Pre-treatment FLT-PET parameters as a prognostic tool for patients with locally advanced recurrent nasopharyngeal carcinoma salvaged by carbon-ion radiotherapy: a pilot study

Jiyi Hu, Zhongyi Yang, Jing Gao, Weixu Hu, Jing Yang, Xianxin Qiu, Guang Ma, Lin Kong, Jiade J. Lu