Vol 9, No 11 (June 2021): Annals of Translational Medicine

Original Article

Association of heart rate with cardiovascular events and mortality in hypertensive and normotensive population: a nationwide prospective cohort study
Yuebo Wang, Lu Yin, Bo Hu, Lap Ah Tse, Yu Liu, Haibin Ma, Wei Li; on behalf of PURE-China Investigator group
Adherence to the Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy Studies (STARD): a survey of four journals in laboratory medicine
Fei-Fei Zheng, Wei-Hong Shen, Fang Gong, Zhi-De Hu, Giuseppe Lippi, Ana-Maria Šimundić, Patrick M. M. Bossuyt, Mario Plebani, Kaiping Zhang
Critical appraisal of TNM versus HKU staging system for postoperative prognostic evaluation of hepatocellular carcinoma
Wong Hoi She, Albert C. Y. Chan, Ka Wing Ma, Wing Chiu Dai, Kenneth S. H. Chok, Tan To Cheung, Chung Mau Lo
Ghrelin attenuates drowning injury via dual effects on damage protection and immune repression
Min Chen, Hongwei Lin, Yanjun Gao, Zaiqiang Wang, Yujuan Li, Faguang Jin
A rapid near-patient RT-PCR test for suspected COVID-19: a study of the diagnostic accuracy
Paul Hofman, Jacques Boutros, Didier Benchetrit, Jonathan Benzaquen, Sylvie Leroy, Virginie Tanga, Olivier Bordone, Maryline Allégra, Virginie Lespinet, Julien Fayada, Charlotte Maniel, Jennifer Griffonnet, Eric Selva, Giancarlo Troncone, Giuseppe Portella, Thibaut Lavrut, Richard Chemla, Michel Carles, Marius Ilié, Charles Marquette
Detection of ALK fusion transcripts in plasma of non-small cell lung cancer patients using a novel RT-PCR based assay
Simon Heeke, Jonathan Benzaquen, Audrey Vallee, Maryline Allegra, Julien Mazieres, Julien Fayada, Jaya Rajamani, Michael Lee, Ellen Ordinario, Angelica Tiotiu, Jacques Cadranel, Michel Poudenx, Denis Moro-Sibilot, Fabrice Barlesi, Radj Gervais, Juliette Thariat, Virginie Tanga, Jacques Boutros, Marius Ilié, Véronique Hofman, Charles-Hugo Marquette, Marc G. Denis, Paul Hofman; on behalf of the STALKLUNG01 Study Consortium Investigators
Temporal haemodynamic changes after bisoprolol treatment in patients with uncontrolled hypertension
Weiwei Zeng, Brian Tomlinson
Ulinastatin inhibits NLRP3-induced apoptosis in a PD cell model
Yicheng Lin, Dongsheng Xu, Feng Gao, Xiaolei Zheng
Identification of an IFN-β-associated gene signature for the prediction of overall survival among glioblastoma patients
Lijing Cheng, Meiling Yuan, Shu Li, Zhiying Lian, Junjing Chen, Weibiao Lin, Jianbo Zhang, Shupeng Zhong
Tregs-derived interleukin 35 attenuates endothelial proliferation through STAT1 in pulmonary hypertension
Naifu Wan, Wuwei Rong, Wentong Zhu, Daile Jia, Peiyuan Bai, Guizhu Liu, Qiangyou Wan, Ankang Lyu
An analysis of the surgical outcomes of laparoendoscopic single-site myomectomy and multi-port laparoscopic myomectomy
Shi-Fang Zhou, Hai-Yan Wang, Kun Wang
Brain function state in different phases and its relationship with clinical symptoms of migraine: an fMRI study based on regional homogeneity (ReHo)
Ming Lei, Junjian Zhang
Clinical evaluation and animal experimental study of different mass concentrations of pingyangmycin in the local injection treatment of lip venous malformation
Weili Yuan, Xukai Wang, Lei Xue, Fang Zhang
VEGF gene transfection restores the angiogenesis of oral submucous fibrosis in mice
Ying Sun, Tao Wang, Qi-Tao Wen, Da-Hai Yu, Jing-Xin Chen
LncRNA-GAS5 promotes spinal cord repair and the inhibition of neuronal apoptosis via the transplantation of 3D printed scaffold loaded with induced pluripotent stem cell-derived neural stem cells
Rongxue Shao, Changming Li, Yan Chen, Liang Zhang, Hejie Yang, Zhijing Zhang, Jun Yue, Wenshuo Gao, Hang Zhu, Hao Pan, Hui Zhou, Renfu Quan
Potential therapeutic targets and biological mechanisms of Centella asiatica on hepatic fibrosis: a study of network pharmacology
Yuli Fan, Xiaoyan Yin
Moderate calorie restriction ameliorates reproduction via attenuating oxidative stress-induced apoptosis through SIRT1 signaling in obese mice
Shaohong Zhang, Mengxiao Zhang, Shuoshuo Sun, Xiao Wei, Yu Chen, Peng Zhou, Rendong Zheng, Guofang Chen, Chao Liu
Novel coronavirus pneumonia detection and segmentation based on the deep-learning method
Zhiliang Zhang, Xinye Ni, Guanying Huo, Qingwu Li, Fei Qi
Ideal cardiovascular health metrics and epicardial adipose tissue volume in a Northern Chinese population: a cross-sectional study
Wenyi Yang, Haiyan Shi, Xin Huang, Yufei Ma, Bo Guan, Shasha Sun, Yan Yu, Jiakun Luo, Fan Tian, Jian Cao
Pharmacokinetics, pharmacodynamics, and safety of single- and multiple-dose intravenous ceftobiprole in healthy Chinese participants
Wan-Zhen Li, Hai-Lan Wu, Yuan-Cheng Chen, Bei-Ning Guo, Xiao-Fen Liu, Yu Wang, Ju-Fang Wu, Jing Zhang
Osimertinib for the treatment of epidermal growth factor receptor-mutated non-small cell lung cancer patients with leptomeningeal metastases and different T790M status
Haiyan Xu, Hengqi Chen, Jianxin Kong, Ye Zhang, Shan Liu, Guangjian Yang, Lu Yang, Yan Wang
Geographic variations in idiopathic epiretinal membranes in China
Mengqiao Xu, Minwen Zhou, Xiaodong Sun, Xiang Shi
Adaptive immunity-related gene expression profile is correlated with clinical phenotype in patients with acute myeloid leukemia
Peng Chen, Yi Liu, Rui Zhang, Haitao Wang, Juan Zhang, Meng Guo, Zhenlan Du
Curcumin exerts a protective effect on murine knee chondrocytes treated with IL-1β through blocking the NF-κB/HIF-2α signaling pathway
Pengzhen Wang, Yanchen Ye, Wei Yuan, Yanping Tan, Shaoheng Zhang, Qingqi Meng
Earlier diagnosis improves COVID-19 prognosis: a nationwide retrospective cohort analysis
Yi-Jun Chen, Wen-Hua Jian, Zhen-Yu Liang, Wei-Jie Guan, Wen-Hua Liang, Ru-Chong Chen, Chun-Li Tang, Tao Wang, Heng-Rui Liang, Yi-Min Li, Xiao-Qing Liu, Ling Sang, Lin-Ling Cheng, Feng Ye, Shi-Yue Li, Nuo-Fu Zhang, Zhe Zhang, Ying Fang, Jian-Xing He, Nan-Shan Zhong, Jin-Ping Zheng

Review Article

The role of vitamin D and vitamin D deficiency in orthopaedics and traumatology—a narrative overview of the literature
Gerrit S. Maier, Manuel Weissenberger, Maximilian Rudert, Klaus E. Roth, Konstantin Horas
A narrative review of research progress on drug therapies for glioblastoma multiforme
Xiangjin Zheng, Qin Tang, Liwen Ren, Jinyi Liu, Wan Li, Weiqi Fu, Jinhua Wang, Guanhua Du
A narrative review of multiple endocrine neoplasia syndromes: genetics, clinical features, imaging findings, and diagnosis
Xuefang Hu, Jian Guan, Yangdi Wang, Siya Shi, Chenyu Song, Zi-Ping Li, Shi-Ting Feng, Jie Chen, Yanji Luo
Scientific landscape and trend analysis of keloid research: a 30-year bibliometric review
Yuming Chong, Xiao Long, Yuh-Shan Ho
Collection on reports of molecules linked to epithelial-mesenchymal transition in the process of treating metastasizing cancer: a narrative review
Yiyi Cai, Boyuan Wang, Bingying Li, Xintong Huang, Haoyue Guo, Yu Liu, Bin Chen, Sha Zhao, Shengyu Wu, Wei Li, Lei Wang, Keyi Jia, Hao Wang, Peixin Chen, Minlin Jiang, Xuzhen Tang, Hui Qi, Chunlei Dai, Junyan Ye, Yayi He
A narrative review of hybrid ablation for persistent and longstanding persistent atrial fibrillation
Ali Khoynezhad, Nikhil Warrier, Tiffany Worthington, Adrian Shandling
Current research advances in microRNA-mediated regulation of Krüppel-like factor 4 in cancer: a narrative review
Xi Yang, Cheng Chen, Li Li, Tian Xiao, Yong-Dong Zou, Duo Zheng

Study Protocol

Laparoscopic total left-sided surgical approach versus traditional bilateral surgical approach for treating hiatal hernia: a study protocol for a randomized controlled trial
Zhi Zheng, Weitao Zhang, Chenglin Xin, Na Zeng, Mengyi Li, Xiaoye Liu, Jun Cai, Fandong Meng, Dong Liu, Jie Zhang, Jie Yin, Jun Zhang, Zhongtao Zhang

Editorial on Hyperthermic Intraoperative Chemotherapy (HITHOC) in Thoracic Surgical Oncology1

Present and future of hyperthermic intrathoracic chemotherapy (HITHOC) in thoracic surgical oncology
Marcello Migliore

Original Article on Hyperthermic Intraoperative Chemotherapy (HITHOC) in Thoracic Surgical Oncology1

Assessment of concentration and penetration depth of cisplatin in human lung tissue after decortication and hyperthermic exposure
Christopher Larisch, Till Markowiak, Elena Loch, Christian Großer, Patrick J. Bednarski, Karolina Mueller, Hans-Stefan Hofmann, Michael Ried

Editorial Commentary on Hyperthermic Intraoperative Chemotherapy (HITHOC) in Thoracic Surgical Oncology1

Hyperthermic intrathoracic chemotherapy (HITHOC) should be included in the guidelines for malignant pleural mesothelioma
Marcello Migliore, Michael Ried, Laureano Molins, Marco Lucchi, Marcello Ambrogi, Tamas F. Molnar, Hans-Stefan Hofmann

Disclosure:

1. The series “Hyperthermic Intraoperative Chemotherapy (HITHOC) in Thoracic Surgical Oncology” was commissioned by the editorial office, Annals of Translational Medicine without any sponsorship or funding. Marcello Migliore served as the unpaid Guest Editor for the series.