Comparison of the efficacy and toxicity of postoperative proton versus carbon ion radiotherapy for head and neck cancers

Qingting Huang, Jiyi Hu, Weixu Hu, Jing Gao, Jing Yang, Xianxin Qiu, Jiade Jay Lu, Lin Kong