Effect of a medicinal and edible decoction YH0618 on chemotherapy-induced dermatologic toxicity: a randomized controlled trial

Jieshu You, Yanhua He, Hui Zhi, Victor Hofun Lee, Suetmui Chan, Lixing Lao, Huanlan Liu, Jianping Chen