Laparoscopic total left-sided surgical approach versus traditional bilateral surgical approach for treating hiatal hernia: a study protocol for a randomized controlled trial

Zhi Zheng, Weitao Zhang, Chenglin Xin, Na Zeng, Mengyi Li, Xiaoye Liu, Jun Cai, Fandong Meng, Dong Liu, Jie Zhang, Jie Yin, Jun Zhang, Zhongtao Zhang