Co-expression network of long non-coding RNA and mRNA reveals molecular phenotype changes in kidney development of prenatal chlorpyrifos exposure in a mouse model

Bingjue Li, Wenyu Xiang, Jing Qin, Qiannan Xu, Shi Feng, Yucheng Wang, Jianghua Chen, Hong Jiang