Proton pump inhibitors and the risk of hospital-acquired acute kidney injury in children

Yanqin Li, Mengqi Xiong, Minliang Yang, Long Wang, Sheng Nie, Diankun Liu, Mingjing Pi, Aihua Zhang, Jianhua Mao, Hai-Peng Liu, Huimin Xia, Hong Xu, Zhangsuo Liu, Shipin Feng, Wei Zhou, Xuemei Liu, Yonghong Yang, Yuhong Tao, Yunlin Feng, Chunbo Chen, Mo Wang, Yan Zha, Jian-Hua Feng, Qingchu Li, Shuwang Ge, Jianghua Chen, Yongcheng He, Siyuan Teng, Chuanming Hao, Bi-Cheng Liu, Ying Tang, Wenjuan He, Fan Fan Hou, Xin Xu