Gadoxetic acid-enhanced MRI radiomics signature: prediction of clinical outcome in hepatocellular carcinoma after surgical resection

Zhen Zhang, Jie Chen, Hanyu Jiang, Yi Wei, Xin Zhang, Likun Cao, Ting Duan, Zheng Ye, Shan Yao, Xuelin Pan, Bin Song