Mean effective volume of local anesthetics by nerve conduction technique

Junjie Luo, Guangyu Cai, Dandan Ling, Na Zhang, Xiaorui Chen, Xiaodan Cao, Bin Yu