Controlling nutritional status score as a prognostic marker to predict overall survival in resected biliary tract cancers

Lejia Sun, Si Su, Jianping Xiong, Wenmo Hu, Lei Liu, Haifeng Xu, Shunda Du, Haitao Zhao, Xin Lu, Xinting Sang, Shouxian Zhong, Huayu Yang, Yilei Mao