A predictive model for postthrombotic syndrome in proximal deep vein thrombosis patients

Peng Qiu, Junchao Liu, Fuzhen Wan, Yuqian Chen, Kaichuang Ye, Jinbao Qin, Qun Huang, Xinwu Lu