A narrative review of exosomes in vascular calcification

Zheng Qin, Ruoxi Liao, Yuqin Xiong, Luojia Jiang, Jiameng Li, Liya Wang, Mei Han, Si Sun, Jiwen Geng, Qinbo Yang, Zhuyun Zhang, Yupei Li, Heyue Du, Baihai Su