Original Article


Biomechanical evaluation of a novel anatomical plate for oblique lumbar interbody fusion compared with various fixations: a finite element analysis

Weibo Huang, Ye Tian, Xiaosheng Ma, Feizhou Lv, Hongli Wang, Jianyuan Jiang

Download Citation