Vol 7, No 6 (March 2019): Annals of Translational Medicine (Focus on “Clinical Evaluation of Evidence Based on Traditional Chinese Medicine”)

Expert Consensus

Clinical practice guideline on traditional Chinese medicine therapy alone or combined with antibiotics for sepsis
Guo-Zhen Zhao, Ren-Bo Chen, Bo Li, Yu-Hong Guo, Yan-Ming Xie, Xing Liao, Yu-Fei Yang, Teng-Fei Chen, Hao-Ran Di, Fei Shao, Xiao-Qin Lv, Jing Hu, Shuo Feng, Qing-Quan Liu, Bo-Li Zhang

Original Article

The reporting quality of acupuncture for neurogenesis in experimental ischemic stroke study
Zheng-Xiang Li, Yan Li, Wen-Ting Yang, Min Wang, Meng-Bei Xu, Xiao-Li Zhou, Pei-Qing Rong, Ting-Yu Jin, Wen-Jin Yi, Guo-Qing Zheng
Using single-patient (n-of-1) trials to determine effectiveness of traditional Chinese medicine on chemotherapy-induced leukopenia in gastric cancer: a feasibility study
Jiang Li, Junqiang Niu, Min Yang, Peizhi Ye, Jingbo Zhai, Wenzhen Yuan, Li Feng, Guihua Tian, Jiayuan Hu, Yaohan Wang, Hongcai Shang
Effect of Bushen Huoxue decoction on inhibiting osteogenic differentiation of vascular smooth cells by regulating OPG/RANK/RANKL system in vascular calcification
Shi-Yi Liu, Xiang-Fei Meng, Shi-Wei Liu, Cong-Li Hao, Lan-Fang Li, Ning Zhang

Perspective

Perspectives of value-based policy making in child health care in Japan
Ruoyan Gai Tobe, Hiroshi Fuji, Hirohito Metoki, Akira Ehara, Tsuguhiko Kato, Hakuyo Ebara, Toshihiko Nishida, Gen Kobashi, Rintaro Mori