Vol 7, No 16 (August 2019): Annals of Translational Medicine

Original Article

Tumor location is an independent prognostic factor of esophageal adenocarcinoma based on the eighth edition of TNM staging system in Chinese patients
Han-Yu Deng, Xi Zheng, Guha Alai, Gang Li, Jun Luo, Ze-Guo Zhuo, Yi-Dan Lin
Preoperative D-dimer level is an independent prognostic factor for non-small cell lung cancer after surgical resection: a systematic review and meta-analysis
Han-Yu Deng, Xi Zheng, Rui Jiang, Rui-Lan Wang, Jie Zhou, Xiao-Ming Qiu
Postoperative albumin-bilirubin grade and albumin-bilirubin change predict the outcomes of hepatocellular carcinoma after hepatectomy
Linsen Ye, Rongpu Liang, Jiebin Zhang, Chaojin Chen, Xiaolong Chen, Yi Zhang, Guoying Wang, Yang Yang, Guihua Chen
Two novel mutations of PEX6 in one Chinese Zellweger spectrum disorder and their clinical characteristics
Hui-Ling Yu, Yan Shen, Yi-Min Sun, Yue Zhang
Effects of GLP-1 receptor analogue liraglutide and DPP-4 inhibitor vildagliptin on the bone metabolism in ApoE−/− mice
Lizhi Zhang, Peicheng Li, Zhaosheng Tang, Qin Dou, Bo Feng
Are management decisions in critical patients changed with use of hemodynamic parameters from transpulmonary thermodilution technique?
Ye Rim Chang, Seok Ho Choi, Sung Wook Chang
Decoding the secreted inflammatory response of primary human hepatocytes to hypoxic stress in vitro
Yoram Vodovotz, Richard L. Simmons, Derek Barclay, Jinling Yin, Bahiyyah S. Jefferson, Ruben Zamora
Clinical characteristics and management of cardiac and/or pulmonary cement embolus after percutaneous vertebroplasty: a single center experience
Min Kong, Xinjian Xu, Jianfei Shen, Qiang Liu, Gongchao Wang
Differential diagnosis between lymphoma-associated malignant pleural effusion and tuberculous pleural effusion
Chang Ho Kim, Hong Geun Oh, Sang Yub Lee, Jae Kwang Lim, Yong Hoon Lee, Hyewon Seo, Seung Soo Yoo, Shin Yup Lee, Seung Ick Cha, Jae Yong Park, Jaehee Lee
Vitamin D-binding protein (rs4588) T/T genotype is associated with anteroseptal myocardial infarction in coronary artery disease patients
Viktor Peršić, Damir Raljević, Elitza Markova-Car, Leon Cindrić, Rajko Miškulin, Marta Žuvić, Sandra Kraljević Pavelić
Banxia Xiexin decoction, a traditional Chinese medicine, alleviates colon cancer in nude mice
Shuai Yan, Yinzi Yue, Jinbang Wang, Wenting Li, Mingming Sun, Li Zeng, Xiaopeng Wang
Chin-down-plus-larynx-tightening maneuver improves choking cough after esophageal cancer surgery
Yongkui Yu, Yin Li, Yingmin Lu, Xionghuai Hua, Haibo Ma, Haomiao Li, Xiufeng Wei, Jun Zhang, Xiankai Chen, Qi Liu, Zhengshuai Zhu, Lei Xu, Ruixiang Zhang, Haibo Sun, Zongfei Wang
Impact of squamous differentiation on intravesical recurrence and prognosis of patients with upper tract urothelial carcinoma
Jianpeng Yu, Gang Li, Aixiang Wang, Qiang Luo, Zihao Liu, Yuanjie Niu, Yanhui Mei
MicroRNA-188 aggravates contrast-induced apoptosis by targeting SRSF7 in novel isotonic contrast-induced acute kidney injury rat models and renal tubular epithelial cells
Bowen Liu, Yunfei Chai, Wei Guo, Kaiyan Lin, Shiqun Chen, Jin Liu, Guoli Sun, Guangzhong Chen, Feier Song, Yibo He, Yan Liang, Zhaodong Guo, Li Lei, Lihao He, Liwei Liu, Ning Tan, Yong Liu, Shilong Zhong, Jiyan Chen
Ligustrazine nanoparticles nano spray’s activation on Nrf2/ARE pathway in oxidative stress injury in rats with postoperative abdominal adhesion
Shuai Yan, Yinzi Yue, Li Zeng, Chenxue Jiang, Wenlin Li, Huan Li, Yifei Qian
Apolipoprotein C1 (APOC1) as a novel diagnostic and prognostic biomarker for gastric cancer
Jie Yi, Liwen Ren, Jie Wu, Wan Li, Xiangjin Zheng, Guanhua Du, Jinhua Wang
Prognostic significance and role of thoracic lymph node metastasis based on Chinese expert consensus in esophageal cancer
Qi-Xin Shang, Yu-Shang Yang, Wei-Peng Hu, Yong Yuan, Ai-Fang Ji, Long-Qi Chen
Neurally adjusted ventilatory assist versus pressure support ventilation in patient-ventilator interaction and clinical outcomes: a meta-analysis of clinical trials
Chongxiang Chen, Tianmeng Wen, Wei Liao
Transplantation of umbilical cord mesenchymal stem cells into mice with focal segmental glomerulosclerosis delayed disease manifestation
Yifan Shi, Jingyuan Xie, Mingxin Yang, Jun Ma, Hong Ren
Immunoregulatory role of IL-2/STAT5/CD4+CD25+Foxp3 Treg pathway in the pathogenesis of chronic osteomyelitis
Qi-Fen Mao, Zui-Fei Shang-Guan, Hong-Lei Chen, Kai Huang
Lymphopenia association with accelerated hyperfractionation and its effects on limited-stage small cell lung cancer patients’ clinical outcomes
Xin Wang, Jie Lu, Feifei Teng, Jinming Yu
Atorvastatin suppresses vascular hypersensitivity and remodeling induced by transient adventitial administration of lipopolysaccharide in rats
Hai-Shan Zhang, Hong Hong, Ding-Yin Zeng, Lian-Na Xie, Qiu Cheng, Xue-Feng Pang, Qi-Gang Guan
Changes in the tumor immune microenvironment in resected recurrent soft tissue sarcomas
Biqiang Zheng, Jian Wang, Weiluo Cai, Iweng Lao, Yingqiang Shi, Xiaoying Luo, Wangjun Yan
Screening and combining serum biomarkers to improve their diagnostic performance in the detection of intestinal barrier dysfunction in patients after major abdominal surgery
Can Kong, Shu-Min Li, Hua Yang, Wei-Dong Xiao, Yun-Yun Cen, Yi Wu, Wei-Ming Li, Da-Li Sun, Peng-Yuan Xu
The expression and clinical significance of serum IL-17 in patients with primary biliary cirrhosis
Qiannan Sun, Qian Wang, Ning Feng, Yan Meng, Bin Li, Demei Luo, Xiaoqian Shang, Jie Lv, Ahmad Maqsuod Monsaf, Changmin Wang, Xiumin Ma
Stereoacuity measurement using an auto-stereoscopic smartphone
Lingzhi Zhao, Huang Wu
The effects of citrate dialysate in hemodialysis on polymorphonuclear elastase interaction with tissue factor and its inhibitor
Jiameng Li, Si Sun, Mei Han, Liya Wang, Ruoxi Liao, Yuqin Xiong, Yupei Li, Heng Jiang, Zheng Qin, Anil Maharjan, Mario Cozzolino, Alexander Zarbock, Baihai Su
Human amniotic mesenchymal stromal cells alleviate acute liver injury by inhibiting the pro-inflammatory response of liver resident macrophage through autophagy
Dongxu Hua, Zheng Ju, Xiaojie Gan, Qi Wang, Chenghuan Luo, Jian Gu, Yue Yu

Review Article

Pharmacologic therapy of obesity: mechanisms of action and cardiometabolic effects
Peter D. Montan, Andreas Sourlas, Jiohanna Olivero, Delia Silverio, Eliscer Guzman, Constantine E. Kosmas
Serological biomarkers for acute mesenteric ischemia
Obulkasim Memet, Lin Zhang, Jie Shen

iMDT Corner

Cardiac MRI-guided interventional occlusion of ventricular septal rupture in a patient with cobalt alloy stent
Wei Zhong, Zhidong Liu, Weixiong Fan, Irbaz Hameed, Arash Salemi, Gianfranco Butera, Evan J. Zucker, Changjing Huang, Zhixiong Zhong

Case Report

An adult patient with congenital pulmonary airway malformation and an esophageal cyst
Hanlu Zhang, Xin He, Shangfu Zhang, Long-Qi Chen, Yun Wang
Acute coronary syndrome and diabetic keto acidosis: the chicken or the egg?
Keitiane Kaefer, Ilaria Botta, Aude Mugisha, Brahim Berdaoui, David De Bels, Rachid Attou, Patrick M. Honoré, Sebastien Redant
Minimal change disease induced by tiopronin: a rare case report and a review of the literature
Han Zhong, Ling Wang, Zhi-Chun Gu, Min Cui, Xiao-Yan Liu, Xiao-Yun Pang
Stafne’s bone defect: a case report and review of literatures
Jun Liang, Zhaoming Deng, Han Gao