Aging aggravated liver ischemia and reperfusion injury by promoting hepatocyte necroptosis in an endoplasmic reticulum stress-dependent manner

Weizhe Zhong, Xiaowei Wang, Zhuqing Rao, Xiongxiong Pan, Yu Sun, Tao Jiang, Ping Wang, Haoming Zhou, Xuehao Wang