Vol 8, No 19 (October 2020): Annals of Translational Medicine

Guideline

Guidelines for the diagnosis and treatment of osteoarthritis in China (2019 edition)
Zhiyi Zhang, Cibo Huang, Quan Jiang, Yi Zheng, Yi Liu, Shengyun Liu, Yingjuan Chen, Yifang Mei, Changhai Ding, Min Chen, Xin Gu, Dan Xing, Min Gao, Lan He, Zhizhong Ye, Lijun Wu, Jianhua Xu, Pinting Yang, Xuewu Zhang, Yue Zhang, Jinwei Chen, Jin Lin, Like Zhao, Mengtao Li, Wanling Yang, Yixin Zhou, Qing Jiang, Cong-Qiu Chu, Yaolong Chen, Weiya Zhang, Wei-Chung Tsai, Guanghua Lei, Dongyi He, Wei Liu, Yongfei Fang, Darong Wu, Jianhao Lin, Cheng-Chung Wei, Hsiao-Yi Lin, Xiaofeng Zeng

Original Article

Intracytoplasmic sperm injection outcomes in patients with orgasmic dysfunction and anejaculation by percutaneous epididymal sperm aspiration (PESA)
Jianzheng Fang, Li Shu, Lingbo Cai, Yugui Cui, Jiayin Liu, Xiaoyu Yang
Novel electromagnetic-based navigation for percutaneous transforaminal endoscopic lumbar decompression in patients with lumbar spinal stenosis reduces radiation exposure and enhances surgical efficiency compared to fluoroscopy: a randomized controlled trial
Junlong Wu, Shengxiang Ao, Huan Liu, Wenkai Wang, Wenjie Zheng, Changqing Li, Chao Zhang, Yue Zhou
Qualitative and quantitative assessment of pendelluft: a simple method based on electrical impedance tomography
Ling Sang, Zhanqi Zhao, Po-Jen Yun, Inéz Frerichs, Knut Möller, Feng Fu, Xiaoqing Liu, Nanshan Zhong, Yimin Li
A self-reported Frailty Index predicts long-term mortality in hospitalized patients with cirrhosis
You Deng, Lin Lin, Lijun Hou, Xiaofei Fan, Tianming Zhao, Lihong Mao, Xiaoyu Wang, Bangmao Wang, Yingli Ma, Chao Sun
TP53 mutation and tumoral PD-L1 expression are associated with depth of invasion in desmoplastic melanomas
Llucia Alos, Carla Fuster, Paola Castillo, Pedro Jares, Adriana Garcia-Herrera, Marta Marginet, Fernando Agreda, Ana Arance, Elena Gonzalvo, Mireia Garcia, Susana Puig, Cristina Teixido
A better method for the dynamic, precise estimating of blood/ haemoglobin loss based on deep learning of artificial intelligence
Yu-Jie Li, Li-Ge Zhang, Hong-Yu Zhi, Kun-Hua Zhong, Wen-Quan He, Yang Chen, Zhi-Yong Yang, Lin Chen, Xue-Hong Bai, Xiao-Lin Qin, Dan-Feng Li, Dan-Dan Wang, Jian-Teng Gu, Jiao-Lin Ning, Kai-Zhi Lu, Ju Zhang, Zheng-Yuan Xia, Yu-Wen Chen, Bin Yi
Intraoperative thermal insulation in off-pump coronary artery bypass grafting surgery: a prospective, double blind, randomized controlled, single-center study
Lin Jin, Xiaodan Han, Ying Yu, Liying Xu, Huilin Wang, Kefang Guo
Prognostic value of tumor infiltrating lymphocytes combined with PD-L1 expression for patients with solitary colorectal cancer liver metastasis
Binyi Xiao, Jianhong Peng, Yongchun Wang, Yuxiang Deng, Qingjian Ou, Xiaojun Wu, Junzhong Lin, Zhizhong Pan, Lin Zhang
Impact of cataract screening integrated into establishment of resident health record on surgical output in a rural area of south China
Xuhua Tan, Wei Wang, Yi Zhu, Chuan Chen, Xiaozhang Qiu, Jingmin Xu, Chao Hou, Lixia Luo, Wenyong Huang, Yizhi Liu
Fibrosis index predicts variceal bleeding and reduces need for nonselective beta-blocker in compensated cirrhosis with initial small esophageal varices without red-color sign
Sheng-Fu Wang, Yu-Tung Huang, Chien-Hao Huang, Shang-Hung Chang, Chun-Yen Lin
A preliminary study on the visual outcomes after LaserACE for presbyopia
Ye Xu, Meiyan Li, Peijun Yao, Ruoyan Wei, Xingtao Zhou
Genetic alterations in cfDNA of benign and malignant thyroid nodules based on amplicon-based next-generation sequencing
Siting Cao, Shuang Yu, Yali Yin, Lei Su, Shubin Hong, Yingying Gong, Weiming Lv, Yanbing Li, Haipeng Xiao
Mitotically associated long non-coding RNA is a tumor promoter in anaplastic thyroid cancer
Nai-Si Huang, Bo-Wen Lei, Li-Cheng Tan, Peng-Cheng Yu, Xiao Shi, Yu Wang, Qing-Hai Ji, Wen-Jun Wei, Zhong-Wu Lu, Yu-Long Wang
Real-time three-dimensional transesophageal echocardiographic guidance versus fluoroscopic guidance for transvenous temporary cardiac pacemaker implantation during transcatheter aortic valve implantation surgeries
Zhongming Cao, Jindong Xu, Jian Liu, Min Wu, Nianjin Xie, Xiaogang Guo, Huiming Guo, Sheng Wang
Comprehensive bioinformatics analysis of the TP53 signaling pathway in Wilms’ tumor
Changjing He, Huatao Qin, Haizhou Tang, Di Yang, Yufeng Li, Zhenwen Huang, Donghu Zhang, Changheng Lv
MiR-3121-3p promotes tumor invasion and metastasis by suppressing Rap1GAP in papillary thyroid cancer in vitro
Ming Xu, Jun Zhou, Qiulei Zhang, Kehao Le, Zihan Xi, Pengfei Yi, Xiangwang Zhao, Jie Tan, Tao Huang
Red cell distribution width (RDW): a prognostic indicator of severe COVID-19
Changzheng Wang, Hongmei Zhang, Xiaocui Cao, Rongrong Deng, Yi Ye, Zhongxiao Fu, Liyao Gou, Feng Shao, Jin Li, Weiyang Fu, Xiaomei Zhang, Xiao Ding, Jianping Xiao, Chuanjian Wu, Tao Li, Huan Qi, Chengbin Li, Zhongxin Lu
Lymphocyte percentage and hemoglobin as a joint parameter for the prediction of severe and nonsevere COVID-19: a preliminary study
Wenping Zhang, Zhongming Zhang, Yi Ye, Yanting Luo, Shiyao Pan, Huan Qi, Zhiyong Yu, Jiuxin Qu
Beta-elemene inhibits differentiated thyroid carcinoma metastasis by reducing cellular proliferation, metabolism and invasion ability
Lei Zhao, Jian Wei, Shiqi Wang, Tingting Lang, Xiaoguang Shi, Zhongyan Shan, Weiping Teng
Apatinib combined with paclitaxel-based chemotherapy in patients with taxane-resistant advanced gastric cancer: a single-arm exploratory study
Shen Zhao, Nanfeng Fan, Hui Li, Jie Liu, Feng Huang, Yigui Chen, Min Zhou, Jiaqing Yu, Rongbo Lin
The Ras-ERK signaling pathway regulates acetylated activating transcription factor 2 via p300 in pancreatic cancer cells
Mu Li, Shao-Wei Song, Yang Ge, Jun-Yi Jin, Xiao-Ying Li, Xiao-Dong Tan
Effects of radioactive iodine treatment on cardiovascular disease in thyroid cancer patients: a nationwide cohort study
Kyeong Jin Kim, Ji Eun Song, Ji Yoon Kim, Jae Hyun Bae, Nam Hoon Kim, Hye Jin Yoo, Hee Young Kim, Ji A. Seo, Nan Hee Kim, Juneyoung Lee, Kyung Mook Choi, Sei Hyun Baik, Sin Gon Kim
Loose combined cutting seton for patients with high intersphincteric fistula: a retrospective study
Lihua Zheng, Yuying Shi, Congcong Zhi, Qiuxiang Yu, Xin Li, Shanshan Wu, Wen Zhang, Yanjun Liu, Zichen Huang
The comparison of analytical performances of Mindray CL-1000i and Beckman Coulter Access II Troponin I methods in the light of recent guidelines and the quality requirements
Giray Bozkaya, Ali Rıza Sisman
Analysis of the strategy of LT4 prescribing and TSH monitoring for thyroid carcinoma after lobectomy
Zhihong Wang, Trevor E. Angell, Wei Sun, Yuan Qin, Liang He, Wenwu Dong, Dalin Zhang, Ting Zhang, Liang Shao, Chengzhou Lv, Ping Zhang, Haixia Guan, Hao Zhang
The impact of new modes of electronic communication in the treatment of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection
Zhaoxiong Fang, Zhiqiang Gu, Tian Zhang, Junjie Lei, Lu Lin, Zhixiang Yan, Keke Feng, Mengsha Xie, Shuanshuan Guo, Zhigang Liu, Zhongsi Hong, Xiaofeng Li
Association between serum lactate levels and enteral feeding intolerance in septic patients treated with vasopressors: a retrospective cohort study
Zhi Mao, Guoxiong Liu, Qing Yu, Shuang Qi, Yunchi Lou, Chao Liu, Qinglin Li, Chao Xue, Hongjun Kang, Quan Hong, Feihu Zhou
Association of dialysis-requiring acute kidney injury with 90-day prognosis in patients with coronary artery disease and advanced kidney disease after coronary angiography
Guanzhong Chen, Xiaoming Yan, Zhidong Huang, Liwei Liu, Liangguang Meng, Min Li, Jin Liu, Shiqun Chen, Huanqiang Li, Ziling Mai, Enzhao Chen, Disheng Lai, Bo Wang, Haozhang Huang, Ning Tan, Yong Liu, Shuisheng Wei, Jiyan Chen
DNA sequence analysis and Jk blood group genotype-phenotype assessment
Shuang Liang, Yu-Qing Su, Yan-Lian Liang, Fan Wu, Hao Zhang, Jia-Hai Shi, Wen-Xu Hong, Yun-Ping Xu
Comparison of iPTH and calcium levels between total thyroidectomy and lobectomy: a prospective study of 840 thyroid cancers with three years of follow-up
Xiaoli Liu, Xuehai Bian, Changlin Li, Jingwei Xin, Qingfeng Fu, Chunhai Zhang, Fang Li, Jinxi Jiang, Gianlorenzo Dionigi, Hui Sun

Study Protocol

PRactice of VENTilation in Patients with Novel Coronavirus Disease (PRoVENT-COVID): rationale and protocol for a national multicenter observational study in The Netherlands
Noor S. Boers, Michela Botta, Annisa M. Tsonas, Anna Geke Algera, Janesh Pillay, Dave A. Dongelmans, Janneke Horn, Alexander P. J. Vlaar, Markus W. Hollmann, Lieuwe D. J. Bos, Frederique Paulus, Ary Serpa Neto, Marcus J. Schultz, The PRoVENT-COVID investigators

Editorial on Carotid Artery Stenosis and Stroke: Prevention and Treatment Part I1

Prevention and treatment of strokes associated with carotid artery stenosis: a research priority
Kosmas I. Paraskevas

Review Article on Carotid Artery Stenosis and Stroke: Prevention and Treatment Part I1

CT imaging features of carotid artery plaque vulnerability
Alessandro Murgia, Marco Erta, Jasjit S. Suri, Ajay Gupta, Max Wintermark, Luca Saba
Management of asymptomatic carotid stenosis
J. David Spence
Management of internal carotid artery near-occlusion: the need for updated evidence
Constantine N. Antonopoulos, Alexandros Giosdekos, Spyridon N. Mylonas, Christos D. Liapis
Impact of cerebral ischemic lesions on the outcome of carotid endarterectomy
Rodolfo Pini, Andrea Vacirca, Sergio Palermo, Enrico Gallitto, Chiara Mascoli, Mauro Gargiulo, Gianluca Faggioli
Cholesterol, carotid artery disease and stroke: what the vascular specialist needs to know
Kosmas I. Paraskevas, Frank J. Veith, Hans-Henning Eckstein, Jean-Baptiste Ricco, Dimitri P. Mikhailidis
Magnetic resonance imaging of carotid plaques: current status and clinical perspectives
Mohamed Kassem, Alexandru Florea, Felix M. Mottaghy, Robert van Oostenbrugge, M. Eline Kooi
Timing of carotid endarterectomy and clinical outcomes
Bilal Azhar, Arsalan Wafi, James Budge, Ian Loftus
Management and prognosis of acute extracranial internal carotid artery occlusion
Lukas Mayer, Astrid Grams, Christian F. Freyschlag, Maria Gummerer, Michael Knoflach
The less invasive paradox, why carotid artery stenting is not suitable for the high-risk patient
Matthew Machin, Safa Salim, Sarah Onida, Alun Huw Davies
Why are we still debating criteria for carotid artery stenosis?
Victor J. Del Brutto, Heather L. Gornik, Tatjana Rundek
Asymptomatic Carotid Stenosis and Risk of Stroke (ACSRS) study: what have we learned from it?
Kosmas I. Paraskevas, Andrew N. Nicolaides, Stavros K. Kakkos
The management of carotid restenosis: a comprehensive review
Francesco Stilo, Nunzio Montelione, Rosalinda Calandrelli, Marisa Distefano, Francesco Spinelli, Vincenzo Di Lazzaro, Fabio Pilato
Carotid intraplaque haemorrhage: pathogenesis, histological classification, imaging methods and clinical value
Mathilde Mura, Nellie Della Schiava, Anne Long, Erica N. Chirico, Vincent Pialoux, Antoine Millon
Personalized-medicine on carotid endarterectomy and stenting
Gaetano Lanza, David Giannandrea, Jessica Lanza, Stefano Ricci, Gian Franco Gensini
A pilot protocol and review of triple neuroprotection with targeted hypothermia, controlled induced hypertension, and barbiturate infusion during emergency carotid endarterectomy for acute stroke after failed tPA or beyond 24-hour window of opportunity
Sherif Sultan, Yogesh Acharya, Nora Barrett, Niamh Hynes
Carotid artery stenosis and inflammatory biomarkers: the role of inflammation-induced immunological responses affecting the vascular systems
Tissa Wijeratne, Rohit Menon, Carmela Sales, Leila Karimi, Sheila Crewther
Brain imaging biomarkers of carotid artery disease
Hediyeh Baradaran, Ajay Gupta
Treatment of the extracranial carotid artery in tandem lesions during endovascular treatment of acute ischemic stroke: a systematic review and meta-analysis
Joyce Hellegering, Maarten Uyttenboogaart, Reinoud P. H. Bokkers, Mostafa El Moumni, Clark J. Zeebregts, Maarten J. van der Laan
The conundrum of asymptomatic carotid stenosis—determinants of decision and evidence
José Fernandes e Fernandes, Luis Mendes Pedro, Isabel Gonçalves
Diabetes and carotid artery disease: a narrative review
Niki Katsiki, Dimitri P. Mikhailidis
Inflammation of carotid plaques and risk of cerebrovascular events
Pavel Poredos, Igor D. Gregoric, Mateja K. Jezovnik

Disclosure:

The series “Carotid Artery Stenosis and Stroke: Prevention and Treatment Part I” was commissioned by the editorial office, Annals of Translational Medicine without any sponsorship or funding. Kosmas I. Paraskevas served as the unpaid Guest Editor for the series.