A hook-effect-free homogeneous light-initiated chemiluminescence assay: is it reliable for screening and the quantification of the hepatitis B surface antigen?

Ruifeng Yang, Liyan Cui, Yan Liu, Xu Cong, Ran Fei, Shuping Wu, Lai Wei