EEG power spectral analysis reveals tandospirone improves anxiety symptoms in patients with Alzheimer’s disease: a prospective cohort study

Zhengluan Liao, Xiaoyu Zhao, Ting Li, Yanping Mao, Jiaojiao Hu, Dansheng Le, Yangliu Pei, Yan Chen, Yaju Qiu, Junpeng Zhu, Jixin Lin, Heng Su, Linju Zhang, Enyan Yu