Identifying familial hypercholesterolemia in an early onset ischemic cerebrovascular disease patient and the cascade screening in the pedigree: a case report

Yuan Yuan, Xiaoyan Zhao, Xiangyun Teng, Yunfeng Zhang