Appealing for efficient, well organized clinical trials on COVID-19

Yang Zhao, Yongyue Wei, Sipeng Shen, Mingzhi Zhang, Feng Chen