang, Yong-Heng Li, Shuai Li, Lin Wang, Zhi-Long Wang, Xiang-Gao Zhu, Zhao-De Bu, Zi-Yu Li, Xiang-Qian Su, Yong Cai, Ai-Wen Wu, Wei-Hu Wang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:217
Skip metastasis in mediastinal lymph node is a favorable prognostic factor in N2 lung cancer patients: a meta-analysis
Zihuai Wang, Jiahan Cheng, Wenyu Huang, Diou Cheng, Yilin Liu, Qiang Pu, Nathan E. Reticker-Flynn, Lunxu Liu
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:218
Evaluation of exosomal miRNAs as potential diagnostic biomarkers for acute myocardial infarction using next-generation sequencing
Mei Guo, Rui Li, Linfeng Yang, Qianhua Zhu, Mo Han, Zhichao Chen, Fengying Ruan, Yongxian Yuan, Zhenni Liu, Binbin Huang, Mingzhou Bai, Hongqi Wang, Chao Zhang, Chong Tang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:219
DNA damage response as a prognostic indicator in metastatic breast cancer via mutational analysis
Guohua Rong, Zongbi Yi, Fei Ma, Yanfang Guan, Yaping Xu, Lifeng Li, Binghe Xu
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:220
Ultrasound-targeted microbubble destruction-mediated Ang1 gene transfection improves left ventricular structural and sympathetic nerve remodeling in canines with myocardial infarction
Sheng Cao, Qing Deng, Yijia Wang, Yanxiang Zhou, Qing Zhou
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:221
Interleukin (IL)-1 family cytokines could differentiate primary immune thrombocytopenia from systemic lupus erythematosus-associated thrombocytopenia
Yanxia Zhan, Luya Cheng, Boting Wu, Lili Ji, Pu Chen, Feng Li, Jingjing Cao, Yang Ke, Ling Yuan, Zhihui Min, Lihua Sun, Hao Chen, Fanli Hua, Yunfeng Cheng
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:222
Cathelicidin induces epithelial-mesenchymal transition to promote airway remodeling in smoking-related chronic obstructive pulmonary disease
Zhiming Jiang, Yuke Zhang, Yibing Zhu, Chong Li, Lei Zhou, Xiaolin Li, Fuxiang Zhang, Xianming Qiu, Yiqing Qu
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:223
Effects of continuous venovenous hemofiltration on vancomycin trough concentrations in critically ill children
Lengyue Peng, Yawen Gao, Guangli Zhang, Xiaoyin Tian, Huiting Xu, Qinghong Yu, Jie Cheng, Yuanyuan Li, Qinyuan Li, Yingfu Chen, Wei Zhao, Zhengxiu Luo
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:224
MET deletion is a frequent event in gastric/gastroesophageal junction/esophageal cancer: a cross-sectional analysis of gene status and signal distribution in 1,580 patients
Jan Trøst Jørgensen, Jens Mollerup, Hui Yang, Ning Go, Karsten Bork Nielsen
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:225
Analyzing fundus images to detect diabetic retinopathy (DR) using deep learning system in the Yangtze River delta region of China
Li Lu, Peifang Ren, Qianyi Lu, Enliang Zhou, Wangshu Yu, Jiani Huang, Xiaoying He, Wei Han
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:226
Systemic inflammation is associated with inferior disease control and survival in stage III non-small cell lung cancer
Emily Keit, Brendan Coutu, Weining Zhen, Chi Zhang, Chi Lin, Nathan Bennion, Apar Kishor Ganti, Vinicius Ernani, Michael Baine
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:227
Preservation of spatial memory and neuroprotection by the fatty acid amide hydrolase inhibitor URB597 in a rat model of vascular dementia
Da-Peng Wang, Qi Lin, Kai Kang, Yi-Fang Wu, Shao-Hua Su, Jian Hai
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:228
Coronary artery disease: differential expression of ceRNAs and interaction analyses
Sheng Kang, Yong Ye, Guang Xia, Hai-Bo Liu
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:229
A biomarker-based age, biomarkers, clinical history, sex (ABCS)-mortality risk score for patients with coronavirus disease 2019
Meng Jiang, Changli Li, Li Zheng, Wenzhi Lv, Zhigang He, Xinwu Cui, Christoph F. Dietrich
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:230
A comparison of short-stem prostheses and conventional stem prostheses in primary total hip arthroplasty: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
Zhen Zhang, Qiqi Xing, Jingyi Li, Zichao Jiang, Yixiao Pan, Yihe Hu, Long Wang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:231
MiR-4729 regulates TIE1 mRNA m6A modification and angiogenesis in hemorrhoids by targeting METTL14
Te Liu, Haikun Zhou, Hong Lu, Chunsheng Luo, Qingming Wang, Yunhua Peng, Wei Yang, Yaojie Xin
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:232
A nomogram for the predicting of survival in patients with esophageal squamous cell carcinoma undergoing definitive chemoradiotherapy
Peiliang Wang, Maoqi Yang, Xin Wang, Zongxing Zhao, Minghuan Li, Jinming Yu
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:233
Hyperglycemia aggravates monocyte-endothelial adhesion in human umbilical vein endothelial cells from women with gestational diabetes mellitus by inducing Cx43 overexpression
Qian Zhang, Shan Wu, Guoliang Sun, Rui Zhang, Xianlong Li, Yanling Zhang, Fei Huang, Dongdong Yuan
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:234
Elongated axial length and myopia-related fundus changes associated with the Arg130Cys mutation in the LIM2 gene in four Chinese families with congenital cataracts
Xun Wang, Yanli Qin, Aierxiding Abudoukeremuahong, Meimei Dongye, Xulin Zhang, Dongni Wang, Jing Li, Zhuoling Lin, Yahan Yang, Lin Ding, Haotian Lin
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:235
Clinical characteristics, inflammation and coagulation status in patients with immunological disease-related chronic cerebrospinal venous insufficiency
Si-Ying Song, Duo Lan, Xiao-Qin Wu, Yu-Chuan Ding, Xun-Ming Ji, Ran Meng
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:236
Albumin-bilirubin index and platelet-albumin-bilirubin index contribute to identifying survival benefit candidates in patients with hepatocellular carcinoma and Child-Pugh grade A undergoing transcatheter arterial chemoembolization with sorafenib treatment
Keshu Hu, Jia Yuan, Bei Tang, Feng Zhang, Shenxin Lu, Rongxin Chen, Lan Zhang, Zhenggang Ren, Xin Yin
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:237
Therapeutic effect of intense pulsed light with optimal pulse technology on meibomian gland dysfunction with and without ocular Demodex infestation
Yanan Huo, Yanping Mo, Yaying Wu, Fei Fang, Xiuming Jin
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:238
Survival analysis of second primary malignancies after cervical cancer using a competing risk model: implications for prevention and surveillance
Runmei Li, Yue Zhang, Bingqing Ma, Kangming Tan, Henry S. Lynn, Zhenyu Wu
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:239
Alteration of spatial patterns at the network-level in facial synkinesis: an independent component and connectome analysis
Zhen-Zhen Ma, Ye-Chen Lu, Jia-Jia Wu, Si-Si Li, Wei Ding, Jian-Guang Xu
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:240
Predicting the cumulative number of disaster deaths during the early stage of earthquakes
Marie Fujimoto, Hiroshi Nishiura
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:241
Predicting subretinal fluid absorption with machine learning in patients with central serous chorioretinopathy
Fabao Xu, Yifan Xiang, Cheng Wan, Qijing You, Lijun Zhou, Cong Li, Songjian Gong, Yajun Gong, Longhui Li, Zhongwen Li, Li Zhang, Xiayin Zhang, Chong Guo, Kunbei Lai, Chuangxin Huang, Hongkun Zhao, Chenjin Jin, Haotian Lin
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:242
Association of apnea-hypopnea index during rapid eye movement sleep with insulin resistance in patients with suspected obstructive sleep apnea: a cross-sectional study
Juanjuan Zou, Yupu Liu, Huajun Xu, Lili Meng, Jianyin Zou, Yingjun Qian, Bin Chen, Hongliang Yi, Jian Guan, Shankai Yin
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:243
The predictive value of urinary kidney injury molecular-1 for long-term graft function in kidney transplant patients: a prospective study
Minyan Zhu, Zhejun Chen, Yuehan Wei, Yanhong Yuan, Liang Ying, Hang Zhou, Xiajing Che, Min Fang Zhang, Zhaohui Ni, Ming Zhang, Shan Mou
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:244
Transplantation of GMP-grade human iPSC-derived retinal pigment epithelial cells in rodent model: the first pre-clinical study for safety and efficacy in China
Hang Zhang, Bingnan Su, Luyan Jiao, Ze-Hua Xu, Chang-Jun Zhang, Jinfu Nie, Mei-Ling Gao, Ying V. Zhang, Zi-Bing Jin
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:245
Effects of notoginseng leaf triterpenes on small molecule metabolism after cerebral ischemia/reperfusion injury assessed using MALDI–MS imaging
Lei Wang, Ting Zhu, Hui-Bo Xu, Xiao-Ping Pu, Xin Zhao, Fang Tian, Tao Ding, Gui-Bo Sun, Xiao-Bo Sun
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:246
Impact of splenomegaly and splenectomy on prognosis in hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombus treated with hepatectomy
Zong-Tao Chai, Xiu-Ping Zhang, Min Shao, Jian-Yang Ao, Zhen-Hua Chen, Fan Zhang, Yi-Ren Hu, Cheng-Qian Zhong, Jian-Hua Lin, Kun-Peng Fang, Meng-Chao Wu, Wan Yee Lau, Shu-Qun Cheng
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:247
Protective effect of Achyranthes bidentata polypeptides on NMDA-mediated injury is developmentally regulated via modulating NR2A and NR2B differentially
Wenqing Hu, Jianghong He, Yu Wang, Lingchi Xu, Ying Zhao, Xinping Hu, Hongmei Shen
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:248
Investigating the protective effect of tanshinone IIA against chondrocyte dedifferentiation: a combined molecular biology and network pharmacology approach
Yushen Zhang, Liguo Sun, Xincheng Liu, Dongze Zhu, Jingyi Dang, Yingsen Xue, Hongbin Fan
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:249
The prognostic factors of primary colorectal sarcoma and the clinical outcomes of negative lymph node dissection
Zhewen Wei, Rui Mao, Yefan Zhang, Xinyu Bi, Jianguo Zhou, Zhiyu Li, Zhen Huang, Xiao Chen, Jianjun Zhao, Hong Zhao, Jianqiang Cai
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:250
Systemic immune-inflammation index: a prognostic tiebreaker among all in advanced pancreatic cancer
Alessandro Bittoni, Federica Pecci, Giulia Mentrasti, Sonia Crocetti, Alessio Lupi, Andrea Lanese, Chiara Pellei, Chiara Ciotti, Luca Cantini, Riccardo Giampieri, Edoardo Lenci, Enrica Giglio, Federica Bini, Cecilia Copparoni, Tania Meletani, Maria Giuditta Baleani, Rossana Berardi
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:251
The comparison of teaching efficiency between virtual reality and traditional education in medical education: a systematic review and meta-analysis
Guanjie Zhao, Minjie Fan, Yibiao Yuan, Fei Zhao, Huaxing Huang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:252
Post hoc analysis of two clinical trials to compare the immunogenicity and safety of different polio immunization schedules in Chinese infants
Ting Zhao, Zhaojun Mo, Zhifang Ying, Teng Huang, Yanchun Che, Guoliang Li, Xiaolei Yang, Mingbo Sun, Li Jiang, Li Shi, Hui Ye, Zhimei Zhao, Xiaochang Liu, Jing Li, Yanping Li, Rongcheng Li, Ruiju Jiang, Jianfeng Wang, Yuting Fu, Rufei Ma, Hongyuan Shi, Huan Yang, Changgui Li, Jingsi Yang, Qihan Li
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:253
Selective right middle and lower lobar blockade for minimally invasive cardiac surgery: a prospective, single-center, randomized controlled study
Yun Ren, Yi Lyu, Ying Yu, Lin Jin, Yan Hu, Kefang Guo, Jing Cang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:254
Comparative proteomics analysis for identifying the lipid metabolism related pathways in patients with Klippel-Feil syndrome
Ziquan Li, Cong Zhang, Bintao Qiu, Yuchen Niu, Ling Leng, Siyi Cai, Ye Tian, Terry Jianguo Zhang, Guixing Qiu, Nan Wu, Zhihong Wu, Yipeng Wang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:255
Endarterectomy versus stenting for the prevention of periprocedural stroke or death in patients with symptomatic or asymptomatic carotid stenosis: a meta-analysis of 10 randomized trials
Wenqiang Xin, Shixue Yang, Qifeng Li, Xinyu Yang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:256
Functional differences and similarities in activated peripheral blood mononuclear cells by lipopolysaccharide or phytohemagglutinin stimulation between human and cynomolgus monkeys
Zhi Lin, Ying Huang, Hua Jiang, Di Zhang, Yanwei Yang, Xingchao Geng, Bo Li
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:257
FEN1 is a prognostic biomarker for ER+ breast cancer and associated with tamoxifen resistance through the ERα/cyclin D1/Rb axis
Lu Xu, Ji-Ming Shen, Jing-Lei Qu, Na Song, Xiao-Fang Che, Ke-Zuo Hou, Jing Shi, Lei Zhao, Sha Shi, Yun-Peng Liu, Xiu-Juan Qu, Yue-E Teng
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:258
The effects of UCP2 on autophagy through the AMPK signaling pathway in septic cardiomyopathy and the underlying mechanism
Jia-Yu Mao, Long-Xiang Su, Dong-Kai Li, Hong-Min Zhang, Xiao-Ting Wang, Da-Wei Liu
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:259
Kiaa0101 serves as a prognostic marker and promotes invasion by regulating p38/snail1 pathway in glioma
Junhui Liu, Lun Gao, Jianmin Liao, Ji’an Yang, Fan’en Yuan, Qianxue Chen
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:260
The usefulness of intraoperative consultation for the diagnosis of borderline ovarian tumors
Rosa A. Salcedo-Hernández, David F. Cantú-de-León, Delia Pérez-Montiel, Leticia García-Pérez, Leonardo S. Lino-Silva, César Zepeda-Najar, Salim A. Barquet-Muñoz
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:261
Non-muscle myosin II knockdown improves survival and therapeutic effects of implanted bone marrow-derived mesenchymal stem cells in lipopolysaccharide-induced acute lung injury
Guosheng Wu, Fei Chang, He Fang, Xingfeng Zheng, Mingzhu Zhuang, Xiaobin Liu, Wenjia Hou, Long Xu, Zhengli Chen, Chenqi Tang, Yu Wu, Yu Sun, Feng Zhu
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:262
Habitual consumption of alcohol with meals and lung cancer: a Mendelian randomization study
Chongxiang Chen, Qiaozhen Hu, Jiaojiao Wang, Tianmeng Wen, Chaoyang Zhu, Weiyan Tan, Xuelin Chen, Qingyu Zhao, Wei Wang, Huijiao Cao, Huan Li
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:263
SLC6A8 is involved in the progression of non-small cell lung cancer through the Notch signaling pathway
Yan Feng, Xiangyu Guo, Huaping Tang
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:264
Upgraded nomograms for the prediction of complications and survival in patients with colorectal liver metastases treated with neoadjuvant chemotherapy followed by hepatic resection
Qichen Chen, Rui Mao, Jianjun Zhao, Xinyu Bi, Zhiyu Li, Zhen Huang, Yefan Zhang, Jianguo Zhou, Hong Zhao, Jianqiang Cai
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:265
Peritoneal resident macrophages in mice with MLL-AF9-induced acute myeloid leukemia show an M2-like phenotype
Chong Chen, Rong Wang, Wenli Feng, Feifei Yang, Lina Wang, Xiao Yang, Li Ren, Guoguang Zheng
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:266
Identification of key pathways and core genes involved in atherosclerotic plaque progression
Rong Yang, Linpeng Yao, Chengli Du, Yihe Wu
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:267

Erratum

Erratum to microRNA-188 aggravates contrast-induced apoptosis by targeting SRSF7 in novel isotonic contrast-induced acute kidney injury rat models and renal tubular epithelial cells
Bowen Liu, Yunfei Chai, Wei Guo, Kaiyan Lin, Shiqun Chen, Jin Liu, Guoli Sun, Guangzhong Chen, Feier Song, Yibo He, Yan Liang, Zhaodong Guo, Li Lei, Lihao He, Liwei Liu, Ning Tan, Yong Liu, Shilong Zhong, Jiyan Chen
Annals of Translational Medicine
 2021;
9
(3)
:275