Hepatobiliary phase hypointensity on gadobenate dimeglumine- enhanced magnetic resonance imaging may improve the diagnosis of hepatocellular carcinoma

Yueming Li, Jianwei Chen, Shuping Weng, Chuan Yan, Rongping Ye, Yuemin Zhu, Liting Wen, Dairong Cao, Jinsheng Hong