A rare case of primary pulmonary inflammatory pseudotumor-like follicular dendritic cell sarcoma successfully treated by lobectomy

Huayu He, Qi Xue, Fengwei Tan, Lin Yang, Xin Wang, Yushun Gao, Yousheng Mao, Juwei Mu, Dali Wang, Jun Zhao, Liang Zhao, Shugeng Gao