Vol 8, No 4 (February 2020): Annals of Translational Medicine (Focus on "Intrauterine Adhesion")

Original Article on Intrauterine Adhesion1

Logistic regression analyses of factors affecting fertility of intrauterine adhesions patients
Xingping Zhao, Yunzhi Liu, Aiqian Zhang, Bingsi Gao, Qing Feng, Huan Huang, Xiuting Zhu, Xin Sun, Dabao Xu
Cold scissors ploughing technique in hysteroscopic adhesiolysis: a comparative study
Xingping Zhao, Aiqian Zhang, Bingsi Gao, Arvind Burjoo, Huan Huang, Dabao Xu
Obstetrical outcome in the third trimester after hysteroscopic adhesiolysis
Qing Feng, Bingsi Gao, Huan Huang, Jeffrey Je-Chuen Woo, Lingxiao Zou, Xingping Zhao, Chunxia Cheng, Dabao Xu
Study on the correlation among dysbacteriosis, imbalance of cytokine and the formation of intrauterine adhesion
Xingping Zhao, Qun Zhao, Xiuting Zhu, Huan Huang, Xing Wan, Rui Guo, Yanqiu Zhao, Dan Chen, Dabao Xu
Growth hormone promotes human endometrial glandular cells proliferation and motion through the GHR-STAT3/5 pathway
Qing Feng, Bingsi Gao, Huan Huang, Lingxiao Zou, Xingping Zhao, Xiuting Zhu, Dabao Xu
Diagnosis and treatment of cervical incompetence combined with intrauterine adhesions
Waixing Li, Yueran Li, Xingping Zhao, Chunxia Cheng, Arvind Burjoo, Yimin Yang, Dabao Xu
The role of preoperative 3D-ultrasound in intraoperative judgement for hysteroscopic adhesiolysis
Arvind Burjoo, Xingping Zhao, Lingxiao Zou, Xinyi Liu, Lei Lei, Baiyun Zhang, Dabao Xu
Establishment of an animal model of intrauterine adhesions after surgical abortion and curettage in pregnant rats
Qing Feng, Bingsi Gao, Xingping Zhao, Huan Huang, Shuijing Yi, Lingxiao Zou, Xinyi Liu, Min Xue, Dabao Xu
A preliminary study on a patented intrauterine stent in the treatment of recurrent intrauterine adhesions with poor prognosis
Huan Huang, Lingxiao Zou, Aiqian Zhang, Xingping Zhao, Dabao Xu, Min Xue

Letter to the Editor on Intrauterine Adhesion1

A novel intrauterine stent for prevention of intrauterine adhesions
Huan Huang, Bin Xu, Chunxia Cheng, Dabao Xu

Editorial

Can human placental extract help patients with osteoarthritis?
Nequesha S. Mohamed, Wayne A. Wilkie, Ethan A. Remily, Ronald E. Delanois
Maintaining anorectal function in patients with rectal cancer using biofeedback training
Andrea M. Stringer
Mind body medicine: a tangible link between the gut and the brain
Luis Vitetta
Histopathologic discrepancy between endoscopic forceps biopsy and final pathology and the role of transrectal ultrasound-guided core needle biopsy
Jin Roh, Choong-Kyun Noh
Can transrectal ultrasound-guided core needle biopsy serve as an accurate diagnostic tool for rectal lesions?
Dong Hoon Baek, Gwang Ha Kim
Combining old and new strategies for colorectal cancer screening
Elisa Danese, Martina Montagnana, Giuseppe Lippi
Predictive analytics in the era of big data: opportunities and challenges
Zhongheng Zhang
Real-life clinical data mining: generating hypotheses for evidence-based medicine
Jean-Emmanuel Bibault
Joint forces for making clinical prediction models contribute to science
Junfeng Wang, Yue Li
Overview of clinical prediction models
Lingxiao Chen
Clinical prediction models: evaluation matters
Hong-Qiu Gu, Chelsea Liu
Statistical methods and models in the analysis of time to event data
Minjung Lee, Junhee Han
Clinical prediction model construction and evaluation: a challenge for clinical researchers
Qiu-Yan Han, Zhi-De Hu
Models and prediction, how and what?
Yujing Xie, Zhangsheng Yu
How to use statistical models and methods for clinical prediction
Giuliana Cortese
The power of clinical data empowered by clinical prediction model: an R tutorial
Lutao Dai, Dan Yang, Haipeng Shen
A nomogram with enhanced function facilitated by nomogramEx and nomogramFormula
Guoshu Bi, Runmei Li, Jiaqi Liang, Zhengyang Hu, Cheng Zhan

Expert Consensus

Chinese expert consensus on the prevention of abdominal pelvic adhesions after gynecological tumor surgeries
Jinghe Lang, Ding Ma, Yang Xiang, Keqin Hua, Kaijiang Liu, Lingya Pan, Ping Wang, Shuzhong Yao, Fujie Zhao, Wenjun Cheng, Manhua Cui, Hongyan Guo, Ruixia Guo, Li Hong, Peiling Li, Mubiao Liu, Yuanguang Meng, Hui Wang, Jianliu Wang, Wuliang Wang, Ming Wu, Xingsheng Yang, Jun Zhang

Original Article

Sirolimus-based immunosuppression improves outcomes in liver transplantation recipients with hepatocellular carcinoma beyond the Hangzhou criteria
Sunbin Ling, Tingting Feng, Qifan Zhan, Xin Duan, Guangjiang Jiang, Tian Shen, Qiaonan Shan, Shengjun Xu, Qianwei Ye, Peng Liu, Beini Cen, Shusen Zheng, Xiao Xu
Red blood cell distribution width is associated with mortality after acute ischemic stroke: a cohort study and systematic review
Lu Wang, Changyi Wang, Simiao Wu, Yuxiao Li, Wen Guo, Ming Liu
Machine learning for the prediction of severe pneumonia during posttransplant hospitalization in recipients of a deceased-donor kidney transplant
You Luo, Zuofu Tang, Xiao Hu, Shuo Lu, Bin Miao, Songlin Hong, Haiyun Bai, Chen Sun, Jiang Qiu, Huiying Liang, Ning Na
Establishing M1 stage subdivisions by incorporating radiological features and Epstein-Barr virus DNA for metastatic nasopharyngeal carcinoma
Wei-Hong Zheng, Xiao-Jun He, Fo-Ping Chen, Li Lin, Xiao-Dan Huang, Hua-Qiang Zhou, Jia Kou, Jia-Wei Lv, Jun Ma, Guan-Qun Zhou, Ying Sun
Blockade of OX40/OX40L pathway combined with ethylene-carbodiimide-fixed donor splenocytes induces donor-specific allograft tolerance in presensitized recipients
Xingqiang Lai, Zhongpeng Yao, Fen Ning, Lei Zhang, Jiali Fang, Guanghui Li, Lu Xu, Yunyi Xiong, Luhao Liu, Rongxin Chen, Junjie Ma, Zheng Chen
Preoperative prediction of hepatocellular carcinoma with highly aggressive characteristics using quantitative parameters derived from hepatobiliary phase MR images
Zheng Ye, Likun Cao, Yi Wei, Jie Chen, Zhen Zhang, Shan Yao, Ting Duan, Bin Song
Identification of hub genes and potential molecular mechanisms of chickpea isoflavones on MCF-7 breast cancer cells by integrated bioinformatics analysis
Jia Wang, Hao Yu, Abulimit Yili, Yanhua Gao, Linlin Hao, Haji Akber Aisa, Songcai Liu
High-resolution combined arterial spin labeling MR for identifying cerebral arterial stenosis induced by moyamoya disease or atherosclerosis
Jingyuan Ya, Da Zhou, Jiayue Ding, Yuchuan Ding, Xunming Ji, Qi Yang, Ran Meng
Protective effects of curcumin against neuroinflammation induced by Aβ25-35 in primary rat microglia: modulation of high-mobility group box 1, toll-like receptor 4 and receptor for advanced glycation end products expression
Wei He, Kaiming Yuan, Bin Ji, Yuan Han, Jun Li
A novel topoisomerase I inhibitor DIA-001 induces DNA damage mediated cell cycle arrest and apoptosis in cancer cell
Jiaqi Liu, Guohe Geng, Guang Liang, Ling Wang, Kuntian Luo, Jian Yuan, Shiguang Zhao
Clinical significance and prognosis of supraclavicular lymph node metastasis in patients with thoracic esophageal cancer
Fudong Wang, Xiaosong Ge, Zhiqiang Wang, Yuan Weng, Rong Yin, Qingjun You
The predictive value of baseline hepatic venous pressure gradient for variceal rebleeding in cirrhotic patients receiving secondary prevention
Chuan Liu, Yanna Liu, Ruoyang Shao, Sining Wang, Guangchuan Wang, Lifen Wang, Mingyan Zhang, Jinlin Hou, Chunqing Zhang, Xiaolong Qi
Study on the antibacterial activities of emodin derivatives against clinical drug-resistant bacterial strains and their interaction with proteins
Chengjie Ji, Guang Xin, Feixia Duan, Wen Huang, Taichang Tan
Scientometric analysis of mTOR signaling pathway in liver disease
Jing Fang, Long Pan, Qiu-Xia Gu, Sarun Juengpanich, Jun-Hao Zheng, Chen-Hao Tong, Zi-Yuan Wang, Jun-Jie Nan, Yi-Fan Wang
A two-circular RNA signature of donor circFOXN2 and circNECTIN3 predicts early allograft dysfunction after liver transplantation
Kun Wang, Xuyong Wei, Qiang Wei, Di Lu, Wangyao Li, Binhua Pan, Junli Chen, Haiyang Xie, Shusen Zheng, Xiao Xu
Direct versus conventional anticoagulants for treatment of cancer associated thrombosis: a pooled and interaction analysis between observational studies and randomized clinical trials
Zhi-Chun Gu, Yi-Dan Yan, Sheng-Yan Yang, Long Shen, Ling-Cong Kong, Chi Zhang, An-Hua Wei, Zheng Li, Xin-Hua Wang, Hou-Wen Lin
Development and validation of an individualized gene expression-based signature to predict overall survival in metastatic colorectal cancer
Shu-Biao Ye, Yi-Kan Cheng, Jian-Cong Hu, Feng Gao, Ping Lan
Clinical characteristics and neuroimaging findings in eagle syndrome induced internal jugular vein stenosis
Chaobo Bai, Zhongao Wang, Jingwei Guan, Kexin Jin, Yuchuan Ding, Xunming Ji, Ran Meng
Effects of collimated and focused low-intensity pulsed ultrasound stimulation on the mandible repair in rabbits
Xiaohan Liu, Ying Hu, Lin Wu, Shujun Li
Transcriptomic changes and potential regulatory mechanism of intrauterine human chorionic gonadotropin co-cultured with peripheral blood mononuclear cells infusion in mice with embryonic implantation dysfunction
Jiao Chen, Xuehan Zhao, Liangfei Ao, Tailang Yin, Jing Yang
Research of the potential biomarkers in vaginal microbiome for persistent high-risk human papillomavirus infection
Xiaopei Chao, Tingting Sun, Shu Wang, Xianjie Tan, Qingbo Fan, Honghui Shi, Lan Zhu, Jinghe Lang
Early removal of chest tubes leads to better short-term outcome after video-assisted thoracoscopic surgery lung resection
Tuo Xing, Xukai Li, Jun Liu, Ying Huang, Shilong Wu, Minzhang Guo, Hengrui Liang, Jianxing He
Effects of the different-sized external stents on vein graft intimal hyperplasia and inflammation
Qi Yang, Dong Lei, Shixing Huang, Yi Yang, Yang Yang, Xiaofeng Ye, Zhengwei You, Qiang Zhao
Association between genetic risk scores and risk of narcolepsy: a case-control study
Hui Ouyang, Fang Han, Zechen Zhou, Qiwen Zheng, Yangyang Wang, Jun Zhang
The factors contributing to cognitive dysfunction in type 2 diabetic patients
San-Shan Xia, Wen-Lin Xia, Jiao-Jiao Huang, Hua-Jie Zou, Jing Tao, Yan Yang
Initial anticoagulation experience with standard-dose rivaroxaban after Watchman left atrial appendage occlusion
Zhi-Chun Gu, Zhi-Qing Qiao, Zi-Yong Hao, Zheng Li, Li-Sheng Jiang, Heng Ge, Ben He, Jun Pu
Class A1 scavenger receptors mediated macrophages in impaired intestinal barrier of inflammatory bowel disease
Chenxi Xie, Yanyun Fan, Yinshi Huang, Shuangting Wu, Haimei Xu, Lupeng Liu, Yiqun Hu, Qingwen Huang, Huaxiu Shi, Lin Wang, Hongzhi Xu, Jingling Su, Jianlin Ren
Forkhead box K1 regulates the malignant behavior of gastric cancer by inhibiting autophagy
Yixuan Wang, Wensheng Qiu, Ning Liu, Libin Sun, Zhao Liu, Shasha Wang, Peng Wang, Shihai Liu, Jing Lv
Building radiation-resistant model in triple-negative breast cancer to screen radioresistance-related molecular markers
Zhi-Rui Zhou, Xuan-Yi Wang, Xiao-Li Yu, Xin Mei, Xing-Xing Chen, Qun-Chao Hu, Zhao-Zhi Yang, Xiao-Mao Guo
Liver resection is beneficial for patients with colorectal liver metastases and extrahepatic disease
Kristina Hasselgren, Bengt Isaksson, Bjarne Ardnor, Gert Lindell, Magnus Rizell, Cecilia Strömberg, Per Loftås, Bergthor Björnsson, Per Sandström
Three-dimensional printing flexible models: a novel technique for Nuss procedure planning of pectus excavatum repair
Lei Wang, Ting Guo, Hao Zhang, Sanhu Yang, Jiahe Liang, Yitong Guo, Qiuya Shao, Tiesheng Cao, Xiaofei Li, Lijun Huang
Comparison of four lymph node staging systems for predicting prognosis for stage IV rectum cancer
Lingyu Han, Shaobo Mo, Wenqiang Xiang, Qingguo Li, Renjie Wang, Ye Xu, Weixing Dai, Guoxiang Cai
Increased multidrug resistant isolates: new clinical burdens for 66 hospitals in Shanghai, 2015 to 2017
Jiabing Lin, Xiaodong Gao, Yangwen Cui, Wei Sun, Yan Shen, Qingfeng Shi, Xiang Chen, Bijie Hu
Pericardial fluid levels of growth differentiation factor 15 in patients with or without coronary artery disease: a prospective study
Zhize Yuan, Haiqing Li, Yanjun Sun, Jiapei Qiu, Hong Xu, Jun Liu, Mi Zhou, Anqing Chen, Xiaofeng Ye, Zhe Wang, Qiang Zhao
Tumor slice culture as a biologic surrogate of human cancer
Heidi L. Kenerson, Kevin M. Sullivan, Yongwoo D. Seo, Kathryn M. Stadeli, Cigdem Ussakli, Xiaowei Yan, Chris Lausted, Venu G. Pillarisetty, James O. Park, Kimberly J. Riehle, Matthew Yeh, Qiang Tian, Raymond S. Yeung
Low expression of A-kinase anchor protein 5 predicts poor prognosis in non-mucin producing stomach adenocarcinoma based on TCGA data
Zishao Zhong, Zhenhao Ye, Guihua He, Wang Zhang, Jing Wang, Suiping Huang
Impact of the use of vasoactive drugs in cardiac death donors on the early postoperative renal function and related complications in renal transplant recipients
Peng Zhang, Peihua Cao, Jiali Fang, Guanghui Li, Lei Zhang, Lu Xu, Shijing Mo, Xingqiang Lai, Luhao Liu, Yunyi Xiong, Wei Yin, Li Li, Rongxin Chen, Hailin Xu, Tao Zhang, Jiao Wan, Yuhe Guo, Junjie Ma, Zheng Chen
Prognosis and risk factors for the development of pulmonary metastases after preoperative chemoradiotherapy and radical resection in patients with locally advanced rectal cancer
Weihao Li, Jianhong Peng, Cong Li, Lifang Yuan, Wenhua Fan, Zhizhong Pan, Xiaojun Wu, Junzhong Lin
Fentanyl inhibits the progression of gastric cancer through the suppression of MMP-9 via the PI3K/Akt signaling pathway
Chunlai Li, Yi Qin, Yu Zhong, Yinying Qin, Yi Wei, Li Li, Yubo Xie
Differentiation combined hepatocellular and cholangiocarcinoma from intrahepatic cholangiocarcinoma based on radiomics machine learning
Jun Zhang, Zixing Huang, Likun Cao, Zhen Zhang, Yi Wei, Xin Zhang, Bin Song
Vitamin A deficiency is associated with severe Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children
Yan Xing, Kai Sheng, Xiumei Xiao, Jiawei Li, Hongling Wei, Ling Liu, Wei Zhou, Xiaomei Tong
RNA sequencing analysis of small cell lung cancer reveals candidate chemotherapy insensitivity long noncoding RNAs and microRNAs
Peng Kuang, Peixin Chen, Lei Wang, Wei Li, Bin Chen, Yu Liu, Yi Xu, Hao Wang, Sha Zhao, Lingyun Ye, Feng Yu, Hongbin Ji, Yayi He
External validation of the eighth edition of the TNM classification for lung cancer in 3,611 surgically treated patients at a single institution
Jia Wang, Nan Wu, Chao Lv, Yue Yang
Recommended changes for the 8th edition of the TNM classification for lung cancer-the findings of a single-institution evaluation
Jia Wang, Nan Wu, Chao Lv, Shi Yan, Yue Yang
Expression and prognostic potential of GPX1 in human cancers based on data mining
Ruqiong Wei, Hongtu Qiu, Jianwen Xu, Juanmei Mo, Ying Liu, Yuchang Gui, Guangyou Huang, Shunrong Zhang, Hongfang Yao, Xiaoxiao Huang, Zhichuan Gan
Single-cell transcriptomics reveals the alteration of peripheral blood mononuclear cells driven by sepsis
Miaoyun Wen, Gengxin Cai, Jingkun Ye, Xinqiang Liu, Hongguang Ding, Hongke Zeng
PITPNC1 fuels radioresistance of rectal cancer by inhibiting reactive oxygen species production
Yujing Tan, Ruoyang Shao, Jingyu Li, Hongyun Huang, Yanru Wang, Menglan Zhang, Jianyun Cao, Junde Zhang, Junguo Bu
Blockade of β-adrenergic signaling suppresses inflammasome and alleviates cardiac fibrosis
Shipeng Dang, Zhen-Ye Zhang, Ku-Lin Li, Jie Zheng, Ling-Ling Qian, Xiao-Yu Liu, Ying Wu, Chang-Ying Zhang, Xiao-Xi Zhao, Zhi-Ming Yu, Ru-Xing Wang, Tingbo Jiang
Early estimation of the case fatality rate of COVID-19 in mainland China: a data-driven analysis
Shu Yang, Peihua Cao, Peipei Du, Ziting Wu, Zian Zhuang, Lin Yang, Xuan Yu, Qi Zhou, Xixi Feng, Xiaohui Wang, Weiguo Li, Enmei Liu, Ju Chen, Yaolong Chen, Daihai He, on behalf of COVID-19 evidence and recommendations working group

Review Article

Radiographic assessment of the cup orientation after total hip arthroplasty: a literature review
Jing-Xin Zhao, Xiu-Yun Su, Zhe Zhao, Ruo-Xiu Xiao, Li-Cheng Zhang, Pei-Fu Tang
From the perspective of embryonic tendon development: various cells applied to tendon tissue engineering
Fangjie Qi, Zhantao Deng, Yuanchen Ma, Shuai Wang, Chang Liu, Fengjuan Lyu, Tao Wang, Qiujian Zheng
The application of proteomics in the diagnosis and treatment of bronchial asthma
Peng Xu, Lingwei Wang, Dandan Chen, Mengjie Feng, Yongzhen Lu, Rongchang Chen, Chen Qiu, Jie Li

Case Report

Rare paradoxical adverse event in Crohn’s disease: a case report
Marina Okoshi, Hiroki Sato, Terasu Honma, Shuji Terai

Letter to the Editor

Why acute kidney injury during partial nephrectomy matters
Carlo A. Bravi, Andrew Vickers
ProBNP processing is decreased by obesity in patients with heart failure
Lynley K. Lewis, Sara D. Raudsepp, Tim C. R. Prickett, Tim G. Yandle, Chris J. Pemberton, A. Mark Richards
Top-down proteomics—a near-future technique for clinical diagnosis?
Lidong He, Alan L. Rockwood, Archana M. Agarwal, Lissa C. Anderson, Chad R. Weisbrod, Christopher L. Hendrickson, Alan G. Marshall
Below safety limits, every unit of glomerular filtration rate counts—reply letter
Carlotta Palumbo, Alessandro Antonelli
Prophylaxis of breast cancer chemotherapy for bone marrow toxicity: more individualized and safer
Fengrui Xu, Zefei Jiang
Cumulative antibiotic use significantly decreases efficacy of checkpoint inhibitors in patients with advanced cancer—reply to the editors
Nadina Tinsley, Donna M. Graham, Natalie Cook
Platelet-derived HMGB1: critical mediator of SARs related to transfusion
Fabrice Cognasse, Caroline Sut, Hind Hamzeh-Cognasse, Olivier Garraud
Pan-cancer analysis of KEAP1 mutations as biomarkers for immunotherapy outcomes
Xiaoxia Chen, Chunxia Su, Shengxiang Ren, Caicun Zhou, Tao Jiang
Von Hippel-Lindau: implications in development and disease—response
Kasey R. Cargill, Sunder Sims-Lucas
Renal double negative T cells: increasing importance in health and disease
Mohanraj Sadasivam, Sanjeev Noel, Hamid Rabb, Abdel Rahim A. Hamad
Optimized clinical randomized controlled trials designed for biomarker-guided antibiotics stewardship
Wensen Chen, Kai Zhang, Yun Liu
The role of CT for Covid-19 patient’s management remains poorly defined
Yi Xiang J. Wang, Wei-Hong Liu, Mo Yang, Wei Chen

Disclosure:

1. The series “Intrauterine Adhesion” was commissioned by the editorial office, Annals of Translational Medicine without any sponsorship or funding.

2. The series “Meet the Professor” was commissioned by the editorial office, Annals of Translational Medicine without any sponsorship or funding.