Vol 8, No 23 (December 2020): Annals of Translational Medicine

Original Article

Prevalence and sex- and age-related risk of pulmonary embolism in in-hospital patients with atrial fibrillation: a multicenter retrospective study from China
Ying Bai, Qiao-Min Yue, He Sun, Shi-Dong Guo, Zhen-Zhou Wang, Peng Zhong, Xue-Yao Wei, Lin Sun, Yue Liu, Xu-Bo Shi, Yan-Ting Liu
Current situation and trends of online academic activities for oncologists during the COVID-19 pandemic: a multicenter survey
Fei Gao, Luopei Wei, Qichen Chen, Wen Shang, Zhuoyu Yang, Yan Wen, Shida Yan, Hanjie Hu, Rui Zhang, Ni Li, Hong Zhao
The GABRG2 F343L allele causes spontaneous seizures in a novel transgenic zebrafish model that can be treated with suberanilohydroxamic acid (SAHA)
Dingding Shen, Juan Chen, Dong Liu, Mi Shen, Xin Wang, Youjia Wu, Shuan Ke, Robert L. Macdonald, Qi Zhang
Altered exosomal microRNA profiles in bronchoalveolar lavage fluid can mediate metabolism in patients with Acinetobacter baumannii ventilator-associated pneumonia
Bo Zhou, Manyun Guo, Xiang Hao, Bowen Lou, Junhui Liu, Jianqing She
Cross-sectional analysis of the association between serum uric acid levels and handgrip strength among Chinese adults over 45 years of age
Liqian Xu, Yuxia Jing, Chen Zhao, Yichen Yang, Ji Yang, Wenjing Zhou, Qin Zhang, Zhaodi Wang, Yunmei Yang
Variable innervation of the first dorsal interosseous muscle: an electrophysiological study
Yang Liu, Jing Rui, Kaiming Gao, Jie Lao
Sensitivity and specificity of combination of Hull airway reflux questionnaire and gastroesophageal reflux disease questionnaire in identifying patients with gastroesophageal reflux-induced chronic cough
Siwan Wen, Shengyuan Wang, Shanshan Niu, Mengru Zhang, Cuiqin Shi, Zhongmin Qiu, Xianghuai Xu, Li Yu
Metformin inhibits inflammation and bone destruction in collagen- induced arthritis in rats
Kai-Jian Fan, Jing Wu, Qi-Shan Wang, Bing-Xin Xu, Fu-Tao Zhao, Ting-Yu Wang
The predictors and prognosis for unexpected reocclusion after mechanical thrombectomy: a meta-analysis
Xiangyu Li, Furong Gu, Jiayue Ding, Ji Bian, Na Wang, Rui Shu, Qingyun Li, Xiaolin Xu
Comparison of different surgical interventions for hepatocellular carcinoma with bile duct tumor thrombus: a systematic review and meta-analysis
Jin-Kai Feng, Zhen-Hua Chen, Yu-Xuan Wu, Kang Wang, Ju-Xian Sun, Zong-Tao Chai, Wei-Xing Guo, Jie Shi, Shu-Qun Cheng
Exploring plasma metabolomic changes in sepsis: a clinical matching study based on gas chromatography–mass spectrometry
Shi-Hui Lin, Jing Fan, Jing Zhu, Yi-Si Zhao, Chuan-Jiang Wang, Mu Zhang, Fang Xu
Branched-chain amino acids are linked with iron metabolism
Dietmar Enko, Thomas Moro, Sandra Holasek, Andreas Baranyi, Wolfgang J. Schnedl, Sieglinde Zelzer, Harald Mangge, Markus Herrmann, Andreas Meinitzer
Uric acid preconditioning alleviated doxorubicin induced JNK activation and Cx43 phosphorylation associated cardiotoxicity via activation of AMPK-SHP2 signaling pathway
Jiawei Wang, Yixin Fan, Xiaomin Cai, Zhenzhen Gao, Zhengyi Yu, Bin Wei, Yulin Tang, Liang Hu, Wen-Tao Liu, Yanhong Gu
Plasma MIR-212-3p as a biomarker for acute right heart failure with pulmonary artery hypertension
Yue Yang, Renhua Li, Yanan Cao, Sisi Dai, Sumei Luo, Qulian Guo, E. Wang
It’s not all about the size—characteristics and risk factors for malignancy of mucinous cystic neoplasms of the pancreas
Philipp Höhn, Muhammed Abdussamed Soydemir, Andreas Minh Luu, Monika Janot-Matuschek, Andrea Tannapfel, Waldemar Uhl, Orlin Belyaev
Combination of mini locking plate and nitinol arched shape-memory connector for purely lateral malleolus fractures: technique and clinical results
Demeng Xia, Yuntong Zhang, Tianle Ou, Yang Wang, Zichen Hao, Panyu Zhou, Shuogui Xu
Intrahepatic cholestasis of pregnancy is associated with an increased risk of gestational diabetes and preeclampsia
Congcong Liu, Jinsong Gao, Juntao Liu, Xietong Wang, Jing He, Jingxia Sun, Xiaowei Liu, Shixiu Liao
COVID-19 ventilator barotrauma management: less is more
Brian Housman, Adam Jacobi, Andrea Carollo, Tamar Nobel, Corey Eber, Samuel Acquah, Charles Powell, Andrew Kaufman, Dong-Seok Lee, Daniel Nicastri, Ardeshir Hakami, Kimberly Song, Roopa Kohli-Seth, Raja Flores
Insights into the association between coagulopathy and inflammation: abnormal clot mechanics are a warning of immunologic dysregulation following major injury
Stephanie A. Savage, Ben L. Zarzaur, Greg E. Gaski, Tyler McCarroll, Ruben Zamora, Rami A. Namas, Yoram Vodovotz, Rachael A. Callcut, Timothy R. Billiar, Todd O. McKinley
Feasibility of microscope-integrated swept-source optical coherence tomography in canaloplasty
Huan Xu, Wangyi Fang, Guangxing Liu, Jinyu Fan, Jian Yu, Yuan Zong, Chunhui Jiang, Guohua Shi, Xinghuai Sun
An early aortic dissection screening model and applied research based on ensemble learning
Lijue Liu, Shiyang Tan, Yi Li, Jingmin Luo, Wei Zhang, Shihao Li
Design of the Shunyi study on cardiovascular disease and age-related brain changes: a community-based, prospective, cohort study
Fei Han, Li-Xin Zhou, Jun Ni, Ming Yao, Fei-Fei Zhai, Yong-Tai Liu, Wei Wu, Hua-Dan Xue, Ming-Li Li, Meng Yang, Qing Dai, Li-Ying Cui, Zheng-Yu Jin, Yi-Cheng Zhu, Shu-Yang Zhang
Prediabetes and risk for all-cause and cardiovascular mortality based on hypertension status
Yu-Qing Huang, Lin Liu, Jia-Yi Huang, Chao-Lei Chen, Yu-Ling Yu, Kenneth Lo, Ying-Qing Feng
Infection biomarkers in assisting the judgement of blood stream infection and patient prognosis: a retrospective study incorporating principal components analysis
Sheng Zhang, Xian Zhang, Wenbo Yu, Zhaofen Lin, Dechang Chen
Inhibition of S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase alleviates alloimmune response by down-regulating CD4+ T-cell activation in a mouse heart transplantation model
Yajun Huang, Sufei Wang, Xiangchao Ding, Chuangyan Wu, Jiuling Chen, Zhiwei Hu, Xinling Du, Guohua Wang
Clinical implications of serum Mac-2-binding protein glycan isomer as a novel biomarker of advanced hepatic fibrosis in diabetes
Huiyul Park, Dae Won Jun, Hoon-Ki Park, Mimi Kim
Association of lymphocyte count and incidence of maternal fever in epidural analgesia-involved labor
Jing Chai, Lijie Jia, Huimin Cao, Xiaoyu Zhang, Zifeng Xu
A predictive model for respiratory distress in patients with COVID-19: a retrospective study
Xin Zhang, Wei Wang, Cheng Wan, Gong Cheng, Yuechuchu Yin, Kaidi Cao, Xiaoliang Zhang, Zhongmin Wang, Shumei Miao, Yun Yu, Jie Hu, Ruochen Huang, Yun Ge, Ying Chen, Yun Liu
Protective effect of hydrogen sulfide on endothelial cells through Sirt1-FoxO1-mediated autophagy
Lin Zhu, Wu Duan, Guangjie Wu, Di Zhang, Lan Wang, Dong Chen, Zhishui Chen, Bo Yang
An overview of patients with urothelial bladder cancer over the past two decades: a Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) study
Yan Zang, Xiao Li, Yifei Cheng, Feng Qi, Ningli Yang
Nomogram to predict overall survival for patients with non-metastatic cervical esophageal cancer: a SEER-based population study
Dezuo Dong, Dan Zhao, Shuai Li, Weixin Liu, Feng Du, Xiaolong Xu, Shaowen Xiao, Baomin Zheng, Yan Sun, Weihu Wang
Myeloid cell leukemia-1 is an important predictor of survival and progression of small cell lung cancer
Ting Zhou, Lin Zhang, Tingting Liu, Yunpeng Yang, Fan Luo, Zhonghan Zhang, Yan Huang, Hongyun Zhao, Li Zhang, Yuanyuan Zhao
Significance of endometrial thickness change after human chorionic gonadotrophin triggering in modified natural cycles for frozen-thawed embryo transfer
Jialyu Huang, Jiaying Lin, Renfei Cai, Xuefeng Lu, Ning Song, Hongyuan Gao, Yanping Kuang
A novel online calculator based on albumin-bilirubin and aspartate transaminase-to-platelet ratio index for predicting postoperative morbidity following hepatectomy for hepatocellular carcinoma
Li-Yang Sun, Hong Zhu, Yong-Kang Diao, Hao Xing, Lei Liang, Jie Li, Ya-Hao Zhou, Wei-Min Gu, Ting-Hao Chen, Yong-Yi Zeng, Timothy M. Pawlik, Wan Yee Lau, Chao Li, Feng Shen, Cheng-Wu Zhang, Tian Yang
The influence of initial defect morphology of alveolar ridge on volumetric change of grafted bone following guided bone regeneration in the anterior maxilla region: an exploratory retrospective study
Yuan Li, Xiao-Meng Zhang, Shu-Jiao Qian, Shi-Chong Qiao, Hong-Chang Lai, Jun-Yu Shi
A retrospective analysis of risk factors in recurrent hemoptysis patients with non-bronchial systematic artery feeding
Jian Zhang, Lili Zheng, Tian Zhao, Shiyong Huang, Wenhao Hu
Chromatin-regulating genes are associated with postoperative prognosis and isocitrate dehydrogenase mutation in astrocytoma
Kun Zhang, Hongguang Zhao, Kewei Zhang, Cong Hua, Xiaowei Qin, Songbai Xu
RNA sequencing (RNA-seq) analysis of gene expression provides new insights into hindlimb unloading-induced skeletal muscle atrophy
Qihao Cui, Hua Yang, Yuming Gu, Chenyu Zong, Xin Chen, Yinghao Lin, Hualin Sun, Yuntian Shen, Jianwei Zhu
Identification of the tubulointerstitial infiltrating immune cell landscape and immune marker related molecular patterns in lupus nephritis using bioinformatics analysis
Lu Zhang, Mengqin Zhang, Xing Chen, Yan He, Rongjuan Chen, Jun Zhang, Jiyi Huang, Chun Ouyang, Guixiu Shi
T cell co-stimulator inducible co-stimulatory (ICOS) exerts potential anti-atherosclerotic roles through downregulation of vascular smooth muscle phagocytosis and proliferation
Zhixiong Zhong, Qunji Zhang, Linkai Tan, Xuemin Guo, Caiyan Gan

Editorial Commentary

Exenatide at mealtimes in type 1 diabetes—no MAG1C with exenatide, or with other glucagon-like peptide-1 receptor agonists
Sheila A. Doggrell
Keynote-158 study, FDA granted accelerated approval of pembrolizumab for the treatment of patients with advanced PD-L1-positive cervical cancer
Edith Borcoman, Christophe Le Tourneau
Devil in the detail: MET overexpression fails as surrogate marker for MET exon 14 splice site mutations in NSCLC
Matthew R. Strickland, Pasi A. Jänne
Optimizing adjuvant therapy in EGFR-mutated non-small cell lung cancer
Annemarie F. Shepherd, Isabel R. Preeshagul, Narek Shaverdian, Abraham J. Wu, Daphna Y. Gelblum, Daniel R. Gomez, Andreas Rimner, Charles B. Simone II
Camrelizumab—targeting a novel PD-1 epitope to treat hepatocellular carcinoma
Yannick Sebastiaan Rakké, Dave Sprengers, Jaap Kwekkeboom, Jan Nicolaas Maria IJzermans
Home spirometry to assess efficacy of pirfenidone in progressive unclassifiable interstitial lung disease: better the devil you know than the devil you don’t
Giacomo Sgalla, Pier-Valerio Mari, Luca Richeldi
Transarterial chemoembolization (TACE) plus sorafenib: a real winning combination?
Xavier Adhoute, Rodolphe Anty, Marc Bourlière
The role of c-MET inhibitors in advanced hepatocellular carcinoma: now and future
Hyun Young Woo, Jeong Heo

Editorial on Infective Endocarditis in the 21st Century1

Infective endocarditis in the 21st century
Francesco Nappi, Cristiano Spadaccio, Christos Mihos

Review Article on Infective Endocarditis in the 21st Century1

A narrative review of diagnosis of infective endocarditis—imaging methods and comparison
Sanjeet Singh Avtaar Singh, Marco Fabio Costantino, Gianpaolo D’Addeo, Damiano Cardinale, Rosario Fiorilli, Francesco Nappi
A narrative review of echocardiography in infective endocarditis of the right heart
Christos G. Mihos, Francesco Nappi
A narrative review of the interpretation of guidelines for the treatment of infective endocarditis
Umberto Benedetto, Sanjeet Singh Avtaar Singh, Cristiano Spadaccio, Marc R. Moon, Francesco Nappi
Sharing of decision-making for infective endocarditis surgery: a narrative review of clinical and ethical implications
Francesco Pollari, Cristiano Spadaccio, Michela Cuomo, Massimo Chello, Antonio Nenna, Theodor Fischlein, Francesco Nappi
Guidelines on prosthetic heart valve management in infective endocarditis: a narrative review comparing American Heart Association/American College of Cardiology and European Society of Cardiology guidelines
Umberto Maria Satriano, Antonio Nenna, Cristiano Spadaccio, Francesco Pollari, Theodor Fischlein, Massimo Chello, Francesco Nappi
A narrative review of early surgery versus conventional treatment for infective endocarditis: do we have an answer?
Umberto Benedetto, Cristiano Spadaccio, Federico Gentile, Marc R. Moon, Francesco Nappi
A management framework for left sided endocarditis: a narrative review
Francesco Nappi, Cristiano Spadaccio, Marc R. Moon
The quest for the optimal surgical management of tricuspid valve endocarditis in the current era: a narrative review
Francesco Nappi, Cristiano Spadaccio, Christos Mihos, Kasra Shaikhrezai, Christophe Acar, Marc R. Moon
Redo aortic valve replacement for prosthesis endocarditis in patients previously classified as high or prohibitive risk: a narrative review
Francesco Pollari, Renate Ziegler, Francesco Nappi, Irena Großmann, Jörg Steinmann, Theodor Fischlein

Erratum

Erratum to development and formulation of the classification criteria for osteoarthritis
Cibo Huang, Zhiyi Zhang, Yaolong Chen, Yue Zhang, Dan Xing, Like Zhao, Jianhao Lin, Yifang Mei, Hsiao-Yi Lin, Yi Zheng, Wei-Chung Tsai, Shengyun Liu, Quan Jiang, Yi Liu, Jinwei Chen, Zhizhong Ye, Min Chen, Yingjuan Chen, Cong-Qiu Chu, Ming Gao, Lan He, Jin Lin, Lijun Wu, Jianhua Xu, Pinting Yang, Xuewu Zhang, Qing Jiang, Guanghua Lei, Mengtao Li, Wanling Yang, Xin Gu, Yixin Zhou, Dongyi He, Wei Liu, Weiya Zhang, Changhai Ding, Xiaofeng Zeng, on behalf of the COACH Group

Disclosure:

1. The series“Infective Endocarditis in the 21st Century” was commissioned by the editorialoffice, Annals of Translational Medicine without anysponsorship or funding. Francesco Nappi, Christos Mihos and Cristiano Spadaccioserved as the unpaid Guest Editors for theseries.