Necessity of facial contouring in feminization surgery for Chinese transgender females

Dong Li, Liang Xu, Zheyuan Yu, Jie Yuan, Min Wei