Surface-based morphometry study of the brain in benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes

Zhengzhen Li, Jingjing Zhang, Fuqin Wang, Yang Yang, Jie Hu, Qinghui Li, Maoqiang Tian, Tonghuan Li, Bingsheng Huang, Heng Liu, Tijiang Zhang