Upfront debulking surgery for high-grade serous ovarian carcinoma: current evidence

Orestis Tsonis, Fani Gkrozou, Konstantinos Vlachos, Minas Paschopoulos, Michail C. Mitsis, Nikolaos Zakynthinakis-Kyriakou, Stergios Boussios, George Pappas-Gogos

Abstract

stergios.boussios@nhs.net