Autologous esophageal mucosa with polyglycolic acid transplantation and temporary stent implantation can prevent stenosis after circumferential endoscopic submucosal dissection

Yong Liu, Zhengqi Li, Lizhou Dou, Yueming Zhang, Shun He, Jiqing Zhu, Yan Ke, Xudong Liu, Yumeng Liu, Hoiloi Ng, Guiqi Wang