Nomogram to predict overall survival for patients with non- metastatic cervical esophageal cancer: a SEER-based population study

Dezuo Dong, Dan Zhao, Shuai Li, Weixin Liu, Feng Du, Xiaolong Xu, Shaowen Xiao, Baomin Zheng, Yan Sun, Weihu Wang