The clinical value of valve metagenomic next-generation sequencing when applied to the etiological diagnosis of infective endocarditis

Sishi Cai, Ye Yang, Jue Pan, Qing Miao, Wenting Jin, Yuyan Ma, Chunmei Zhou, Xiaodong Gao, Chunsheng Wang, Bijie Hu