Vol 8, No 24 (December 2020): Annals of Translational Medicine

Guideline

Chinese Expert Consensus on the Nucleic Acid Detection of SARS-CoV-2
Zijie Liu, Yongqing Tong, Jun Wu, Lutao Du, Chaojun Wei, Wei Cui, Yongtong Cao, Ming Chen, Zhen Cai, Wei Chen, Haitao Ding, Ming Guan, Wei Guo, Chunfang Gao, Xiaoke Hao, Chengjin Hu, Shan Huang, Yanfang Jiang, Jinming Li, Ping Li, Zhuo Li, Liang Ming, Shiyang Pan, Zuojun Shen, Jianrong Su, Ziyong Sun, Hui Wang, Junjun Wang, Bin Xu, Nong Yu, Lei Zheng, Yi Zhang, Xin Zhang, Ying Zhang, Yong Duan, Chengbin Wang, on behalf of the Chinese Society of Laboratory Medicine

Original Article

The value of enhanced CT scanning for predicting lymph node metastasis along the right recurrent laryngeal nerve in esophageal squamous cell carcinoma
Bin Li, Baiwei Li, Haoyao Jiang, Yang Yang, Xiaobin Zhang, Yuchen Su, Rong Hua, Haiyong Gu, Xufeng Guo, Bo Ye, Yu Yang, Yi He, Yifeng Sun, Guillaume Piessen, Steven N. Hochwald, Miguel A. Cuesta, Thomas J. Birdas, Zhigang Li, written on behalf of the AME Thoracic Surgery Collaborative Group
Adjuvant chemoradiotherapy for patients with pathologic node-positive esophageal cancer following radical resection is associated with improved survival
Bin Zheng, Maohui Chen, Cheng Chen, Jiazhou Xiao, Bingqiang Cai, Shuliang Zhang, Mingqiang Liang, Taidui Zeng, Hao Chen, Weidong Wu, Guobing Xu, Wei Zheng, Yong Zhu, Chun Chen
HER2-targeted regimens after prior trastuzumab for patients with HER2-positive unresectable, locally advanced or metastatic breast cancer: a network meta-analysis of randomized controlled trials
Xinghui Li, Songwen Wu, Lijie Zhang, Ji Zhu, Binghe Xu
Long non-coding RNA LSINCT5 inactivates Wnt/β-catenin pathway to regulate MCF-7 cell proliferation and motility through targeting the miR-30a
Guizhi Zhang, Wenbo Song
Extraction of pulmonary Trachea by dynamic tubular edge contour algorithm
Qing-Wen Fan, Hong-Liang Pei, Feng-Ming Luo, Xiao-Ou Li, Ke Wang, Wen-Jun Jiang
Bioinformatics analysis of key genes in triple negative breast cancer and validation of oncogene PLK1
Yi Ren, Rong Deng, Qian Zhang, Jing Li, Baosan Han, Ping Ye
miR-326 inhibits the cell proliferation and cancer stem cell-like property of cervical cancer in vitro and oncogenesis in vivo via targeting TCF4
Jian Zhang, Haining He, Kana Wang, Yao Xie, Zhongmei Yang, Mingrong Qie, Zhi Liao, Zhenrong Zheng
Bioinformatics analysis to determine the prognostic value and prospective pathway signaling of miR-126 in non-small cell lung cancer
Zichen Jiao, Ao Yu, Xiaofeng He, Yulong Xuan, He Zhang, Guojun Wang, Minke Shi, Tao Wang
Extracellular vesicles from skin precursor-derived Schwann cells promote axonal outgrowth and regeneration of motoneurons via Akt/mTOR/p70S6K pathway
Xia Wu, Liting Wang, Meng Cong, Mi Shen, Qianru He, Fei Ding, Haiyan Shi
Airway pressure release ventilation versus low tidal volume ventilation for patients with acute respiratory distress syndrome/acute lung injury: a meta-analysis of randomized clinical trials
Xi Zhong, Qin Wu, Hao Yang, Wei Dong, Bo Wang, Zhongwei Zhang, Guopeng Liang
The landscape of kinase domain duplication in Chinese lung cancer patients
Di Wu, Yuancai Xie, Chang’e Jin, Jinfan Qiu, Ting Hou, Haiwei Du, Songan Chen, Jianxing Xiang, Xi Shi, Junling Liu
Neferine induces p38 MAPK/JNK1/2 activation to modulate melanoma proliferation, apoptosis, and oxidative stress
Jun Xie, Ming-Hui Chen, Chuan-Peng Ying, Ming-Yi Chen
Application of next generation sequencing-based rapid detection platform for microbiological diagnosis and drug resistance prediction in acute lower respiratory infection
Lingshan Chao, Jihong Li, Ya’nan Zhang, Hao Pu, Xixin Yan
Long-term efficacy of transvaginal high uterosacral ligament suspension for middle-compartment defect-based pelvic organ prolapse
Wenying Wang, Yinghui Zhang, Wenjie Shen, Ke Niu, Yongxian Lu
Effects of Baihui electroacupuncture in a rat model of depression
Lin Mao, Fei-Fei Lv, Wen-Fu Yang, Tian-Fang Zhang, Zhong-Chun Li, De-Qiang Li, Zuo-Bing Chen
Accumulation of TNFR2-expressing regulatory T cells in malignant pleural effusion of lung cancer patients is associated with poor prognosis
Lin-Lin Ye, Wen-Bei Peng, Yi-Ran Niu, Xuan Xiang, Xiao-Shan Wei, Zi-Hao Wang, Xu Wang, Si-Yu Zhang, Xin Chen, Qiong Zhou
S-shaped wound closure following the excision of 2 adjacent pigmented nevi
Yueqian Zhu, Xiuxia Wang, Shujun Wang, Naihui Zhou, Ke Liu
Genotype and phenotype correlation in a cohort of Chinese congenital hypothyroidism patients with DUOX2 mutations
Zhangqian Zheng, Lin Yang, Chengjun Sun, Jing Wu, Feihong Luo, Wenhao Zhou, Wei Lu
Acute vasoreactivity testing predicts outcome of idiopathic pulmonary arterial hypertension patients with a negative acute response
Yuanyuan Sun, Yuan Li, Xiangrui Meng, Rong Jiang, Qinhua Zhao, Lan Wang, Lingzi Shi, Cijun Luo, Hongling Qiu, Wenhui Wu, Jinling Li, Jing He, Jinming Liu, Ping Yuan, Sugang Gong
Protective effect of FOXP3-mediated miR-146b-5p/Robo1/NF-κB system on lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice
Jiang Zhu, Gaoli Chen
Arachidonic acid inhibits the production of angiotensin-converting enzyme in human primary adipocytes via a NF-κB-dependent pathway
Li Xu, Rita Schüler, Chenchen Xu, Nicole Seebeck, Mariya Markova, Veronica Murahovschi, Andreas F. H. Pfeiffer
Long non-coding RNA nuclear paraspeckle assembly transcript 1 protects human lens epithelial cells against H2O2 stimuli through the nuclear factor kappa b/p65 and p38/mitogen-activated protein kinase axis
Tianqiu Zhou, Mei Yang, Guowei Zhang, Lihua Kang, Ling Yang, Huaijin Guan
The CB index predicts prognosis of critically ill COVID-19 patients
Liang Cao, Sha Zhang, Enxin Wang, Yongchao Zhang, Yang Bai, Xi Luo, Zhe Li, Feng Li, Ling Tao, Haitao Liu
The effect of proton pump inhibitor uses on outcomes for cancer patients treated with immune checkpoint inhibitors: a meta-analysis
Chao Li, Zhengzheng Xia, Anna Li, Jun Meng
The use of a 3D-printed individualized navigation template to assist in the anatomical reconstruction surgery of the anterior cruciate ligament
Dejian Liu, Yanlin Li, Tao Li, Yang Yu, Guofeng Cai, Guiran Yang, Guoliang Wang
The accuracy of MRI in the diagnosis of anterior cruciate ligament injury
Mengou Zhao, Ying Zhou, Junru Chang, Jie Hu, Huixia Liu, Shuhang Wang, Donglei Si, Yaqin Yuan, Haiyan Li
Enhanced expression of queuine tRNA-ribosyltransferase 1 (QTRT1) predicts poor prognosis in lung adenocarcinoma
Qianli Ma, Jie He
Transareolar single-port endoscopic thoracic sympathectomy with a flexible endoscope for primary palmar hyperhidrosis: a prospective randomized controlled trial
Jian-Bo Lin, Ming-Qiang Kang, Jian-Feng Chen, Quan Du, Xu Li, Fan-Cai Lai, Yuan-Rong Tu
Risk factors for cage retropulsion after transforaminal lumbar interbody fusion in older patients
Nan Li, Min Dai, Bin Zhang, Da He, Yi Wei, Fangfang Duan, Yuqing Sun, Bo Liu, Fengbo Mo, Wei Tian
Preparation and preliminary evaluation of hepatitis B core antigen virus like nanoparticles loaded with indocyanine green
Yunlong Wang, Yiqing Zhang, Yinyin Yu, Lei Ren, Jichuang Wang, Lei Cheng, Dandan Jiang, Xiangqian Guo, Tieshan Teng, Xiaoyong Luo, Shuangyu Lv, Xudong Wang, Huirui Wang, Xinpeng Shi, Heng Zhang, Shengli Bi
Reliability of the application of transvaginal color Doppler ultrasound in the identification of pelvic tumors in women of childbearing age
Mingchun Zhi, Miaoqian Wang, Wei Li, Lijie Ma, Qian Liu, Ye Li, Qiubo Lv
Chronic severe hepatitis and preoperative creatinine are independent risk factors for acute kidney injury after liver transplantation
Yingqi Chen, Shanshan Mu, Jing Wang, Anshi Wu
Hand eczema among healthcare workers in Guangzhou City: a cross-sectional study
Danqi Huang, Zengqi Tang, Xiaonan Qiu, Xiuting Liu, Zhixuan Guo, Bin Yang, Qing Guo, Hui Xiong
Clinical features, prognosis, and influencing factors of contralateral prophylactic mastectomy in 58 patients with breast cancer
Yiqiong Zheng, Jie Li, Chenyan Hong, Huan Wu, Wuri Lige, Aiying Qi, Jin Guo, Jiandong Wang, Li Zhu, Xiru Li, Yanjun Zhang
The anatomic basis for ultrasound in the diagnosis and treatment of styloid process–related diseases
Yirou Zang, Shiyu Chen, Guoli Zang, Ming Hu, Qing Xu, Zhubing Feng, Ashan Pan
An aberrant DNA methylation signature for predicting hepatocellular carcinoma
Renhua Zhang, Yafei Li, Hao Yu, Lin Liu, Changhao Zhu, Shi Zuo, Zili Chen
Glutaraldehyde and 2,3-butanediol treatment of bovine pericardium for aortic valve bioprosthesis in sheep: a preliminary study
Kai Ren, Weixun Duan, Zhuowen Liang, Bo Yu, Buying Li, Zhengxiao Jin, Yimin Zhao, Chao Xue, Shiqiang Yu, Jincheng Liu, Xufeng Wei
Intestinal mRNA expression profile and bioinformatics analysis in a methamphetamine-induced mouse model of inflammatory bowel disease
Jiaxue Sun, Fengrong Chen, Cheng Chen, Zherui Zhang, Zunyue Zhang, Weiwei Tian, Juehua Yu, Kunhua Wang
Proteomics and metabolomics of raw rhubarb and wine-processed rhubarb in the treatment of rats with intracerebral hemorrhage
Kun Wang, Dongsheng Guan, Xu Zhao, Dongge Qiao, Yanhua Yang, Yinglin Cui
Trends in cancer incidence and mortality rates in the United States from 1975 to 2016
Rong Yang, Yuwei Zhou, Yanli Wang, Chengli Du, Yihe Wu
High expression of collagen 1A2 promotes the proliferation and metastasis of esophageal cancer cells
Guangbin Li, Wei Jiang, Yunteng Kang, Xiaojun Yu, Chengpeng Zhang, Yu Feng
Susceptibility weighted imaging (SWI) for evaluating renal dysfunction in type 2 diabetes mellitus: a preliminary study using SWI parameters and SWI-based texture features
Zhenxing Jiang, Yu Wang, Jiule Ding, Shengnan Yu, Jinggang Zhang, Hua Zhou, Jia Di, Wei Xing
MicroRNA-30/Cx43 axis contributes to podocyte injury by regulating ER stress in diabetic nephropathy
Min Li, Weijie Ni, Mengyu Zhang, Shusu Liu, Mengting Chen, Xiwei Hong, Yubo Ma, Xinyang Yu, Weilang Wang, Min Yang, Fei Hua
Development and validation of a nomogram for predicting the risk of obstructive sleep apnea in patients with type 2 diabetes
Huan Shi, Shoukui Xiang, Xiaolin Huang, Long Wang, Fei Hua, Xiaohong Jiang
Apolipoprotein M promotes the anti-inflammatory effect of high-density lipoprotein by binding to scavenger receptor BI
Shuang Yao, Guanghua Luo, Hong Liu, Jun Zhang, Yuxia Zhan, Ning Xu, Xiaoying Zhang, Lu Zheng
Efficacy and safety of apatinib combined with transarterial chemoembolization (TACE) in treating patients with recurrent hepatocellular carcinoma
Huiying Gu, Jing Li, Nan You, Ke Wu, Zheng Wang, Liang Wang, Yinan Zhu, Qinqin Liu, Xuehui Peng, Lu Zheng
Knockdown of SALL4 inhibits the proliferation, migration, and invasion of human lung cancer cells in vivo and in vitro
Jiaping Li, Yan Zhang, Xinlu Tao, Qi You, Zheng Tao, Zhijie He, Jun Ou
Comparison of circular stapling, triangulating stapling and T-shape stapling for cervical anastomosis with minimally invasive esophagectomy
Yu Tian, Lin Li, Shuhai Li, Hui Tian, Ming Lu
Study on the molecular mechanism of BuShenHuoXue capsule in treatment of steroid-induced osteonecrosis of the femoral head
Jia-Cheng Li, Xue-Zhen Liang, Di Luo, Bo-Zhao Yan, Jin-Bao Liu, Gang Li
Inhibition of IL-6/JAK/STAT3 pathway rescues denervation-induced skeletal muscle atrophy
Ziwei Huang, Lou Zhong, Jianwei Zhu, Hua Xu, Wenjing Ma, Lilei Zhang, Yuntian Shen, Betty Yuen-Kwan Law, Fei Ding, Xiaosong Gu, Hualin Sun
Changes in transcriptome profiling during the acute/subacute phases of contusional spinal cord injury in rats
Leilei Gong, Yehua Lv, Shenglong Li, Tao Feng, Yi Zhou, Yuyu Sun, Daguo Mi
The effect of bile duct tumor thrombus on the long-term prognosis of hepatocellular carcinoma patients after liver resection: a systematic review and meta-analysis
Jin-Kai Feng, Yu-Xuan Wu, Zhen-Hua Chen, Ju-Xian Sun, Kang Wang, Zong-Tao Chai, Jie Shi, Wei-Xing Guo, Shu-Qun Cheng

Editorial Commentary

Combination of immunotherapy with chemotherapy in first line treatment of metastatic gastric cancer? Too much, too little or just right?
Matthew C. H. Ng, Su Pin Choo
Doxorubicin for the treatment of hepatocellular carcinoma: GAME OVER!
Boris Guiu, Eric Assenat
Molecular downstaging: a new paradigm for neoadjuvant endocrine therapy
Emanuela Ferraro, Monica N. Fornier
Sorafenib plus doxorubicin in advanced hepatocellular carcinoma patients: hope or hype?
Kit Shing, Gerry Kwok, Joanne Chiu, Tan To Cheung, Thomas Yau
Safety and preliminary signs of efficacy with the combination of pembrolizumab plus oxaliplatin and S-1 in Japanese gastric cancer patients
Maria Alsina, Elizabeth C. Smyth
Endothelial growth factor receptor-mutant lung cancer and post-operative care management: one size does not fit all
Javeryah Safi, Sarah W. Gordon, Peter Lee, Howard Li, Patrick Nana-Sinkam, Rachit D. Shah, Ray W. Shepherd, Samira Shojaee
Paving the way to precision medicine for diabetic kidney disease: the PRIORITY trial
Meir Schechter, Gil Leibowitz, Ofri Mosenzon
Tenascin-C: an emerging prognostic biomarker in diabetes
Saori Yonebayashi, Kazuko Tajiri, Siqi Li, Akira Sato
Combined locoregional and systemic therapy for advanced hepatocellular carcinoma: finally, the future is obscure
Khashayar Farsad, Nima Nabavizadeh, Adel Kardosh, Janice H. Jou, Willscott E. Naugler, Kenneth J. Kolbeck
Anti-PD1 monotherapy in hepatocellular carcinoma: a step forward or already behind?
Silvia Catanese, Florian Lordick

Editorial on Ovarian Cancer: State of the Art and Perspectives of Clinical Research1

Ovarian cancer: state of the art and perspectives of clinical research
Stergios Boussios, Nicholas Pavlidis

Review Article on Ovarian Cancer: State of the Art and Perspectives of Clinical Research1

Current practices on genetic testing in ovarian cancer
Florentia Fostira, Marios Papadimitriou, Christos Papadimitriou
Ovarian cancer risk assessment in the era of next-generation sequencing
Renata Colombo Bonadio, Jéssica Rojas Crespo, Maria Del Pilar Estevez-Diz
NOTCH signalling in ovarian cancer angiogenesis
Jose Alejandro Perez-Fidalgo, Belen Ortega, Soraya Simon, Eleftherios Pierre Samartzis, Stergios Boussios
Development of new poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitors in ovarian cancer: Quo Vadis?
Stergios Boussios, Michele Moschetta, Peeter Karihtala, Eleftherios P. Samartzis, Matin Sheriff, George Pappas-Gogos, Mehmet Akif Ozturk, Mario Uccello, Afroditi Karathanasi, Michail Tringos, Elie Rassy, Nicholas Pavlidis
Upfront debulking surgery for high-grade serous ovarian carcinoma: current evidence
Orestis Tsonis, Fani Gkrozou, Konstantinos Vlachos, Minas Paschopoulos, Michail C. Mitsis, Nikolaos Zakynthinakis-Kyriakou, Stergios Boussios, George Pappas-Gogos
Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in ovarian cancer: Qui Bono?
John Spiliotis
Narrative review on serous primary peritoneal carcinoma of unknown primary site: four questions to be answered
Elie Rassy, Tarek Assi, Stergios Boussios, Joseph Kattan, Julie Smith-Gagen, Nicholas Pavlidis
Neoadjuvant treatment for newly diagnosed advanced ovarian cancer: where do we stand and where are we going?
Michele Moschetta, Stergios Boussios, Elie Rassy, Eleftherios P. Samartzis, Gabriel Funingana, Mario Uccello
Metformin and ovarian cancer: the evidence
Elina Urpilainen, Ulla Puistola, Stergios Boussios, Peeter Karihtala
Endometriosis-associated ovarian carcinomas: insights into pathogenesis, diagnostics, and therapeutic targets—a narrative review
Eleftherios P. Samartzis, S. Intidhar Labidi-Galy, Michele Moschetta, Mario Uccello, Dimitrios R. Kalaitzopoulos, J. Alejandro Perez-Fidalgo, Stergios Boussios
Systemic anti-cancer treatment in malignant ovarian germ cell tumours (MOGCTs): current management and promising approaches
Mario Uccello, Stergios Boussios, Eleftherios P. Samartzis, Michele Moschetta
Current and future immunotherapy approaches in ovarian cancer
Nazım Can Demircan, Stergios Boussios, Tolga Tasci, Mehmet Akif Öztürk
Endometriosis and ovarian cancer risk, an epigenetic connection
Sarah Brunty, Brenda Mitchell, Nadim Bou-Zgheib, Nalini Santanam

Disclosure:

1. The series “Ovarian Cancer: State of the Art and Perspectives of Clinical Research” was commissioned by the editorial office, Annals of Translational Medicine without any sponsorship or funding. Stergios Boussios and Nicholas Pavlidis served as the unpaid Guest Editors for the series.